Preguntar a Google

Usted buscó: överbryggningslån (Sueco - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Inglés

Información

Sueco

IDA beviljade detta lån som ett överbryggningslån för tiden fram till att affären med […] slutfördes.

Inglés

The IDA granted this loan as a bridging loan until such time as a deal was closed with […].

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Då medel inte kunde erhållas från avyttring av mark planerades ett statsgaranterat överbryggningslån på 300 miljoner zloty.

Inglés

As funds were not available from the sale of land, a bridging loan guaranteed by the State for PLN 300 million was envisaged.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Överbryggningslån är viktiga för många företags överlevnad från en dag till en annan, i synnerhet för små och medelstora företag.

Inglés

Bridging loans are vital for the day to day survival of many companies, especially SMEs.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Eftersom förskottsbetalningarna normalt inte överskrider 80 % av försäljningspriser tyr sig varven till överbryggningslån eller handelskrediter från sina leverantörer.

Inglés

Because the advance payments do not usually exceed 80 % of the purchase price, shipyards have recourse to bridging loans or trade credit from their suppliers.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

I planens inledning konstateras också att omstruktureringsprogrammets genomförande enligt den antagna tidtabellen och företagets fortsatta verksamhet förutsätter ett överbryggningslån.

Inglés

Indeed, the introduction to the plan reiterates that ‘implementation of the restructuring programme in accordance with the adopted schedule and continuation of the enterprise will require the necessary bridging loan’.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Överbryggningslån är viktiga för många företags överlevnad från en dag till en annan, i synnerhet för små och medelstora företag.

Inglés

Bridging loans are vital for the day to day survival of many companies, especially SMEs.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Om omstruktureringens tidtabell hade senarelagts före 2004 och 2005 skulle det i själva verket inte ha behövts något överbryggningslån och således inte heller något stöd.

Inglés

In fact, if the restructuring schedule had been delayed ex ante to 2004 and 2005, no bridging loan and thus no aid would have been necessary.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Stora projekt bör få egna budgetposter och ett rapporteringssystem kopplat till att byggnadsarbetena går framåt. Vi bör heller inte fortsätta betala kostnader för överbryggningslån.

Inglés

Large projects should receive their own budget lines and a reporting system related to construction progress, and we should not pay any more costs for bridging lenders.

Última actualización: 2012-02-29
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Sueco

Slutligen gäller att investeraren kräver ytterligare garantier från exportkreditorganet för en förmånligare premie än den normala premien för företag med sund ekonomi för finansiering av rörelsekapital och statsgarantier för överbryggningslån till ett belopp på 397 miljoner zloty.

Inglés

Lastly, the investor requests additional guarantees from the Export Credit Insurance Corporation at an advantageous premium compared with its normal practice for healthy companies to finance working capital and Treasury guarantees for bridging loans in an amount of PLN 397 million.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

IDA beviljade lånet som ett överbryggningslån för perioden fram till att affären avslutats, eftersom PZL Wrocław måste utöka sin kapacitet snabbt för att klara av de ökande beställningarna från försvarsministeriet.

Inglés

It did so in order to provide a bridging loan for the period prior to closing the deal, when PZL Wrocław had to expand its capacity rapidly in order to cope with increasing orders from the Ministry of Defence.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Planen utgår också från att fartygsfinansieringen säkras genom förskottsbetalningar som garanteras av exportkreditorganet för en premie som är förmånligare än den normala premien för företag med sund ekonomi, och överbryggningslån som garanteras av staten.

Inglés

The plan also assumes that ship financing will be ensured by way of advance payments guaranteed by the Export Credit Insurance Corporation at an advantageous premium compared with its normal practice for healthy companies, and bridging loans guaranteed by the Treasury.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Kommissionen noterar att det är normalt affärsagerande för en majoritetsinnehavare av aktier att vid försäljning av ett företag bevilja ett litet överbryggningslån, om lånet behövs för att företaget ska kunna utnyttja affärsmöjligheter och för att försäljningen ska kunna slutföras smidigt.

Inglés

The Commission observes that it is normal business behaviour for a majority shareholder that is in the process of selling a company to grant a small bridging loan, if that loan is necessary to take advantage of business opportunities and ensures that the sale is concluded smoothly.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

För att företaget skulle kunna genomföra den finansiella omstruktureringen och investeringarna under 2002–2003 (eventuellt även under 2004), beviljade statskontoret därför företaget ett överbryggningslån.

Inglés

Therefore, in order to enable the company to carry out financial restructuring and investments in 2002/03 and possibly also 2004, the company was granted the bridging loan guaranteed by the State Treasury.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Alitalia har emellertid redan fått ett omstruktureringsstöd som kommissionen godkände i sitt beslut av den 18 juli 2001 [45] och ett undsättningsstöd i form av en statlig garanti för ett överbryggningslån på 400 miljoner euro som kommissionen godkände i sitt beslut av den 20 juli 2004 [46].

Inglés

However, Alitalia has already received restructuring aid which was approved by the Commission by Decision of 18 July 2001 [45] and rescue aid in the form of a State guarantee for a EUR 400 million bridging loan approved by the Commission by Decision of 20 July 2004 [46].

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

I detta beslut kom kommissionen till samma slutsats som i sitt beslut av den 15 juli 1997, dvs. att kapitalrekonstruktionen av Alitalia utgjorde ett statligt stöd som var förenligt med den gemensamma marknaden [14].Kommissionens beslut av den 19 juni 2002, C 54/96 och N 318/02 – Tredje delbetalningen till stöd för omstruktureringen av Alitalia, godkänt av kommissionen den 18 juli 2001, samt ny kapitalrekonstruktion på 1,4 miljarder euro [15]: genom detta beslut godkände kommissionen den tredje delbetalningen (129 miljoner euro) och ansåg att den nya kapitalrekonstruktionen inte var statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i fördraget.Kommissionens beslut av den 20 juli 2004, N 279/04 – Brådskande åtgärder för omstruktureringen av Alitalia (undsättningsstöd) [16]: genom detta beslut godkände kommissionen ett undsättningsstöd i form av en statlig garanti på ett överbryggningslån på 400 miljoner euro [17].

Inglés

In this Decision, the Commission reached the same conclusion as in its Decision of 15 July 1997, namely that the recapitalisation of Alitalia was State aid compatible with the common market [14].Commission Decision of 19 June 2002, C 54/96 and N 318/02 — Third instalment of aid for the restructuring of Alitalia approved by the Commission on 18 July 2001 and new recapitalisation of EUR 1,4 billion [15]: with this Decision, the Commission approved the abovementioned third instalment (EUR 129 million) and considered that the new recapitalisation was not State aid within the meaning of Article 87(1) of the Treaty.Commission Decision of 20 July 2004, N 279/04 — Urgent measures in support of the restructuring and relaunch of Alitalia (rescue aid) [16]: with this Decision, the Commission authorised rescue aid in the form of a State guarantee for a bridging loan of EUR 400 million [17].

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo