Preguntar a Google

Usted buscó: reģenerēšanas (Letón - Finés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Letón

Finés

Información

Letón

4.2. Pārstrādes un reģenerēšanas mērķi

Finés

4.2. Kierrätys-ja hyödyntämistavoitteet

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Letón

Atplūdes gāze (nafta), gāzes reģenerēšanas iekārta;

Finés

Jäännöskaasu (maaöljy), kaasun talteenottolaitos;

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Letón

Atplūdes gāze, gāzes reģenerēšanas iekārtas deetanizators; naftas gāze

Finés

: e en . ) siassa välillä C 1

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Letón

Atplūdes gāze, gāzes reģenerēšanas iekārtas deetanizators; naftas gāze

Finés

: e en . ) välillä C 1

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Letón

Atplūdes gāze (nafta), gāzes reģenerēšanas iekārtas deetanizators;

Finés

Jäännöskaasu (maaöljy), kaasun talteenottolaitoksen etaaninpoistoyksikkö;

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Letón

Naftas atplūdes gāze, piesātinātās gāzes reģenerēšanas iekārta, bagātināta ar

Finés

6 : e e n, pääasiassa butaanista ja dyistä, joiden hiililuku on välillä C isobutaanista.)

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Letón

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, tvaika krekingā apstrādātu ligroīnu frakcionējot pēc tā reģenerēšanas no tvaika apstrādes procesa.

Finés

[Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla höyrykrakattua teollisuusbensiiniä vakiolämpöprosessista keräämisen jälkeen.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Letón

Atplūdes gāze (naftas), gāzes reģenerēšanas iekārta, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

Finés

Jäännöskaasu (maaöljy), kaasun talteenottolaitos, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

Última actualización: 2014-11-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Letón

Atplūdes gāze (naftas), gāzes reģenerēšanas iekārtas deetanizators, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

Finés

Jäännöskaasu (maaöljy), kaasun talteenottolaitoksen etaaninpoistoyksikkö, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

Última actualización: 2014-11-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Letón

jaudas vai rūpnīcas tritija ražošanai, reģenerēšanai, ekstrahēšanai, koncentrēšanai vai glabāšanai;

Finés

Laitokset tai tehtaat, joissa tuotetaan, otetaan talteen, uutetaan, rikastetaan tai käsitellään tritiumia,

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Letón

jonu apmaiņas atteces sistēmas (ķīmiskās vai elektroķīmiskās oksidēšanas vai reducēšanas sistēmas) jonu apmaiņas bagātināšanas iekārtu kaskādēs lietoto ķīmiskās reducēšanas vai oksidēšanas aģentu reģenerēšanai;

Finés

Ioninvaihtotakaisinvirtausjärjestelmät (kemialliset tai sähkökemialliset hapetus- tai pelkistysjärjestelmät) kemiallisten pelkistys- tai hapetusaineiden talteenottamiseksi ioninvaihtoon perustuvissa rikastuskaskadeissa;

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Letón

reģenerēšana izlases veidā

Finés

valikoiva hyödyntäminen

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Letón

Atplūdes gāze (naftas), piesātinātās gāzes reģenerēšanas iekārta, bagātināta ar C1-2, ja tā satur > 0,1 masas % butadiēna

Finés

Jäännöskaasu (maaöljy), alkaanikaasun talteenottolaitos, C1–2-rikas, joka sisältää >0,1 painoprosenttia butadieenia

Última actualización: 2014-11-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Letón

Plastmasas detaļas, kuru svars ir 25 g vai lielāks, marķē saskaņā ar standartā EN ISO 11469 paredzētajām prasībām, lai materiālus pēc dzīves cikla beigām varētu identificēt pārstrādei, reģenerēšanai vai iznīcināšanai.

Finés

Muoviosat, joiden paino on vähintään 25 grammaa, on merkittävä EN ISO 11469 -standardin vaatimusten mukaisesti, jotta materiaalit voidaan ohjata kierrätykseen, hyödyntämiseen tai loppukäsittelyyn, kun ne poistetaan käytöstä.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Letón

Sniedz ļoti detalizētas pamācības un vienādojumus slēgtā cikla atkārtotai pārstrādei ar enerģijas reģenerēšanu vai bez tās.

Finés

Sisältää hyvin yksityiskohtaisia ohjeita ja yhtälöitä suljettua kierrätystä ja avointa kierrätystä varten, joihin voi liittyä energian talteenottoa.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Letón

Reģioni, kas strādās šajā tematikā, izstrādās pasākumus un dalīsies labākajā praksē par atkritumu rašanās samazināšanu un atkritumos ietverto vērtīgo resursu reģenerēšanu/pārstrādi.

Finés

5) Kierrätysyhteiskuntaan siirtyminen: Alueet kehittävät toimia ja jakavat parhaita toimintatapoja, jotka tähtäävät jätteen vähentämiseen sekä arvomateriaalien talteenottoon ja kierrätykseen.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Letón

Ziņojuma secinājumi liecina, ka direktīvas izvirzītie reģenerēšanas/pārstrādes mērķi ir atbilstoši un ka pagaidām nav vajadzīgs tos mainīt, jo īpaši vairākām dalībvalstīm atvēlētā ilgā pārejas laika dēļ (kurš dažos gadījumos beidzas tikai 2015. gadā).

Finés

Tiedonantoon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun direktiivin 2003/87/EY (7) 30 artiklan nojalla laadittu kertomus, ja siinä korostetaan tällaisen järjestelmän merkitystä keskeisenä ilmastonmuutoksen torjumisen välineenä.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Letón

sasniegt ES mērķus attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, piemēram, ar metāna reģenerēšanu un bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu novirzīšanu no atkritumu izgāztuvēm.

Finés

Toinen yhtymäkohta jätehuollon ja ilmastonmuutosta torjuvien toimien välillä ovat energiankulutusta lisäävät kasvihuonepäästöt jätteen keruussa, käsittelyssä ja tuotantokäytössä.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Letón

14) "pārstrādāšana" ir pārstrāde, kura notiek atkritumu materiālu ražošanas procesā, sākotnējam mērķim vai citā nolūkā, bet neietverot enerģijas reģenerēšanu;

Finés

14) ’kierrätyksellä'jätemateriaalin uudelleenprosessointia tuotantoprosessissa alkuperäistä tarkoitusta tai muita tarkoituksia varten, lukuun ottamatta energian talteenottoa;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Letón

2. Šādu vielu vai materiālu apglabāšanu, reģenerēšanu un otrreizēju izmantošanu tomēr var atbrīvot no šīs direktīvas prasībām ar noteikumu, kas tie atbilst valsts kompetento iestāžu noteiktajiem pielaižu līmeņiem. Šie pielaižu līmeņi atbilst I pielikumā izmantotajiem pamatkritērijiem un ņem vērā pārējos Kopienas paredzētos tehniskos norādījumus.IV SADAĻA

Finés

2. Tällaisten aineiden tai materiaalien loppusijoitus, kierrätys tai uudelleenkäyttö voidaan vapauttaa tämän direktiivin vaatimuksista, jos ne täyttävät toimivaltaisten kansallisten viranomaisten vahvistamat vapauttamisrajat. Näissä vapauttamisrajoissa on noudatettava liitteessä I käytettyjä peruskriteerejä ja otettava huomioon mahdolliset muut yhteisön antamat tekniset ohjeet.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo