Usted buscó: ifikament (Maltés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Maltés

Inglés

Información

Maltés

ifikament jinduċ jew jinibixxu dan l - u

Inglés

4.5 interaction with other medicinal products and other forms of interaction

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: puede que esta alineación sea errónea.
Elimínela si lo considera necesario.

Maltés

ifikament jinduċ jew jinibixxu dan l - u

Inglés

thromboembolism temporal association of olanzapine treatment and venous thromboembolism has very rarely (< 0.01%) been reported.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible
Advertencia: puede que esta alineación sea errónea.
Elimínela si lo considera necesario.

Maltés

cyp1a2, sustanzi li jistg u spe ifikament jikka unaw

Inglés

interaction studies have only been performed in adults.

Última actualización: 2012-04-10
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Maltés

barra mill-istandards ta' ttestjar spe¬ifikament imsemmija, numru ta' disposizzjonijiet, li gĦandhom jiĠu vverifikati matul l-eŻaminazzjoni tat-tip (approvazzjoni tat-tip) kif hemm riferenza gĦalihom fil-moduli gĦall-istima ta' konformitÀ fl-anness b, gĦandhom jinstabu fil-ĦtiĠiet applikabbli tal-konvenzjonijiet internazzjonali u tar-riŻoluzzjonijiet u Ċirkolari relevanti ta' l-imo

Inglés

in addition to the testing standards specifically mentioned, a number of provisions, which must be checked during type-examination (type approval) as referred to in the modules for conformity assessment in annex b, are to be found in the applicable requirements of the international conventions and the relevant resolutions and circulars of the imo

Última actualización: 2017-03-12
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

sabiex jiffa»ilitawil-parte»ipazzjoni ta’ l-smes, aktar miÀuri huma previsti,fosthom il-prijoritizzazzjoni politika u l-iffa»ilitartal-parte»ipazzjoni ta’ l-smes spe»ifikament fir-rigwardtal-pro»ess ta’ selezzjoni u t-tmexxija tal-programmi.il-forniment ta’ informazzjoni u appo̶̶ g³all-smes,b’mod partikolari permezz ta’ networkstal-kummissjonib³all-euro info centres u »-flentri ta' traÀmissjoni ta'l-innovazzjonijiet (innovation relay centres), ukollje³tie̶ li jittejjeb u r-rilevanza ta’ programmi ta’ l-ueg³all-smes te³tie̶ li ti̶i evalwata sistematikament.

Inglés

to facilitate sme participation, furthermeasures are envisaged, including political prioritisation and facilitating the participation of smes specifically regarding the selection process and managementof programmes. the provision of information andsupport for smes, in particular through commissionnetworks such as the euro info centres and the innovation relay centres, also needs to be enhanced andthe relevance of eu programmes for smes systematically evaluated.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

f'konformità mar-responsabbiltajiet tieg│u skond l-artikolu 2 u 3 ta' lazzjoni konポunta 2007/87/pesk, ir-rsue kompla jippromwovi limplimentazzjoni talftehim dwar qafas ボenerali g│all-paドi fil-bosnja-━erzegovina u tal-prijoritajiet fil-proドess ta' stabbilizzazzjoni u assoドjazzjoni, bil-g│an ta' bosnja-━erzegovina stabbli, vijabbli, fil-paドi u multietnika, li tikkoopera paドifikament mal-ポirien tag│ha u li tkun irriversibbilment fit-triq lejn s│ubija ma' lue.

Inglés

in line with his responsibilities under article 2 and 3 of joint action 2007/87/cfsp, the eusr continued to promote the implementation of the general framework agreement for peace in bosnia and herzegovina and of the priorities within the stabilisation and association process, with the aim of a stable, viable, peaceful and multiethnic bosnia and herzegovina, cooperating peacefully with its neighbours and irreversibly on track towards eu membership.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Maltés

lue imponiet ukol sanzjonijiet immirati speドifikament lejn il-programmi nukleari u ballistiドi ta' liran, f'konformità mar-ricoluzzjonijiet rilevanti tan-nu, u b│ala parti mill-isforz tal-komunità internazzjonali biex tkun applikata pressjoni fuq liran biex jikkonforma ma' lobbligi tieg│u ta' nonproliferazzjoni.

Inglés

the eu has also imposed sanctions specifically targeted at iran’s nuclear and ballistic programmes, in line with the relevant un resolutions, and as part of the international community’s effort to apply pressure on iran to comply with its nonproliferation obligations.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo