Preguntar a Google

Usted buscó: papasavvas (Neerlandés - Polaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Neerlandés

Polaco

Información

Neerlandés

b) N. J. Forwood en S. S. Papasavvas, rechters;

Polaco

b) N. Forwood i S. Papasavvas, sędziowie

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Allereerst zijn ten gevolge van de toetreding van tien nieuwe staten tot de Europese Unie tien nieuwe rechters lid geworden van het Gerecht van eerste aanleg: E. Cremona, O. Czúcz, I. Wiszniewska-Bialecka, I. Pelikánová, D. Šváby, V. Vadapalas, K. Jürimäe, I. Labucka en S. S. Papasavvas hebben de eed afgelegd op 12 mei 2004; V. Trstenjak deed dit op 7 juli daaraanvolgend.

Polaco

Przede wszystkim przystąpienie do Unii Europejskiej dziesięciu nowych państw dało Sądowi możliwość powitania dziesięciu nowych sędziów: E. Cremona, O. Czúcz, I. Wiszniewska-Białecka, I. Pelikánová, D. Šváby, V. Vadapalas, K. Jürimäe, I. Labucka i S. S. Papasavvas złożyli ślubowanie dnia 12 maja 2004 r.; V. Trstenjak uczyniła to dnia 7 lipca tego samego roku.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Bij beslissing van de president van het Gerecht van 21 maart 2007 werd A. W. H. Meij aangewezen als kamerpresident waarnemend voor J. Pirrung, die was verhinderd, en S. Papasavvas werd aangewezen ter aanvulling van de formatie.

Polaco

Decyzją prezesa Sądu z dnia 21 marca 2007 r. A.W.H. Meij został wyznaczony na osobę pełniącą funkcje prezesa izby w zastępstwie J. Pirrunga, który nie mógł uczestniczyć w obradach, a S. Papasavvas został wyznaczony w celu uzupełnienia składu izby.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Bij besluit van 14 juli 2004 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie voor de periode van 1 september 2004 tot en met 31 augustus 2010 de volgende leden herbenoemd: B. Vesterdorf, V. Tiili, J. Azizi, M. Jaeger, A. W. H. Meij, M. Vilaras, M. E. Martins de Nazaré Ribeiro, F. Dehousse, O. Czúcz, I. Wiszniewska-Bialecka, D. Šváby, K. Jürimäe en S. S. Papasavvas.

Polaco

Decyzją z dnia 14 lipca 2004 r. przedstawiciele rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej odnowili na okres od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2010 r. mandaty następujących członków: B. Vesterdorfa, V. Tiili, J. Aziziego, M. Jaegera, A. W. H. Meija, M. Vilarasa, M. E. Martins de Nazaré Ribeiro, F. Dehousse’a, O. Czúcza, I. Wiszniewskiej-Białeckiej, D. Šváby’ego, K. Jürimäe i S. S. Papasavvasa.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

De president van het Gerecht heeft bij beschikkingen van 14november 2008, Stowarzyszenie Autorów, ZAiKS/Commissie (T-398/08 R, niet gepubliceerd), Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto/Commissie (T-401/08 R, niet gepubliceerd),GEMA/Commissie (T-410/08 R, niet gepubliceerd), Artisjus/Commissie (T-411/08 R, niet gepubliceerd), Sacem/Commissie (T-422/08 R, niet gepubliceerd), van 20 november 2008, SIAE/Commissie (T-433/08 R, niet gepubliceerd), en van 5 december 2008, KODA/Commissie (T-425/08 R, niet gepubliceerd), alsmede de kortgedingrechter (S. Papasavvas) bij beschikking van 19 november 2008, AEPI/Commissie (T-392/08 R, niet gepubliceerd), acht van deze verzoekeninkort geding afgewezenwegens het ontbreken van spoedeisendheid, aangezien de verzoekende partijen niet hadden aangetoond dat ernstige en onherstelbare schade dreigde bij onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beschikking.

Polaco

Ponadto w postanowieniu tym podkreślono, iż szerokie brzmienie art. 243WE ma w sposób oczywisty na celu przyznanie sędziemu orzekającemu wprzedmiocie środkówtymczasowych kompetencji wystarczających do zastosowania jakiegokolwiek środka, który uzna za konieczny, w celu zagwarantowania pełnej skuteczności przyszłego orzeczenia końcowego, aby uniknąć luki w ochronie prawnej zapewnianej przez Trybunał.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Achtste kamer), samengesteld als volgt: M. E. Martins Ribeiro, kamerpresident, S. Papasavvas (rapporteur) en A. Dittrich, rechters, griffier: C. Kantza, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 7 december 2007, het navolgende

Polaco

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (ósma izba), w składzie: M.E. Martins Ribeiro, prezes, S. Papasavvas (sprawozdawca) i A. Dittrich, sędziowie, sekretarz: C. Kantza, administrator, uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 grudnia 2007 r., wydaje następujący

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer), samengesteld als volgt: A. W. H. Meij, waarnemend voor de president van de Tweede kamer, N. J. Forwood en S. Papasavvas, rechters, griffier: C. Kantza, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 13 februari 2007,

Polaco

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba), w składzie: A.W.H. Meij, pełniący obowiązki prezesa, N.J. Forwood i S. Papasavvas, sędziowie, sekretarz: C. Kantza, administrator, uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 lutego 2007 r.,

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer), samengesteld als volgt: A.W. H. Meij, waarnemend voor de president van de Tweede kamer, N. J. Forwood en S. Papasavvas, rechters, griffier: C. Kantza, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 13 februari 2007, het navolgende

Polaco

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba), w składzie: A.W.H. Meij, pełniący obowiązki prezesa, N.J.Forwood i S. Papasavvas, sędziowie, sekretarz: C. Kantza, administrator, uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 lutego 2007 r., wydaje następujący

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer), samengesteld als volgt: N. J. Forwood, waarnemend voor de president van de Tweede kamer, I. Pelikánová en S. Papasavvas, rechters, griffier: K. Andová, administrateur, gezien het op 21 maart 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift, gezien de op 7 juli 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het CBPR, gezien de op 3 juli 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte, na de terechtzitting op 4 juli 2007,

Polaco

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba), w składzie: N.J. Forwood, pełniący obowiązki prezesa, I. Pelikánová i S. Papasavvas, sędziowie, sekretarz: K. Andová, administrator, po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 21 marca 2006 r., po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez CPVO w sekretariacie Sądu w dniu 7 lipca 2006 r., po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 3 lipca 2006 r., po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4 lipca 2007 r.,

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Marly Lima Jatobá, wonende te Vila Nova de Gaia, betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 7 december 2004 (zaak R 328/2004-1) inzake een oppositieprocedure tussen K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG en Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia Couto Simões en Marly Lima Jatobá, wijst HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer), samengesteld als volgt: A. W. H. Meij, waarnemend voor de president van de Tweede kamer, I. Pelikánová en S. Papasavvas, rechters, griffier: K. Andová, administrateur, gezien het op 22 februari 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift, gezien de op 23 juni 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord, na de terechtzitting op 12 juni 2007,

Polaco

Marly Lima Jatobá, zamieszkała w Vila Nova de Gaia, mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 7 grudnia 2004 r. (sprawa R 328/2004-1), dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG a Natálią Cristiną Lopes de Almeidą Cunhą, Cláudią Couto Simões i Marly Limą Jatobą, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba), w składzie: A.W.H. Meij, pełniący obowiązki prezesa, I. Pelikánová i S. Papasavvas, sędziowie, sekretarz: K. Andová, administrator, po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 22 lutego 2005 r., po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 23 czerwca 2005 r., po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 czerwca 2007 r.,

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Neerlandés

Na de uitbreiding van de Europese Unie hebben tien nieuwe rechters hun ambt aanvaard: op 12 mei Ena Cremona, van Maltese nationaliteit, Ottó Czúcz, van Hongaarse nationaliteit, Irena Wiszniewska-Bialecka, van Poolse nationaliteit, Irena Pelikánová, van Tsjechische nationaliteit, Daniel Šváby, van Slowaakse nationaliteit, Vilenas Vadapalas, van Litouwse nationaliteit, Küllike Jürimäe, van Estlandse nationaliteit, Ingrida Labucka, van Letlandse nationaliteit en Savvas S. Papasavvas, van Cypriotische nationaliteit, en op 7 juli Verica Trstenjak, van Sloveense nationaliteit.

Polaco

Hans Jung urodzony w 1944 r.; asystent, a następnie profesor na wydziale prawa (Berlin); Rechtsanwalt (Frankfurt); prawnik-lingwista w Trybunale Sprawiedliwości; referendarz w Trybunale Sprawiedliwości w gabinecie H. Kutschera, a następnie niemieckiego sędziego Trybunału Sprawiedliwości; zastępca sekretarza Trybunału Sprawiedliwości; sekretarz Sądu Pierwszej Instancji od dnia 10 października 1989 r.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Savvas S. Papasavvas geboren in 1969; studies aan de universiteit van Athene (Ptychion in 1991); postdoctorale studies aan de universiteit van Parijs II (DEA publiekrecht in 1992) en aan de universiteit van Aix-Marseille III (doctor in de rechtsgeleerdheid in 1995); inschrijving bij de balie van Cyprus, lid van de balie van Nicosia sedert 1993; docent aan de universiteit van Cyprus (1997-2002), docent grondwettelijk recht sedert september 2002; onderzoeker bij het European Public Law Center (2001-2002); rechter in het Gerecht van eerste aanleg sedert 12 mei 2004.

Polaco

Valeriu M. Ciucă urodzony w 1960 r.; absolwent prawa (1984), doktor nauk prawnych (1997) (uniwersytet Alexandre Jean Cuza w Iaşi); sędzia w sądzie pierwszej instancji, Suceava (1984–1989); sędzia wojskowy w sądzie wojskowym, Iaşi (1989–1990); profesor na uniwersytecie Alexandre Jean Cuza w Iaşi (1990–2006); stypendium w zakresie specjalizacji w prawie prywatnym na uniwersytecie w Rennes (1991–1992); wykładowca na uniwersytecie Petre Andrei w Iaşi (1999–2002); profesor stowarzyszony na uniwersytecie Littoral Côte d’Opale (LAB. RII) (2006); sędzia Sądu Pierwszej Instancji od dnia 12 stycznia 2007 r.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Savvas S. Papasavvas geboren in 1969; studies aan de universiteit van Athene (Ptychion in 1991); postdoctorale studies aan de universiteit van Parijs II (DEA publiekrecht in 1992) en aan de universiteit van Aix-Marseille III (doctor in de rechtsgeleerdheid in 1995); inschrijving bij de balie van Cyprus, lid van de balie vanNicosia sedert 1993; docent aan de universiteit van Cyprus (1997-2002), docent grondwettelijk recht sedert september 2002; onderzoeker bij het European Public Law Center (2001-2002); rechter in het Gerecht vaneersteaanleg sedert 12 mei 2004.

Polaco

Savvas S. Papasavvas urodzony w 1969 r.; studia na uniwersytecie w Atenach (Ptychion, 1991); studia trzeciego cyklu na uniwersytecie Paryż I I (DEA w dziedzinie prawa publicznego, 1992) oraz na uniwersytecie w Aix-Marseille III (doktorat z nauk prawnych, 1995); przyjęty do palestry na Cyprze, członek palestry w Nikozji od 1993 r.; wykładowca na uniwersytecie na Cyprze (1997–2002), docent prawa konstytucyjnego od września 2002 r.; pracownik naukowy w europejskim centrum prawa publicznego (2001–2002); sędzia Sądu Pierwszej Instancji od dnia 12 maja 2004 r.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Tweede rij, van links naar rechts: rechters S. Papasavvas, K. Jürimäe, D. Šváby, E. Cremona, F. Dehousse, I. Wiszniewska-Białecka, V. Vadapalas, I. Labucka en E. Moavero Milanesi.

Polaco

Bo Vesterdorf urodzony w 1945 r.; prawnik lingwista w Trybunale Sprawiedliwości; administrator w ministerstwie sprawiedliwości; sędzia asesor; attaché prawny w stałym przedstawicielstwie Danii przy Wspólnotach Europejskich; sędzia ad interim w Østre Landsret (sądzie apelacyjnym); szef wydziału prawa konstytucyjnego i administracyjnego w ministerstwie sprawiedliwości; dyrektor departamentu w ministerstwie sprawiedliwości; wykładowca uniwersytecki; członek Komitetu Kierowniczego Praw Człowieka w Radzie Europy (CDDH), następnie członek biura CDDH; w 2004 r. członek komitetu ad hoc ds. szkoleń sędziowskich w akademii prawa europejskiego w Trewirze w Niemczech; sędzia w Sądzie Pierwszej Instancji od dnia 25 września 1989 r.; prezes Sądu Pierwszej Instancji od dnia 4 marca 1998 r. do dnia 17 września 2007 r.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

J. Pirrung, kamerpresident, A. W. H. Meij, N. J. Forwood, I. Pelikánová en S. S. Papasavvas, rechters;

Polaco

J. Pirrung, prezes izby, A. Meij, N. Forwood, I. Pelikánová i S. Papasavvas, sędziowie;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo