Preguntar a Google

Usted buscó: flygledningssystemets (Sueco - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Inglés

Información

Sueco

Det måste göras framsteg med de processer som inletts i samband med skapandet av ett gemensamt europeiskt luftrum för att förbättra det europeiska flygledningssystemets prestanda;

Inglés

Timely progress must be made on the processes already begun with the Single European Sky to enhance the performance of the European air traffic management system.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Programmet syftar till att utveckla en ny generation av flygledningssystem som kan säkerställa säkra och smidiga flygtransporter i hela världen de närmaste 30 åren.

Inglés

The programme aims to develop the new generation air traffic management system capable of ensuring the safety and fluidity of air transport worldwide over the next 30 years.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

I dag begär kommissionen att Italien, Cypern och Grekland snarast ska förklara vilka åtgärder de vidtagit för att inrätta de funktionella luftrumsblock som krävs enligt lagstiftningen om det gemensamma europeiska luftrummet, som antogs 2004, för att reformera EU:s föråldrade flygledningssystem.

Inglés

Today the European Commission has requested Italy, Cyprus and Greece to urgently clarify the measures taken to establish Functional Airspace Blocks (FABs), required under the Single European Sky legislation 2004, in order to reform Europe's out-of-date air traffic control system.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

En total modernisering av Europas flygledningssystem fram till 2020 (Sesar), vilket ska ge ett gemensamt europeiskt luftrum med kortare och säkrare flygresor och större kapacitet.

Inglés

A complete modernisation of Europe's air traffic control system by 2020 (SESAR), delivering a Single European Sky with shorter and safer air journeys and more capacity.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Funktionella luftrumsblock är själva kärnan i de ambitiösa planerna för att reformera Europas föråldrade flygledningssystem och skapa ett gemensamt europeiskt luftrum.

Inglés

Functional airspace blocks go to the heart of the ambitious plans to reform Europe's aging air traffic control system and create a Single European Sky.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

En total modernisering av Europas flygledningssystem före 2020, som skapar ett gemensamt europeiskt luftrum: kortare och säkrare flygresor och mer kapacitet.

Inglés

A complete modernisation of Europe's air traffic control system by 2020, delivering the Single European Sky: shorter and safer air journeys and more capacity.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Detta säkerställer att nya tekniker och tjänster införs eller tillhandahålls på ett optimalt sätt och att lapptäcket av nationella flygledningssystem kan integreras inom en samlad ram.

Inglés

This will ensure that the new technologies and service are implemented or provided in an optimal manner and the patchwork of national ATMS systems can be integrated into a coherent network.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Rådet bemyndigade undertecknande och provisorisk tillämpning av ett samarbetsmemorandum med USA (6458/11, 6454/11+ 6658/11 ADD 1) i syfte att främja forskning inom området civil luftfart och utvecklingsverksamhet för att säkerställa driftskompatibilitet mellan det framtida europeiska flygledningssystemet Sesar (Single European Sky ATM Research) och dess amerikanska motpart NextGen.

Inglés

The Council authorised the signing and provisional application of a memorandum of cooperation with the US (6458/11, 6454/11 + 6658/11 ADD 1), aimed at promoting civil aviation research and development activities and ensuring interoperability between the future European air traffic management programme SESAR (Single European Sky ATM Research) and its American counterpart NextGen.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Europeiska kommissionen har godkänt att det franska företaget Thales övertar hela kontrollen över Airsys ATM, ett företag som är verksamt på området för automatiska flygledningssystem (ATM-system) och nyckelfärdiga datasystem för flygplatser och som för närvarande ägs gemensamt av Thales och tyska Siemens.

Inglés

The European Commission has cleared the acquisition by French company Thales of the control of the whole of Airsys ATM, a joint venture active in the field of Air Traffic Management (ATM) systems and turnkey airport systems currently owned by Thales and Siemens of Germany.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Europa håller på att reformera sitt flygledningssystem (förslagen om det gemensamma luftrummet) för att förbättra flygledningstjänstens prestanda.

Inglés

And while Europe is in the process of reforming its air traffic control system (Single Sky proposals) in order to improve the performance of air traffic management.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Det europeiska luftrummet står inför en kapacitetskris och reformeringen av vårt föråldrade flygledningssystem är alltför viktig för resenärer, flygbolag och miljön för att vi ska ha råd att misslyckas.

Inglés

Europe's skies face a capacity crunch, and the reform of our aging air traffic control system is too important to passengers, airlines, and the environment to be allowed to fail."

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

7.2 Kommittén anser att dessa mål samt interoperabiliteten med flygledningssystem utanför EU (till exempel USA:s initiativ NextGen) även fortsättningsvis bör vara den huvudsakliga drivkraften bakom Sesar-programmet.

Inglés

7.2 The EESC believe that these objectives as well as interoperability with non-EU ATM systems (such as the US NextGen initiative) should remain the driving force for the SESAR programme.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Genom utvidgningen av gemenskapens befogenheter när det gäller flygsäkerhet1 och luftfartsskydd2, uppgraderingen av det gemensamma europeiska luftrummet3 och utvecklingen av det nya flygledningssystemet i Europa4, den förväntade kapacitetskrisen5 och oron för miljöpåverkan från flyget6 har EU:s verksamhet emellertid en allt större betydelse även för den här sektorn.

Inglés

However, with the extension of the Community competences in the area of safety1 and security2, upgrade of the Single European Sky3 and deployment of the new Air Traffic Management system for Europe4, the expected "capacity crunch"5 and concerns about environmental impacts of aviation6, EU activities have an increasing relevance also for this sector.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

Kostnadsutvecklingen för det europeiska flygledningssystemet (idag cirka 7 miljarder euro årligen) är för närvarande i stort sett proportionell mot trafikökningen.

Inglés

Increases in the cost of the European air traffic control system (currently about €7 billion per year) are currently generally in proportion to the increase in traffic.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Utveckling av nya flygledningsverktyg och flygledningssystem som ska öka automatiseringen av flygledningssystemen så att operatörerna kan koncentrera sig på uppgifter med stort mervärde.

Inglés

Development of new air traffic management tools and systems which shall enhance the automation of air traffic management systems enabling human operators to concentrate on high added value tasks.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Kommissionen arbetar även vidare med att försöka lösa problemen med förseningarna inom flygtrafiken som beror på bristfälliga flygledningssystem, och man kommer att ta inititativ till åtgärder för att fastställa enhetliga regler för flygtrafikledningen på europeisk nivå.

Inglés

The Commission is also addressing the problem of delays in air transport resulting from inadequate air traffic management systems and will come forward with initiatives to establish common rules for managing air traffic at European level.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Åtgärdsprogrammet ”Ett enda europeiskt luftrum” – Särskilda åtgärder / flygledningssystem

Inglés

Action programme/Single European Sky – specific measures - air traffic management

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Vissa förseningar beror förvisso på exceptionella, oförutsedda händelser men det är allmänt känt att flygledningssystemet befinner sig på gränsen för sin kapacitet.

Inglés

While some delays result from exceptional, unpredictable events, it is generally recognised that the Air Traffic Management System is working at the limit of its capacity.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Det amerikanska flygledningssystemet hanterar dubbelt så många flygningar med samma budget, från ett tjugotal kontrollcentrum.

Inglés

The American air traffic control system manages double the number of flights for a similar budget from some 20 control centres.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Denna fråga behandlas i ett annat yttrande från EESK2, men detta förhindrar inte att Europa behöver ett enhetligt och gränsöverskridande flygledningssystem där Eurocontrol är den reglerande myndigheten i likhet med Federal Aviation Administration (FAA) i USA.

Inglés

This is subject to another paper of the EESC2, but this does not get away from the fact that Europe needs a uniformed ATC system which transgresses boundaries of all countries and where Eurocontrol would be recognised as a "Federal Regulator" similar to, e.g. the Federal Aviation Administration (FAA) in the USA.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo