MyMemory, la memoria de traducción más extensa del mundo
Click to expand

Par de idiomas: Click to swap content  Tema   
Preguntar a Google

Usted buscó: reprezentatīvākā ( Letón - Francés )

    [ Desactivar colores ]

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Letón

Francés

Información

Letón

Kaitējuma novēršanas līmeni valsts mērogā aprēķināja kā vidējo svērto kaitējuma apmēru, kas konstatēts reprezentatīvākajiem ražojuma veidiem, kurus pārdod ražotājs eksportētājs, kam nav piešķirts AR.

Francés

Le niveau d’élimination du préjudice à l’échelle nationale a été établi en calculant la moyenne pondérée des marges de préjudice constatées pour les types de produit les plus représentatifs vendus par un producteur-exportateur n’ayant pas obtenu le traitement individuel.

Última actualización: 2015-01-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Letón

nesadalītu A klases cāļu, zināmi kā “65 % cāļi”, pārdošanas cenu kaušanas uzņēmumos vai vairumtirdzniecības cenu, kas reģistrēta reprezentatīvos tirgos, vai citādi noformētu nesadalītu cāļu pārdošanas vai vairumtirdzniecības cenu, ja tā ir reprezentatīvāka.”

Francés

le prix de vente pratiqué par les centres d’abattage ou le prix de gros constaté sur les marchés représentatifs pour les poulets entiers de classe A dits “65 %”, ou pour une autre présentation de poulet entier si celle-là est plus représentative.»

Última actualización: 2014-11-18
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Letón

Tāpēc tika uzskatīts, ka elementu pārdošanas apjomu izslēgšana no kopējā ražošanas apjoma nenodrošinātu reprezentatīvāku izlasi.

Francés

Il a dès lors été considéré que l'exclusion des ventes de cellules du volume total de production ne permettrait pas nécessairement d'obtenir un échantillon plus représentatif.

Última actualización: 2014-11-18
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Letón

Dalībvalstīm būtu jāapzina reprezentatīvākie attiecīgie partneri.

Francés

Il convient que les États membres recensent les partenaires concernés les plus représentatifs.

Última actualización: 2014-11-17
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Letón

papildināt zināšanas par pasaules ksenona fonu, veicot mērījumus uz ilgākiem – tādēļ reprezentatīvākiem – laikposmiem.

Francés

compléter les connaissances sur l’abondance naturelle mondiale de xénon par des prélèvements sur des périodes plus longues, qui seront donc plus représentatives.

Última actualización: 2014-11-17
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Letón

Turklāt pieprasījuma iesniedzējs savus argumentus nepamatoja ar pierādījumiem, kas liecinātu, ka dati attiecībā uz periodu pēc PIP ir reprezentatīvāki nekā dati attiecībā uz PIP.

Francés

De plus, le requérant n’a pas étayé ses arguments, puisqu’aucun élément de preuve n’a été soumis pour montrer que des données postérieures à la période de réexamen sont plus représentatives que celles qui portent sur ladite période.

Última actualización: 2014-11-17
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Letón

Viens Kopienas ražotājs apgalvoja, ka gan ražošanas, gan pārdošanas ziņā Japānas PVS tirgus Ķīnas Tautas Republikai ir daudz reprezentatīvāks par Taivānu.

Francés

Un producteur communautaire a déclaré que le marché APV japonais est beaucoup plus représentatif du marché de la RPC que le marché taïwanais, tant en termes de production qu'en termes de ventes.

Última actualización: 2014-11-13
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Letón

Izlasi veidoja pieci lielākie uzņēmumi apjoma, kā arī importa un tālākpārdevumu vērtības ziņā Savienībā, kā arī pieci mazāki importētāji; pēdējos izlasē iekļāva, lai iegūtu reprezentatīvāku šķērsgriezumu ar tām ieinteresētajām personām, kuras piedāvāja sadarbību, ņemot vērā to atšķirīgos uzņēmējdarbības modeļus, ģeogrāfisko atrašanās vietu un tirgoto ražojumu segmentus.

Francés

L'échantillon se composait des cinq sociétés les plus importantes en termes de volumes et de valeur des importations et des reventes dans l'Union, et de quelques importateurs moins importants, afin d'avoir un éventail plus représentatif des parties offrant leur coopération et de la diversité de leurs modèles d'activité, de leurs situations géographiques et de leurs gammes de produits.

Última actualización: 2014-11-12
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Letón

Tomēr gadījumā, ja vispārīgi dati par priekšplāna procesiem ir reprezentatīvāki vai piemērotāki nekā konkrēti dati (kas jāpamato un par ko jāziņo), tad vispārīgi dati jāizmanto arī priekšplāna procesiem.

Francés

Toutefois, si des données génériques sont plus représentatives ou plus adaptées que des données spécifiques (à justifier) pour les processus de premier plan, des données génériques doivent aussi être utilisées pour ces processus.

Última actualización: 2014-11-08
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Letón

Tomēr, ja vispārīgie dati ir reprezentatīvāki vai piemērotāki nekā priekšplāna procesu konkrētie dati (par tiem jāziņo un tie jāpamato), vispārīgie dati jāizmanto arī priekšplāna procesu vajadzībām.

Francés

Toutefois, si des données génériques sont plus représentatives ou plus adaptées que des données spécifiques (à signaler et à justifier) pour les processus de premier plan, des données génériques doivent également être utilisées pour ces processus.

Última actualización: 2014-11-08
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Letón

Parasti praksē procesiem noteiktajās organizācijas robežās jāizmanto tieši savākti inventarizācijas dati par konkrēto objektu, ja vien vispārīgi dati nav reprezentatīvāki vai piemērotāki.

Francés

Dans la pratique, et en règle générale, pour les processus inclus dans les frontières organisationnelles, des données d'inventaire spécifiques de l'installation et collectées directement doivent être utilisées, à moins que des données génériques ne soient plus représentatives ou plus appropriées.

Última actualización: 2014-11-08
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Letón

Tomēr gadījumā, ja vispārīgi dati par priekšplāna procesiem ir reprezentatīvāki vai piemērotāki nekā konkrēti dati (kas jāpamato un par kuriem jāziņo), tad vispārīgi dati jāizmanto arī priekšplāna procesiem.

Francés

Toutefois, si des données génériques sont plus représentatives ou plus adaptées que des données spécifiques (à justifier) pour les processus de premier plan, des données génériques doivent également être utilisées pour ces processus.

Última actualización: 2014-11-08
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Letón

Vispārīgie dati būtu jāizmanto tikai fona sistēmā notiekošiem procesiem, bet, ja vispārīgi dati ir reprezentatīvāki vai piemērotāki nekā konkrētiedati, tad tie jāizmanto arī priekšplāna procesiem.

Francés

Les données génériques ne devraient être utilisées que pour les processus du système d’arrière-plan, sauf lorsqu’elles sont plus représentatives ou plus adaptées que des données spécifiques pour les processus de premier plan, auquel cas des données génériques doivent égalementêtre utilisées pour les processus du système de premier plan.

Última actualización: 2014-11-08
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Letón

Tomēr, ja vispārīgi dati par priekšplāna procesiem ir reprezentatīvāki vai piemērotāki nekā konkrēti dati (par kuriem jāziņo un kuri jāpamato), tad vispārīgi dati jāizmanto arī priekšplāna procesiem.

Francés

Toutefois, si des données génériques sont plus représentatives ou plus adaptées que des données spécifiques (à signaler et à justifier) pour les processus de premier plan, des données génériques doivent également être utilisées pour ces processus.

Última actualización: 2014-11-08
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Letón

Tomēr, ja vispārīgi dati par priekšplāna procesiem ir reprezentatīvāki vai piemērotāki nekā konkrēti dati (kuri jāpamato un par kuriem jāziņo), tad vispārīgi dati jāizmanto arī priekšplāna procesiem.

Francés

Toutefois, si des données génériques sont plus représentatives ou plus adaptées que des données spécifiques pour les processus de premier plan, des données génériques doivent aussi être utilisées pour ces processus.

Última actualización: 2014-11-08
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Letón

Vispārīgie dati būtu jāizmanto tikai fona sistēmā notiekošiem procesiem, bet, ja vispārīgi dati ir reprezentatīvāki vai piemērotāki nekā konkrēti dati, tad tie jāizmanto arī priekšplāna procesiem.

Francés

Les données génériques ne devraient être utilisées que pour les processus du système d’arrière-plan, sauf lorsqu’elles sont plus représentatives ou plus adaptées que des données spécifiques pour les processus de premier plan, auquel cas des données génériques doivent également être utilisées pour les processus du système de premier plan.

Última actualización: 2014-11-08
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Letón

Tomēr laba prakse ir (ja iespējams) piekļūt no piegādātājiem tieši savāktiem datiem par viņu visbūtiskākajiem piegādātajiem produktiem, ja vien vispārīgi dati nav reprezentatīvāki vai piemērotāki.

Francés

Toutefois, la bonne pratique consiste à obtenir si possible des données collectées directement auprès des fournisseurs pour les produits les plus pertinents fournis par ceux-ci, à moins que les données génériques ne soient plus représentatives ou plus appropriées.

Última actualización: 2014-11-08
Tema: Ciencias sociales
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Letón

(11) Jāievieš jauns tipa apstiprināšanas pārbaudes cikls, ar ko var veikt reprezentatīvāku emisiju novērtējumu tādos apstākļos, kas pietuvināti transportlīdzekļu lietošanas apstākļiem, un ar ko var ņemt vērā lielo un mazo motociklu braukšanas veidu atšķirības.

Francés

(11) Il convient d'introduire dans la procédure de réception un nouveau cycle d'essai qui permette une évaluation plus représentative des performances en termes d'émissions, soit réalisé dans des conditions expérimentales se rapprochant davantage de celles des véhicules en service et prenne en compte les différences entre les modes de conduite des motocycles de petite et de grosse cylindrée.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Letón

(12) tā kā ievieš jaunus tipa apstiprināšanas testa ciklus, kas attiecas uz gāzveida un daļiņveida emisiju un dūmainību un kas dod iespēju reprezentatīvāk novērtēt dīzeļmotoru emisijas rādītāju tādos testa apstākļos, kuri vairāk līdzinās apstākļiem, kādos transportlīdzekļus ekspluatē; tā kā attiecībā uz standarta dīzeļmotoriem un dīzeļmotoriem, kas aprīkoti ar oksidācijas katalizatoriem, ievieš jaunu kombinēto (divu ciklu) testa procedūru; tā kā attiecībā uz motoriem, ko darbina ar gāzi, un papildus attiecībā uz dīzeļmotoriem, kuri aprīkoti ar progresīvām emisijas kontroles sistēmām, ievieš jaunu kombinēto (divu ciklu) testa procedūru; tā kā no 2005. gada visi dīzeļmotori jāpārbauda abos testa ciklos; tā kā Komisija sarunās kontrolē virzību uz pasaules mērogā saskaņotu testa procedūru;

Francés

(12) considérant que de nouveaux cycles d'essai de réception sont mis en place pour les émissions de gaz et de particules et l'opacité des fumées en vue de permettre une évaluation plus représentative des émissions de moteurs Diesel dans des conditions d'essai plus proches de celles rencontrées par les véhicules en circulation; qu'une nouvelle procédure d'essai combinée (à deux cycles) est instaurée pour les moteurs Diesel traditionnels et les moteurs Diesel équipés de catalyseurs d'oxydation; qu'une nouvelle procédure d'essai combinée (à deux cycles) est introduite pour les moteurs fonctionnant au gaz et, en outre, pour les moteurs Diesel équipés de systèmes avancés de contrôle des émissions; que, à partir de 2005, tous les moteurs Diesel devront faire l'objet d'essais dans le cadre des deux cycles d'essai applicables; que la Commission contrôlera les progrès réalisés dans les négociations en vue de l'instauration d'une procédure d'essai harmonisée au niveau mondial;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Letón

(5) tā kā pieredze, kas iegūta informācijas apmaiņā saskaņā ar Padomes Lēmumu 75/441/EEK (1975. gada 24. jūnijs), ar kuru nosaka vienotu informācijas apmaiņas kārtību starp uzraudzības un monitoringa tīkliem, kuru darbība pamatojas uz datiem par atmosfēras piesārņojumu, ko izraisa daži savienojumi un suspendētas daļiņas [6], un ar Padomes Lēmumu 82/459/EEK (1982. gada 24. jūnijs), ar kuru ievieš savstarpēju informācijas un datu apmaiņu no tīkliem un individuālām stacijām, kas veic gaisa piesārņojuma mērījumus dalībvalstīs [7], nodrošina iespēju ieviest pilnīgāku un reprezentatīvāku informācijas apmaiņu, palielinot novērojamo piesārņotāju skaitu un iekļaujot tīklus un individuālas stacijas, kuras veic apkārtējā gaisa piesārņojuma mērījumus;

Francés

(5) considérant que l'expérience acquise grâce à l'échange d'informations établi par la décision 75/441/CEE du Conseil, du 24 juin 1975, instituant une procédure commune d'échange d'informations entre les réseaux de surveillance et de contrôle en ce qui concerne les données relatives à la pollution atmosphérique causée par certains composés de soufre et aux particules en suspension (6), et par la décision 82/459/CEE du Conseil, du 24 juin 1982, établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations isolées mesurant la pollution atmosphérique dans les États membres (7), permet de développer un échange d'informations plus complet et plus représentatif en augmentant le nombre de polluants considérés et en incluant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Añadir una traducción

Buscar frases de traducción humanaUsuarios que están solicitando ayuda en este momento:sitzungsdienst (Alemán>Portugués) | important of libary (Inglés>Nepalí) | minoritetssamhälle (Sueco>Inglés) | cây thân cỏ (Vietnamita>Inglés) | kugai (Tamil>Inglés) | choda chodi film (Hindi>Inglés) | i wish you were here (Inglés>Hindi) | nostovaunut (Finés>Inglés) | murgi ke bache ko english me kya kehete hai (Hindi>Inglés) | bhai ke bache ko english me kya kehete hai (Hindi>Inglés) | muche pasand nahi (Hindi>Inglés) | information field (Inglés>Tagalo) | swai fish (Inglés>Tamil) | tameez se baat karo (Hindi>Inglés) | desloratadinum (Checo>Francés)


Notificar abuso  | Acerca de MyMemory   | Contáctenos


MyMemory en su idioma: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo