Preguntar a Google

Usted buscó: läkemedelsabstinenssyndrom (Sueco - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Inglés

Información

Sueco

Medvetandepåverkan med ökad kroppstemperatur och muskelryckningar, ödem över hela kroppen, läkemedelsabstinenssyndrom, sänkt kroppstemperatur

Inglés

Change in consciousness with increased body temperature and twitching of muscles, edema all over the body, drug withdrawal syndrome, body temperature decreased

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

läkemedelsbiverkning, obehagskänsla i bröstet, smärta i bröstet, frossa, obehagskänsla, läkemedelsabstinenssyndrom, ansiktsödem, känsla av att inte må som vanligt, gångrubbning, generaliserat ödem, influensaliknande sjukdom, olustkänsla, perifert ödem, perifer kyla, pittingödem, feber, tröghet, törst

Inglés

adverse drug reaction, chest discomfort, chest pain, chills, discomfort, drug withdrawal syndrome, face oedema, feeling abnormal, gait disturbance, generalized oedema, influenza like illness, malaise, oedema peripheral, peripheral coldness, pitting oedema, pyrexia, sluggishness, thirst

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

28 Ytterligare biverkningar som rapporterats för oralt RISPERDAL men inte för RISPERDAL CONSTA, efter klassificering av organsystem Undersökningar Höjd kroppstemperatur, förhöjt eosinofilantal, minskat antal vita blodkroppar, minskat hemoglobin, förhöjt kreatinfosfokinas (CK) i blod, sänkt kroppstemperatur Infektioner och infestationer Tonsillit, cellvävsinflammation, mediaotit, ögoninfektion, akarodermatit, luftvägsinfektion, onykomykos, kronisk mediaotit Blodet och lymfsystemet Granulocytopeni Immunsystemet Läkemedelsöverkänslighet Metabolism och nutrition Anorexi, polydipsi Psykiska störningar Förvirringstillstånd, håglöshet, anorgasmi, känslomässig avtrubbning Centrala och perifera nervsystemet Bristande respons på stimuli, medvetandeförlust, malignt neuroleptikasyndrom, diabeteskoma, cerebrovaskulär händelse, sänkt vakenhetsgrad, cerebral ischemi, cerebrovaskulär sjukdom, transitorisk ischemisk attack, dysartri, uppmärksamhetsstörning, balansrubbning, talrubbning, koordinationssvårigheter, rörelserubbning Ögon Okulär hyperemi, utsöndring av ögonsekret, ögonsvullnad, ögontorrhet, ökat tårflöde, fotofobi, försämrad synskärpa, ögonrullning, glaukom Öron och balansorgan Tinnitus Blodkärl rodnad Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum Väsande andning, aspirationspneumoni, lungstas, lungsjukdom, rassel, näsblödning, stas i andningsvägarna, hyperventilation, dysfoni Magtarmkanalen Dysfagi, fecesinkontinens, fekalom, läppsvullnad, keilit Hud och subkutan vävnad Hudlesion, hudproblem, missfärgning av huden, seborroiskt eksem, hyperkeratos, mjäll, erytem Muskuloskeletala systemet och bindväv Rabdomyolys, ledsvullnad, avvikande kroppshållning, ledstelhet Njurar och urinvägar Enures, dysuri, pollakisuri Reproduktionsorgan och bröstkörtel Ejakulationsstörning, vaginal flytning, menstruationsrubbning Allmänna symtom och/ eller symtom vid administreringsstället Generaliserat ödem, ansiktsödem, gångrubbning, törst, frossa, perifer kyla, läkemedelsabstinenssyndrom

Inglés

29 Immune System Disorders Drug hypersensitivity Metabolism and Nutrition Disorders Anorexia, Polydipsia Psychiatric Disorders Confusional state, Listless, Anorgasmia, Blunted affect Nervous System Disorders Unresponsive to stimuli, Loss of consciousness, Neuroleptic malignant syndrome, Diabetic coma, Cerebrovascular accident, Depressed level of consciousness, Cerebral ischemia, Cerebrovascular disorder, Transient ischemic attack, Dysarthria, Disturbance in attention, Balance disorder, Speech disorder, Coordination abnormal, Movement disorder Eye Disorders Ocular hyperemia, Eye discharge, Eye swelling, Dry eye, Lacrimation increased, Photophobia, Visual acuity reduced, Eye rolling, Glaucoma Ear and Labyrinth Disorders Tinnitus Vascular Disorders Flushing Respiratory, Thoracic, and Mediastinal Disorders Wheezing, Pneumonia aspiration, Pulmonary congestion, Respiratory disorder, Rales, Epistaxis, Respiratory tract congestion, Hyperventilation, Dysphonia Gastrointestinal Disorders Dysphagia, Faecal incontinence, Faecaloma, Lip swelling, Cheilitis Skin and Subcutaneous Tissue Disorders Skin lesion, Skin disorder, Skin discoloration, Seborrheic dermatitis, Hyperkeratosis, Dandruff, Erythema Musculoskeletal, Connective Tissue, and Bone Disorders Rhabdomyolysis, Joint swelling, Posture abnormal, Joint stiffness Renal and Urinary Disorders Enuresis, Dysuria, Pollakiuria Reproductive System and Breast Disorders Ejaculation disorder, Vaginal discharge, Menstrual disorder General Disorders and Administration Site Conditions Generalised oedema, Face oedema, Gait disturbance, Thirst, Chills, Peripheral coldness, Drug withdrawal syndrome

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Sällsynta (drabbar 1 till 10 användare av 10 000): • Oförmåga att få orgasm, menstruationsrubbning • Mjäll • Läkemedelsallergi, kalla armar och ben, läppsvullnad, läppinflammation • Grön starr (glaukom), försämrad synskärpa, krustabildning i ögonlockskanten, ögonrullning • Känslomässig avtrubbning • Medvetandepåverkan med ökad kroppstemperatur och muskelryckningar, ödem över hela kroppen, läkemedelsabstinenssyndrom, sänkt kroppstemperatur • Snabb ytlig andning, svårt att andas under sömn, kronisk mellanöreinflammation • Tarmstopp • Minskat blodflöde till hjärnan • Minskat antal vita blodkroppar, otillräcklig utsöndring av ett hormon som kontrollerar urinvolymen • Nedbrytning av muskelfibrer och smärta i musklerna (rhabdomyolys), rörelserubbning • Koma orsakat av dåligt reglerad diabetes • Gulfärgning av huden och ögonen (gulsot) • Inflammation i bukspottkörteln.

Inglés

Rare (affects 1 to 10 users in 10,000): • Inability to reach orgasm, menstrual disorder • Dandruff • Drug allergy, coldness in arms and legs, lip swelling, lip inflammation • Glaucoma, reduced visual clarity, eyelid margin crusting, eye rolling • Lack of emotion • Change in consciousness with increased body temperature and twitching of muscles, edema all over the body, drug withdrawal syndrome, body temperature decreased • Fast shallow breathing, trouble breathing during sleep, chronic otitis media • Obstruction of intestine, • Reduced blood flow to the brain • Decrease in white blood cells, inappropriate secretion of a hormone that controls urine volume • Breakdown of muscle fibers and pain in muscles (rhabdomyolysis), movement disorder • Coma due to uncontrolled diabetes • Yellowing of the skin and the eyes (jaundice) • Inflammation of the pancreas.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

58 • Utsöndring av ögonsekret, ögonrullning, ögonsvullnad, ringningar i öronen, näsblödning, Ögontorrhet, ökat tårflöde, smärtsam överkänslighet för ljus, ökat tryck inne i ögat, försämrad synskärpa • Väsande andning, lunginflammation till följd av inandning av föda i luftvägarna, heshet, hosta med slem, lungstas, täppthet i luftvägarna, knastrande andningsljud, luftvägssjukdom, snabb ytlig andning • Mycket hård avföring, avföringsinkontinens, bukbesvär, törst, läppsvullnad, inflammation i tjocktarmen, minskad salivavsöndring • Missfärgning av huden, hudskada, hudproblem, förtjockning av huden • Avvikande kroppshållning, ledstelhet, nacksmärta, nedbrytning av muskler och smärta i musklerna • Gångrubbning, ödem, höjning av kroppstemperaturen, läkemedelsallergi, talrubbning, rörelserubbning • Ökning av eosinofila celler (speciella vita blodkroppar), förhöjt värde på kreatininfosfokinas i blodet • Oförmåga att få orgasm, ejakulationsstörning, menstruationsrubbning • Medvetandepåverkan med ökad kroppstemperatur och muskelryckningar • Rodnad, inflammation i fet hud (seborroiskt eksem), mjäll, utslag över hela kroppen • Obehagskänsla, frossa, kalla armar eller ben, läkemedelsabstinenssyndrom.

Inglés

59 • Abnormal posture, joint stiffness, neck pain, breakdown of muscle and pain in muscles • Gait disturbance, edema, body temperature increased, drug allergy, speech disorder, movement disorder • Eosinophil (special white blood cells) count increased, blood creatine phosphokinase increased • Inability to reach orgasm, ejaculation disorder, menstrual disorder • Change in consciousness with increased body temperature and twitching of muscles • Flushing, oily skin inflammation, dandruff, rash all over the body • Discomfort, chills, arm or leg coldness, drug withdrawal syndrome.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

62 Rabdomyolys Sällsynta Endokrina systemet Inadekvat sekretion av antidiuretiskt hormon Sällsynta Metabolism och nutrition Aptitökning, aptitminskning Vanliga Anorexi, polydipsi Mindre vanliga Diabetisk ketoacidos Mycket sällsynta Ingen känd frekvens Vattenintoxikation Infektioner och infestationer Pneumoni, influensa, bronkit, övre luftvägsinfektion, urinvägsinfektion Vanliga Sinuit, virusinfektion, öroninfektion, tonsillit, cellvävsinflammation, Mindre vanliga mediaotit, ögoninfektion, lokaliserad infektion, akarodermatit, luftvägsinfektion, cystit, onykomykos Kronisk mediaotit Sällsynta Blodkärl Hypotension, ortostatisk hypotension, rodnad Mindre vanliga Allmänna symtom och/ eller symtom vid administreringsstället Feber, trötthet, perifert ödem, asteni, bröstsmärta Vanliga Ansiktsödem, gångrubbning, känsla av att inte må som vanligt, tröghet, Mindre vanliga influensaliknande sjukdom, törst, obehagskänsla i bröstet, frossa Generaliserat ödem, hypotermi, läkemedelsabstinenssyndrom, perifer kyla Sällsynta Immunsystemet Överkänslighet Mindre vanliga Läkemedelsöverkänslighet Sällsynta Ingen känd frekvens Anafylaktisk reaktion Lever och gallvägar Gulsot Sällsynta Reproduktionsorgan och bröstkörtel Amenorré, sexuell dysfunktion, erektil dysfunktion, ejakulationsstörning, Mindre vanliga galaktorré, gynekomasti, menstruationsrubbning, vaginal flytning Ingen känd frekvens Priapism Psykiska störningar Sömnlöshet Mycket vanliga Ångest, agitation, sömnstörning Vanliga Förvirringstillstånd, mani, minskad libido, håglöshet, nervositet Mindre vanliga Anorgasmi, känslomässig avtrubbning Sällsynta a Hyperprolaktinemi kan i vissa fall leda till gynekomasti, störningar i menstruationen, amenorré, galaktorré. b Extrapyramidal störning kan förekomma:

Inglés

Rare

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo