Preguntar a Google

Usted buscó: egnosprogrammen (Sueco - Danés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Danés

Información

Sueco

Finansiering av Galileo- och Egnosprogrammen

Danés

Finansiering af Galileo- og Egnosprogrammerne

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Inkomster från Galileo- och Egnosprogrammen

Danés

Indtægter fra Galileo- og Egnosprogrammerne

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

OFFENTLIG STYRNING AV GALILEO- OCH EGNOSPROGRAMMEN

Danés

OFFENTLIG STYRING AF GALILEO- OG EGNOSPROGRAMMERNE

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Principer för styrningen av Galileo- och Egnosprogrammen

Danés

Principper for styringen af Galileo- og Egnosprogrammerne

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

förvaltningen och övervakningen av Galileo- och Egnosprogrammen.

Danés

forvaltningen af og tilsyn med Galileo- og Egnosprogrammerne.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Kommissionen ska ha det övergripande ansvaret för Galileo- och Egnosprogrammen.

Danés

Kommissionen har det overordnede ansvar for Galileo- og Egnosprogrammerne.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

hantera och minska riskerna i samband med Galileo- och Egnosprogrammen,

Danés

håndtere og nedsætte risiciene i forbindelse med Galileo- og Egnosprogrammernes gennemførelse

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

5 Budgetåtaganden för Galileo- och Egnosprogrammen ska verkställas genom årliga delbetalningar.

Danés

De budgetmæssige forpligtelser vedrørende Galileo- og Egnosprogrammerne indgås for et år ad gangen.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

vilka konsekvenser tillämpningen av artikel 8.2 fått för Galileo- och Egnosprogrammen.

Danés

enhver indvirkning, som anvendelsen af artikel 8, stk. 2, har på Galileo- og Egnosprogrammerne.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Kostnaderna för Galileo- och Egnosprogrammen och de olika programfaserna ska fastställas tydligt.

Danés

Omkostningerne til Galileo- og Egnosprogrammerne og til de forskellige faser heraf skal fastlægges klart.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Den offentliga styrningen av Galileo- och Egnosprogrammen ska bygga på följande principer:

Danés

Den offentlige styring af Galileo- og Egnosprogrammerne bygger på principperne om:

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Även tredjeländer och internationella organisationer får tillskjuta kompletterande medel för Galileo- och Egnosprogrammen.

Danés

Tredjelande og internationale organisationer kan også bidrage til Galileo- og Egnosprogrammerne med yderligere finansiering.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Skyddet av personuppgifter och av privatlivet bör garanteras inom ramen för Galileo- och Egnosprogrammen.

Danés

Der bør træffes foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger og sikring af privatlivets fred inden for rammerne af Galileo- og Egnosprogrammerne.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Tillgångar som skapas eller utvecklas utanför Galileo- och Egnosprogrammen berörs inte av bestämmelserna om äganderätt i denna förordning.

Danés

Aktiver, der skabes eller udvikles uden for Galileo- og Egnosprogrammerne, påvirkes ikke af bestemmelserne om ejendomsret, der er fastlagt i denne forordning.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Det gör att unionens medborgare kan dra nytta av systemens fördelar och att allmänhetens förtroende för Galileo- och Egnosprogrammen upprätthålls.

Danés

Dette vil gøre det muligt for Unionens borgere at nyde godt af fordelene ved systemet og sikre, at offentlighedens tillid til Galileo- og Egnosprogrammerne bevares.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Systemen, näten och tjänsterna med ursprung i Galileo- och Egnosprogrammen ska ha samverkansförmåga och driftskompatibilitet ur teknisk synpunkt.

Danés

Systemer, net og tjenester fra Galileo- og Egnosprogrammerne er indbyrdes kompatible og interoperable fra et teknisk synspunkt.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet, rådet och kommittén om alla konsekvenser som tillämpningen av denna punkt kan få för Galileo- och Egnosprogrammen.

Danés

Kommissionens meddeler Europa-Parlamentet, Rådet og udvalget enhver virkning, som anvendelsen af dette stykke har for Galileo- og Egnosprogrammerne.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Upphandling från flera leverantörer när så är lämpligt för att säkerställa bättre helhetskontroll över Galileo- och Egnosprogrammen, deras kostnader och deras tidsplan.

Danés

anvende flere leverandører, når det er hensigtsmæssigt, for at sikre en bedre overordnet kontrol med Galileo og Egnosprogrammerne, deres omkostninger og tidsplanen

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Unionen ska vara ägare till samtliga materiella tillgångar och innehavare till samtliga immateriella rättigheter som skapas eller utvecklas inom ramen för Galileo- och Egnosprogrammen.

Danés

Unionen er ejer af alle materielle og immaterielle aktiver, som skabes eller udvikles under Galileo- og Egnosprogrammerne.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Unionen får ingå avtal med tredjeländer och internationella organisationer i samband med Galileo- och Egnosprogrammen enligt förfarandet i artikel 218 i EUF-fördraget.

Danés

Unionen kan indgå aftaler med tredjelande og internationale organisationer inden for rammerne af Galileo og Egnosprogrammerne i overensstemmelse med proceduren i artikel 218 i TEUF.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo