Preguntar a Google

Usted buscó: beroepspersoneel (Neerlandés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Neerlandés

Inglés

Información

Neerlandés

Buitenlands beroepspersoneel

Inglés

Foreign Professional Personnel

Última actualización: 2014-12-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: puede que esta alineación sea errónea.
Elimínela si lo considera necesario.

Neerlandés

Buitenlands beroepspersoneel

Inglés

Personnel, Foreign Professional

Última actualización: 2014-12-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: puede que esta alineación sea errónea.
Elimínela si lo considera necesario.

Neerlandés

Buitenlands beroepspersoneel

Inglés

Professional Personnel, Foreign

Última actualización: 2014-12-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: puede que esta alineación sea errónea.
Elimínela si lo considera necesario.

Neerlandés

belangenorganisaties van beroepspersoneel.

Inglés

professional staff representative bodies.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

aan te stellen als militair bij het beroepspersoneel voor een bepaalde tijd, in the stand van soldaat

Inglés

to be appointed as a military person in the professional staff for a fixed period in the position of soldier

Última actualización: 2016-04-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Daarnaast wil ik erop wijzen dat het noodzakelijk is het beroepspersoneel in de eerstelijnsgezondheidszorg bij te scholen en voor te lichten over vraagstukken van geestelijke gezondheid, omdat men op die manier geestesziekten het beste het hoofd kan bieden.

Inglés

At the same time, I should like to highlight the need for continual education of primary health care professionals in mental health issues, as this ensures the best possible response to them.

Última actualización: 2012-02-29
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

De partijen, handelend in overeenstemming met hun nationale wetgeving, zetten raadplegingsmechanismen op om belanghebbende partijen, waaronder belangenorganisaties van beroepspersoneel, op passende wijze te betrekken bij de totstandbrenging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim.

Inglés

The Contracting Parties, acting in accordance with their national legislation, shall establish consultation mechanisms for appropriate involvement of stakeholders, including professional staff representative bodies, in the implementation of the single European sky.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

De lidstaten, handelend in overeenstemming met hun nationale recht, zetten raadplegingsmechanismen op om belanghebbende partijen, waaronder belangenorganisaties van beroepspersoneel, op passende wijze te betrekken bij de realisering van het gemeenschappelijke Europese luchtruim.

Inglés

The Member States, acting in accordance with their national legislation, shall establish consultation mechanisms for appropriate involvement of stakeholders, including professional staff representative bodies, in the implementation of the single European sky.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Onverminderd de rol van het Comité en van Eurocontrol, richt de Commissie een raadgevend orgaan voor de luchtvaartsector op waar verleners van luchtvaartnavigatiediensten, verenigingen van luchtruimgebruikers, luchthavenexploitanten, de industrie en belangenorganisaties van het beroepspersoneel deel van uitmaken.

Inglés

Without prejudice to the role of the Committee and of Eurocontrol, the Commission shall establish an “industry consultation body”, to which air navigation service providers, associations of airspace users, airport operators, the manufacturing industry and professional staff representative bodies shall belong.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Onverminderd de rol van het comité en van Eurocontrol wordt ook een Raadgevend Orgaan voor de Industrie ingesteld, waarvan verleners van luchtvaartnavigatiediensten, verenigingen van gebruikers van het luchtruim, luchthavens, industrie en belangenorganisaties van beroepspersoneel deel uitmaken.

Inglés

Without prejudice to the role of the Committee and of Eurocontrol, the Commission shall establish an "industry consultation body", to which air navigation service providers, associations of airspace users, airports, the manufacturing industry and professional staff representative bodies shall belong.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Neerlandés

(e) actief promoten van de deelname en sterke betrokkenheid van alle relevante belanghebbenden uit de volledige spoorwaardeketen alsmede van buiten de traditionele spoorwegindustrie, met name fabrikanten van spooruitrusting (zowel rollend materieel als treinbesturingssystemen) en hun toeleveranciers, infrastructuurbeheerders, spoorwegexploitanten (goederen en passagiers), leasingbedrijven van spoorvoertuigen, certificeringsbureaus, belangenorganisaties van beroepspersoneel, gebruikersverenigingen (goederen en passagiers) en relevante wetenschappelijke instellingen of de relevante wetenschappelijke gemeenschap.

Inglés

(e) to actively promote the participation and close involvement of all relevant stakeholders from the full rail value chain and from outside the traditional rail industry, in particular: manufacturers of railway equipment (both rolling stock and train control systems) and their supply chain, infrastructure managers, railway operators (both passenger and freight), rail vehicle leasing companies, certifying agencies, professional staff associations, user associations (both passenger and freight), as well as the relevant scientific institutions or the relevant scientific community.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

De organisatie beschikt over de noodzakelijke middelen voor de beoordeling - door gebruikmaking van gekwalificeerd beroepspersoneel en overeenkomstig de bepalingen van de bijlage bij Resolutie A.913 (22) van de IMO betreffende richtlijnen voor de uitvoering van de internationale veiligheidscode (ISM-code) door de overheid - van de toepassing en handhaving van het veiligheidssysteem, zowel aan de wal als aan boord van schepen die bestemd zijn om onder de certificatie te vallen.

Inglés

The organisation has the necessary means of assessing — through the use of qualified professional staff and in accordance with the provisions set out in the Annex to IMO Resolution A.913 (22) on guidelines on implementation of the International Safety Management (ISM) Code by administrations — the application and maintenance of the safety management system, both shore-based and on board ships, intended to be covered in the certification.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

alle krachtens de internationale overeenkomsten vereiste inspecties en onderzoeken voor de afgifte van de certificaten uit te voeren, waaronder de middelen voor beoordeling van – door gebruikmaking van gekwalificeerd beroepspersoneel en overeenkomstig de bepalingen van de Bijlage bij “Resolutie A.788 (19) van de IMO betreffende richtlijnen voor de tenuitvoerlegging van de Internationale Veiligheidsbeleidscode (ISM) door de overheid” – de toepassing en handhaving van het veiligheidsbeleidsysteem, zowel aan de wal als aan boord van schepen die bestemd zijn om onder de certificatie te vallen.”

Inglés

to carry out all inspections and surveys required by the international conventions for the issue of certificates, including the means of assessing – through the use of qualified professional staff and in accordance with the provisions set out in the Annex to “IMO Resolution A.788 (19) on guidelines on implementation of the International Safety Management (ISM) Code by administrations” – the application and maintenance of the safety management system, both shore-based and on board ships, intended to be covered in the certification.”

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

alle krachtens de internationale overeenkomsten vereiste inspecties en onderzoeken voor de afgifte van de certificaten uit te voeren, waaronder de noodzakelijke middelen voor de beoordeling - door gebruikmaking van gekwalificeerd beroepspersoneel en overeenkomstig de bepalingen van de bijlage bij Resolutie A.788 (19) van de IMO betreffende richtlijnen voor de uitvoering van de internationale veiligheidscode (ISM-code) door de overheid - van de toepassing en handhaving van het veiligheidssysteem, zowel aan de wal als aan boord van schepen die bestemd zijn om onder de certificatie te vallen.

Inglés

to carry out all inspections and surveys required by the international conventions for the issue of certificates, including the necessary means of assessing — through the use of qualified professional staff and in accordance with the provisions set out in the Annex to IMO Resolution A.788(19) on guidelines on implementation of the International Safety Management (ISM) Code by administrations — the application and maintenance of the safety management system, both shore-based and on board ships, intended to be covered in the certification.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

alle krachtens de internationale overeenkomsten vereiste inspecties en onderzoeken voor de afgifte van de certificaten uit te voeren, waaronder de middelen voor beoordeling door middel van gekwalificeerd beroepspersoneel van de toepassing en de handhaving van het systeem voor beheer van de veiligheid, zowel aan de wal als aan boord van schepen die bestemd zijn om onder de certificatie te vallen.

Inglés

to carry out all inspections and surveys required by the international conventions for the issue of certificates, including the means of assessing, through the use of qualified professional staff, the application and maintenance of the safety management system, both shore-based and on board ships, intended to be covered in the certification.

Última actualización: 2016-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Neerlandés

Legitimationskarte „D” (mit braunem Streifen): Beamte der Kategorie Berufspersonal internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „D” (à bande brune): fonctionnaires de la catégorie professionnelle des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione „D” (a banda marrone): funzionari appartenenti alla categoria del personale di carriera di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto (Legitimatiebewijs „D” (met bruine streep): ambtenaren van de categorie beroepspersoneel van internationale organisaties en hun gezinsleden met dezelfde status)

Inglés

Legitimationskarte ‘D’ (mit braunem Streifen): Beamte der Kategorie Berufspersonal internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation ‘D’ (à bande brune): fonctionnaires de la catégorie professionnelle des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione ‘D’ (a banda marrone): funzionari appartenenti alla categoria del personale di carriera di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto (identity card type D (brown stripe): ‘Professional category’ officials of international organisations and members of their families having the same status)

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Neerlandés

Het Comité voor de sectoriële dialoog, opgericht bij Besluit 98/500/EG van de Commissie [4] werd hierbij betrokken en alle Europese belangenorganisaties van beroepspersoneel in de burgerluchtvaartsector kregen de gelegenheid om opmerkingen te maken.

Inglés

The Sectoral Dialogue Committee set up under Commission Decision 98/500/EC [4] was involved and all European professional staff representative bodies of the civil aviation sector had the opportunity to provide their comments.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Neerlandés

de betrokkenheid van de belanghebbenden van de luchtverkeersbeveiligingssector in Europa garanderen; het gaat met name om: verleners van luchtvaartnavigatiediensten, luchtruimgebruikers, belangenorganisaties van beroepspersoneel, luchthavens, en de industrie, alsmede de relevante wetenschappelijke instellingen of de relevante wetenschappelijke gemeenschap;

Inglés

ensuring the involvement of the stakeholders of the air traffic management sector in Europe, in particular: air navigation service providers, airspace users, professional staff associations, airports, and manufacturing industry; as well as the relevant scientific institutions or the relevant scientific community,

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Neerlandés

De erkende organisatie moet beschikken over de noodzakelijke middelen voor de beoordeling — door gebruikmaking van gekwalificeerd beroepspersoneel en ingevolge de bepalingen van de bijlage bij Resolutie A.913(22) van de IMO betreffende richtlijnen voor de uitvoering van de internationale veiligheidscode (ISM-code) door de overheid — van de toepassing en handhaving van het veiligheidssysteem, zowel aan wal als aan boord van schepen die bestemd zijn om onder de certificatie te vallen.

Inglés

The recognised organisation must have the necessary means of assessing, through the use of qualified professional staff and pursuant to the provisions set out in the Annex to IMO Resolution A.913(22) on guidelines on implementation of the International Safety Management (ISM) Code by administrations, the application and maintenance of the safety management system, both shore-based and on board ships, intended to be covered in the certification.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Neerlandés

(18) Belanghebbende partijen, zoals verleners van luchtvaartnavigatiediensten, luchtruimgebruikers, luchthavens, industrie en belangenorganisaties van beroepspersoneel moeten de Commissie kunnen adviseren met betrekking tot de technische aspecten van de verwezenlijking van het gemeenschappelijke luchtruim.

Inglés

(18) Stakeholders such as air navigation service providers, airspace users, airports, manufacturing industry and professional staff representative bodies should have the possibility to advise the Commission on technical aspects of the implementation of the single European sky.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo