Usted buscó: geheimhoudingsregels (Neerlandés - Danés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Neerlandés

Danés

Información

Neerlandés

geheimhoudingsregels betreffende europol-informatie

Danés

fortrolighedsregler

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

geheimhoudingsregels voor het systeem voor snelle waarschuwingen

Danés

regler om tavshedspligt i forbindelse med det hurtige varslingssystem

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

welke geheimhoudingsregels zullen er binnen europol gelden?

Danés

hvorledes vil reglerne for tavshedspligt i europol blive udformet?

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

iii - de geheimhoudingsregels en de moeilijkheden bij de uitvoering daarvan

Danés

iii - fortrolighedsreglerne og problemerne i forbindelse med deres gennemførelse

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

bezoekende ambtenaren zijn gebonden door dezelfde geheimhoudingsregels als nationale ambtenaren.

Danés

de besøgende embedsmænd er underlagt samme regler for tavshedspligt som de nationale embedsmænd.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

zal overheidspersoneel in de lidstaten zich aan de geheimhoudingsregels van europol moeten houden?

Danés

vil statsansatte i medlemsstaterne büve omfattet af europol's regler om tavshedspligt?

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

in de praktijk volgt het ujs voor de vrijwillige en de verplichte enquêtes dezelfde geheimhoudingsregels.

Danés

det er derfor, motiveringen for anmodningen om fortrolighed granskes med kritiske øjne.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

eenieder die werkt met of bij een bevoegde instantie van een lidstaat is gebonden aan strikte geheimhoudingsregels.

Danés

alle personer, der skal arbejde med eller inden for en kompetent myndighed i en medlemsstat, er bundet af strenge fortrolighedsregler.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

het is dan ook niet uitgesloten dat overheidsambtenaren van de lidstaten zich aan de geheimhoudingsregels van europol moeten houden.

Danés

medlemsstaternes embedsmænd kan således også buve pålagt tavshedspligt.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

de autoriteit legt in haar huishoudelijk reglement de praktische regelingen voor de uitvoering van de in de leden 1 en 2 vermelde geheimhoudingsregels vast.

Danés

myndigheden fastsætter i sin forretningsorden de konkrete procedurer for gennemførelsen af de i stk. 1 og 2 omhandlede regler om fortrolig behandling af oplysninger.

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

na een beschrijving van de moeilijkheden die statistici bij het toepassen van de geheimhoudingsregels ontmoeten, zullen wij ten slotte stilstaan bij de recente ontwikkeling.

Danés

vi mentr "τ:' r, at ùo · .' i.-.u.lti statistiske kontorer og eurostat sammen burde bestræbe si > ; for η harmonisering inden for to hovedområder: dels en harmonisering af du af : ­Π ems landene anvendte metoder, del" in ophævelse af fortroligheder; mellem .^ .isrsslandtìne og eurostat.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Neerlandés

danmarks statistik past dezelfde geheimhoudingsregels toe voor gegevens die op vrijwillige basis en door overheidsadministraties worden verstrekt, als voor ge gevens ontleend aan verplichte enquêtes.

Danés

danmarks statistik anvender samme fortrolighedsregler for data, der kommer fra frivillige eller administrative kilder, som for date., der kommer fra obligatoriske undersøgelser.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

daar de laatste ondernemingen meestal gering in aantal zijn, blijkt voor bepaalde rubrieken het aantal betrokken ondernemingen zo klein te zijn dat de geheimhoudingsregels worden geschonden.

Danés

medlemsstaterne burde gå med til, at eurostat kan offentliggøre data for fællesskabet

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

dan moet men de geheimhoudingsregels niet alleen toepassen op alle ondernemingen in de bedrijfstak, maar ook op de groep die bij de werkgeversorganisaties, en op de groep die rechtstreeks bij de overheid aangifte doet.

Danés

det ville være ønskeligt, om man kunne gå endnu videre end denne "tillempede" regel for at nå frem til, at der ikke eksisterede sta­tistisk fortrolighed mellem de nationale statistiske kontorer i for­bindelse med offentliggørelse af fællesskabsdata.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Neerlandés

daartegenover heeft het insee zich verbonden voor de ver spreiding van de statistische gegevens die uit deze formulieren worden verkregen, dezelfde geheimhoudingsregels in acht te nemen, als die welke gelden voor de statistische enquêtes.

Danés

"1) de individuelle (l) oplysninger om personer eller forhold, indsamlet inden for rammerne af den føderale statistiske virksomhed, skal, medmindre andet er bestemt, behandles fortroligt af de personer, som indsamler oplys ningerne .

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Neerlandés

wanneer een statistische afdeling enquêtes op basis van vrijwilligheid uitvoert, past zij soortgelijke en minstens zo strenge geheimhoudingsregels toe als voor verplichte enquêtes, hoewel de wet de geheimhouding van statistische gegevens slecl slechts bij verplichte enquêtes waarborgt.

Danés

når et statistisk kontor foretager ikke-obligatoriske undersøgelser, an vender det stort set samme regler eller mindst lige så strenge regler for fortrolighed som i obligatoriske undersøgelser, selv om loven kun garanterer statistisk fortrolighed for de obligatoriske undersøgelsers vedkommende.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

7. het personeel dat in de opvangcentra werkt, moet een passende opleiding hebben. voor deze personeelsleden gelden de in het nationale recht bepaalde geheimhoudingsregels in verband met de informatie waarvan zij uit hoofde van hun werk kennis nemen.

Danés

personalet i indkvarteringscentrene skal have en passende uddannelse og være bundet af de i national ret fastsatte regler om tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, de får kendskab til under deres arbejde.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

in vele landen heeft de overheid vaak getracht om binnen een kader van geheimhoudingsregels te wer ken die bestemd waren om de openbare belangen te beschermen (zoals defensie, buitenlandse zaken enz.).

Danés

tidligere var de offentlige myndigheder i flere lande i deres arbejde tilbøjelige til at basere sig på fortrolighedslove, som var udformet ud fra ønsket om at beskytte overordnede samfundsinteresser (dvs. for svar, udenrigsanliggender osv.).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

overwegende dat het mogelijk gebruik van statistische gegevens voor de uitvoering van de overeenkomstig artikel 105 van het verdrag door het escb te verrichten taken weliswaar de totale rapportage-last vermindert, maar inhoudt dat de geheimhoudingsregeling van deze verordening in bepaalde opzichten moet afwijken van de algemene communautaire en internationale beginselen inzake het statistisch geheim en met name van de bepalingen inzake het statistisch geheim van verordening( eg) nr. 322/97 van de raad van 27 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek( 2);

Danés

den eventuelle brug af statistisk information under udførelsen af de opgaver, escb skal udføre i overensstemmelse med traktatens artikel 105, mindsker den samlede rapporteringsbyrde, men indebærer samtidig, at de forskrifter om tavshedspligt, som er fastlagt i denne forordning, til en vis grad skal være anderledes end de generelle fællesskabs- og internationale principper om statistisk tavshedspligt, især bestemmelserne om statistisk fortrolighed i rådets forordning( ef) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om efstatistikker( 1);

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
7,568,531,958 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo