Preguntar a Google

Usted buscó: productores (Polaco - Danés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Polaco

Danés

Información

Polaco

Strona skarżąca: Productores de Música de España (Promusicae)

Danés

Sagsøger: Productores de música de España (Promusicae).

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Polaco

Nazwa: -Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor -

Danés

Navn: -Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Polaco

Nazwa: -Agrupación de Productores del Alfajor de Medina Sidonia -

Danés

Navn: -Agrupación de Productores del Alfajor de Medina Sidonia -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Polaco

Nazwa: _BAR_ Agrupación de Productores del Alfajor de Medina Sidonia _BAR_

Danés

Navn: _BAR_ Agrupación de Productores del Alfajor de Medina Sidonia _BAR_

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Polaco

Nazwa: _BAR_ Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor _BAR_

Danés

Navn: _BAR_ Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor _BAR_

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Polaco

Strona wnosząca kasację: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA).

Danés

Sagsøger: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Polaco

- Kolumna nr 6:"Precio mi minimo a percibir por los productores para 1000 kg de patatas (en ECU)".

Danés

- kolonne 6: »Precio mínimo a percibir por los productores para 1 000 kg de patatas (en ECUS)«.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Polaco

Japonia _BAR_ Livestock Industry Promotion Corporation (LIPC) Azadubai Building 2-1 Azabudai Mato Ku Tokyo Nikon Shiryo Kogyokai Kyodoukumiai 2-2-1 Azadubai Minatoku Tokyo _BAR_ Wenezuela _BAR_ ASOLEP Asociacion de Productores de Leche en Polvo Colinas de la California Esq.

Danés

1.2 // Indfoerselsland // Organ // »Indien // India Dairy Corporation Derpen R.C. Dutt Berode 390 005 India // // National Dairy Development Board (NDDB) Anand/Gujarat India // Japan // Livestock Industry Promotion Corporation (LIPC) Azadubai Building 2-1 Azabudai Mato Ku Tokyo // // Nikon Shiryo Kogyokai Kyodoukumiai 2-2-1 Azabudai Minatoku Tokyo // Venezuela // ASOLEP Asociación de Productores de Leche en Polvo Colinas de la California Esq.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Polaco

Rozszerzenie rejestru będzie dokonywane na podstawie wniosku Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor (Stowarzyszenia Zawodowego Producentów i Dostawców Kalafiora), pozytywnej oceny technicznej Instytutu Jakości Produktów Rolno-Spożywczych Prowincji La Rioja (ICAR) oraz końcowego zatwierdzenia przez radę koordynacyjną.

Danés

Denne tilføjelse kan finde sted efter ansøgning herom fra blomkålsbranchesammenslutningen Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor, en positiv teknisk rapport fra La Riojas institut for kvalitetssikring for landbrugsprodukter, ICAR, og koordineringsrådets endelige godkendelse.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Polaco

LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES "GRUPO REGIONAL DE COOPERATIVAS PLATANERAS DE CANARIAS — COPLACA", zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2004 r. (wznowienie wcześniej udzielonego zezwolenia) obejmujące okres gospodarczy 2004 — 2006 r., w odniesieniu do następującego produktu rolnego klasy ekstra i I: banany z Wysp Kanaryjskich.

Danés

LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES "GRUPO REGIONAL DE COOPERATIVAS PLATANERAS DE CANARIAS — COPLACA". Bekendtgørelse af 30. august 2004 (fornyelse af tidligere givet tilladelse) gældende for produktionsårene 2004-2006 for følgende landbrugsprodukt af klasse "Ekstra" og "I": bananer fra De Kanariske Øer.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Polaco

Adres: _BAR_ "Unión de Productores de Pimentón, Sociedad Cooperativa" Polígono Industrial "El Pocito", Calle E, Parcela E-7, E-10400 Jaraíz de la Vera (Cáceres) _BAR_

Danés

Adresse: _BAR_ "Unión de Productores de Pimentón, Sociedad Cooperativa" Polígono Industrial "El Pocito", Calle E, Parcela E-7, E-10400 Jaraíz de la Vera (Cáceres) _BAR_

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Polaco

Sprawa C-275/06: Productores de Música de España (Promusicae) przeciwko Telefónica de España SAU (Społeczeństwo informacyjne — Obowiązki dostawców usług — Zatrzymywanie i udostępnianie danych o ruchu — Obowiązek udostępnienia danych — Granice — Ochrona poufności komunikacji elektronicznej — Zgodność z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych — Prawo do skutecznej ochrony własności intelektualnej) (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madrid) . . . . . . . . . .

Danés

Sag C-275/06: Productores de Música de España (Promusicae) mod Telefónica de España SAU (»Informationssamfundet — pligter for udbydere af tjenesteydelser — bevarelse og videregivelse af visse trafikdata — videregivelsespligt — grænser — beskyttelse af kommunikationshemmeligheden i forbindelse med emailkorrespondance — forenelighed med ophavsret og beslægtede rettigheder — ret til en effektiv beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder«) (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madrid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Polaco

Powód w postępowaniu przed sądem krajowym (zwany dalej „Promusicae” dla Productores de Música de España) jest stowarzyszeniem niemającym celu zarobkowego grupującym producentów i wydawców nagrań muzycznych oraz opracowań audiowizualnych głównie w zakresie muzyki.

Danés

Sagsøgeren i hovedsagen (Productores de Música de España, herefter »Promusicae«) er en sammenslutning, der arbejder uden vinding for øje, og hvis medlemmer er producenter og udgivere af musikoptagelser og audiovisuelle optagelser, i det væsentlige af musik.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Polaco

Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między niemającym celu zarobkowego stowarzyszeniem Productores de Música de España (Promusicae) (zwanym dalej „Promusicae”) a Telefónicą de España SAU (zwaną dalej „Telefónicą”) dotyczącego odmowy przez tę ostatnią udostępnienia Promusicae, działającego na rzecz zrzeszonych w nim właścicieli praw własności intelektualnej, danych osobowych dotyczących korzystania z Internetu przy użyciu połączenia dostarczonego przez Telefónicę.

Danés

Anmodningen er indgivet under en retssag mellem en sammenslutning, der arbejder uden vinding for øje, Productores de Música de España (Promusicae) (herefter »Promusicae«), og Telefónica de España SAU (herefter »Telefónica«) vedrørende sidstnævntes afslag på at meddele Promusicae — som handler på vegne af indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder, der har sluttet sig sammen under Promusicae — personlige data vedrørende benyttelse af internettet via opkoblinger gennem Telefónica.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Polaco

Sprawa C-275/06: Productores de Música de España (Promusicae) przeciwko Telefónica de España SAU (Społeczeństwo informacyjne — Obowiązki dostawców usług — Zatrzymywanie i udostępnianie danych o ruchu — Obowiązek udostępnienia danych — Granice — Ochrona poufności komunikacji elektronicznej — Zgodność z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych — Prawo do skutecznej ochrony własności intelektualnej) (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madrid) . . . . . . . . . . .

Danés

Sag C-208/05: ITC Innovative Technology Center GmbH mod Bundesagentur für Arbeit (»Arbejdskraftens frie bevægelighed — fri udveksling af tjenesteydelser— nationale bestemmelser—medlemsstatens betaling af formidlingsvederlag til en privat arbejdsformidling — beskæftigelse omfattet af den lovbestemte sociale sikringsordning i medlemsstaten — begrænsning — begrundelse — proportionalitet«) (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sozialgericht Berlin) ..............

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Polaco

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madrid (Hiszpania) w dniu 26 czerwca 2006 r. — Productores de Música de España przeciwko Telefónica de España SAU

Danés

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo mercantil nr. 5, Madrid (Spanien) den 26. juni 2006 — Productores de música de España (Promusicae) mod Telefónica de España, SAU (Telefónica)

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Polaco

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo — Sala Primera Civil (Hiszpania) w dniu 22 września 2006 r. — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) przeciwko Al Rima, S.A.

Danés

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo — Sala Primera Civil (Spanien) den 22. september 2006 — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) mod Al Rima, S.A.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Polaco

Japonia -Livestock Industry Promotion Corporation (LIPC) Azadubai Building 2-1 Azabudai Mato Ku Tokyo Nikon Shiryo Kogyokai Kyodoukumiai 2-2-1 Azadubai Minatoku Tokyo -Wenezuela -ASOLEP Asociacion de Productores de Leche en Polvo Colinas de la California Esq. Avdas. San Francisco y Palmarito, Edificio Indulac Caracas 1010/A Comandancia General de la Marina Base aéreal la Carlota, Hangar la Marina Caracas INDULAC Colinas de California Esq. Avdas. San Francisco y Palmarito Edificio Indulac, Apartado 1546 Caracas 10107-A Instituto Nacional de Nutricón Operativa Avenida Barait esq. El Carmen Edificio Sede Central Caracas" -

Danés

1.2 //Indfoerselsland //Organ //»Indien //India Dairy Corporation Derpen R.C. Dutt Berode 390 005 India ////National Dairy Development Board (NDDB) Anand/Gujarat India //Japan //Livestock Industry Promotion Corporation (LIPC) Azadubai Building 2-1 Azabudai Mato Ku Tokyo ////Nikon Shiryo Kogyokai Kyodoukumiai 2-2-1 Azabudai Minatoku Tokyo //Venezuela //ASOLEP Asociación de Productores de Leche en Polvo Colinas de la California Esq. Avdas. San Francisco y Palmarito, Edificio Indulac Caracas 1010-A ////Comandancia General de la Marina Base aérea la Carlota, Hangar la Marina Caracas ////INDULAC Colinas de California Esq. Avdas. San Francisco y Palmarito Edificio Indulac, Apartado 1546 Caracas 10107-A ////Instituto Nacional de Nutrición Operativa Avenida Barait esq. El Carmen Edificio Sede Central Caracas«.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Polaco

Adres: -%quot%Unión de Productores de Pimentón, Sociedad Cooperativa%quot% Polígono Industrial%quot%El Pocito%quot%, Calle E, Parcela E-7, E-10400 Jaraíz de la Vera (Cáceres) -

Danés

Adresse: -"Unión de Productores de Pimentón, Sociedad Cooperativa" Polígono Industrial "El Pocito", Calle E, Parcela E-7, E-10400 Jaraíz de la Vera (Cáceres) -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Polaco

Co roku będzie możliwe włączanie do rejestru tych odmian, które — uprzednio przebadane — okazały się spełniać wymagane parametry jakości. Rozszerzenie rejestru będzie dokonywane na podstawie wniosku Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor (Stowarzyszenia Zawodowego Producentów i Dostawców Kalafiora), pozytywnej oceny technicznej Instytutu Jakości Produktów Rolno-Spożywczych Prowincji La Rioja (ICAR) oraz końcowego zatwierdzenia przez radę koordynacyjną.

Danés

En gang om året kan de sorter føjes til listen, som efter undersøgelse har vist, at de opfylder de påkrævede kvalitetsparametre. Denne tilføjelse kan finde sted efter ansøgning herom fra blomkålsbranchesammenslutningen Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor, en positiv teknisk rapport fra La Riojas institut for kvalitetssikring for landbrugsprodukter, ICAR, og koordineringsrådets endelige godkendelse.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo