Preguntar a Google

Usted buscó: evidentiary (Inglés - Sueco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Sueco

Información

Inglés

evidentiary fact

Sueco

bevisfaktum

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: IATE

Inglés

Evidentiary value of documentation

Sueco

Handlingarnas bevisvärde

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Inglés

Article 11 — Evidentiary Value of Documentation

Sueco

Artikel 11 – Handlingarnas bevisvärde

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Inglés

Methodology for determining the evidentiary value of a signal

Sueco

Metoder för att fastställa en signals bevisvärde

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Inglés

Issues around double criminality and evidentiary burdens have also been identified.

Sueco

Den begränsade användningen av instrumenten för ömsesidigt erkännande, delvis på grund av att de inte implementerats i nationella lagstiftningen i alla medlemsstater, måste också beaktas.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Inglés

The question of the evidentiary value of NCA decisions is of particular importance.

Sueco

Frågan om bevisvärdet av de nationella konkurrensmyndigheternas beslut är av särskilt stor betydelse.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Inglés

The recognition of authentic instruments confers on them evidentiary effect with regard to their contents and a presumption of validity.

Sueco

Erkännandet av en officiell handling innebär att handlingen tillmäts bevisvärde med avseende på sitt innehåll och presumeras vara giltig.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Inglés

Secondly the claim that the Commission's determination lacks proper reasoning and evidentiary basis is incorrect.

Sueco

För det andra är påståendet att kommissionens konstaterande saknar korrekt resonemang och bevisning inte rätt.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Inglés

An authentic instrument which has been declared invalid as a result of a challenge should cease to produce any evidentiary effects.

Sueco

En officiell handling som ogiltigförklarats till följd av ett klagomål bör upphöra att ha bevisvärde.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Inglés

Other concerns arise from the requirement for contracting authorities to assess evidentiary documents submitted by tenderers to prove eligibility for selection.

Sueco

Andra bekymmer har att göra med att upphandlande myndigheter måste bedöma handlingar som anbudsgivare lämnat för att styrka att man uppfyller urvalskriterierna.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Inglés

Criminal investigations involving several Member States tend to be lengthy18 and subject to differing evidentiary standards reducing therefore the likelihood of a conviction.

Sueco

Brottsutredningar som involverar flera medlemsstater tenderar att hålla på länge18 och att vara underkastade olika bevisstandarder, vilket gör att sannolikheten för en fällande dom minskar.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Inglés

The authentic instrument challenged shall not produce any evidentiary effect in another Member State as long as the challenge is pending before the competent court.

Sueco

En officiell handling som omfattas av klagomålet ska inte ha något bevisvärde i en annan medlemsstat innan klagomålet har avgjorts vid den behöriga domstolen.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Inglés

Authentic instruments should have the same evidentiary effects in another Member State as they have in the Member State of origin, or the most comparable effects.

Sueco

Officiella handlingar bör ha samma bevisvärde i en annan medlemsstat som de har i ursprungsmedlemsstaten eller ett bevisvärde som är så jämförbart som möjligt.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Inglés

Even at a distance, in most cases there will be an instrument possessing evidentiary force which will attest to the existence of a contract between the parties.

Sueco

Även om avtalet ingås på distans kommer det i de flesta fall att finnas ett juridiskt bindande instrument som intygar att ett avtal finns mellan parterna.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Inglés

The evidentiary effects which a given authentic instrument should have in another Member State will therefore depend on the law of the Member State of origin.

Sueco

Det kommer därför att vara avhängigt av lagstiftningen i ursprungsmedlemsstaten vilket bevisvärde en viss officiell handling bör få i en annan medlemsstat.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Inglés

That discretion appears, in particular, limited as to the nature and the evidentiary value of the elements on which the competent authority relies.

Sueco

Detta utrymme för skönsmässig bedömning är begränsat särskilt med avseende på arten och bevisvärdet av de omständigheter som görs gällande av denna myndighet.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Inglés

An authentic instrument which is being challenged should not produce any evidentiary effects in a Member State other than the Member State of origin as long as the challenge is pending.

Sueco

En officiell handling som omfattas av ett klagomål bör inte ha något bevisvärde i en annan medlemsstat än ursprungsmedlemsstaten så länge klagomålet inte är avgjort.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Inglés

Evidentiary problems also burden actions of indirect purchasers, as they might be unable to prove the extent of their damages and the causative link with the infringing behaviour.

Sueco

Problem i fråga om beviskrav drabbar även anspråk från indirekta köpare, eftersom dessa eventuellt inte kan styrka omfattningen av de skador de åsamkats eller kausalsambandet med det olagliga förfarandet.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Inglés

Facilitate mutual recognition of electronic identifiers, evidentiary documents and other conditions for economic operators to participate in on-line procurement procedures.

Sueco

Underlätta ömsesidigt erkännande av elektronisk identifiering, styrkande handlingar och andra förutsättningar för ekonomiska aktörer att delta i elektroniska upphandlingsförfaranden.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Inglés

Finally the Commission also intends to take practical measures to improve the manner in which investigations are conducted particularly in view of the high evidentiary burden incumbent upon the Commission in all cases.

Sueco

Slutligen har kommissionen också för avsikt att vidta praktiska åtgärder för att förbättra det sätt på vilket utredningarna genomförs, särskilt mot bakgrund av den tunga bevisbörda som åligger kommissionen i ärenden där den har för avsikt att ingripa.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo