Usted buscó: surfer (Inglés - Griego)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Griego

Información

Inglés

use browser (3226) net surfer

Griego

useπρόσβαση στην πληροφορία (3231) κυκλοφοριακή αγωγή

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Inglés

use web surfer (3226) computer industry daily newspaper

Griego

useέλεγχος των γνώσεων (3216) διεύθυνση στο zeb διαδικτυακό έγκλημα

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Inglés

she eventually finds the boy: a surfer named kaito dōmoto.

Griego

Τελικά, βρίσκει το αγόρι: έναν σέρφερ που ονομάζεται Καΐτο Ντομότο (kaito dōmoto).

Última actualización: 2016-03-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

once the surfer has visited gambling sites, banner ads for others appear on the screen.

Griego

Όταν ο "περιηγητής" επισκέπτεται κόμβους με τυχερά παιχνίδια, τότε εμφανίζονται στην οθόνη επιγραφές με ανάλογες διαφημίσεις.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Inglés

useinternet address (3226)web surfer (3226) university-industry relations website

Griego

useεξοπλισμός πληροφορικής (3236) τηλεφωνικός κατάλογος φωτοαντίγραφο εγγράφου

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Inglés

he started a company that brought to market the first nylon and velcro "surfer" wallets.

Griego

Το 1977 ο Κιγιοσάκι ξεκίνησε μια εταιρεία εισάγοντας στο εμπόριο πρώτη ύλη νάιλον velcro "surfer" wallets.

Última actualización: 2016-03-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Inglés

the same month, two men died of heart attacks at a dalmatian sea resort, and a surfer drowned days earlier.

Griego

Τον ίδιο μήνα, δυο άνδρες πέθαναν από καρδιακή προσβολή σε Δαλματικό παραθαλάσσιο θέρετρο, ενώ ένας σερφίστας είχε πνιγεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

Última actualización: 2016-01-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Inglés

on the beach, i saw mr maaten, tanned, a great swimmer and a surfer, but still an mep and a politician.

Griego

Μιλούσε για την οδηγία του, έλεγε ότι θέλει καθαρά νερά στη θάλασσα, και όλοι τον άκουγαν προσεκτικά.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Inglés

use technical education (3211)use web surfer (3226) in format i c s in t er pre t er

Griego

useκάρτα επέκτασης (3236)κασέτα (3226)

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Inglés

on the beach, i saw mr maaten, tanned, a great swimmer and a surfer, but still an mep and a politician.

Griego

Στην παραλία είδα τον κ. maaten: μαυρισμένο, σπουδαίο κολυμβητή και σανιδοπλόο, αλλά πάντα ευρωβουλευτή και πολιτικό.

Última actualización: 2012-02-28
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Inglés

fantastic four: rise of the silver surfer is a 2007 superhero film, and the sequel to the 2005 film "fantastic four".

Griego

Το fantastic four: rise of the silver surfer είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας, Αμερικανικής παραγωγής του 2007, συνέχεια της ταινίας του 2005, "fantastic four".

Última actualización: 2016-03-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Inglés

i can also tell you that i am a militant web-surfer, and therefore extremely conscious, not only of the great importance of the net, but also of our considerable backwardness in this field.

Griego

Μπορώ επίσης να σας πω πως είμαι μαχητική διαμεσολαβητής και κατά συνέπεια έχω πλήρη συναίσθηση της σπουδαιότητας του οργάνου αυτού, αλλά και των σημαντικών καθυστερήσεων που είχαμε στον τομέα αυτό.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Inglés

i can also tell you that i am a militant web-surfer, and therefore extremely conscious, not only of the great importance of the net, but also of our considerable backwardness in this field.

Griego

Η Επιτροπή των Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και της Βιομηχανικής Πολιτικής αυτού του Κοινοβουλίου χαιρετίζει αυτό το πρόγραμμα δράσης που είναι καλό.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Inglés

to fight against this scourge, whose form is not new, but whose means of distribution is, it is necessary, as i said before, to carry out a campaign in the professions responsible for distribution. it is also necessary make net surfers aware of the fact that they too must take part in this combat to ensure that areas of freedom and tolerance are safeguarded.

Griego

Για να καταπολεμήσουμε τη μάστιγα αυτή, που συνιστά νέο φαινόμενο, όχι ως προς τη μορφή, αλλά ως προς τα μέσα εκπομπής, αρμόζει, όπως προέλεγα, όχι μόνο να πραγματοποιήσουμε μια εκστρατεία στους επαγγελματίες της εκπομπής, αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε τους χρήστες του internet, ώστε να κινητοποιηθούν, προκειμένου να αναλάβουν αυτόν τον απαραίτητο αγώνα, που έχει ως στόχο να διαφυλάξει χώρους ελευθερίας και ανοχής.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Inglés

one of the key reasons this report will be resoundingly adopted is because of the efforts of organizations like surfers against sewage who have demonstrated so comprehensively that the present directive and its lax implementation by the british government has cost hundreds of millions of pounds in health-care, social and lost production costs in the uk.

Griego

Δεν είναι λογικό να έρχονται 50 τροπολογίες από μια ειδική επιτροπή και στη συνέχεια, στην Ολομέλεια, να παρουσιάζονται άλλες 100 τροπολογίες. Αυτό καθιστά δυσχερή την εργασία στην Ολομέλεια και αποτελεί κίνδυνο για το τελικό αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας.

Última actualización: 2012-02-29
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Inglés

however, in a democracy, control is exercised by parliament in the chamber, and not by surfers on the web.

Griego

Ωστόσο στη δημοκρατία, ο έλεγχος ασκείται από το Κοινοβούλιο εντός του ημικυκλίου, και όχι από όσους σερφάρουν στο διαδίκτυο.

Última actualización: 2012-02-28
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Inglés

my compliments to the rapporteur, mrs angelilli, for the care with which serious topics such as child pornography and online grooming have been handled, and for the various proposals for safeguarding against the potential danger to 'little surfers'.

Griego

Τα συγχαρητήριά μου στην εισηγήτρια, κ. angelilli, για την φροντίδα με την οποία έχουν αντιμετωπιστεί σοβαρά θέματα όπως η παιδική πορνογραφία και οι επιγραμμικές επαφές με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και για τις διάφορες προτάσεις για την προστασία από τον ενδεχόμενο κίνδυνο για τους "μικρούς κυβερνοναύτες".

Última actualización: 2012-02-28
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Inglés

i note that the british organisation surfers against sewage says: ‘ the impact of the directive will be felt particularly at the canoe union’ s national watersports centre , where poor water quality is routinely thought to put young people at risk’ .

Griego

Απευθύνω έκκληση σε όλους τους βουλευτές και την Επιτροπή να διατηρήσουν την ουσία της πρότασης που υποβλήθηκε, δηλαδή το υψηλό επίπεδο προστασίας όσον αφορά τα αυστηρά κριτήρια για καλά και ίσως εξαιρετικά ύδατα κολύμβησης.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Inglés

all "options" affecting web surfers' private lives or preventing users from fully exercising their rights (right to private copying, right to play cds-dvds on different types of machine, right to choose one's computer operating system without having to pay for a preloaded system and programmes the price of which is kept secret, right to non-zoned dvd players, etc.) represent improper restrictions, possibly forced purchase, or sale of products with truncated functions, and are unacceptable to the committee, since they are disproportionate to their stated – and in any case, often unfair – aims.

Griego

Όλες οι "λύσεις" που έχουν επίδραση στην ιδιωτική ζωή των χρηστών του διαδικτύου ή εμποδίζουν τους χρήστες να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους (δικαίωμα δημιουργίας αντιγράφου για ιδιωτική χρήση, δικαίωμα ανάγνωσης από διάφορα μηχανήματα, δικαίωμα επιλογής του είδους επεξεργαστή του υπολογιστή χωρίς υποχρέωση πληρωμής για ένα σύστημα και για προφορτωμένα προγράμματα η τιμή των οποίων παραμένει μυστική, δικαίωμα ανάγνωσης ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) που δεν υπάγονται σε ζώνες, κλπ) αποτελούν καταχρηστικούς περιορισμούς, ακόμη και αναγκαστική πώληση ή πώληση προϊόντων με ελλιπείς λειτουργίες, και δεν είναι αποδεκτές λύσεις σύμφωνα με τη γνώμη της ΕΟΚΕ, επειδή είναι δυσανάλογες των στόχων και συχνά τοπικά άνισες.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Inglés

beyond that, to access the copyrighted document in its entirety, the web surfer would be directed towards private operators, including the traditional library network, where various options would be proposed at an affordable price, recognising the need to recompense copyright holders.

Griego

Πέραν αυτών, για να έχει ο χρήστης του διαδικτύου πρόσβαση σε ολόκληρο το έγγραφο για το οποίο οφείλονται δικαιώματα, θα πρέπει να απευθύνεται εκ νέου σε ιδιωτικούς φορείς συμπεριλαμβανομένου του δικτύου των συνήθων βιβλιοθηκών όπου θα του προσφέρονται πολλές επιλογές έναντι προσιτής τιμής και αναγνώρισης της αμοιβής των δικαιούχων.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo