Usted buscó: will aled be coming tomorrow? (Inglés - Galés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Galés

Información

Inglés

will you be coming tomorrow?

Galés

fyddi di'n dod yfory?

Última actualización: 2013-03-01
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

i will not be coming out

Galés

mi fydda i ddim yn dod allan

Última actualización: 2010-07-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

this will be coming through this year

Galés

bydd hyn yn digwydd drwy gydol y flwyddyn

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

i am somewhat perturbed to hear that this will be coming out over some months

Galés

yr wyf braidd yn bryderus i glywed y bydd hyn yn digwydd dros rai misoedd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

i know that members will be coming in over the summer , as happened last year

Galés

gwn y bydd yr aelodau yn dod i mewn dros yr haf , fel y gwnaethant y llynedd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

that money will be coming into wales , and welsh schools have already made bookings

Galés

daw'r arian hwnnw i gymru , ac mae ysgolion yng nghymru wedi archebu tocynnau eisoes

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

i am pleased to see that some of the responses will be coming in from young people themselves

Galés

yr wyf yn falch o weld y bydd rhai o'r ymatebion yn dod oddi wrth y bobl ifanc eu hunain

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

there is evidence that that is beginning to bear fruit , and that projects will be coming forward

Galés

ceir tystiolaeth bod hynny yn dechrau dwyn ffrwyth , ac y caiff prosiectau eu cyflwyno

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

the <PROTECTED> <PROTECTED> <PROTECTED>'s funding and two year contract will be coming to an end in march 2008.

Galés

daw cyllid a chontract 2 flynedd gyda <PROTECTED> <PROTECTED> <PROTECTED> i ben ym mawrth 2008.

Última actualización: 2006-10-31
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: LowriWilliams
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Inglés

the education and training action group will also be coming on board and i know that you are interested in that

Galés

bydd y grwp gweithredu addysg a hyfforddiant hefyd yn dechrau ar y gwaith ac yr wyf yn gwybod bod gennych ddiddordeb yn hynny

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

but in this case it would be prudent to issue guidelines and i will be coming back to talk to you about that , brian

Galés

ond yn yr achos hwn fe fyddai'n ddoeth cyhoeddi canllawiau a byddaf yn siarad â chi ynghylch hynny eto , brian

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

we could be coming to a decision where only one party has had the right to contribute

Galés

gallem fod yn dod i benderfyniad a dim ond un blaid wedi cael hawl i gyfrannu

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

we need to know the facts , as this food could be coming into the food chain in wales

Galés

rhaid inni gael gwybod y ffeithiau , gan ei bod yn bosibl bod y bwydydd hyn yn dod i'r gadwyn fwyd yng nghymru

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

in a year or two , you would be coming back to demand to know how we spent public money

Galés

ymhen blwyddyn neu ddwy , byddech yn dychwelyd i fynnu gwybod sut y bu inni wario arian cyhoeddus

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

the £3 million that is in the special grant will be coming forward to the assembly next week , as i said in my speech

Galés

bydd y £3 miliwn sydd yn y grant arbennig yn dod gerbron y cynulliad yr wythnos nesaf , fel y dywedais yn fy araith

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

however , we always seem to be coming round to having to offer grants and help with business rates

Galés

fodd bynnag , ymddengys ein bod byth a beunydd yn gorfod cynnig grantiau a help gyda threthi busnes

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

this year i am anticipating that we would approve it in the assembly , therefore there has been some information and forewarning of how much money will be coming through

Galés

eleni rhagwelaf y byddem yn ei gymeradwyo yn y cynulliad , felly bu peth gwybodaeth a rhybudd ymlaen llaw ynghylch faint o arian a ddaw

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

you and i may be coming towards our last days in westminster , but it is not too late for you to go to the library

Galés

efallai eich bod chi a minnau'n cyrraedd diwedd ein dyddiau yn san steffan , ond nid yw'n rhy hwyr ichi fynd i'r llyfrgell

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

we need to be clear that not a single euro of that would be coming our way were it not for the existence of the national assembly

Galés

rhaid inni fod yn glir na fyddem wedi gweld yr un ewro o hwnnw heb fodolaeth y cynulliad cenedlaethol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

david davies : we should be coming up with common sense policies as well as the worthy words of the motion

Galés

david davies : dylem ddyfeisio polisïau synnwyr cyffredin yn ogystal â geiriau teilwng y cynnig

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo