Usted buscó: energietoezichthouders (Neerlandés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Neerlandés

Inglés

Información

Neerlandés

versterkte coördinatie tussen nationale energietoezichthouders;

Inglés

reinforced coordination between national energy regulators,

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

verruiming van de bevoegdheden van onafhankelijke, nationale energietoezichthouders;

Inglés

enhanced powers for independent national energy regulators,

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

deze worden verbindend zodra zij door de energietoezichthouders zijn goedgekeurd.

Inglés

these would become binding following approval by energy regulators.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

een verdere harmonisering van de bevoegdheden en een grotere onafhankelijkheid van nationale energietoezichthouders;

Inglés

further harmonisation of the powers and strengthening of the independence of national energy regulators;

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

bovendien is het zaak de onafhankelijkheid en samenwerking van energietoezichthouders te versterken en technische belemmeringen voor de marktintegratie weg te nemen, met name door de grensoverschrijdende koppelingscapaciteit sterk te vergroten om voldoende transmissiecapaciteit beschikbaar te maken om de nationale markten te integreren.

Inglés

furthermore, it is necessary to strengthen the independence and co-operation of energy regulators and remove technical barriers to market integration, notably through substantially strengthening the cross-border interconnection capacity with a view to making sufficient transmission capacity available to integrate national markets.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

om te beginnen moeten de bevoegdheden en de mate van onafhankelijkheid van de energietoezichthouders worden geharmoniseerd door ze op de hoogste, niet de laagste, gemeenschappelijke eu-noemer te brengen.

Inglés

first of all, the levels of powers and independence of energy regulators need to be harmonized on the basis of the highest, not the lowest, common denominator in the eu.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

de engelstalige versie van dit verslag van de energietoezichthouder van polen dateert van 31 oktober 2007 en is op 24 april 2008 op internet gepubliceerd onder: http://www.ure.gov.pl/portal/en/1/17/activity_report_2007.html

Inglés

english language version of the 2007 activity report, issued by the president of the energy regulatory office in poland, dated 31 october 2007 and published 24.4.2008 on http://www.ure.gov.pl/portal/en/1/17/activity_report_2007.html

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

de toezichthoudende autoriteit voor energie, de griekse energietoezichthouder, moet een gunstig advies hebben uitgebracht;

Inglés

a favourable opinion is granted by the regulatory authority for energy (hereinafter ‘rae’), the greek energy regulator,

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

het oostenrijkse ministerie voor economie en werk en de oostenrijkse energietoezichthouder e-control gmbh zijn verantwoordelijk voor het toezicht op oemag.

Inglés

it is monitored by the austrian federal ministry of economic affairs and labour and by e-control gmbh, the austrian energy regulator.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

het verzoek is ingediend en wordt dus gesteund door de onafhankelijke poolse energietoezichthouder (urzędu regulacji energetyki).

Inglés

the request is introduced, and thus endorsed, by the independent national authority, (urzędu regulacji energetyki, the polish energy regulatory office).

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

in het geval van aog werd het nationale net uitgebreid met de aanleg van een pijpleiding van 29,5 km lang na een gunstig advies van de energietoezichthouder (15 april 2005) en goedkeuring van de beheerder van het transmissiesysteem (13 juni 2005) [3].

Inglés

in the case of aog, the national grid was extended by the building of a 29,5 km pipeline that would allow to connect aog following the favourable opinion of rae (15 april 2005) and the approval by the transmission system operator (13 june 2005) [3].

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

voorts wordt in een document van de poolse energietoezichthouder [20] erop gewezen dat „de huidige structuur en het concentratieniveau in de elektriciteitssector een gevolg is van eerst de horizontale en daarna de verticale consolidatie van elektriciteitsondernemingen die in handen zijn van de overheid, en dat het consolidatieproces, dat schadelijk is geweest voor de concurrentieomstandigheden op de binnenlandse markt, wezenlijk afbreuk zal doen aan de ontwikkeling van concurrentie op de groothandelsmarkt”.

Inglés

in addition, according to a document issued by the president of the polish energy regulatory office [20]‘the current structure and the concentration degree of the power industry activity have resulted first from the horizontal and then from vertical consolidation of state-owned power industry companies. the consolidation process, which has negatively affected the competition conditions on the domestic market, will carry on to substantially affect competition development on the wholesale market.’

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

aangezien de concentratie op de gas- en elektriciteitsmarkten hoog blijft - vaak een weerspiegeling van monopolies uit de periode vóór de liberalisering - zouden nationale energietoezichthouders, in samenwerking met mededingingsautoriteiten, de situatie op hun respectievelijke markten moeten analyseren en passende voorstellen moeten doen.

Inglés

as the levels of concentration in gas and electricity markets have remained high, often reflecting pre-liberalisation monopolies, national energy regulators should analyse conditions in their respective markets in co-operation with competition authorities and make appropriate proposals.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

bij de behandeling van deze zaak heeft de commissie nauw samengewerkt met de nederlandse energietoezichthouder, de dienst uitvoering en toezicht energie (dte).

Inglés

the commission co-operated closely with the dutch energy regulator dte in its handling of the case.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

de grensoverschrijdende capaciteit van het elektriciteitsnetwerk te verruimen, de onafhankelijkheid van de energietoezichthouder te garanderen en de gereguleerde energieprijzen stapsgewijs af te schaffen.

Inglés

increase the cross-border capacities of the electricity network, ensure the independence of the energy regulator and gradually abolish regulated energy prices.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

de hervorming van de energiesector te bevorderen om de mededinging, de marktefficiëntie, de transparantie en de energie-efficiëntie te verhogen, in het bijzonder door marktbelemmeringen weg te nemen, het aandeel van het gereguleerde segment terug te schroeven, grotere inspanningen te leveren met het oog op de oprichting van een transparante groothandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas, quota's geleidelijk te laten uitdoven en de onafhankelijkheid en bestuurlijke capaciteit van de energietoezichthouder te versterken.

Inglés

scale up the reform of the energy sector in order to increase competition, market efficiency and transparency, and energy efficiency, in particular by removing market barriers, reducing the weight of the regulated segment, stepping up efforts for the creation of a transparent wholesale market for electricity and gas, phasing out quotas, and strengthening the independence and administrative capacity of the energy regulator.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

de nationale energietoezichthouder is niet bevoegd om netwerken autonoom te organiseren en heeft geen exclusieve bevoegdheid om netwerktarieven vast te stellen, net zomin als het rendement dat netbeheerders mogen behalen.

Inglés

the national energy regulator is not empowered to organise its structures autonomously and lacks exclusive competence to set network tariffs including the rate of return that network operators are allowed to earn.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

de raad van europese energietoezichthouders (ceer) heeft positief gereageerd op de mededeling van de commissie van 10 januari 2007 en heeft zijn volle steun gegeven voor nieuwe eu-regelgeving met als doel het project voor een interne energiemarkt opnieuw op de rails te krijgen.

Inglés

the council of european energy regulators (ceer) welcomed the commission’s communication of 10 january, and strongly endorsed the call for new eu legislation to put the single energy market project back on track.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

de voorgestelde oprichting van twee nieuwe agentschappen – de europese autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt en het agentschap voor de samenwerking tussen energietoezichthouders – zal weinig impact hebben op de beschikbare marge onder het plafond van rubriek 1a.

Inglés

the proposed creation of two new agencies – the european electronic communications market authority and the agency for the cooperation of energy regulators – will have limited impact on the margin available under the ceiling of heading 1a.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

een doeltreffende regelgeving waarborgen in elke lidstaat door de bevoegdheden en de mate van onafhankelijkheid van de energietoezichthouders op de hoogste gemeenschappelijke eu-noemer te harmoniseren en deze toezichthouders niet alleen met de daadwerkelijke ontwikkeling van hun nationale markt, maar ook met de ontwikkeling van de interne energiemarkt te belasten;

Inglés

ensure effective regulation in every member state through the harmonisation of the powers and independence of energy regulators based the highest common denominator in the eu and tasking regulators with the development of the internal energy market as well as the effective development of national markets;

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo