Preguntar a Google

Usted buscó: ãƒâ¶sterrike (Sueco - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Inglés

Información

Sueco

¨ sterrike, Portugal och Island a

Inglés

The visa is affixed on a loose-leaf.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

È sterrike och barnet maÊste ± med undantag av

Inglés

Persons covered by the Community rules in principle have the same status as Austrians.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Detta kan dock ersaÈttas av att en av foÈraÈldrarna har varit permanent bosatt i OÈ sterrike under tre aÊr omedelbart foÈre barnets foÈrsta fo

Inglés

It is paid to the parent who primarily looks after the child (the reference date is the child's first birthday).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Alla som inte aÈr obligatoriskt foÈrsaÈkrade har, om de aÈr bosatta i OÈ sterrike, moÈjlighet att frivilligt skriva in sig i pensionsfoÈrsaÈkringen.

Inglés

In the event of death as a result of an accident at work or occupational disease, a grant towards funeral expenses is paid to the person bearing these costs.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Vid mötet i går kväll mellan rådet och Europaparlamentet i förlikningskommittén nåddes en överenskommelse om ett förslag till förordning om inrättande av ett övergångssystem för transittransporter med tung lastbil genom sterrike 2004.

Inglés

The Council and the European Parliament meeting yesterday evening in the Conciliation Committee reached an agreement on a proposal for a Regulation establishing a transitional transit system applicable to heavy good vehicles travelling through Austria for 2004.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

È sterrike eller i en eller flera av de andra om familjens beskattningsbara inkomst under det kalenderaÊr som foÈregick det aÊr daÊ ansoÈkan goÈrs, inte oÈversteg ett visst belopp.

Inglés

If you have problems or questions concerning socialsecurity in Austria or another Member State, you can also contact the relevant liaison body.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

De familjemedlemmar som aÈr bosatta i OÈ sterrike har raÈtt till samma vaÊrdfoÈrmaÊner fraÊn sjukfoÈrsaÈk- staÈllda och olycksfallsfoÈrsaÈkringsinstitutioner foÈr andra offentligt anstaÈllda eller hos boÈndernas socialfoÈrsaÈkringsanstalt.

Inglés

Depending on the sector of the economy in which you are employed or work, you are insured with the general accident insurance institution (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) (which also covers selfemployed workers in the commercial and industrial sector), the Austrian railways insurance institution, the public employees' insurance institution, an accident insurance establishment for other officials, or the farmers' social insurance institution.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Republiken Finlands regering beaktar inneha˚llet i anslutningsavtalen fo¨r Italienska republiken, Konungariket Spanien och Portugisiska republiken, Hellenska republiken och Republiken O¨sterrike till 1990 a˚rs konvention, undertecknade den 27 november 1990, den 25 juni 1991, den 6 november 1992 respektive den 28april 1995, liksom inneha˚llet i de till dessa avtal fogade slutakterna och fo¨rklaringarna.

Inglés

The Government of the Republic of Finland takes note of the contents of the agreements on the accession of the Italian Republic, the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic, the Hellenic Republic, and the Republic of Austria to the 1990 Convention, signed on 27 November 1990, on 25 June 1991, on 6 November 1992 and on 28 April 1995 respectively, and of the contents of the final acts and declarations annexed to the said agreements.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

˚ rs konvention har bo¨rjat tilla¨mpas och Republiken O¨sterrike fo¨rra¨n villkoren fo¨r till- la

Inglés

The accessionagreement shall not be brought into force between the States for which the 1990 Convention has been brought into force and the Republic of Austria until the preconditions for implementation of the 1990 Convention have been fulfilled in all these States and checks at the external borders are effective there.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

˚ ena sidan, och Republiken Finland a˚ andra sidan, som beaktar att Republiken Finlands regering den 19 december 1996 i Luxemburg undertecknat protokoll om anslutning till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gra¨nserna mellan regeringarna i de stater som inga˚r i den ekonomiska unionen Benelux, Fo¨rbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken, a¨ndrat genom Italienska republikens, Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens, Hellenska republikens och Republiken O¨sterrikes anslutningsprotokoll, undertecknade den 27 november 1990, den 25 juni 1991, den 6 november 1992 respektive den 28april 1995, som sto¨der sig pa˚ artikel 140 i 1990 a

Inglés

Having regard to the signature done at Luxembourg on 19 December 1996of the protocol on the accession of the Government of the Republic of Finland to the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, as amended by the protocols on the accession of the Governments of the Italian Republic, the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic, the Hellenic Republic, and the Republic of Austria, signed on 27 November 1990, 25 June 1991, on 6 November 1992 and on 28 April 1995 respectively,

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

I. Vid undertecknandet av avtalet om Konungariket Danmarks anslutning till konventionen om tilla¨mpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Fo¨rbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gra¨nserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, till vilken Italienska republiken, Konungariket Spanien, Portugisiska republiken, Hellenska republiken och Republiken O¨sterrike anslutit sig genom avtal av den 27 november 1990, den 25 juni 1991, den 6 november 1992 respektive den 28april 1995, ansluter sig Konungariket Danmarks regering till slutakten, protokollet och ministrarnas och statssekreterarnas gemensamma fo

Inglés

I. At the time of signing the agreement on the accession of the Kingdom of Denmark to the conventionimplementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders signed at Schengen on 19 June 1990, to which the Italian Republic, the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic, the Hellenic Republic, and the Kingdom of Austria acceded by the agreements signed on 27 November 1990, on 25 June 1991, on 6 November 1992 and on 28 April 1995 respectively, the Government of the Kingdom of Denmark has subscribed to the final act, the minutes and the joint declaration by the ministers and State secretaries which were signed at the time of signing the 1990 Convention.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

19 juni 1990 mellan regeringarna i de stater som inga˚r i den ekonomiska unionen Benelux, Fo¨rbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken, till vilket Italienska republiken, Konungariket Spanien och Portugisiska republiken, Hellenska republiken och Republiken O¨sterrike anslutit sig

Inglés

On 19 December 1996, the representatives of the Governments of the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the Kingdom of Sweden, the French Republic, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria and the Portuguese Republic signed at Luxembourg the agreement on the accession of the Kingdom of Sweden to the conventionimplementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, signed at Schengen on 19 June 1990, to which the Italian Republic, the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic, the Hellenic Republic, and the Republic of Austria acceded by the agreements signed on

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Konungariket Belgien, Fo¨rbundsrepubliken Tyskland, Franska republiken, Storhertigdo¨met Luxemburg och Konungariket Nederla¨nderna, som a¨r parter i tilla¨mpningskonventionen till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gra¨nserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990 mellan regeringarna i de stater som inga˚r i den ekonomiska unionen Benelux, Fo¨rbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken, nedan kallad ”1990 a˚rs konvention”, och Italienska republiken, Konungariket Spanien och Portugisiska republiken, Hellenska republiken och Republiken O¨sterrike, som anslutit sig till 1990 a˚rs konvention genom avtal undertecknade den 27 november 1990, den 25 juni 1991, den 6 november 1992 respektive den 28april 1995, a

Inglés

The Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands, Parties to the conventionimplementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders signed at Schengen on 19 June 1990, hereinafter referred to as ‘the 1990 Convention’, as well as the Italian Republic, the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic, the Hellenic Republic, and the Republic of Austria, which acceded to the 1990 Convention by the agreements signed on 27 November 1990, on 25 June 1991, on 6 November 1992 and on 28 April 1995 respectively, of the one part, and the Kingdom of Sweden, of the other part,

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Konungariket Belgien, Fo¨rbundsrepubliken Tyskland, Franska republiken, Storhertigdo¨met Luxemburg och Konungariket Nederla¨nderna, som a¨r parter i tilla¨mpningskonventionen till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gra¨nserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990 mellan regeringarna i de stater som inga˚r i den ekonomiska unionen Benelux, Fo¨rbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken, nedan kallad ”1990 a˚rs konvention”, och Italienska republiken, Konungariket Spanien och Portugisiska republiken, Hellenska republiken och Republiken O¨sterrike, som anslutit sig till 1990 a˚rs konvention genom avtal undertecknade den 27 november 1990, den 25 juni 1991, den 6 november 1992 respektive den 28april 1995, a

Inglés

The Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands, Parties to the conventionimplementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders signed at Schengen on 19 June 1990, hereinafter referred to as ‘the 1990 Convention’, as well as the Italian Republic, the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic, the Hellenic Republic, and the Republic of Austria, which acceded to the 1990 Convention by the agreements signed on 27 November 1990, on 25 June 1991, on 6 November 1992 and on 28 April 1995 respectively, of the one part, and the Republic of Finland, of the other part,

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

¨ sterrikes, Republiken Finlands och Ko- peiska unionen fo¨ljs vid tilla¨mpningen av 1990 a˚rs konvention.

Inglés

Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden and the adjustments to the Treaties on which the European Union is found relating to the A˚land Islands shall be complied with when implementing the 1990 Convention.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

19 juni 1990 mellan regeringarna i de stater som inga˚r i den ekonomiska unionen Benelux, Fo¨rbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken, till vilket Italienska republiken, Konungariket Spanien och Portugisiska republiken, Hellenska republiken och Republiken O¨sterrike anslutit sig genom avtal av den 27 november 1990, den 25 juni 1991, den 6 november 1992 respektive den 28april 1995, har Konungariket Sveriges regering antagit slutakten, protokollet och den gemensamma fo¨rklaringen av ministrar och statssekreterare som undertecknades i samband med undertecknandet av 1990 a˚rs konvention.

Inglés

I. At the time of signing the agreement on the accession of the Kingdom of Sweden to the conventionimplementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders signed at Schengen on 19 June 1990, to which the Italian Republic, the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic, the Hellenic Republic, and the Kingdom of Austria acceded by the agreements signed on 27 November 1990, on 25 June 1991, on 6 November 1992 and on 28 April 1995 respectively, the Government of the Kingdom of Sweden has subscribed to the final act, the minutes and the joint declaration by the ministers and State secretaries which were signed at the time of signing the 1990 Convention.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

141 lenska republikens och Republiken O¨sterrikes anslutningsavtal.

Inglés

141 sion of the Italian Republic, the Kingdom of Spain, the Portuguese Republic, the Hellenic Republic, and the Republic of Austria.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

¨ r Republiken Finlands reger- hertigdo¨met Luxemburg, Konungariket Nederla¨nderna, Republiken O¨sterrike, Portugisiska republiken och Republiken Finland i Luxemburg undertecknat avtalet om Republiken Finlands anslutning till tilla¨mpningskonventionen till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gra¨nserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990 mellan regeringarna i de stater som inga˚r i den ekonomiska unionen Benelux, Fo¨rbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken, till vilket Italienska republiken, Konungariket Spanien och Portugisiska republiken, Hellenska republiken och Republiken O¨sterrike anslutit sig ing ansluter sig till den fo¨rklaring som de ministrar och statssekreterare som fo¨retra¨dde regeringarna i Konungariket Belgien, Fo¨rbundsrepubliken Tyskland, Franska republiken, Storhertigdo¨met Luxemburg och Konungariket Nederla¨nderna avgav i Schengen den 19 juni 1990 och till det beslut som bekra¨ftades samma dag i samband med undertecknandet av tilla¨mpningskonventionen till Schengenavtalet, till vilket beslut och vilken fo¨rklaring regeringarna i Italienska republiken, Konungariket Spanien, Portugisiska republiken, Hellenska republiken och Republiken O¨sterrike har anslutit sig.

Inglés

They noted that the representative of the Government of the Republic of Finland declared support for the declaration made at Schengen on 19 June 1990 by the ministers and State secretaries representing the Governments of the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands and for the decision confirmed on the same date upon signature of the conventionimplementing the Schengen Agreement, which declaration and decision the Governments of the Italian Republic, the Kingdom of Spain, the Portuguese Republic, the Hellenic Republic and the Republic of Austria have also supported.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Vid undertecknandet av avtalet om Konungariket Danmarks anslutning till konventionen om tilla¨mpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Fo¨rbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gra¨nserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, till vilken Italienska republiken, Konungariket Spanien, Portugisiska republiken, Hellenska republiken och Republiken O¨sterrike anslutit sig genom avtal undertecknade den 27 november 1990, den 25 juni 1991, den 6 november 1992 respektive den 28april 1995, har de avtalsslutande parterna antagit fo¨ljande fo¨rklaringar:

Inglés

At the time of signing the agreement on the accession of the Kingdom of Denmark to the conventionimplementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders signed at Schengen on 19 June 1990, to which the Italian Republic, the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic, the Hellenic Republic, and the Kingdom of Austria acceded by the agreements signed on 27 November 1990, on 25 June 1991, on 6 November 1992 and on 28 April 1995 respectively, the contracting parties have adopted the following declarations.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

¨ sterrikes och Portugisiska republikens anslutningsprotokoll, undertecknade den 27 november 1990, den 25 juni 1991, den 6 november 1992 respektive den 28april 1995, och som sto¨der sig pa˚ artikel 140 i 1990 a˚rs konvention, har enats om fo¨ljande:

Inglés

On the basis of Article 140 of the 1990 Convention,

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Se han ocultado algunas traducciones humanas de escasa relevancia para esta búsqueda.
Mostrar los resultados de escasa relevancia para esta búsqueda.

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo