Usted buscó: funerali (Maltés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Maltés

Inglés

Información

Maltés

servizzi ta' funerali

Inglés

funeral services

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

oġġetti tal-funerali

Inglés

funeral items

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

attivitajiet ta' funerali u attivitajiet relatati

Inglés

funeral and related activities

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

3.1.6 kategorija 16: servizzi ta’ funerali u kremazzjoni.

Inglés

3.1.6 category 16: funeral undertaking services or cremation services.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

hemm assistenza prattika wara att kriminali sabiex wieħed jiġi mgħejun jagħmel talbiet għal kumpens jew arranġamenti għal funerali?

Inglés

is there practical assistance after a crime to help with compensation claims or funeral arrangements?

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

forniment ta' servizzi ta' ta' funerali jew servizzi ta' ħruq u l-forniment ta' oġġetti relatati magħhom;

Inglés

supply of funeral undertaking services or cremation services, and the supply of goods related thereto;

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

dan japplika għat-tontines fil-parti frankofona tal-afrika, u fir-rigward tas-settur tal-kreditu, l-għaqdiet tal-kreditu fil-parti tal-afrika fejn jiġi mitkellem l-ingliż u l-għaqdiet li jipprovdu servizzi tal-funerali f’bosta pajjiżi, inklużi l-etjopja u l-afrika t’isfel.

Inglés

this applies to the tontines in french-speaking africa, and, as regards the credit sector, credit unions in english-speaking africa and the funeral societies which provide funeral services in various countries, including ethiopia and south africa.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

din titħallas għal kull persuna li torganizza l-funerali ta’ terza persuna li kienet residenti permanenti firrepubblika Ċeka fil-ġurnata ta’ mewtha jew sabiex il-funerali msemmija jsiru firrepubblika Ċeka.

Inglés

unemployment benefits can be combined with a partial invalidity pension and, in certain cases, also with a total invalidity pension. there are no restrictions on combining a total invalidity pension with earnings from work.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

l-assigurazzjoni obbligatorja għal mard tippermetti lillpersuni assigurati li jitolbu d-drittijiet tagħhom għasservizzi tas-saħħa u għall-benefiċċji fi flus, bħalma huma l-kumpens tassalarju matul perjodu temporanju ta’ waqfien mixxogħol, il-ħlas għal funerali u l-ħlas għal mewt kif ukoll il-ħlas lura għallispejjeż ta’ l-ivvjaġġar marbuta mal-kisba tal-benefiċċji għal mard.

Inglés

in accordance with its articles of association, the institute of health insurance supervises the application of agreements concluded with healthcare institutions and the methods and procedures applied in implementing the health insurance scheme.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

kemm jekk f’termini ta’ mikrofinanzjament jew ta’ kura tas-saħħa u għajnuna għall-benesseri għal dawk milquta mill-hiv/aids, jew il-parteċipazzjoni f’kooperattiva tal-biedja jew kumpanija tal-funerali, l-organizzazzjonijiet u l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali jipprovdu miżuri ta’ protezzjoni soċjali fuq bażi inklużiva u komunitarja li, fl-istess waqt, tiġġenera oġġetti u servizzi b’impatt ekonomiku ċar, u dan jgħin direttament biex jonqos il-faqar.

Inglés

whether in terms of micro‑financing or medical care and welfare assistance for hiv/aids sufferers, or participation in a farming cooperative or a burial society, social economy organisations and enterprises provide social protection measures on an inclusive, community basis which, at the same time, generate goods and services with undeniable economic impact, directly helping to reduce poverty.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

xi eżempji ta’ vantaġġi soċjali jinkludu t-tnaqqis fin-noll tat-trasport pubblikugħal familji kbar, konċessjonijiet għat-tkabbir ta’ l-ulied, ħlasijiet ta’ funerali uħlasijiet għal-livell ta’ għajxien minimu.

Inglés

examples of social advantages include public transport fare reductions forlarge families, child raising allowances, funeral payments and minimum subsistence payments.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

nilbsu kuluri newtrali iżda mhux iswed ( spanja l-ħwejjeġ suwed jintużaw għall-funerali, għarriċevimenti jew għall-wejters u wejtresses).

Inglés

spanish people dress in neutral colours but not black (in spain black clothes are for funerals, parties or waiters and waitresses).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

il-pjattaformi saru netwerks stabbiliti, li wasslu għall-adozzjoni tal-kunsill tal-belt ta’ proposta fuq il-funerali musulmani u l-introduzzjoni ta’ istruzzjoni reliġjuża musulmana f’kooperazzjoni mill-qrib mal-iskejjel ta’ munich u mar-round table.

Inglés

the platforms have become established networks, leading to the city council’s adoption of a proposal on muslim funerals and the introduction of muslim religious instruction in close cooperation with munich schools and the round table.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

f’każ ta’ mewt, tingħata allowance għallispejjeż tal-funerali lill-familja immedjata u pensjoni ta’ riverżjoni lill-konjuġi li jkun għadu ħaj kif ukoll lill-ulied li għandhom anqas minn 18-il sena jew anqas minn 25 sena jekk ikunu qed isegwu l-istudji tagħhom.

Inglés

if the loss of working capacity is at least 40%, the person is entitled to a partial pension.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

kategorija 16 (provvista ta' servizzi minn kummissjonanti, eċċ.): biex ikun hemm separazzjoni ta' l-għan tad-definizzjoni tar-rata mnaqqsa mill-kwalità tal-fornitur qed jiġi propost li tingħaqad mat-tip ta' servizz provdut u minflok issir referenza għas-servizzi ta' kummissjonanti tal-funerali.

Inglés

category 16 (supply of services by undertakers, etc.): in order to separate the object of the definition of the reduced rate from the quality of the supplier it is proposed to link it to the kind of service provided and to rather refer to funeral undertaking services.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

m’hemm l-ebda allowance stipulata mil-liġi għal funerali jew f’każ ta’ mewt, iżda tingħata l-għajnuna soċjali meta persuna residenti fl-iżlanda tormol qabel tagħlaq is-67 sena.

Inglés

recipients of invalidity pensions are entitled to a supplement for every child. a child pension is paid in respect of children under 18 years of age if the parent is an invalidity pensioner, provided that the child or either parent has been resident in iceland for at least three years immediately before a claim is made.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

raġunijiet umanitarji serji jistgħu jitqiesu, pereżempju, meta applikant inkun jeħtieġ jivvjaġġa lejn stat ieħor għal trattament mediku jew biex iżur qraba f'każijiet partikolari, bħal żjarat lil qraba stretti li jkunu morda serjament, jew biex jattendu żwiġijiet jew funerali ta' qraba stretti.

Inglés

serious humanitarian reasons could for instance be considered when an applicant needs to travel to another state for medical treatment or to visit relatives in particular cases, such as for visits to close relatives who are seriously ill, or to attend marriages or funerals of close relatives.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

il-griegi u r-rumani kienu l-ewwel nies li introduċew il-kunċetti tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja u s-saħħa, fejn is-“soċjetajiet benevolenti” tagħhom kienu jħallsu għat-trattament mediku, għas-sussidji ta’ appoġġ għall-familji, u anki għall-funerali.

Inglés

the greeks and romans were first to introduce the concepts of life and health insurance, with their "benevolent societies" that paid for medical treatment, family support allowances, and even funerals.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo