Preguntar a Google

Usted buscó: podłączonymi (Polaco - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Polaco

Inglés

Información

Polaco

sprawdzenie funkcjonowania awaryjnej pompy pożarowej z dwoma wężami podłączonymi do głównego przewodu,

Inglés

Operation of emergency fire-pump with two firehoses connected to the fire main-line,

Última actualización: 2019-02-08
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Translated.com

Polaco

sprawdzenie funkcjonowania awaryjnej pompy pożarowej z dwoma wężami podłączonymi do głównego przewodu pożarowego,

Inglés

operation of emergency fire-pump with two fire hoses connected to the fire main-line,

Última actualización: 2019-02-08
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: Translated.com

Polaco

szczegóły dotyczące zasad podłączenia do sieci, określających relacje pomiędzy operatorami systemów przesyłowych a podłączonymi odbiorcami;

Inglés

details of connection rules governing the relation between the transmission system operators and connected customers;

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Polaco

Wiązkę przewodów można odwzorować samymi odpowiednimi złączami (podłączonymi do badanych komponentów) oraz długością przewodu.

Inglés

The wiring harness may be represented only by the relevant connectors (connected to the tested components) and a length of wire.

Última actualización: 2019-02-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Polaco

Meble zaprojektowano tak, żeby dzieci mogły siedzieć przed wielkimi ekranami, podłączonymi do szybkiego internetu, ale w grupach.

Inglés

The furniture is designed so that children can sit in front of big, powerful screens, big broadband connections, but in groups.

Última actualización: 2015-10-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Polaco

Konfigurator MIDI Audio współpracuje z urządzeniami audio i MIDI podłączonymi do komputera Mac przez interfejsy FireWire, USB, Bluetooth, PCMCIA i PCI.

Inglés

Audio MIDI Setup works with audio and MIDI devices connected to your Mac using FireWire, USB, Bluetooth, PCMCIA and PCI.

Última actualización: 2011-03-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Polaco

operatorzy systemów dystrybucyjnych bezpośrednio podłączeni do sieci operatora systemu przesyłowego z podłączonymi odbiorcami końcowymi, na których procesy operacyjne zmiany jakości gazu wpływają niekorzystnie;

Inglés

distribution system operators directly connected to the transmission system operator's network, with connected final customers whose operational processes are adversely affected by gas quality changes;

Última actualización: 2019-02-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Polaco

Wymóg ten nie ma zastosowania, jeżeli pojazd jest wyposażony w urządzenie przeciwblokujące, które steruje kołami podłączonymi do elektrycznego układu hamulcowego z odzyskiem energii i należy go zastąpić wymogami określonymi w załączniku 13.

Inglés

This requirement is not applicable if the vehicle is equipped with an anti-lock device which controls the wheels connected to the electric regenerative braking and shall be replaced by the requirements of Annex 13.

Última actualización: 2019-02-08
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: MatteoT

Polaco

Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli pojazd jest wyposażony w urządzenie przeciwblokujące, które steruje kołami podłączonymi do elektrycznego układu hamulcowego; w takim przypadku stosuje się wymogi załącznika 6 do niniejszego regulaminu.

Inglés

This requirement is not applicable if the vehicle is equipped with an anti-lock device which controls the wheels connected to the electric braking then the requirements of Annex 6 to this Regulation shall apply.

Última actualización: 2019-02-08
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: MatteoT

Polaco

Stosowanie buforującego układu scalonego jest wymagane do obsługi rozszerzonego DIMM. Buforujące układy scalone umożliwiają uzyskanie większej pojemności pamięci dzięki obsłudze DIMM o większej pojemności, większej liczbie złączy DIMM w każdym kanale pamięci oraz większej przepustowości pamięci w każdym kanale pamięci w porównaniu z DIMM podłączonymi bezpośrednio.

Inglés

The use of the buffer chip is required for extended DIMM support; they allow larger memory capacity due to support for larger capacity DIMMs, more DIMM slots per memory channel, and higher memory bandwidth per memory channel than direct-attached DIMMs.

Última actualización: 2019-02-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Polaco

Są one w rzeczywistości tylko zwykłymi zakładami podłączonymi do sieci i tym samym przyczyniają się do ogólnego bezpieczeństwa dostaw w Polsce w takim samym stopniu, jak każda inna elektrownia w sektorze.

Inglés

In fact, they are just normal plants connected to the network, and therefore contribute to overall security of supply in Poland just like any other power plant in the sector.

Última actualización: 2019-02-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Polaco

odbiorcy końcowi bezpośrednio podłączeni do sieci operatora systemu przesyłowego, na których procesy operacyjne zmiany jakości gazu wpływają niekorzystnie, lub użytkownik sieci działający w imieniu odbiorcy końcowego, na którego procesy operacyjne zmiany jakości gazu wpływają niekorzystnie, jeżeli przepisy krajowe nie przewidują bezpośredniego ustalenia umownego między operatorem systemu przesyłowego a jego bezpośrednio podłączonymi odbiorcami końcowymi;

Inglés

final customers directly connected to the transmission system operator's network, whose operational processes are adversely affected by gas quality changes or a network user acting on behalf of a final customer whose operational processes are adversely affected by gas quality changes, where a direct contractual arrangement between a transmission system operator and its directly connected final customers is not foreseen by the national rules;

Última actualización: 2019-02-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Polaco

Jednakże, nawet jeśli te trzecie strony mają powiązania z POLONEUM, POLONEUM nie ma kontroli nad tymi podłączonymi za pomocą linków portalami, z których wszystkie mają swoje metody pobierania danych oraz polisę prywatności, niezależne od POLONEUM. POLONEUM nie ma zobowiązań wobec tych ustaleń oraz nie ponosi odpowiedzialności za te niezależne polisy prywatności lub metody działania lub zawartość tych portali i witryn internetowych.

Inglés

However, even if the third party is affiliated with POLONEUM, POLONEUM has no control over these linked sites, all of which have separate privacy and data collection practices, independent of POLONEUM. POLONEUM has no responsibility or liability for these independent policies or actions and is not responsible for the privacy practices or the content of such web sites.

Última actualización: 2018-02-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Polaco

„Protokół internetowy” (IP) nadaje każdej jednostce łączącej się z Internetem numer, czyli adres, w celu umożliwienia komunikacji z innymi podłączonymi jednostkami.

Inglés

The “Internet Protocol” (IP) gives any item connecting to the Internet a number, an address, so that it can communicate with other connected items.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Polaco

Zatem za pomocą czterech śrubek mocujemy ramkę montujemy urządzenie i uruchamiamy podłączonymi przewodami - ten oznaczony na zielono sięga do powierzchni mózgu i jest połączony z elektrodami dokładnie w ośrodku padaczkowym, czyli u źródła ataku. Kiedy zaobserwujemy impuls elektryczny w tamtym obszarze, komputer podpowie, kiedy należy podziałać na niego impulsem niwelującym, który zapobiegnie objawom w postaci ataku padaczkowego.

Inglés

And then with four screws, we put in a frame, then we snap in the device and we run with wires -- the one shown in green will go to the surface of the brain with electrodes, to the epileptic focus, the origin of the epilepsy, where we can sense the electrical signal and have computer analysis that tells us when to hit it with some electrical current to prevent the clinical manifestation of the seizure.

Última actualización: 2015-10-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Polaco

Ponieważ niektóre implementacje polecenia su (na przykład & RedHat;) nie czytają hasła ze standardowego wejścia (stdin), & kdesu; tworzy parę pty/ tty, a następnie wykonuje su ze standardowymi deskryptorami plików podłączonymi do tego tty.

Inglés

Because some su implementations (ie; the one from & RedHat;) do n't want to read the password from stdin, & kdesu; creates a pty/ tty pair and executes su with its standard filedescriptors connected to the tty.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Polaco

Narzędzie dyskowe to zaawansowany program do zarządzania dyskami podłączonymi do komputera Mac, przeglądania ich i rozwiązywania problemów z dyskami. Obsługuje wewnętrzne i zewnętrzne dyski twarde, obrazy dysków w plikach, dyski CD i DVD. Za pomocą Narzędzia dyskowego możesz zweryfikować integralność dysku, naprawić dysk, skutecznie wymazać informacje i podzielić dysk twardy na partycje. Możesz także tworzyć obrazy dysków z ważnymi plikami zabezpieczone szyfrowaniem AES z kluczem 128- lub 256-bitowym.Narzędzie dyskowe to zaawansowany program do zarządzania dyskami podłączonymi do komputera Mac, przeglądania ich i rozwiązywania problemów z dyskami. Obsługuje wewnętrzne i zewnętrzne dyski twarde, obrazy dysków w plikach, dyski CD i DVD. Za pomocą Narzędzia dyskowego możesz zweryfikować integralność dysku, naprawić dysk, skutecznie wymazać informacje i podzielić dysk twardy na partycje. Możesz także tworzyć obrazy dysków z ważnymi plikami zabezpieczone szyfrowaniem AES z kluczem 128- lub 256-bitowym.

Inglés

Disk Utility is a powerful application for viewing, managing and troubleshooting the disks connected to your Mac, including internal and external hard drives, disk images, CDs and DVDs. With Disk Utility, you can verify the integrity of a disk, repair it, securely erase it and partition a hard drive. You can also create secure disk images for storing important files using AES 128- or 256-bit encryption.Disk Utility is a powerful application for viewing, managing and troubleshooting the disks connected to your Mac, including internal and external hard drives, disk images, CDs and DVDs. With Disk Utility, you can verify the integrity of a disk, repair it, securely erase it and partition a hard drive. You can also create secure disk images for storing important files using AES 128- or 256-bit encryption.

Última actualización: 2011-03-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Polaco

Można także skonfigurować głośniki zewnętrzne dla konfiguracji stereofonicznej i wielokanałowej, takiej jak 5.1, 6.1 i 7.1 surround.Konfigurator MIDI Audio służy do sterowania ustawieniami wszystkich urządzeń wejściowych i wyjściowych audio Twojego komputera Mac - od mikrofonu po wielościeżkowy stół mikserski. Konfigurator MIDI Audio współpracuje z urządzeniami audio i MIDI podłączonymi do komputera Mac przez interfejsy FireWire, USB, Bluetooth, PCMCIA i PCI. Można także skonfigurować głośniki zewnętrzne dla konfiguracji stereofonicznej i wielokanałowej, takiej jak 5.1, 6.1 i 7.1 surround.

Inglés

You can also set up external speakers for stereo and multichannel output such as 5.1, 6.1 and 7.1 surround sound.Use Audio MIDI Setup to control settings for all audio going into and out of your Mac, whether it's from a microphone or a multitrack digital audio workstation. Audio MIDI Setup works with audio and MIDI devices connected to your Mac using FireWire, USB, Bluetooth, PCMCIA and PCI. You can also set up external speakers for stereo and multichannel output such as 5.1, 6.1 and 7.1 surround sound.

Última actualización: 2011-03-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Polaco

Ponieważ niektóre implementacje polecenia su (na przykład RedHat;) nie czytają hasła ze standardowego wejścia (stdin), kdesu; tworzy parę pty/tty, a następnie wykonuje su ze standardowymi deskryptorami plików podłączonymi do tego tty.

Inglés

Because some su implementations (ie; the one from RedHat;) don't want to read the password from stdin, kdesu; creates a pty/tty pair and executes su with it's standard filedescriptors connected to the tty.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo