Preguntar a Google

Usted buscó: awtomatizzazzjoni (Maltés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Maltés

Inglés

Información

Maltés

it-tagħrif u l-awtomatizzazzjoni,

Inglés

information and automation,

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

l-użu tal-kompjuterizzazzjoni u ta' l-awtomatizzazzjoni.

Inglés

the use of computerisation and automation.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

l-awtomatizzazzjoni tal-proċeduri doganali u ta’ proċeduri kummerċjali oħrajn.

Inglés

the automation of customs and other trade procedures.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

4.1 Il-KESE jabqel li hemm bżonn ta’ tranżizzjoni lejn awtomatizzazzjoni tal-akkwisti pubbliċi.

Inglés

4.1 The EESC agrees that there is a need to shift towards the automation of public procurement.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

Il-gżejjer ta' awtomatizzazzjoni ser jiġu interkonnessi f'għadd innumerabbli ta' netwerks u varjazzjonijiet.

Inglés

Islands of automation will get interconnected in innumerable networks and variations.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

2.8 Matul l-aħħar deċenji l-awtomatizzazzjoni u l-ICT kienu xpruni b'saħħithom2.

Inglés

2.8 In recent decades, automation and ICT have been strong drivers2.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

L-ispejjeż fuq l-awtomatizzazzjoni se jvarjaw bil-kbir jiddependu fuq l-għadd ta’ bibien awtomatizzati li jiġu implimentati.

Inglés

The costs on automation would greatly vary depending on the number of automated gates that would be implemented.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

Din l-awtomatizzazzjoni se tiżgura kontroll omoġenju u sistematiku tal-perjodu awtorizzat tas-soġġorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi.

Inglés

This automation will ensure a homogeneous and systematic control of the authorised period of stay of third country nationals.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

2.7 L-Unjoni Ewropea għandha tinkoraġġixxi l-użu tat-teknoloġiji abilitanti (KET) u l-awtomatizzazzjoni.

Inglés

2.7 The EU should focus on the use of key enabling technologies (KETs) and automation.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

IQIS li l-effiċjenza taċ-ċentri intermodali, bħal terminals, portijiet, ajruporti u punti ta’ tqassim tal-merkanzija intermodali, hija essenzjali għal loġistika u multimodalità effiċjenti; dawn għandhom jitħeġġu biex jagħmlu użu minn informatika avvanzata u teknoloġiji ġodda tat-tagħbija u awtomatizzazzjoni tal-ġestjoni tal-merkanzija.

Inglés

CONSIDERS that the efficiency of intermodal hubs, such as intermodal terminals, ports, airports and marshalling yards, is essential for efficient logistics and multimodality; they should be encouraged to make use of advanced informatics and new loading technologies and cargo-handling automation.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

Is-Sistema ta' Dħul u Ħruġ proposta se tippermetti l-ġestjoni effettiva tas-soġġorni qosra awtorizzati, żieda fl-awtomatizzazzjoni mal-kontrolli tal-fruntiera, u identifikar imtejjeb tal-frodi tad-dokumenti u tal-identit.

Inglés

The proposed Entry-Exit System will allow for the effective management of authorised short-stays, increased automation at border-controls, and improved detection of document and identity fraud.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

a) “Dar intelliġenti": residenza li tuża sistema ta’ kontroll biex tintegra s-sistemi ta’ awtomatizzazzjoni varji tar-residenza.

Inglés

a) "Smart Home": a residence that uses a control system to integrate the residence's various automation systems.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Maltés

Il-biċċa l-kbira tal-vantaġġi ekonomiċi għaldaqstant ma joriġinawx mill-iffrankar fl-ispejjeż tal-istampar jew tal-posta iżda aktar mill-proċess sħiħ ta’ awtomatizzazzjoni u ta’ integrazzjoni bejn il-partijiet kummerċjali mill-ordni sal-pagament.

Inglés

Most of the economic benefits therefore do not arise from savings in printing and postage costs but rather from the full process automation and integration from order to payment between trading parties.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

Bħala alternattiva għall-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu rekwiżiti biex jiżguraw li bini mhux residenzjali li b'użu ta' enerġija primarja totali ta’ aktar minn 250 MWh fis-sena jiġi mgħammar b’sistemi ta’ awtomatizzazzjoni u kontroll tal-bini.

Inglés

As an alternative to paragraph 1 Member States may set requirements to ensure that non-residential buildings with total primary energy use of over 250 MWh per year are equipped with building automation and control systems.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

Inizjattivi taħt ħtiġijiet emerġenti se jagħtu appoġġ lir-riċerka li tirreaġixxi għal avvenimenti u sfidi kruċjali ta’ sistemi tat-trasport tal-futur, pereżempju kunċetti ġodda ta’ trasport u vetturi, awtomatizzazzjoni, mobbiltà jew organizzazzjoni.

Inglés

Initiatives under emerging needs will support research that responds to critical events and challenges of future transportation systems for example novel transport and vehicle concepts, automation, mobility or organisation.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

5.9 Il-grupp ta' riflessjoni Bruegel jistma li l-Istati Membri tal-UE huma fil-periklu li jitilfu bejn 40 % u 60 % tal-impjiegi matul l-għoxrin sena li ġejjin minħabba l-awtomatizzazzjoni li tirriżulta mid-diġitalizzazzjoni14.

Inglés

5.9 The Bruegel think tank estimates that EU Member States are at risk of losing between 40 and 60% of jobs during the next twenty years due to digitalisation-induced automation14.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

5.9 Il-grupp ta' riflessjoni Bruegel jistma li l-Istati Membri tal-UE huma fil-periklu li jitilfu bejn 40 % u 60 % tal-impjiegi matul l-għoxrin sena li ġejjin minħabba l-awtomatizzazzjoni li tirriżulta mid-diġitalizzazzjoni14.

Inglés

5.9 The think tank Bruegel estimates that EU Member States are at risk of losing between 40 and 60% of jobs during the next twenty years due to digitalisation-induced automation14.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

Is-settur postali qiegħed għaddej minn bidliet sinifikanti: bżonnijiet mibdula tal-klijenti, ftuħ gradwali tas-suq, awtomatizzazzjoni/teknoloġiji ġodda u sostituzzjoni elettronika.

Inglés

The postal sector is undergoing significant changes: altered customer needs, organisational change, gradual market opening, automation/new technologies and electronic substitution.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

3.1 Il-KESE jagħraf l-importanza ta’ reviżjoni tal-qafas legali tal-akkwist u tranżizzjoni gradwali u awtomatizzazzjoni sħiħa fejn l-użu tal-mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni jsir obbligatorju f’ċerti fażijiet tal-proċess ta’ akkwist.

Inglés

3.1 The European Economic and Social Committee (EESC) acknowledges the importance of revising the legal framework for procurement and of a gradual shift to complete automation, making the use of electronic means of communication mandatory in some phases of the supply process.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

L-implimentazzjoni ta’ Sistema ta’ Dħul u Ħruġ mal-UE kollha se tirriżulta, fost affarijiet oħrajn, l-awtomatizzazzjoni ta’ ċerti kompiti u attivitajiet relatati mal-kontrolli tal-fruntieri.

Inglés

The implementation of an EU wide Entry Exit System will result, amongst other things, in the automation of certain tasks and activities related to border controls.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo