Preguntar a Google

Usted buscó: carnitina (Italiano - Danés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Italiano

Danés

Información

Italiano

carnitina

Danés

carnitin

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Italiano

cloridrato di L-carnitina

Danés

L-carnitin hydrochlorid

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Italiano

elevate di L-carnitina e si distinguono così nettamente dai generi alimentari di consumo corrente.

Danés

(Sjette Afdeling) forhold tages i betragtning som formildende omstændigheder:

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Italiano

definitivamento stabilito che ridotti apporti di carnitina nel corso delle prime settimane di vita abbiano effetti deleteri38.

Danés

eftervisning af, at en reduceret carnitinindtagelse i de første levemåneder har skadelige virkninger 38. Komiteen anlagde dog det synspunkt, at sojabaserede produkter systematisk bør beriges med L-carnitin. Ud fra kendskab til carnitinindholdet i modermælk og dets større biotilgængelighed i modermælk end i modermælkserstatninger, må sojabaserede produkters L-carnitinindhold ikke være mindre end 7.5 mikromol/100 kcal. For at opfylde denne forholdsregel, bør L-carnitin føjes til listen over næringsstoffer (sektionen som omhandler aminosyrer og andre kvælstofforbindelser) i Bilag 4 i komiteens tidligere 1983 betænkning.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Italiano

Amadeo magari soltanto per assonanza, alla creatina, alla carnitina, agli integratori e in genere agli aminoacidi.

Danés

Efter hændelserne i sommer, især Tour de France og italiensk fodbold, tog Kommissionen straks kontakt til præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité og med medlemsstaterne.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Italiano

Ipofosfatemia e diminuzione delle concentrazioni di carnitina sono state riportate nel 3% dei pazienti in trattamento prolungato.

Danés

Der blev rapporteret henholdsvis hypofosfatæmi og fald i carnitinkoncentrationer hos 3% af de patienter, som fik forlænget behandling.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Italiano

Si è detto che i neonati umani potrebbero avere una capacità di biosintesi insufficiente per produrre il loro intero fabbisogno di carnitina, taurina e colina.

Danés

Det er blevet fremført, at nyfødte spædbørn kan have utilstrækkelig biosyntetisk kapacitet til at producere hele den mængde carnitin, taurin og cholin, de behøver.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Italiano

AMMONAPS deve essere associato ad una dieta a restrizione proteica e, in alcuni casi, con l’ integrazione di aminoacidi essenziali e carnitina.

Danés

AMMONAPS skal kombineres med indskrænkning i fødens indhold af protein og i nogle tilfælde suppleres med essentielle aminosyrer og carnitin.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Italiano

Il latte di mucca è anch'esso una buona fonte di carnitina ed i preparati a base di latte possiedono naturalmente una concentrazione di carnitina tanto alta quanto quella del latte umano.

Danés

Komælk er også en god carnitinkilde, og mælkebaserede præparater har naturligt forekommende koncentrationer af camitin, som er lige så høje som de, der findes i modermælk.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Italiano

Il governo francese ritiene le questioni pregiudiziali irricevibili in quanto i prodotti contenenti L-carnitina in dosi elevate posti in commercio dall'Arkopharma sarebbero integratori alimentari.

Danés

Det femte spørgsmål skal besvares med, at i forbindelse med kontrollen med sammensætningen af levnedsmidler bestemt til særlig ernæring og særligt med tilsætningsstoffer og stoffer med et ernæringsmæssigt formål, der anvendes ved fremstillingen heraf, er de krav, der følger af de almindelige principper, der er anerkendt i fællesskabsretten, og navnlig princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, bindende for medlemsstaterne.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Italiano

Come tutti i vegetali, la soia è praticamente priva di tale elemento e senza aggiunta nel processo di produzione, i preparati a base di soia hanno un tenore di carnitina vicino a zero 42,43.

Danés

På den anden side indeholder soja, som alle andre planter, næsten intet, og indholdet i sojabaserede produkter, med mindre de er blevet tilført camitin, er tæt på nul 42·43.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Italiano

(7) considerando che istidina, adenosina, relativi 5'-monofasfati, 5'-bifosfati, 5'-trifosfati, glicina, glutammina, acido glutammico, alanina, dossapramo, citidina, relativi 5'-monofosfati, 5'-bifosfati, 5'-trifosfati, cisteina, colina, chimotripsina, arginina, acido ialuronico, carnitina, apramicina, bromuro, sale di potassio, azametifos, acido aspartico, asparagina, citrullina, pepsina, valina, uridina, relativi 5'-monofosfati, 5'-bifosfati, 5'-trifosfati, tirosina, triptofano, tripsina, timidina, treonina, acido tiottico, sulfoguaiacolo, serina prolina, guanosina, relativi 5'-monofosfati, 5'-bifosfati, 5'-trifosfati, fenilalanina, vetrabutina, cloridrato e acido orotico e ornitina e metionina e lisina e leucina e isoleucina e inositolo e inosina e relativi 5'-monofosfati, 5'-bifosfati e 5'-trifosfati e piperonilbutossido devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

Danés

(7) histidine, adenosin, dets 5'-mono-, 5'-di-, 5'-triphosphater, glycin, glutamin, glutamsyre, alanin, doxapram, cytidin, dets 5'-mono-, 5'-di-, 5'-triphosphater, cystein, cholin, chymotrypsin, arginin, hyaluronsyre, carnitin, apramycin, bromid, kaliumsalt, azamethiphos, aspartsyre, asparagin, citrullin, pepsin, valin, uridin, dets 5'-mono-, 5'-di-, 5'-triphosphater, tyrosin, tryptophan, trypsin, thymidin, threonin, thioctsyre, sulfogaiacol, serin, prolin, guanosin, dets 5'-mono-, 5'-di-, 5'-triphosphater, phenylalanin, vetrabutinhydrochlorid, orotsyre, ornithin og methionin og lysin og leucin og isoleucin og inositol og inosin og dets 5'-mono-, 5'-di- og 5'-triphosphater og piperonylbutoxid bør medtages i bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Italiano

e) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del contenuto medio di ciascuna delle sostanze minerali e vitamine elencate negli allegati I e II e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo e carnitina, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

Danés

e) for modermaelkserstatninger og for tilskudsblandinger en angivelse af den gennemsnitlige maengde af hvert mineral og vitamin opfoert i henholdsvis bilag I og bilag II samt eventuelt af cholin, inositol og carnithin pr. 100 ml brugsklart produkt

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Italiano

e) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del contenuto medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine elencate rispettivamente negli allegati I e II e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo, carnitina e taurina, espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;».

Danés

e) for modermælkserstatninger og for tilskudsblandinger en numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af hvert mineral og vitamin opført i henholdsvis bilag I og bilag II samt eventuelt af cholin, inositol, carnitin og tarin pr. 100 ml brugsklart produkt.«

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Italiano

Deve essere dedicata una particolare attenzione alla L-carnitina che è assolutamente indispensabile per il trasporto degli acidi grassi a catena lunga all'interno dei mitocondri e che svolge un ruolo essenziale nell'ossidazione degli acidi grassi, nella termogenesi a livello del tessuto adiposo bruno e nell'avviamento della chetogenesi.

Danés

Særlig opmærksomhed bør rettes imod L-camitin, som er uundværligt til transport af langkædede fedtsyrer i mitokondrierne, og som har en nøglerolle i iltningen af fedtsyrer, termogenese af brunt fedtvæv og initiering af ketogenese. Det syntetiseres i kroppen af lysin og methionin (som er en methylgruppe donor).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Italiano

Integratori alimentari - Direttiva 89/398/CEE - Trasposizione -Presupposti - Mantenimento di una normativa nazionale anteriore -Additivo - L-carnitina

Danés

Direktiv 83/189/EØF - tekniske standarder og forskrifter -underretningspligt - installationer til desinfektion af fodtøj på landbrugsbedrifter - vaccination af svin

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Italiano

■ Latte per lattanti · e ■ Latte di proseguimento », e) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di prosegui­mento, 1 indicazione del contenuto medio di ciascuna delle sostanze minerali e vitamine elencate negli alle­gati le II e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo e carnitina, per 100 mi di prodotto pronto per il consumo ;

Danés

— på dansk : f) for modermælkserstatninger og for tilskudsblandinger en vejledning i, hvorledes produktet tilberedes korrekt, og en advarsel mod sundhedsfaren ved en ukorrekt tilberedning.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Italiano

Uno studio di una durata di 7 giorni, nel quale la sostanza é amministata tramite la dieta (8), documenta una diminuzione dei trigliceridi nel siero usando una dose di circa 2.5 mg/kg p.c., un aumento della carnitina palmitoiltrasferasi alla dose di 5 mg/kg p.c. e un aumento della PCoA e delle attività della carnitina acetiltrasferasi e della carnitina palmitoiltrasferasi alla dose di 25 mg/kg p.c., senza alcun effetto sul peso del fegato.

Danés

En 7-dages fodringsundersøgelse (8) rapporterer et fald i serumtriglycerider ved ca. 2,5 mg/kg legemsvægt, en stigning i carnitin palmitoyltransferase ved ca. 5 mg/kg legemsvægt og en stigning i PCoA såvel som øget aktivitet af carnitin acetyltransferase og carnitin palmitoyltransferase uden effekt på levervægten ved ca. 25 mg/kg legemsvægt. Ultramikroskopiske hepatiske forandringer ses ved ca. 250 mg/kg legemsvægt, det højeste niveau, der blev testet.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Italiano

Uno studio di un periodo di 2 settimane (7) realizzato nei ratti, tramite ingestione forzata di 25mg/kg p.c., non mostra né un aumento del peso del fegato, né dei cambiamenti dell'ossidazione epatica del palmitoil CoA (PCoA) o delle variazioni per quanto riguarda le attività della carnitina acetiltrasferasi e carnitina palmitoiltrasferasi.

Danés

I en 2-ugers undersøgelse (7) med mavesonde i rotter bemærkedes der ingen stigninger i levervægt eller forandringer i hepatisk palmitoyl CoA oxidering (PCoA), aktiviteten af carnitin acetyltransferase og af carnitin palmitoyltransferase ved 25 mg/kg legemsvægt.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Italiano

Per i preparati a base di proteine di soia, sole o miscelate con proteine di latte di mucca, possono essere utilizzate unicamente proteine isolate di soia; il tenore di L-carnitina non è inferiore a 1,8 pmoli/lOOkJ (7,5 umoli/100 kcal).

Danés

• Til produkter fremstillet af sojaproteiner, alene eller blandet med komælksproteiner, må kun anvendes sojaproteinisolat, og L-carnitinindholdet skal være lig mindst 1.8 mikromol/100 kJ (7.5 mikromol/100 kcal).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo