Preguntar a Google

Usted buscó: placeringsrisk (Sueco - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Inglés

Información

Sueco

Solvensmarginalen bör därför vara olika stor beroende på om det rör sig om placeringsrisk, dödsfallsrisk eller förvaltningsrisk.

Inglés

This margin should therefore vary according to whether the risks are of investment, death or management only.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

Om medlemmarna står för en placeringsrisk är det också mycket viktigt med ytterligare information om placeringsprofilen, tillgängliga alternativ och tidigare resultat.

Inglés

Where members bear an investment risk, additional information on the investment profile, any available options and past performance are also crucial.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

4 % av de försäkringstekniska avsättningarna beräknade enligt punkt 2 a, i den utsträckning försäkringsföretaget påtar sig en placeringsrisk.

Inglés

in so far as the institution bears an investment risk, a 4 % fraction of the technical provisions, calculated in compliance with paragraph 2(a);

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

4 % av de tekniska avsättningarna enligt beräkning i punkt 2 a i denna artikel, i den utsträckning försäkringsföretaget påtar sig en placeringsrisk.

Inglés

in so far as the assurance undertaking bears an investment risk, a 4% fraction of the technical provisions, calculated in compliance with paragraph 2(a) of this Article;

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

a) 4 % av de tekniska avsättningarna beräknade enligt punkt 2 a i denna artikel, i den utsträckning försäkringsföretaget påtar sig en placeringsrisk.

Inglés

(a) in so far as the reinsurance undertaking bears an investment risk, 4% of the technical provisions, calculated in compliance with paragraph 2(a) of this Article;

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

a) 4 % av de tekniska avsättningarna enligt beräkning i punkt 2 a i denna artikel, i den utsträckning försäkringsföretaget påtar sig en placeringsrisk.

Inglés

(a) in so far as the assurance undertaking bears an investment risk, a 4 % fraction of the technical provisions, calculated in compliance with paragraph 2(a) of this Article;

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

1 % av de tekniska avsättningarna enligt beräkning i punkt 2 a i denna artikel, i den utsträckning företaget inte påtar sig någon placeringsrisk, men det belopp som avsatts till täckande av administrationskostnaderna fastställts för en period som överstiger fem år.

Inglés

in so far as the undertaking bears no investment risk but the allocation to cover management expenses is fixed for a period exceeding five years, a 1% fraction of the technical provisions, calculated in compliance with paragraph 2(a) of this Article;

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

25 % av relevanta indirekta kostnader för det senaste räkenskapsåret, i den utsträckning försäkringsföretaget inte påtar sig någon placeringsrisk, och det belopp som avsatts till täckande av administrationskostnaderna inte fastställts för en period som överstiger fem år.

Inglés

in so far as the undertaking bears no investment risk and the allocation to cover management expenses is not fixed for a period exceeding five years, an amount equivalent to 25% of the last financial year’s relevant overheads;

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

1 % av de tekniska avsättningarna enligt beräkning i punkt 2 a i denna artikel, i den utsträckning företaget inte påtar sig någon placeringsrisk, men det belopp som avsatts till täckande av driftskostnaderna fastställts för en period som överstiger fem år.

Inglés

in so far as the undertaking bears no investment risk but the allocation to cover management expenses is fixed for a period exceeding five years, a 1 % fraction of the technical provisions, calculated in compliance with paragraph 2(a) of this Article;

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

3.1.4 Beträffande institutionella investerare konstateras i grönboken att det kan finns en konflikt mellan behovet av en effektiv reglering av placeringsrisker hos försäkringsbolag och behovet av att skapa incitament som gör dem beredda att finansiera långsiktiga investeringsprojekt.

Inglés

3.1.4 On the issue of institutional investors, the Green Paper notes the potential clash between the need for effective regulation of asset risk among insurance undertakings and the need to incentivise them to finance longer term investments.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

b) 1 % av de tekniska avsättningarna enligt beräkning i punkt 2 a i denna artikel, i den utsträckning företaget inte påtar sig någon placeringsrisk, men det belopp som avsatts till täckande av driftskostnaderna fastställts för en period som överstiger fem år.

Inglés

(b) in so far as the undertaking bears no investment risk but the allocation to cover management expenses is fixed for a period exceeding five years, a 1 % fraction of the technical provisions, calculated in compliance with paragraph 2(a) of this Article;

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

För pensionsplaner där medlemmarna står för placeringsrisken och där de har ett val mellan olika placeringsalternativ, ska pensionsbeskedet ange placeringsprofilerna i en förteckning över tillgängliga placeringsalternativ och en kort beskrivning av varje alternativ.

Inglés

For pension schemes where members bear investment risk and where they have a choice between different investment options, the pension benefit statement shall indicate the investment profiles providing a list of the investment options available and a short description of each option.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

Dessa delegerade akter ska tillämpas på de tillgångar som täcker de försäkringstekniska avsättningarna med undantag av tillgångar som innehas med avseende på livförsäkringsavtal för vilka försäkringstagarna står för placeringsrisken.

Inglés

Those delegated acts shall apply to assets covering technical provisions, excluding assets held in respect of life insurance contracts where the investment risk is borne by the policy holders.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

4% av premieavsättningen beräknad på det sätt som anges för det första resultatet i a i denna artikel, i den ut­sträck­ning försäkringsföretaget påtar sig en placerings­risk, samt 1% av den sålunda beräknade avsättningen i den utsträckning företaget inte påtar sig någon placeringsrisk, och förutsatt att försäkringsav­talets löptid överstiger fem år och det belopp som avsätts till täckande av förvaltningskostnaderna enligt för­säkrings­avtalet fastställts för en period som överstiger fem år

Inglés

a 4% fraction of the mathematical provisions, calculated in compliance with the conditions set out in the first result in (a) of this Article in so far as the assurance undertaking bears an investment risk, and a 1% fraction of the provisions calculated in the same way, in so far as the undertaking bears no investment risk provided that the term of the contract exceeds five years and the allocation to cover management expenses set out in the contract is fixed for a period exceeding five years,

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

För pensionsplaner där medlemmarna står för placeringsrisken ska pensionsbeskedet innehålla information om risk/avkastningsprofil som visar en grafisk samlingsindikator på pensionsplanens risk/avkastningsprofil eller, i förekommande fall, för varje placeringsalternativ åtföljt av följande:

Inglés

For pension schemes where members bear investment risk, the pension benefit statement shall contain information about the risk and return profile showing a synthetic graphical indicator of the risk and return profile of the pension scheme or, where applicable, of each investment option accompanied by the following:

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

4 % av de tekniska avsättningarna beräknad på det sätt som anges för det första resultatet i a i detta avsnitt, i den utsträckning försäkringsföretaget påtar sig en placeringsrisk, samt 1 % av den sålunda beräknade avsättningen om företaget inte påtar sig någon placeringsrisk och förutsatt att försäkringsavtalets löptid överstiger fem år och det belopp som avsätts till täckande av förvaltningskostnaderna enligt försäkringsavtalet fastställts för en period som överstiger fem år, plus

Inglés

a 4 % fraction of the mathematical provisions, calculated in compliance with the conditions set out in the first result in (a) of this section in so far as the assurance undertaking bears an investment risk, and a 1 % fraction of the provisions calculated in the same way, in so far as the undertaking bears no investment risk provided that the term of the contract exceeds five years and the allocation to cover management expenses set out in the contract is fixed for a period exceeding five years, plus

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

Om förmånstagare står för en betydande del av placeringsrisken under utbetalningsfasen ska medlemsstaterna se till att förmånstagarna får den information de behöver.

Inglés

When a significant level of investment risk is borne by beneficiaries in the pay-out phase, Member States shall ensure that beneficiaries receive appropriate information.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

Artiklarna 35–37 fastställer att tjänstepensionsinstituten ska utse ett enda förvaringsinstitut för förvaring av tillgångar och för kontrolluppgifter, om medlemmar och förmånstagare står för hela placeringsrisken.

Inglés

Articles 35 to 37 set out that IORPs need to appoint a single depositary for safe-keeping of assets and oversight duties if members and beneficiaries fully bear the investment risk.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

Detta är särskilt viktigt när förmånstagare står för en betydande del av placeringsrisken under utbetalningsfasen.

Inglés

This is particularly important when a significant level of investment risk is borne by beneficiaries in the pay-out phase.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Sueco

b) 1 % av de tekniska avsättningarna beräknade enligt punkt 2 a i denna artikel, i den utsträckning företaget inte påtar sig någon placeringsrisk, men det belopp som avsatts till täckande av driftskostnaderna fastställts för en period som överstiger fem år.

Inglés

(b) in so far as the reinsurance undertaking bears no investment risk but the allocation to cover management expenses is fixed for a period exceeding five years, 1% of the technical provisions, calculated in compliance with paragraph 2(a) of this Article;

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo