Preguntar a Google

Usted buscó: arheoloģiskajām (Letón - Portugués)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Letón

Portugués

Información

Letón

arheoloģiskajām kolekcijām

Portugués

coleções arqueológicas

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Pieeju ierīkošana uz Atēnu (Grieķija) arheoloģiskajām vietām sakarā ar 2004. gada Olimpiskajām spēlēm.

Portugués

Ordenamento do acesso aos sítios arqueológicos de Atenas (Grécia) aquando dos Jogos Olímpicos de 2004 grama.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Vairāk nekā 100 gadu veci arheoloģiskie priekšmeti, kas nāk no:

Portugués

Objetos arqueológicos com mais de 100 anos, provenientes de:

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

arheoloģisko atradumu vietām

Portugués

estações arqueológicas

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Ir aizliegts veikt Sīrijas kultūras priekšmetu un citu preču, kam ir arheoloģiska, vēsturiska, kultūras, reta zinātniska vai reliģiska nozīme, tostarp to preču, kas minētas XI pielikumā, importu, eksportu vai nodošanu, vai arī sniegt starpnieka pakalpojumus saistībā ar šo preču importu, eksportu vai nodošanu, jo īpaši, ja šīs preces ir neatņemama daļa no publiskām kolekcijām, kas ir iekļautas Sīrijas muzeju, arhīvu vai bibliotēku krātuvju kolekciju inventāra sarakstos vai Sīrijas reliģisko iestāžu inventāra sarakstos, ja pastāv pamatots iemesls aizdomām, ka preces ir izvestas no Sīrijas bez to likumīgā īpašnieka piekrišanas vai izvestas, pārkāpjot Sīrijas vai starptautiskās tiesības.

Portugués

É proibido importar, exportar, transferir ou prestar serviços de corretagem relacionados com a importação, exportação ou transferência de bens pertencentes ao património cultural sírio e outros bens de valor arqueológico, histórico, cultural, religioso ou de raridade científica incluindo os enumerados no Anexo XI,, ou se existirem motivos razoáveis para suspeitar que esses bens saíram da Síria sem autorização do seu proprietário legítimo ou em violação do direito sírio ou do direito internacional em especial se esses bens fizerem parte integrante das coleções públicas repertoriadas nos inventários dos museus, arquivos e fundos de conservação das bibliotecas sírios.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Arheoloģiskie pakalpojumi

Portugués

Serviços arqueológicos

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Arheoloģisko atradumu vietu topogrāfiskās izpētes pakalpojumi

Portugués

Levantamento topográfico de sítios arqueológicos

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Arheoloģisko atradumu vietu ģeofiziskās izpētes pakalpojumi

Portugués

Levantamento geofísico de sítios arqueológicos

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Rakšanas darbi arheoloģisko atradumu vietās

Portugués

Trabalhos de escavação de sítios arqueológicos

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Šajā laika posmā jau noritēja būvniecības sagatavošanas pasākumi, piemēram, iepriekšēji arheoloģiskie augsnes pētījumi, trašu iekārtošana un papildus zemes īpašumu iegāde.

Portugués

Nessa altura, já estavam em curso os trabalhos preparatórios, designadamente os exames arqueológicos preliminares do solo, os trabalhos de redefinição do traçado e a compra de novos terrenos.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Eiropas Konvencija arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai

Portugués

Convenção Europeia para a Proteção do Património Arqueológico

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Letón

punkts neizslēdz aizliegumus vai ierobežojumus importam, eksportam vai tranzīta precēm, kas attaisnoti ar sabiedrības morāli, sabiedrisko kārtību vai sabiedrības drošību, cilvēku, dzīvnieku un augu veselības un dzīvības aizsardzību, valsts bagātību aizsardzību, kurām ir mākslinieciska, vēsturiska vai arheoloģiska vērtība, izsmeļamu resursu saglabāšanu, ja šos pasākumus realizē kopā ar ierobežojumiem iekšzemes ražošanai vai patēriņam, vai rūpnieciskā un komerciālā īpašuma aizsardzībai.

Portugués

O disposto no nº 1 não obsta às proibições ou restrições à importação, exportação ou trânsito de mercadorias, justificadas por razões de moral pública, de ordem pública e de segurança pública, de protecção da saúde e da vida das pessoas e dos animais ou de preservação das plantas, de protecção do património nacional de valor artístico, histórico ou arqueológico, de conservação de recursos naturais esgotáveis, desde que essas medidas sejam aplicadas juntamente com restrições à produção ou ao consumo nacionais, ou de protecção da propriedade industrial e comercial.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Letón

Šis nolīgums neliedz piemērot importa, eksporta vai tranzīta aizliegumus vai ierobežojumus, kas pamatoti ar sabiedrības morāles, sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumiem, cilvēku un dzīvnieku veselības un dzīvības aizsardzības vai augu aizsardzības apsvērumiem, valsts mākslas, vēstures vai arheoloģisko vērtību aizsardzības, kā arī intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma aizsardzības apsvērumiem, vai noteikumiem par zeltu un sudrabu.

Portugués

O presente Acordo aplica-se sem prejuízo das proibições ou restrições à importação, exportação ou trânsito justificadas por razões de moralidade pública, ordem pública ou segurança pública, de protecção da saúde e da vida das pessoas, animais ou de preservação das plantas, de protecção do património nacional de valor artístico, histórico ou arqueológico, ou de protecção da propriedade intelectual, industrial e comercial, nem da regulamentação relativa ao ouro e à prata.

Última actualización: 2014-11-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Letón

- aizliegumus, kvantitātes ierobežojumus vai uzraudzības pasākumus, pamatojoties uz sabiedrības morāli, sabiedrisko kārtību vai valsts drošību, cilvēku, dzīvnieku vai augu veselības vai dzīvības aizsardzību, tāda valsts kultūras mantojuma aizsardzību, kuram ir īpaša mākslinieciska, vēsturiska vai arheoloģiska vērtība, vai industriāla un komerciāla īpašuma aizsardzību,

Portugués

- proibições, restrições quantitativas ou medidas de vigilância por razões de moralidade, ordem ou segurança públicas, de protecção da saúde e da vida das pessoas, animais ou plantas, do património nacional de valor artístico, histórico ou arqueológico, ou de protecção da propriedade industrial e comercial;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Letón

1. "Kultūras priekšmets" nozīmē priekšmetu, kurš - pirms vai pēc tā izvešanas no dalībvalsts teritorijas klasificēts kā "nacionālās kultūras vērtības ar māksliniecisku, vēsturisku vai arheoloģisku vērtību" saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai administratīvajām procedūrām Līguma 36. panta izpratnē

Portugués

- classificado, antes ou depois de ter saído ilicitamente do território de um Estado-membro, como « património nacional de valor artístico, histórico ou arqueológico », de harmonia com a respectiva legislação nacional ou os processos administrativos nacionais, na acepção do artigo 36o do Tratado,

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Letón

1. punkts neliedz noteikt aizliegumus vai ierobežojumus, ko pamato ar sabiedrības morāles normām, sabiedrisko kārtību vai sabiedrības drošību, cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvības un veselības aizsardzību, tādu nacionālo bagātību aizsardzību, kurām ir mākslas, vēstures vai arheoloģiska vērtība, vai rūpnieciskā un komerciālā īpašuma aizsardzību.

Portugués

O disposto no no. 1 é aplicável sem prejuízo das proibições ou restrições que se justifiquem por razões de moralidade pública, ordem pública e segurança pública, de protecção da saúde e da vida das pessoas e animais ou de preservação das plantas, de protecção do património nacional de valor artístico, histórico ou arqueológico ou de protecção da propriedade industrial e comercial.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Letón

1.2 Klimata pārmaiņas norisinājušās jau tālā pagātnē un, trūkstot meteoroloģijas datiem par tiem laikiem, mūsu zināšanas par klimatu vēstures gaitā aprobežojas tikai ar paleoklimatoloģiskiem mērījumiem un vērojumiem vai ģeoloģiskām norisēm un arheoloģiskiem atklājumiem (netiešie dati).

Portugués

1.2 Na história remota já ocorreram alterações climáticas e, à falta de dados meteorológicos de qualidade datando desses períodos, os nossos conhecimentos do clima ao longo da história baseiam-se exclusivamente em medições e observações paleoclimatológicas ou em fenómenos geológicos e descobertas arqueológicas (dados indirectos).

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Letón

11.7 Saistībā ar brīnišķīgajā arheoloģisko izrakumu vietā Dienviditālijā 2005. gada novembrī notikušo publisko apspriedi, EESK šo atzinumu ir nosaukusi par "Paestum deklarāciju".

Portugués

11.7 O presente parecer foi denominado pelo CESE "Declaração de Paestum", numa alusão à audição pública realizada no passado mês de Novembro no fascinante sítio arqueológico italiano.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Letón

2.2.1 "Noteikumi, kas paredzēti no 30. līdz 34. pantam, ieskaitot, nerada šķēršļus importa, eksporta vai tranzīta aizliegumiem vai ierobežojumiem, ja tie ir pamatoti ar sabiedriskās morāles, sabiedriskās kārtības, sabiedriskās drošības, veselības un cilvēku un dzīvnieku dzīvības aizsardzības vai augu aizsargāšanas, nacionālo bagātību, kurām ir mākslinieciska, vēsturiska vai arheoloģiska vērtība, aizsardzības vai arī rūpnieciskā un komerciālā īpašuma aizsardzības iemesliem.

Portugués

2.2.1 "As disposições dos artigos 30.o a 34.o, inclusive, são aplicáveis sem prejuízo das proibições ou restrições à importação, exportação ou trânsito justificadas por razões de moralidade pública, ordem pública e segurança pública; de protecção da saúde e da vida das pessoas e animais ou de preservação das plantas; de protecção do património nacional de valor artístico, histórico ou arqueológico; ou de protecção da propriedade industrial e comercial.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Letón

7.2.1 Kultūras tūrisma tradicionālākā joma ir "materiālais" kultūras mantojums, ko veido pilsētu vēsturiskie centri, muzeji un arheoloģisko izrakumu vietas.

Portugués

7.2.1. O segmento mais tradicional do turismo cultural é o do património artístico "físico", constituído pelos centros históricos, pelos museus e pelas zonas arqueológicas.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo