Preguntar a Google

Usted buscó: nosz (Polaco - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Polaco

Inglés

Información

Polaco

jak tam w Zurychu, w Kabarecie, nie bez racji nosz±cego

Inglés

as it was in Zurich, in the Cabaret named, not without reason,

Última actualización: 2018-02-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

W art. 12 akapit pierwszy dodaje siê zdanie w brzmieniu: „Jednak¿e, kontyngenty okreœlone w za³¹czniku I czêœæ B pkt 2 i 3 nosz¹ce ten sam numer kontyngentu, uznaje siê za oddzielne kontyngenty.”

Inglés

The following sentence is added to the first subparagraph of Article 12: "However, the quotas in Annexes I(B)(2) and I(B)(3) bearing the same quota number shall be considered as separate quotas."

Última actualización: 2019-02-08
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Polaco

W art. 12 akapit pierwszy dodaje siê zdanie w brzmieniu: „Jednak¿e, kontyngenty okreœlone w za³¹czniku I czêœæ B pkt 2 i 3 nosz¹ce ten sam numer kontyngentu, uznaje siê za oddzielne kontyngenty.”

Inglés

The following sentence is added to the first subparagraph of Article 12: "However, the quotas in Annexes I(B)(2) and I(B)(3) bearing the same quota number shall be considered as separate quotas."

Última actualización: 2017-03-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Polaco

Orzecznictwo w krajach takich, jak Wielka Brytania oraz krajowe ustawodawstwo przenoszッce dyrektywy na grunt krajowy, wyjaリnia-jッ ogùlnie, ザe pojシcie ¶ze wzglシdu na• moザe obejmowaア ochronシ przed dyskryminacjッ w sytuacji, w ktùrej ofiara ma wymienione wyザej cechy lub jest postrzegana jako taka, bッdゴ teザ kojarzona z osobami noszッcymi te cechy.

Inglés

Sanctions for dis-crimination must be `effective, proportionate and dissuasive'; that is they should provide appropri-ate personal redress for the victim and should deter both the particular respondent and others from comparable acts of discrimination in the future.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Polaco

si b niewystarczaj tce i konieczne stało si b zaplanowanie nowego magazynu z odpowiednimi narz bdziami, tak by w ofercie centrum mogła si b znale � v praca o wy łszym stopniu mechanizacji i specjalizacji.Społeczne zainteresowanie projektem było decyduj t-cym czynnikiem, który pomógł uzyska v pomoc od rady miejskiej Ripoll (która przyznała centrum ziemi b, na której buduje si b obecnie magazyn), a tak łe od rz tdu Katalonii i z programu Leader+.Fundusze przyznane na uko •czenie tego projektu wy-nosz t do 304 870 EUR i obejmuj t budow b nowego maga-zynu, zakup specjalnych narz bdzi ogrodniczych, takich jak kosiarki i piły mechaniczne, a tak łe zakup ubra • roboczych i urz tdze • ochronnych.

Inglés

The social interest of the project has been a determin-ing factor in obtaining the support of the Ripoll city coun-cil (which has allocated land for where the installations are being constructed) as well as the government of Catalonia and the Leader+ programme. The funds allocated to complete this project are up to EUR 304 870 and include the construction of the new warehouse, and the purchase of specialised gardening machinery such as lawn mowers and mechanical saws as well as work clothes and safety equipment.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Polaco

5) ¶zasada dotyczッca usıug•, wymùg o charakterze ogùlnym od-noszッcy siシ do podejmowania i wykonywania dziaıalnoリci usıu-gowych, w znaczeniu ust. 2, w szczegùlnoリci przepisy dotyczッce dostawcy usıug, usıug i odbiorcùw usıug, z wyjッtkiem zasad, ktùre nie odnoszッ siシ specjalnie do usıug okreリlonych w tym ustシpie;

Inglés

5) `rule on services', requirement of a general nature relating to the taking-up and pursuit of service activities within the meaning of point 2, in particular provisions concerning the service provider, the services and the recipient of services, excluding any rules which are not speci«callyaimedattheservicesde«nedinthatpoint.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo