Preguntar a Google

Usted buscó: statistiƒi (Maltés - Estonio)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Maltés

Estonio

Información

Maltés

Filwaqt li ji∆gura li r-rekwi∆iti statistiƒi ji¿u sodisfatti, il-B¥Ejag¢mel mill-a¢jar biex inaqqas kemm jista’ jkun il-pi∆ lir-rappurtar statistiku jqieg¢ed fuq l-istituzzjonijiet ta’ kreditu ufuq a¿enti o¢ra li jirrappurtaw u g¢alhekk, fejn hu possibbli,ju∆a statistika e∆istenti.

Estonio

Statistika koostamisel abistavad EKPd liikmesriikide keskpangad.Keskpangad (mõningatel juhtudel ka muud siseriiklikud asutused)koguvad andmeid krediidiasutustelt ja teistest riiklikest allikatest,arvutavad riiklikud koondnäitajad ning saadavad need EKPle.Seejärel koostab EKP euroala koondstatistika ja levitab seda.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

Ikompli ji∆viluppa metodolo¿iji komuni biex ikunujistg¢u ji¿u kkalkolati indikaturi statistiƒi paragunabbli urappre∆entattivi g¢as-swieq finanzjarji ta∆-∆ona ta’ l-euro.

Estonio

EKP arendab jätkuvalt ühtseid meetodeid võrreldavateja esindavate statistiliste näitajate arvutamiseks euroalafinantsturgude kohta.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

Il-B¥E ja¢dem mill-qrib mal-Kummissjoni (Eurostat) biex ji∆viluppakunƒetti statistiƒi armonizzati u jikseb statistika li tkun disponibblib’mod regolari u ta’ kwalità tajba g¢a∆-∆ona ta’ l-euro.

Estonio

EKP teeb tihedat koostööd komisjoniga (Eurostat), et töötadavälja ühtlustatud statistikamõisted ning tagada korrapärase jakvaliteetse euroala statistika kättesaadavus.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

Il-¢ames fus: g¢ajnuna teknika Il-mi∆uri ta’t¢ejjija, ta’insegwiment, ta’appo¿¿ amministrattivu tekniku, ta’evalwazzjoni u ta’verifika me¢tie¿a g¢allimplimentazzjoni ta’l-FES jistg¢u jing¢ataw finanzjament.Dan jista’jikkonsisti, per e∆empju, f’evalwazzjonijiet, ¢ilaesperta, statistiƒi u studji; jew inkella mi∆uri g¢at-tqassim ta’l-informazzjoni, g¢all-¢olqien ta’netwerks, ¢olqien ta’`kuxjenza, promozzjoni tal-kooperazzjoni u skambju ta’esperjenzi.

Estonio

Tegemist võib olla näiteks hinnangute võiekspertiisidega, statistiliste andmete kogumise ja uurimustekorraldamisega, või teabe levitamiseks, arvutivõrgus kättesaadavaks tegemiseks, teadlikkuse tõstmiseks, koostööksja kogemuste vahetamiseks võetavate meetmetega.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

MT605629 30/05/06 16:35 Page 7 industrijali ma joqg¢odx jag¢∆el il-¢ut maqbud, l-Unjoni Ewropea da¢let fis-se¢¢ fl-2005 programmi ta’te¢id ta’kampjuni statistiƒi bil-g¢an li ti¿i evalwata l-kompo∆izzjonital-qbid ta’dan is-sajd u sabiex isir mag¢ruf l-impatt realitieg¢u fuq l-istokks ta’l-aringi.

Estonio

ET605629 31/05/06 8:56 Page 7 hinnata sellise püügi koosseisu ning uurida selle tegelikku mõjuheeringavarule.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

Filwaqt li ji∆gura li r-rekwi∆iti statistiƒi ji ¿ u sodisfatti, il-B ¥ E jag ¢ mel mill-a ¢ jar biex inaqqas kemm jista » jkun il-pi∆ li r-rappurtar statistiku jqieg ¢ ed fuq l-istituzzjonijiet ta » kreditu u fuq a ¿ enti o ¢ ra li jirrappurtaw u g ¢ alhekk, fejn hu possibbli, ju∆a statistika e∆istenti.

Estonio

EKP tagab oma statistikanõuete täitmise, kuid püüab samal ajal vähendada krediidiasutustele ja teistele andmeesitajatele langevat statistilise aruandluse koormust, kasutades võimaluse korral olemasolevat statistikat.

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Maltés

Ikompli ji∆viluppa metodolo ¿ iji komuni biex ikunu jistg ¢ u ji ¿ u kkalkolati indikaturi statistiƒi paragunabbli u rappre∆entattivi g ¢ as-swieq finanzjarji ta∆-∆ona ta » l-euro.

Estonio

EKP arendab jätkuvalt ühtseid meetodeid võrreldavate ja esindavate statistiliste näitajate arvutamiseks euroala finantsturgude kohta.

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Maltés

Il-B ¥ E ja ¢ dem mill-qrib mal-Kummissjoni( Eurostat) biex ji∆viluppa kunƒetti statistiƒi armonizzati u jikseb statistika li tkun disponibbli b' mod regolari u ta » kwalità tajba g ¢ a∆-∆ona ta » l-euro.

Estonio

EKP teeb tihedat koostööd komisjoniga( Eurostat), et töötada välja ühtlustatud statistikamõisted ning tagada korrapärase ja kvaliteetse euroala statistika kättesaadavus.

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

Il-B ¥ E ja ¢ dem mill-qrib mal-Kummissjoni ( Eurostat ) biex ji∆viluppa kunƒetti statistiƒi armonizzati u jikseb statistika li tkun disponibbli b' mod regolari u ta » kwalità tajba g ¢ a∆-∆ona ta » l-euro .

Estonio

EKP teeb tihedat koostööd komisjoniga ( Eurostat ) , et töötada välja ühtlustatud statistikamõisted ning tagada korrapärase ja kvaliteetse euroala statistika kättesaadavus .

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo