Preguntar a Google

Usted buscó: akronimem (Polaco - Alemán)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Polaco

Alemán

Información

Polaco

PKZIP jest akronimem od Phil Katz ZIP.

Alemán

PKZIP ist eine Abkürzung für "Phil Katz' ZIP program".

Última actualización: 2016-03-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Polaco

Nazwa jest akronimem od słów "Yet Another Computer Algebra System".

Alemán

Der Name ist ein Akronym für "Yet Another Computer Algebra System".

Última actualización: 2016-03-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Polaco

Nazwa jest akronimem od Astronomy with a Neutrino Telescope and Abyss Environmental Research.

Alemán

Antares, auch der Name eines Sterns, steht hier als Akronym für Astronomy with a Neutrino Telescope and Abyss environmental RESearch.

Última actualización: 2016-03-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

FAQ jest akronimem dla angielskich słów Frequently Asked Questions, czyli: często zadawane pytania.

Alemán

FAQ ist die Abkürzung für Frequently Asked Questions, zu Deutsch: Häufig gestellte Fragen.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Nazwa Gajim jest akronimem rekurencyjnym od nazwy "Gajim is a jabber instant messenger".

Alemán

Der Name Gajim ist ein rekursives Akronym für „Gajim's a jabber instant messenger“.

Última actualización: 2016-03-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Polaco

Nazwa SASER jest akronimem od "Sound Amplification by Stimulated Emission of Radiation" — Wzmocnienie dźwięku przez wymuszoną emisję promieniowania.

Alemán

Saser ist ein Akronym von "Sound Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (Schallverstärkung durch stimulierte Strahlungsaussendung).

Última actualización: 2016-03-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Polaco

MIA jest duńskim akronimem wyrażenia „różno­rodność w miejscu pracy" a także tytułem badania Duńskiego Instytutu Praw Człowieka na temat różnorodności i równego traktowania na rynku pracy.

Alemán

MIAist die dänische Abkürzung für „Vielfalt am Arbeitsplatz“ und gleichzeitig der Titel des Themenschwerpunktszu „Vielfalt und Gleichbehandlung auf dem Arbeitsmarkt“des dänischen Instituts für Menschenrechte.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Polaco

3.4 Podejście Komisji do kwestii zarządzania internetem podsumowano akronimem COMPACT: internet jako przestrzeń odpowiedzialności obywatelskiej (Civic responsibilities), jeden niepodzielny zasób (One unfragmented resource) zarządzany w sposób oparty na udziale wielu zainteresowanych stron (Multistakeholder approach) w celu wspierania demokracji i praw człowieka (Promote democracy and Human Rights) w oparciu o solidną architekturę techniczną (Architecture), która jest źródłem zaufania (Confidence) i sprzyja przejrzystości zarządzania (Transparent governance) zarówno bazową infrastrukturą internetu, jak i usługami wykonywanymi przy jej użyciu.

Alemán

3.4 Die Herangehensweise der Kommission an das Thema Internet-Governance lässt sich mit dem Akronym COMPACT zusammenfassen: das Internet als Raum staatsbürgerlicher Verantwortung (Civic responsibilities), ein unfragmentiertes (One unfragmented resource), nach dem Multi-Stakeholder-Grundsatz gesteuertes Netz zur Förderung der Demokratie und der Menschenrechte (Promote democracy and Human Rights), das auf einer soliden technischen Architektur beruht (sound technological Architecture), die Vertrauen schafft (Confidence) und eine transparente Governance (Transparent governance) sowohl der grundlegenden Infrastruktur des Internets als auch der darauf aufsetzenden Dienstleistungen begünstigt.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Poprawa osiąganych wyników oraz ich pomiar to jeden z głównych elementów unijnego finansowania w latach 2014-2020: cele programów finansowania określa się angielskim akronimem S.M.A.R.T. (co oznacza, że cele są zdefiniowane, wymierne, osiągalne, odpowiednie, określone w czasie) i towarzyszą im wskaźniki skuteczności10.

Alemán

Die Leistungssteigerung und -messung ist ein zentrales Element der EU-Finanzierung im Zeitraum 2014-2020: Die Ziele der Finanzierungsprogramme sind S.M.A.R.T. (Specific, Measureable, Achievable, Relevant and Timed/konkret, messbar, erreichbar, relevant und zeitlich festgelegt) und mit ihnen gehen Leistungsindikatoren einher.10

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Statki, które zostały umieszczone przez Komisję Rybołówstwa Północno – Wschodniego Atlantyku NEAFC w wykazie statków, w stosunku do których potwierdzono, że dokonywały nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów (statki określane akronimem IUU – Illegal, Unreported, Unregulated), zostały wyszczególnione w dodatku 4.

Alemán

Die Schiffe, die von der Kommission für die Fischerei im Nordostatlantik (NEAFC) auf die Liste der Schiffe gesetzt wurden, denen illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei nachgewiesen wurde (IUU-Schiffe), sind in Anlage 4 aufgeführt.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

2.3 Podejście Komisji do kwestii zarządzania internetem podsumowano akronimem COMPACT5: internet jako przestrzeń odpowiedzialności obywatelskiej (Civic responsibilities), jeden niepodzielny zasób (One unfragmented resource) zarządzany w sposób oparty na udziale wielu zainteresowanych stron (Multistakeholder approach) w celu wspierania demokracji i praw człowieka (Promote democracy and Human Rights) w oparciu o solidną architekturę techniczną (Architecture), która jest źródłem zaufania (Confidence) i sprzyja przejrzystości zarządzania (Transparent governance) zarówno bazową infrastrukturą internetu, jak i usługami wykonywanymi przy jej użyciu.

Alemán

2.3 Die Herangehensweise der Kommission an das Thema Internet-Governance lässt sich mit dem Akronym COMPACT5 zusammenfassen: das Internet als Raum staatsbürgerlicher Verantwortung (Civic responsibilities), ein unfragmentiertes (One unfragmented resource), nach dem Multi-Stakeholder-Grundsatz gesteuertes Netz (Multistakeholder approach) zur Förderung der Demokratie und der Menschenrechte (Promote democracy and Human Rights), das auf einer soliden technischen Architektur beruht (sound technological Architecture), die Vertrauen schafft (Confidence) und eine transparente Governance (Transparent governance) sowohl der grundlegenden Infrastruktur des Internets als auch der darauf aufsetzenden Dienstleistungen begünstigt.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Od wersji 4.00 (rok 1993) wprowadzono system katalogowy NDS będący akronimem słów "Netware Directory Services", później przekształcony w "Novell Directory Services", a obecnie znany jako eDirectory.

Alemán

Es bot damals schon eine leistungsfähige Rechteverwaltung, die ab NetWare 4.0 mit der NDS (NetWare Directory Services, später umbenannt in Novell Directory Services) zu einem hochskalierbaren verteilten Verzeichnisdienst erweitert wurde.

Última actualización: 2016-03-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Polaco

W tym celu na bocznej ścianie produktu umieszcza się plakietkę z napisem „PDM”, będącym akronimem nazwy „prodotto della montagna” (produkt górski).

Alemán

Zu diesem Zweck wird auf dem Laibrand die entsprechende Aufschrift PDM (Abkürzung der italienischen Bezeichnung „prodotto della montagna“) angebracht. Das Konsortium zum Schutz des Montasio kann Käselaibe mit der g.U.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

(2) W lutym 2004 r. Komisja Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC) wydała zalecenie dotyczące statków, które dokonywały nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów (statki określane akronimem IUU – illegal, unreported, unregulated).

Alemán

(2) Die Kommission für die Fischerei im Nordostatlantik (NEAFC) hat im Februar 2004 in Bezug auf Schiffe, denen illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei nachgewiesen wurde (IUU-Schiffe), eine Empfehlung ausgesprochen.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Statki umieszczone przez Komisję Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC) w wykazie statków, w stosunku do których potwierdzono, że dokonywały one nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów (statki określane akronimem IUU – illegal, unreported, unregulated), zostały wyszczególnione w dodatku 4.

Alemán

Die Schiffe, die von der Kommission für die Fischerei im Nordostatlantik (NEAFC) auf die Liste der Schiffe gesetzt wurden, denen illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei nachgewiesen wurde (IUU-Schiffe), sind in Anlage 4 aufgeführt.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

[1] IRENA jest akronimem „Indicators Report on the integration of Environmental concerns into Agriculture policy” („Raport wskaźnikowy na temat włączenia kwestii związanych z ochroną środowiska do polityki rolnej”).

Alemán

[1] IRENA ist die Abkürzung für "Indicators Report on the integration of Environmental concerns into Agriculture policy".

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Polaco

skrót "EWG" pojawia się w niektórych przepisach dyrektyw 66/400/EWG [4], 66/401/EWG [5], 66/402/EWG [6], 66/403/EWG [7], 69/208/EWG [8] i 70/458/EWG [9] w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka, materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, sadzeniakami ziemniaka, materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych oraz materiałem siewnym warzyw, w szczególności w odniesieniu do pakowania i oznaczania nasion; dlatego właściwe jest zastąpienie skrótu "EWG" akronimem "WE" w wymienionych przepisach;

Alemán

Die Abkürzung "EWG" erscheint in verschiedenen Vorschriften der Richtlinien 66/400/EWG (4), 66/401/EWG (5), 66/402/EWG (6), 66/403/EWG (7), 69/208/EWG (8) und 70/458/EWG (9) über den Verkehr mit Bitterrübensaatgut, Futterpflanzensaatgut, Getreidesaatgut, Pflanzkartoffeln, Saatgut von Öl und Faserpflanzen und Gemüsesaatgut, insbesondere in bezug auf die Packungen und die Etikettierung von Saatgut. Daher ist die Abkürzung "EWG" durch die Abkürzung "EG" zu ersetzen.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Polaco

Produktem flagowym jest „ALMO”, czyli hodowane na alpejskich pastwiskach bydło, którego nazwa jest akronimem słów „Alm” (alpejski) i „Ochsen” (bydło).

Alemán

Wichtigstes Erzeugnis ist das „ALMO-Qualitätsfleisch“ (das Akronym ALMO leitet sich aus der Bezeichnung „Almochsen“ ab).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Polaco

Projekt legislacyjny UE, znany pod akronimem REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals – Rejestracja, Ocena i Zatwierdzanie Substancji Chemicznych), zaproponowano już w czasie poprzedniej kadencji, w celu wprowadzenia uregulowań prawnych, dotyczących substancji chemicznych w Europie.

Alemán

An vorderster Stelle kämpfte die Fraktion im Europäischen Parlament gegen das geplante „Softwarepatent“ – den Versuch, Softwarepatente nach Muster der USA in der EU einzuführen, was katastrophale Folgen für kleinere Open-Source-Software-Entwickler gehabt hätte.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Polaco

b) w pkt 3.2, 3.3, 4.1, 7, 8, 18 oraz 30.1, akronim "TDT" zastępuję się akronimem "TAD/TSAD";

Alemán

In den Nummern 3.2, 3.3, 4.1, 7, 8, 18 und 30.1 wird "Versandbegleitdokument" ersetzt durch "VBD/VBD-S".

Última actualización: 2010-09-10
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo