Preguntar a Google

Usted buscó: distributionsområden (Sueco - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Inglés

Información

Sueco

Därjämte anför Tyskland att produktionsanläggningarnas distributionsområden för bearbetat glas överlappar varandra inom EES, vilket möjliggör slutsatsen att marknaden omfattar hela EES.

Inglés

In addition, Germany suggested that the distribution areas of the production facilities for processed glass in the EEA overlapped, which pointed to the conclusion that the market was EEA-wide.

Última actualización: 2014-11-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Om denna bedömning leder till slutsatsen att ett samarbete mellan konkurrenter inom distributionsområdet i princip skulle kunna godtas, är en ytterligare bedömning nödvändig för att granska de vertikala begränsningar som ingår i sådana avtal.

Inglés

If that assessment leads to the conclusion that co-operation between competitors in the area of distribution would in principle be acceptable, a further assessment will be necessary to examine the vertical restraints included in such agreements.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

De befintliga förordningarna om gruppundantag inom distributionsområdet, som antagits enligt rådets förordning nr 19/65, omfattar endast ensamåterförsäljaravtal21, exklusiva inköpsavtal22, franchiseavtal23 och försäljning av motorfordon24.

Inglés

The current Commission block-exemption regulations in the field of distribution, adopted pursuant to Regulation No 19/65, are limited to exclusive distribution21, exclusive purchasing22, franchising23, and motor-vehicle distribution24.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

På inga villkor får innebörden vara en utvidgning till större delar av ett distributionsområde.

Inglés

Under no circumstances must the meaning of this term be broadened to cover large stretches of a distribution area.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

funktionell enhet: en operationell grupp av statistiska rektanglar som motsvarar distributionsområdet för ett geografiskt avgränsat biologiskt bestånd eller en grupp av små biologiska bestånd enligt tillägg II.

Inglés

"functional unit" means an operational grouping of statistical rectangles, corresponding to the area of distribution of a geographically isolated biological stock or assemblage of biological stocklets as set out in Appendix II;

Última actualización: 2017-02-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

Utmaningarna på produktions- och distributionsområdet och när det gäller att göra europeiska audiovisuella verk tillgängliga var huvudteman vid det forum för audiovisuella frågor, "Europeiska verk för det digitala årtusendet", som anordnades den 10-11 september 1999 i Helsingfors av det dåvarande ordförandeskapet i samarbete med kommissionen.

Inglés

The challenges of production, distribution and availability of European audiovisual content were the main topics discussed at the Forum on Audiovisual Policy entitled "European content for the digital millennium", organised in Helsinki on 10 and 11 September 1999 by the Presidency-in-office in cooperation with the Commission.

Última actualización: 2017-02-21
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

Utmaningarna på produktions- och distributionsområdet och när det gäller att göra europeiska audiovisuella verk tillgängliga var huvudteman vid det forum för audiovisuella frågor, "Europeiska verk för det digitala årtusendet", som anordnades den 10-11 september 1999 i Helsingfors av det dåvarande ordförandeskapet i samarbete med kommissionen.

Inglés

The challenges of production, distribution and availability of European audiovisual content were the main topics discussed at the Forum on Audiovisual Policy entitled "European content for the digital millennium" organised in Helsinki on 10 and 11 September 1999 by the Presidency-in-office in cooperation with the Commission.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

funktionell enhet: en operationell grupp av statistiska rektanglar som motsvarar distributionsområdet för ett geografiskt avgränsat biologiskt bestånd eller en grupp av små biologiska bestånd enligt tillägg II.

Inglés

"functional unit" means an operational grouping of statistical rectangles, corresponding to the area of distribution of a geographically isolated biological stock or assemblage of biological stocklets as set out in Appendix II;

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

I Münsterland startade DVB-T den 12 juni 2007 och i november 2007 ska distributionsområdet utvidgas till Aachen och Südwestfalen.

Inglés

On 12 June 2007 DVB-T started in Münsterland and it is foreseen to launch digital terrestrial television in Aachen and South Westphalia in November 2007.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

En av anledningarna till detta är att tidskrifter är en tidskänslig produkt och att risken för förseningar ökar med avståndet mellan tryckeriet och distributionsområdet.

Inglés

One reason for this is the time-criticalness of magazines as the risk of delays in delivery increases with the distance between the printing site and the distribution area.

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

Undersökningen har också visat att alla marknader i det aktuella ärendet är nationella, utom marknaderna för distribution och leverans av gas till hushåll, som för närvarande är subnationella (dvs. begränsade till särskilda distributionsområden i Ungern).

Inglés

(In the present case the investigation has shown that all affected markets are national in scope with the exception of the markets for the distribution of gas and the supply of gas to residential customers, which are at present sub-national in scope (i.e. confined to specific distribution areas within Hungary).

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

Undersökningen har också visat att alla marknader i det aktuella ärendet är nationella, utom marknaden för distribution och leverans av el till hushåll, som för närvarande är subnationell (dvs. begränsad till särskilda distributionsområden i Ungern).

Inglés

In the present case, most of the affected markets are national in scope with the exception of the market for the distribution of electricity and the retail supply of electricity to residential customers, which are at present sub-national in scope (i.e. confined to specific distribution areas within Hungary).

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

Just på distributionsområdet är huvudprincipen att även om vissa begränsningar kan tillåtas i syfte att förbättra distributionen, får dessa inte vara överdrivet stora och de får i synnerhet inte leda till en fullständig uppdelning av marknaden.

Inglés

In the distribution field, the underlying principle isthat, while certain restrictions may be authorized with a view to improving distribution, they must notbe excessive and, in particular, they must never lead to a total partitioning of markets.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

Utmaningarna pä produktions­ och distributionsområdet och när det gäller att göra europeiska audiovisuella verk tillgängliga var huvudteman vid det forum för audiovisuella frågor, 'Europe­iska verk för det digitala årtusendet', som anordnades den 10­11 september 1999 i Helsingfors av det dåvarande ordfö­randeskapet i samarbete med kommissionen.

Inglés

The Green Paper on the "The Convergence of the Telecommunications, Media and Information Technology Sectors, and the Implications for Regulation" underlines the risk of a shortage of good quality content on the digital and analogue television.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

Förutom de aspekter som är gemensamma för de två delarna av programmet (­'punkt 1.3.226), syftar förslaget avseende spridnings­ och distributionsområdet i synnerhet till en förstärkning av denna sektor genom att uppmuntra de europeiska distributörerna/sän­darna till att investera i europeiska biograffilmer och genom att främja deras lansering, underlätta en bredare gränsöverskridande spridning av europeiska filmer inom och utanför Europeiska unionen genom att uppmuntra de oberoende europeiska producenterna att samarbeta med de europeiska distributörerna för att producera pro­gram av intresse för en europeisk och inter­nationell publik, att stödja verkens flerspråkig­het och att underlätta främjandet av den oberoende europeiska produktionen och dess tillgång till marknaden genom tjänster och pro­motionsåtgärder.

Inglés

In addition to the aspects which affect both parts of the pro­gramme (-► point 1.3.226), the specific aims of the proposal on development and distribution are to upgrade the industry by encouraging European distributors to invest in the production of European cinema films and promoting net­working, to encourage wider cross-border distri­bution of European films, to promote the circu­lation of European programmes both inside and outside the European Union by encouraging independent European producers to work with European distributors on the production of pro­grammes likely to appeal to a European and world audience, to support linguistic diversity, and to provide incentives for the promotion of independent European productions and their access to the market.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

— strängare granskning från den japanska konkurrensmyndighetens sida främst på distributionsområdet, tionsområdet,

Inglés

tougher investigative action by the JFTC, par ticularly in the distribution area,

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

— strängare granskning frän den japanska konkurrensmyndighetens sida främst pä distributionsområdet. rådet.

Inglés

Ð JFTC review of existing and new administrativ guidance,

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

Bolagets traditionella distributionsområde omfattar större delen av delstaten Bayern, i Sydtyskland.

Inglés

In addition, the parties are active on the market for spot trading in electricity through their shareholding on the APX (Amsterdam Power Exchange).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

Kommissionens verksamhet på distributionsområdet styrs främst av marknaden i syfte att förbättra marknadspositionen för europeiska arbeten, i synnerhet utanför deras ursprungsområde.

Inglés

The general thrust ofthe Commission's action in the distribution area is market-driven with the aim of improving the market position of European works particularly outside their territory of origin.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo