Usted buscó: stabbilizzazzjoni (Italiano - Húngaro)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Italiano

Húngaro

Información

Italiano

il-kunsill ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni għandu jiddeċiedi dwar:

Húngaro

(2) a stabilizációs és társulási tanács határoz:

Última actualización: 2013-03-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Italiano

sospensjoni temporanja għandha tiġi notifikata żejjed lill-kumitat ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni mingħajr dewmien.

Húngaro

az ideiglenes felfüggesztésről késedelem nélkül értesíteni kell a stabilizációs és társulási bizottságot.

Última actualización: 2010-09-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Italiano

is-sospensjonijiet temporanji għandhom ikunu nnotifikati immedjatament wara l-adozzjoni tagħhom lill-kumitat ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni.

Húngaro

az ideiglenes felfüggesztésekről az elfogadásukat követően haladéktalanul értesíteni kell a stabilizációs és társulási bizottságot.

Última actualización: 2010-09-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Italiano

il-kunsill ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni għandu jkun informat dwar il-miżuri li ġew adottati sabiex jintlaħaq dan il-għan.

Húngaro

a stabilizációs és társulási tanácsot tájékoztatni kell az e célkitűzés megvalósítása érdekében elfogadott intézkedésekről.

Última actualización: 2010-09-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Italiano

il-kunsill ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni jista' jsib soluzzjoni għat-tilwima permezz ta' deċiżjoni li torbot.

Húngaro

a stabilizációs és társulási tanács a vitát kötelező erejű határozattal rendezheti.

Última actualización: 2010-09-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Italiano

il-partijiet fi ħdan il-kunsill ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni jistgħu jaqblu fuq kwalunkwe mezz meħtieġ sabiex jintemmu d-diffikultajiet.

Húngaro

a stabilizációs és társulási tanácson belül a felek a nehézségek megszüntetéséhez szükséges bármely eszközről megállapodhatnak.

Última actualización: 2010-09-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Italiano

il-kunsill ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni għandu jissorvelja l-implimentazzjoni tal-ħtiġiet stabbiliti fil-paragrafi 1 sa 4.

Húngaro

(5) a stabilizációs és társulási tanács figyelemmel kíséri az (1)-(4) bekezdésben megállapított követelmények végrehajtását.

Última actualización: 2013-03-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Italiano

il-kunsill ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni għandu janalizza s-sitwazzjoni minn dan il-lat u għandu jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet rilevanti.

Húngaro

erre vonatkozóan a stabilizációs és társulási tanács megvizsgálja a helyzetet és megfelelő ajánlásokat tesz.

Última actualización: 2010-09-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Italiano

id-dazji li japplikaw skond l-artikolu 1 jistgħu jitnaqqsu permezz ta' deċiżjoni tal-kunsill ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni:

Húngaro

a stabilizációs és társulási tanács határozatával csökkenthetők az 1.

Última actualización: 2013-03-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Italiano

(b) jiddeċiedu reċiprokament, b'deċiżjoni tal-kumitat ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni, li l-appendiċi ta' dan il-ftehim għandhom jiġu modifikati.

Húngaro

b) a stabilizációs és társulási bizottság határozatával közös megegyezéssel döntenek e megállapodás függelékeinek módosításáról.

Última actualización: 2013-03-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Italiano

il-kumitat konġunt imwaqqaf mill-ftehim dwar in-negozju u l-kooperazzjoni kummerċjali u ekonomika għandu jeżerċita s-setgħat u jwettaq id-dmirijiet mogħtija minn dan il-ftehim lill-kunsill ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni jew lill-kumitat ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni.

Húngaro

a kereskedelemről, valamint a kereskedelmi és gazdasági együttműködésről szóló megállapodás által létrehozott vegyes bizottság hajtja végre az e megállapodás által a stabilizációs és társulási tanácsra, illetve a stabilizációs és társulási bizottságra ruházott feladatokat.

Última actualización: 2010-09-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Italiano

b'dan f'moħħha, l-albanija tiddikjara li hija lesta li tistabbilixxi żoni ta' kummerċ ħieles ma', b'mod partikolari, il-pajjiżi l-oħra li huma koperti mill-proċess ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni ta' l-unjoni ewropea.

Húngaro

(2) ennek szem előtt tartásával albánia kijelenti, hogy kész szabad kereskedelmi területeket létrehozni elsősorban az európai unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő országokkal.

Última actualización: 2013-03-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Italiano

jekk il-kunsill ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni jew il-parti li tesporta għadu/ha ma ħax/ħaditx deċiżjoni li ttemm id-diffikultajiet jew l-ebda soluzzjoni sodisfaċenti oħra ma ntlaħqet fit-30 jum minn meta l-kwistjoni ġiet riferuta lill-kunsill ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni, il-parti li timporta tista' tadotta l-miżuri xierqa sabiex issib rimedju għall-problema skond dan l-artikolu.

Húngaro

amennyiben a stabilizációs és társulási tanács vagy az exportáló fél az ügynek a stabilizációs és társulási tanács elé terjesztésétől számított 30 napon belül nem hozott a nehézségek megszüntetésére irányuló határozatot, vagy semmilyen más kielégítő megoldás nem született, az importáló fél e cikkel összhangban megfelelő intézkedéseket fogadhat el a probléma kezelésére.

Última actualización: 2010-09-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Italiano

waqt li jwettaq din ir-reviżjoni, il-kuncill ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni għandu jqis is-siwi li l-effetti ta' dawn il-limiti jkunu ppriżervati f'termini reali.

Húngaro

a felülvizsgálat során a stabilizációs és társulási bizottság megfontolás tárgyává teszi, hogy kívánatos-e az érintett korlátok hatását reálértékben továbbra is fenntartani.

Última actualización: 2013-03-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Italiano

(2) id-dispożizzjonijiet kummerċjali li hemm fil-ftehim huma ta' natura eċċezzjonali, marbuta mal-politika implimentata fi ħdan il-qafas tal-proċess ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni u mhumiex se jikkostitwixxu, għall-unjoni ewropea, l-ebda preċedent fil-politika kummerċjali tal-komunità fir-rigward ta' pajjiżi terzi minbarra dawk tal-balkani tal-punent.

Húngaro

(2) a megállapodásban szereplő kereskedelmi rendelkezések, amelyek a stabilizációs és társulási folyamat keretén belül végrehajtott politikához kötődnek és kivételes jellegűek, az európai unió számára nem teremtenek precedenst a közösség nyugat-balkánon kívüli harmadik országokkal kapcsolatos kereskedelmi politikájában.

Última actualización: 2010-09-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Italiano

(a) fuq il-bażi ta' informazzjoni oġġettiva, il-parti li sabet li ma kinitx provduta kooperazzjoni amministrattiva u/jew sabet irregolaritajiet jew frodi għandha tinnotifika mingħajr dewmien eżaġerat lill-kumitat ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni bis-sejba tagħha flimkien ma' l-informazzjoni oġġettiva u għandha tidħol f'konsultazzjonijiet fi ħdan il-kumitat ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni, fuq il-bażi ta' l-informazzjoni u tas-sejbiet oġġettivi kollha li huma rilevanti, sabiex tinstab soluzzjoni li tkun aċċettabbli għaż-żewġ partijiet.

Húngaro

a) az a fél, amelyik objektív információk alapján a közigazgatási együttműködés biztosításának elmulasztását és/vagy az e cím szerinti szabálytalanságokat vagy csalást állapított meg, haladéktalanul értesíti a stabilizációs és társulási bizottságot erről a megállapításról, valamint az objektív információkról, és a vonatkozó információk és objektív megállapítások alapján konzultációkat kezd a stabilizációs és társulási bizottság keretében a felek számára elfogadható megoldás megtalálása érdekében.

Última actualización: 2010-09-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Italiano

il-kunsill ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni għandu jeżamina perjodikament il-possibbiltà li l-albanija tintroduċi aċċess għall-proċeduri ta' għoti ta' kuntratti fl-albanija għall-kumpaniji kollha komunitarji.

Húngaro

(4) a stabilizációs és társulási tanács időszakonként megvizsgálja, hogy albánia biztosítani tudja-e minden közösségi társaság számára az országban a közbeszerzési eljárásokban való részvétel lehetőségét.

Última actualización: 2010-09-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Italiano

jekk waħda mill-partijiet tqis li prattika partikolari mhix kompatibbli mat-termini tal-paragrafu 1, hija tista' tieħu l-miżuri xierqa wara konsultazzjoni fi ħdan il-kunsill ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni jew wara tletin jum ta' ħidma wara li tkun saret referenza għal konsultazzjoni ta' din ix-xorta.

Húngaro

(9) amennyiben valamely fél úgy ítéli meg, hogy egy konkrét gyakorlat nem összeegyeztethető az (1) bekezdés feltételeivel, a stabilizációs és társulási tanácson belüli konzultációt követően vagy az ilyen konzultáció indítványozását követő 30 munkanap elteltével megfelelő intézkedéseket hozhat.

Última actualización: 2010-09-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Italiano

(6) huwa meħtieġ li jkun żgurat li, sakemm jidħol fis-seħħ il-ftehim ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni, u jitwaqqaf il-kunsill ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni, il-kumitat konġunt imwaqqaf mill-ftehim dwar in-negozju u l-kooperazzjoni kummerċjali u ekonomika jkun jista' jeżerċita s-setgħat mogħtija mill-ftehim ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni lill-kunsill ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni u l-kumitat ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni, meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-ftehim interim,

Húngaro

(6) biztosítani kell, hogy a stabilizációs és társulási megállapodás hatálybalépéséig és a stabilizációs és társulási tanács létrejöttéig a kereskedelemről, valamint a kereskedelmi és gazdasági együttműködésről szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság által gyakorolhassa azokat a stabilizációs és együttműködési megállapodás által a stabilizációs és társulási tanácsra és stabilizációs és társulási bizottságra ruházott hatásköröket, amelyekre az ideiglenes megállapodás végrehajtása érdekében szükség van,

Última actualización: 2010-09-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Italiano

jekk ikun hemm problemi fil-qasam tal-proprjetà intelletwali, industrijali u kummerċjali li jaffettwaw il-kondizzjonijiet kummerċjali, dawn għandhom ikunu riferuti b'mod urġenti lill-kunsill ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni, fuq it-talba ta' kwalunkwe waħda mill-partijiet, sabiex jintlaħqu soluzzjonijiet li huma sodisfaċenti għat-tnejn.

Húngaro

(4) ha a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon területén a kereskedelmi feltételeket érintő problémák fordulnak elő, ezeket bármelyik fél kérésére sürgősen a stabilizációs és társulási tanács elé kell terjeszteni a kölcsönösen kielégítő megoldás elérése érdekében.

Última actualización: 2010-09-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo