Usted buscó: chicagokonventionen (Sueco - Finés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Finés

Información

Sueco

har undertecknat chicagokonventionen

Finés

chicagon yleissopimuksen allekirjoittanut valtio

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

chicagokonventionen har blivit helt omodern på denna punkt .

Finés

chicagon yleissopimus on tässä asiassa täysin vanhentunut.

Última actualización: 2012-03-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

uthyraren är en operatör med ett drifttillstånd utfärdat av en stat som har undertecknat chicagokonventionen,

Finés

vuokralleantaja on lentotoiminnan harjoittaja, jolla on chicagon yleissopimuksen allekirjoittaneen valtion myöntämä ansiolentolupa;

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

denna förordning ska inte påverka tredjeländers rättigheter enligt internationella konventioner, särskilt chicagokonventionen.

Finés

tämä asetus ei vaikuta kansainvälisissä yleissopimuksissa eikä erityisesti chicagon yleissopimuksessa määriteltyihin kolmansien maiden oikeuksiin.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

chicagokonventionen innehåller redan miniminormer för att säkerställa säkerheten inom den civila luftfarten med tillhörande miljöskydd.

Finés

chicagon yleissopimuksessa on jo määrätty vähimmäisstandardeista siviili-ilmailun turvallisuuden ja siihen liittyvän ympäristönsuojelun varmistamiseksi.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

byrån ska hjälpa medlemsstaterna att uppfylla sina internationella förpliktelser, särskilt de som följer av chicagokonventionen.

Finés

virasto avustaa jäsenvaltioita niiden kansainvälisten ja erityisesti chicagon yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden osalta.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

alla flygningar som uteslutande genomförs enligt visuellflygregler (vfr) enligt bilaga 2 till chicagokonventionen.

Finés

lennot, jotka suoritetaan chicagon yleissopimuksen liitteessä 2 määriteltyjen näkölentosääntöjen mukaisesti;

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

3. denna förordning skall inte påverka tredje lands rättigheter enligt internationella konventioner, särskilt chicagokonventionen.

Finés

3. tämä asetus ei vaikuta kansainvälisissä yleissopimuksissa eikä erityisesti chicagon yleissopimuksessa määriteltyihin kolmansien maiden oikeuksiin.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

det föreskrivs också en grund för gemensam tolkning av den i april 2002 utfärdade bilaga 17 till chicagokonventionen angående internationell civil luftfart.

Finés

lisäksi se muodostaa perustan kansainvälisestä siviili-ilmailusta vuonna 1944 tehdyn chicagon yleissopimuksen liitteen 17 huhtikuussa 2002 julkaistun laitoksen yhteiselle tulkinnalle.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

referenser till bestämmelser i bilaga 15 till chicagokonventionen bör inte automatiskt utgöra en referens till bilaga 4 till chicagokonventionen eller andra bilagor till den konventionen.

Finés

viittauksia chicagon yleissopimuksen liitteen 15 määräyksiin ei tulisi automaattisesti pitää viittauksina chicagon yleissopimuksen liitteeseen 4 tai muihin chicagon yleissopimuksen liitteisiin.

Última actualización: 2014-11-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

b) chicagokonventionen: konventionen angående internationell civil luftfart och dess bilagor, undertecknad i chicago den 7 december 1944.

Finés

b) "chicagon yleissopimuksella" chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettua kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta liitteineen;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

b) internationella säkerhetsnormer: de säkerhetsnormer som återfinns i chicagokonventionen och dess bilagor, i deras lydelse vid tidpunkten för inspektionen,

Finés

b) "kansainvälisillä turvallisuusnormeilla" turvallisuusnormeja, jotka sisältyvät chicagon yleissopimukseen ja sen liitteisiin, sellaisina kuin ne ovat voimassa tarkastusajankohtana;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

1. produkter, delar och anordningar skall uppfylla miljöskyddskraven i bilaga 16 till chicagokonventionen i den lydelse den hade i november 1999, med undantag för dess tillägg.

Finés

1. tuotteiden, osien ja laitteiden on oltava chicagon yleissopimuksen liitteessä 16 olevien ympäristönsuojeluvaatimusten mukaiset, sellaisina kuin ne on julkaistu marraskuussa 1999, liitteen lisäyksiä lukuun ottamatta.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

e) på sitt behörighetsområde, på medlemsstaternas vägnar, fullgöra de funktioner och uppgifter som de tilldelas genom tillämpliga internationella konventioner, särskilt chicagokonventionen.

Finés

e) toteuttaa toimivaltaansa kuuluvilla aloilla jäsenvaltioiden puolesta tehtäviä, jotka sovellettavien kansainvälisten yleissopimusten ja erityisesti chicagon yleissopimuksen nojalla kuuluvat niille.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

j) relevanta säkerhetsnormer: de internationella säkerhetsnormer som ingår i chicagokonventionen och dess bilagor samt, i tillämpliga fall, de säkerhetsnormer som ingår i relevant gemenskapslagstiftning.

Finés

j) "asianmukaisilla turvallisuusnormeilla" tarkoitetaan chicagon yleissopimukseen ja sen liitteisiin sekä soveltuvin osin asiaa koskevaan yhteisön lainsäädäntöön sisältyviä kansainvälisiä turvallisuusmääräyksiä.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

(79) sierra leones myndigheter med ansvar för tillsynen över air universal ltd. har inte utövat någon adekvat tillsyn över detta lufttrafikföretag i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt chicagokonventionen.

Finés

(79) air universal ltd:n valvonnasta vastaavat sierra leonen viranomaiset ovat laiminlyöneet tämän lentoliikenteen harjoittajan asianmukaisen valvonnan ja jättäneet näin ollen täyttämättä chicagon yleissopimuksen mukaiset velvollisuutensa.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

(31) libyens myndigheter med ansvar för tillsynen över buraq air har inte utövat någon adekvat tillsyn över lufttrafikföretagets lastnings-och lossningsarbete i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt chicagokonventionen.

Finés

(31) buraq airin valvonnasta vastaavat libyan viranomaiset ovat laiminlyöneet tämän lentoliikenteen harjoittajan rahtitoimintojen asianmukaisen valvonnan ja jättäneet näin ollen täyttämättä chicagon yleissopimuksen mukaiset velvollisuutensa.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

(20) det finns bevis för att chicagokonventionens särskilda säkerhetsföreskrifter inte är uppfyllda. bristerna fastställdes av frankrike vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för safa-programmet [7].

Finés

(20) chicagon yleissopimuksessa määrättyjen erityisten turvallisuusnormien noudattamatta jättämisestä on todennettua näyttöä. puutteet on todettu ranskan suorittamassa safa-ohjelmaan kuuluvassa asematasotarkastuksessa [7].

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo