Preguntar a Google

Usted buscó: radiacyjnego (Polaco - Italiano)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Polaco

Italiano

Información

Polaco

Gotowość w przypadku zdarzenia radiacyjnego

Italiano

Preparazione alle emergenze

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Polaco

w sprawie specjalnych warunków wywozu środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego

Italiano

relativo alle condizioni particolari d'esportazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Wzmocniona krajowa infrastruktura regulacyjna dotycząca bezpieczeństwa radiacyjnego i ochrony materiałów promieniotwórczych zgodnie z Kodeksem postępowania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony źródeł promieniotwórczych oraz wskazówkami dotyczącymi wywozu i przywozu źródeł promieniotwórczych.

Italiano

Rafforzare l’impianto regolamentare nazionale per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza dei materiali radioattivi in linea con il codice di condotta sulla sicurezza delle fonti radioattive e gli orientamenti sulle importazioni ed esportazioni di sorgenti radioattive.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Niniejsze rozporządzenie ustanawia warunki wywozu środków spożywczych i pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego, które może prowadzić do znacznego skażenia radioaktywnego środków spożywczych i pasz.

Italiano

Il presente regolamento fissa le condizioni d'esportazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per gli animali dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa causare una contaminazione radioattiva grave dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Na podstawie tych konwencji ustanowiono ramy współpracy pomiędzy państwami stronami i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) w celu ułatwienia stworzenia mechanizmów szybkiej pomocy mających złagodzić skutki zdarzenia radiacyjnego.

Italiano

In questo modo si tiene conto delle esigenze espresse dal Parlamento europeo, dal Consiglio europeo e dai ministri dei trasporti europei dopo l’incidente del Prestige.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Rada przyjęła rozporządzenie (Euratom) nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego [3], ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom) nr 2218/89 [4];

Italiano

considerando il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (3), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 (4);

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

COM (2004) 560 _BAR_ 2 _BAR_ 16.8.2004 _BAR_ Wniosek dotyczący Decyzji Rady zatwierdzającej zawarcie konwencji w sprawie pomocy w przypadku awarii nuklearnej lub zdarzenia radiacyjnego _BAR_

Italiano

COM (2004) 560 _BAR_ 2 _BAR_ 16.8.2004 _BAR_ Proposta di Decisione del Consiglio che approva la convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica _BAR_

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

dlatego właściwym jest zdefiniowanie szczególnych warunków, dotyczących wywozu środków spożywczych i pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego oraz stosowanie do takich produktów maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia radioaktywnego, ustanowionych w rozporządzeniu (Euratom) nr 3954/87,

Italiano

considerando che è opportuno quindi precisare le condizioni d'esportazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per gli animali dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva e applicare a tali prodotti i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva fissati dal regolamento (Euratom) n. 3954/87,

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego, nie można zezwolić na wywóz do państw trzecich produktów o poziomach skażenia przekraczających maksymalne dozwolone poziomy skażenia dla produktów przeznaczonych do spożycia w obrębie Wspólnoty; w takich szczególnych okolicznościach trudno jest w praktyce odmiennie traktować produkty, w zależności od ich docelowego miejsca przeznaczenia;

Italiano

considerando che dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altra situazione d'emergenza radiologica non è accettabile permettere l'esportazione, verso i paesi terzi, di prodotti il cui livello di contaminazione superi i livelli massimi ammissibili applicabili ai prodotti destinati al consumo nella Comunità e che è difficile in tali circostanze particolari trattare su un piano pratico in modo differente i prodotti in funzione della loro destinazione finale;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Nowy projekt, który być może zostanie przyjęty w 2006 r., w pełni odzwierciedla stanowisko Wspólnoty dotyczące zakresu wytycznych (wyłącznie na wypadek zdarzenia radiacyjnego) oraz oddzielnego uwzględnienia żywności dla niemowląt.

Italiano

Il nuovo progetto, che potrebbe essere approvato nel 2006, corrisponde pienamente alla posizione comunitaria per quanto riguarda il campo di applicazione degli orientamenti (solo nell’eventualità di un’emergenza) e il trattamento particolare riservato alle preparazioni alimentari per bambini.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

a także mając na uwadze co następuje: zgodnie z decyzją Rady 87/600/Euratom z dnia 14 grudnia 1987 r., w sprawie wspólnotowych warunków wczesnej wymiany informacji w przypadku zdarzenia radiacyjnego [2], lub na podstawie Konwencji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) z dnia 26 września 1986 r. w sprawie Wczesnego Powiadamiania o Awarii Jądrowej, Komisja musi być informowana o każdym wypadku jądrowym lub o niezwykle wysokich poziomach promieniotwórczości;

Italiano

considerando che la Commissione deve essere informata di ogni incidente nucleare o di livelli insolitamente elevati di radioattività in virtù della decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (2) o in virtù della convenzione del 26 settembre 1986 sulla rapida notificazione di un incidente nucleare;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo