Preguntar a Google

Usted buscó: legalitetsprincip (Sueco - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Inglés

Información

Sueco

legalitetsprincip

Inglés

principle of legality

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Att godkänna direktivet utan att explicit ange vilka handlingar som skall beläggas med påföljder , är inte förenligt med den legalitetsprincip som jag och mitt parti ansluter oss till.

Inglés

To approve the directive without stating explicitly which actions are to be punishable is incompatible with the principle of legality to which my political group and myself subscribe.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Detta kumulativa villkor är väsentligt, eftersom straffrättens legalitetsprincip" nulla poena sine lege" enligt min uppfattning bör respekteras.

Inglés

This condition of accrual is essential since, in my opinion, the principle of nulla poena sine lege, legality in criminal law, must be observed.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: IATE
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

Således strider varje begäran om rättshjälp med avseende på en handling som hypotetiskt inte är straffbar i den anmodade medlemsstaten mot denna legalitetsprincip och således mot de grundläggande rättsliga principerna i den anmodade medlemsstaten .

Inglés

As such, any request for legal assistance concerning a hypothetical action which is not a crime in the petitioned Member State contravenes this principle of legality and thus the fundamental principles of justice in the petitioned Member State.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Denna legalitetsprincip, jag repeterar, skall grundas på behovet av att det demokratiska systemet svarar på den förstörelse av liv och demokrati som begås av brottsligheten, men också att medborgaren åtnjuter alla sina rättigheter och sitt beskydd.

Inglés

This principle of legality should be based on the need for the democratic system to provide an answer to the destruction of life and democracy by crime but also for the citizens to enjoy their full rights and protection.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Den italienska regeringen har tillagt att en extensiv tolkning av artikel 8.1 i förordning nr 2408/92 strider mot den strikta legalitetsprincip som enligt artikel 155 tredje och fjärde strecksatserna i fördraget gäller för kommissionens befogenhet att fatta beslut.

Inglés

The Italian Government adds that a broad interpretation of Article 8(1) of Regulation No 2408/92 is contrary to the principle of the strict legality of the Commission's power of decision for the purpose of the third and fourth indents of Article 155 of the Treaty.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Avslutningsvis utgör inte heller argumentet, som lagts fram av klagandena och Grekland, att ansvaret för grov oaktsamhet vid olyckor kan missbrukas, något bevis för ett åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen eller straffrättens legalitetsprincip. Ett missbruk kan aldrig förhindras helt.

Inglés

Finally, the argument put forward by the claimants and Greece that liability for serious negligence in the case of grave accidents could be open to abuse does not demonstrate that the principle of legal certainty or of the legality of criminal law has been

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

EU erinrar om att det är av yttersta vikt att legalitetsprincipen och de mänskliga rättigheterna respekteras i det rättsliga efterspelet till händelserna den 19 september 2002.

Inglés

It recalls that, in the proceedings which will follow from the events of 19 September 2002, it attaches the utmost importance to respect for legality and human rights.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

EESK upprepar att legalitetsprincipen måste tas med i direktivet för att garantera att de alternativa tvistlösningsmekanismernas beslut inte undergräver det skydd som konsumenterna garanteras genom den relevanta lagstiftningen.

Inglés

The EESC would reiterate the need to include the principle of legality in the scope of this directive, which would ensure that rulings handed down by ADR bodies do not deprive consumers of the level of protection guaranteed by the relevant legislation.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Ett sådant system bör följa de principer som fastställts i kommissionens rekommendation21 avseende reglering av konsumenttvister utanför domstol: oberoende, öppenhet, den kontradiktoriska principen, effektivitetsprincipen, legalitetsprincipen, frihetsprincipen och representationsprincipen.

Inglés

This should follow the principles set out in the Commission's recommendation21 on out-of-court settlements of consumer disputes: independence, transparency, adversarial principle, effectiveness, legality, and liberty of representation.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Administrativa Icke-straffrättsliga och straffrättsliga påföljder fastställs på grundval av legalitetsprincipen, med hänsyn tagen till det förfarande och de rättsakter som gäller i varje medlemsstat.

Inglés

Administrative Non-criminal and criminal sanctions are available based on the principle of legality and respect for procedure and for the provisions in force in each country.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Sektionen anser dock att man bör uppgöra en utförlig lista över alla "lämpliga åtgärder", eftersom förslaget annars strider mot principerna om ansvar, proportionalitet, legalitetsprincipen och rättssäkerheten.

Inglés

The Commission may take appropriate measures if Member States fail to comply with particular obligations; however, the section feels that a detailed list of all "appropriate measures" is needed as it flouts the principles of Responsibility, Proportionality, Clarity and legal certainty.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

Administrativa och straffrättsliga påföljder fastställs på grundval av legalitetsprincipen, med hänsyn tagen till det förfarande och de rättsakter som gäller i varje medlemsstat.

Inglés

Administrative and criminal sanctions are available based on the principle of legality and respect for procedure and for the provisions in force in each country.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Varje sådan bestämmelse skulle omfattas av krav på överensstämmelse med legalitetsprincipen och principen om proportionalitet mellan brottet och påföljden samt krav på förenlighet med befintlig lagstiftning om skydd av personuppgifter13.

Inglés

Any such rules would need to comply with the principles of legality and proportionality of criminal offences and penalties and be consistent with existing legislation on the protection of personal data13.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Den första rekommendationen innehåller sju principer, nämligen principen om oberoende, öppenhetsprincipen, den kontradiktoriska principen, effektivitetsprincipen, legalitetsprincipen, frihetsprincipen och representationsprincipen.

Inglés

The first recommendation sets out seven principles: independence, transparency, adversarial principle, effectiveness, legality, liberty and representation.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

EESK medger att principen om rättvisa är viktig, men ifrågasätter samtidigt att man har utelämnat legalitetsprincipen, som fanns med i kommissionens rekommendation av den 30 mars 19989.

Inglés

Whilst the EESC acknowledges the relevance of the principle of fairness, it queries the omission principle of legality, as set out in the Commission Recommendation of 30 March 19989.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Icke-straffrättsliga påföljder (administrativa och övriga) och straffrättsliga påföljder fastställs på grundval av legalitetsprincipen, med hänsyn tagen till det förfarande och de rättsakter som gäller i varje medlemsstat.

Inglés

Non-criminal sanctions (administrative and non-administrative) and criminal sanctions are available based on the principle of legality and respect for procedure and for the provisions in force in each country.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Vissa av dessa åtgärder har en sådan ingripande verkan på enskilda personers grundläggande rättigheter att de måste kunna underställas domstols kontroll i förväg, bland annat för att se till att legalitetsprincipen, principen om domstolsprövning och proportionalitetsprincipen iakttas (6.4).

Inglés

But in view of their impact on basic human rights, some of these acts would have to be subject a priori control by a court (see point 7.3) in order to ensure that the principles of legality and proportionality, inter alia, are complied with.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Legalitetsprincipen

Inglés

Principle of legality

Última actualización: 2014-10-07
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Sueco

Den straffrättsliga legalitetsprincipen

Inglés

The principle of the legality of penalties

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:



Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo