Usted buscó: transfusionsbehovet (Sueco - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Inglés

Información

Sueco

i dessa studier visade sig epoetin alfa administrerat 3 gånger i veckan och en gång i veckan öka hemoglobin och minska transfusionsbehovet efter den första månaden hos cancerpatienter med anemi.

Inglés

in these trials, epoetin alfa administered 3 times per week and once weekly has been shown to increase haemoglobin and decrease transfusion requirements after the first month of therapy in anaemic cancer patients.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

− behandling av symtomatisk anemi associerad med kronisk njursvikt hos barn och vuxna patienter: o behandling av anemi associerad med kronisk njursvikt hos barn och vuxna patienter i hemodialys och vuxna patienter i peritonealdialys (se avsnitt 4. 4). o behandling av allvarlig anemi av renalt ursprung med kliniska symtom hos vuxna patienter med nedsatt njurfunktion som ännu inte är i dialysbehandling (se avsnitt 4. 4). – behandling av anemi och reducering av transfusionsbehovet hos vuxna patienter som genomgår kemoterapi för solida tumörer, malignt lymfom eller multipelt myelom och som bedöms löpa risk för behov av transfusion utifrån allmäntillståndet (t. ex. hjärt - / kärlstatus eller anemitillstånd före kemoterapins början). – silapo kan användas för att öka uttaget av eget (autologt) blod hos patienter vid förbehandling inför donation.

Inglés

− treatment of symptomatic anaemia associated with chronic renal failure (crf) in adult and paediatric patients: o treatment of anaemia associated with chronic renal failure in adult and paediatric patients on haemodialysis and adult patients on peritoneal dialysis (see section 4.4). o treatment of severe anaemia of renal origin accompanied by clinical symptoms in adult patients with renal insufficiency not yet undergoing dialysis (see section 4.4). − treatment of anaemia and reduction of transfusion requirements in adult patients receiving chemotherapy for solid tumours, malignant lymphoma or multiple myeloma, and at risk of transfusion as assessed by the patient's general status (e. g. cardiovascular status, pre-existing anaemia at the start of chemotherapy). − silapo can be used to increase the yield of autologous blood from patients in a predonation programme.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Sueco

i en prospektiv, randomiserad dubbelblind, placebo-kontrollerad studie hos 314 patienter med lungcancer som behandlades med platinumbaserad kemoterapi erhölls en signifikant minskning av transfusionsbehov (p < 0,001).

Inglés

in a prospective, randomised double-blind, placebo-controlled study conducted in 314 lung cancer patients receiving platinum containing chemotherapy there was a significant reduction in transfusion requirements (p < 0.001).

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

i en prospektiv, randomiserad dubbelblind, placebo-kontrollerad studie hos 344 anemiska patienter med lymfoproliferativa maligniteter som behandlades med kemoterapi erhölls en signifikant minskning av transfusionsbehovet och en förbättring av hemoglobinsvaret (p < 0,001).

Inglés

in a prospective, randomised double-blind, placebo-controlled study conducted in 344 anaemic patients with lymphoproliferative malignancies receiving chemotherapy there was a significant reduction in transfusion requirements and an improvement in haemoglobin response (p < 0.001).

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

− behandling av symtomatisk anemi associerad med kronisk njursvikt hos barn och vuxna patienter: o behandling av anemi associerad med kronisk njursvikt hos barn och vuxna patienter i hemodialys och vuxna patienter i peritonealdialys (se avsnitt 4. 4). o behandling av allvarlig anemi av renalt ursprung med kliniska symtom hos vuxna patienter med nedsatt njurfunktion som ännu inte är i dialysbehandling (se avsnitt 4. 4). – behandling av anemi och reducering av transfusionsbehovet hos vuxna patienter som genomgår kemoterapi för solida tumörer, malignt lymfom eller multipelt myelom och som bedöms löpa risk för behov av transfusion utifrån allmäntillståndet (t. ex. hjärt - / kärlstatus eller anemitillstånd före kemoterapins början). – silapo kan användas för att öka uttaget av eget (autologt) blod hos patienter vid förbehandling inför donation.

Inglés

− treatment of symptomatic anaemia associated with chronic renal failure (crf) in adult and paediatric patients: o treatment of anaemia associated with chronic renal failure in adult and paediatric patients on haemodialysis and adult patients on peritoneal dialysis (see section 4.4). o treatment of severe anaemia of renal origin accompanied by clinical symptoms in adult patients with renal insufficiency not yet undergoing dialysis (see section 4.4). − treatment of anaemia and reduction of transfusion requirements in adult patients receiving chemotherapy for solid tumours, malignant lymphoma or multiple myeloma, and at risk of transfusion as assessed by the patient's general status (e. g. cardiovascular status, pre-existing anaemia at the start of chemotherapy). − silapo can be used to increase the yield of autologous blood from patients in a predonation programme.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Sueco

− behandling av symtomatisk anemi associerad med kronisk njursvikt hos barn och vuxna patienter: o behandling av anemi associerad med kronisk njursvikt hos barn och vuxna patienter i hemodialys och vuxna patienter i peritonealdialys (se avsnitt 4. 4). o behandling av allvarlig anemi av renalt ursprung med kliniska symtom hos vuxna patienter med nedsatt njurfunktion som ännu inte är i dialysbehandling (se avsnitt 4. 4). – behandling av anemi och reducering av transfusionsbehovet hos vuxna patienter som genomgår kemoterapi för solida tumörer, malignt lymfom eller multipelt myelom och som bedöms löpa risk för behov av transfusion utifrån allmäntillståndet (t. ex. hjärt - / kärlstatus eller anemitillstånd före kemoterapins början). – retacrit kan användas för att öka uttaget av eget (autologt) blod hos patienter vid förbehandling inför donation.

Inglés

4.1 therapeutic indications − treatment of symptomatic anaemia associated with chronic renal failure (crf) in adult and paediatric patients: o treatment of anaemia associated with chronic renal failure in adult and paediatric patients on haemodialysis and adult patients on peritoneal dialysis (see section 4.4). o treatment of severe anaemia of renal origin accompanied by clinical symptoms in adult patients with renal insufficiency not yet undergoing dialysis (see section 4.4). − treatment of anaemia and reduction of transfusion requirements in adult patients receiving chemotherapy for solid tumours, malignant lymphoma or multiple myeloma, and at risk of transfusion as assessed by the patient's general status (e. g. cardiovascular status, pre-existing anaemia at the start of chemotherapy). − retacrit can be used to increase the yield of autologous blood from patients in a predonation programme.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

behandling av anemi och för att reducera transfusionsbehovet hos vuxna patienter som får kemoterapi mot solida tumörer, maligna lymfom eller multipelt myelom och där risk för ökat transfusionsbehov bedöms föreligga med hänsyn till patientens allmäntillstånd (t. ex. kardiovaskulärt status, anemi redan vid starten av kemoterapin).

Inglés

treatment of anaemia and reduction of transfusion requirements in adult patients receiving chemotherapy for solid tumours, malignant lymphoma or multiple myeloma, and at risk of transfusion as assessed by the patient's general status (e. g. cardiovascular status, pre-existing anaemia at the start of chemotherapy).

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

− behandling av symtomatisk anemi associerad med kronisk njursvikt hos barn och vuxna patienter: o behandling av anemi associerad med kronisk njursvikt hos barn och vuxna patienter i hemodialys och vuxna patienter i peritonealdialys (se avsnitt 4. 4). o behandling av allvarlig anemi av renalt ursprung med kliniska symtom hos vuxna patienter med nedsatt njurfunktion som ännu inte är i dialysbehandling (se avsnitt 4. 4). – behandling av anemi och reducering av transfusionsbehovet hos vuxna patienter som genomgår kemoterapi för solida tumörer, malignt lymfom eller multipelt myelom och som bedöms löpa risk för behov av transfusion utifrån allmäntillståndet (t. ex. hjärt - / kärlstatus eller anemitillstånd före kemoterapins början). – silapo kan användas för att öka uttaget av eget (autologt) blod hos patienter vid förbehandling inför donation.

Inglés

4.1 therapeutic indications − treatment of symptomatic anaemia associated with chronic renal failure (crf) in adult and paediatric patients: o treatment of anaemia associated with chronic renal failure in adult and paediatric patients on haemodialysis and adult patients on peritoneal dialysis (see section 4.4). o treatment of severe anaemia of renal origin accompanied by clinical symptoms in adult patients with renal insufficiency not yet undergoing dialysis (see section 4.4). − treatment of anaemia and reduction of transfusion requirements in adult patients receiving chemotherapy for solid tumours, malignant lymphoma or multiple myeloma, and at risk of transfusion as assessed by the patient's general status (e.g. cardiovascular status, pre-existing anaemia at the start of chemotherapy). − silapo can be used to increase the yield of autologous blood from patients in a predonation programme.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

− behandling av symtomatisk anemi associerad med kronisk njursvikt hos barn och vuxna patienter: o behandling av anemi associerad med kronisk njursvikt hos barn och vuxna patienter i hemodialys och vuxna patienter i peritonealdialys (se avsnitt 4. 4). o behandling av allvarlig anemi av renalt ursprung med kliniska symtom hos vuxna patienter med nedsatt njurfunktion som ännu inte är i dialysbehandling (se avsnitt 4. 4). – behandling av anemi och reducering av transfusionsbehovet hos vuxna patienter som genomgår kemoterapi för solida tumörer, malignt lymfom eller multipelt myelom och som bedöms löpa risk för behov av transfusion utifrån allmäntillståndet (t. ex. hjärt - / kärlstatus eller anemitillstånd före kemoterapins början). – retacrit kan användas för att öka uttaget av eget (autologt) blod hos patienter vid förbehandling inför donation.

Inglés

− treatment of symptomatic anaemia associated with chronic renal failure (crf) in adult and paediatric patients: o treatment of anaemia associated with chronic renal failure in adult and paediatric patients on haemodialysis and adult patients on peritoneal dialysis (see section 4.4). o treatment of severe anaemia of renal origin accompanied by clinical symptoms in adult patients with renal insufficiency not yet undergoing dialysis (see section 4.4). − treatment of anaemia and reduction of transfusion requirements in adult patients receiving chemotherapy for solid tumours, malignant lymphoma or multiple myeloma, and at risk of transfusion as assessed by the patient's general status (e. g. cardiovascular status, pre-existing anaemia at the start of chemotherapy). − retacrit can be used to increase the yield of autologous blood from patients in a predonation programme.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Sueco

− behandling av symtomatisk anemi associerad med kronisk njursvikt hos barn och vuxna patienter: o behandling av anemi associerad med kronisk njursvikt hos barn och vuxna patienter i hemodialys och vuxna patienter i peritonealdialys (se avsnitt 4. 4). o behandling av allvarlig anemi av renalt ursprung med kliniska symtom hos vuxna patienter med nedsatt njurfunktion som ännu inte är i dialysbehandling (se avsnitt 4. 4). – behandling av anemi och reducering av transfusionsbehovet hos vuxna patienter som genomgår kemoterapi för solida tumörer, malignt lymfom eller multipelt myelom och som bedöms löpa risk för behov av transfusion utifrån allmäntillståndet (t. ex. hjärt - / kärlstatus eller anemitillstånd före kemoterapins början). – retacrit kan användas för att öka uttaget av eget (autologt) blod hos patienter vid förbehandling inför donation.

Inglés

4.1 therapeutic indications − treatment of symptomatic anaemia associated with chronic renal failure (crf) in adult and paediatric patients: o treatment of anaemia associated with chronic renal failure in adult and paediatric patients on haemodialysis and adult patients on peritoneal dialysis (see section 4.4). o treatment of severe anaemia of renal origin accompanied by clinical symptoms in adult patients with renal insufficiency not yet undergoing dialysis (see section 4.4). − treatment of anaemia and reduction of transfusion requirements in adult patients receiving chemotherapy for solid tumours, malignant lymphoma or multiple myeloma, and at risk of transfusion as assessed by the patient's general status (e. g. cardiovascular status, pre-existing anaemia at the start of chemotherapy). − retacrit can be used to increase the yield of autologous blood from patients in a predonation programme.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

behandling av anemi och för att reducera transfusionsbehovet hos vuxna patienter som får kemoterapi mot solida tumörer, maligna lymfom eller multipelt myelom och där risk för ökat transfusionsbehov bedöms föreligga med hänsyn till patientens allmäntillstånd (t. ex. kardiovaskulärt status, anemi redan vid starten av kemoterapin).

Inglés

treatment of anaemia and reduction of transfusion requirements in adult patients receiving chemotherapy for solid tumours, malignant lymphoma or multiple myeloma, and at risk of transfusion as assessed by the patient's general status (e. g. cardiovascular status, pre-existing anaemia at the start of chemotherapy).

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

− behandling av symtomatisk anemi associerad med kronisk njursvikt hos barn och vuxna patienter: o behandling av anemi associerad med kronisk njursvikt hos barn och vuxna patienter i hemodialys och vuxna patienter i peritonealdialys (se avsnitt 4. 4). o behandling av allvarlig anemi av renalt ursprung med kliniska symtom hos vuxna patienter med nedsatt njurfunktion som ännu inte är i dialysbehandling (se avsnitt 4. 4). – behandling av anemi och reducering av transfusionsbehovet hos vuxna patienter som genomgår kemoterapi för solida tumörer, malignt lymfom eller multipelt myelom och som bedöms löpa risk för behov av transfusion utifrån allmäntillståndet (t. ex. hjärt - / kärlstatus eller anemitillstånd före kemoterapins början). – silapo kan användas för att öka uttaget av eget (autologt) blod hos patienter vid förbehandling inför donation.

Inglés

4.1 therapeutic indications − treatment of symptomatic anaemia associated with chronic renal failure (crf) in adult and paediatric patients: o treatment of anaemia associated with chronic renal failure in adult and paediatric patients on haemodialysis and adult patients on peritoneal dialysis (see section 4.4). o treatment of severe anaemia of renal origin accompanied by clinical symptoms in adult patients with renal insufficiency not yet undergoing dialysis (see section 4.4). − treatment of anaemia and reduction of transfusion requirements in adult patients receiving chemotherapy for solid tumours, malignant lymphoma or multiple myeloma, and at risk of transfusion as assessed by the patient's general status (e.g. cardiovascular status, pre-existing anaemia at the start of chemotherapy). − silapo can be used to increase the yield of autologous blood from patients in a predonation programme.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

lungcancer som behandlades med platinumbaserad kemoterapi erhölls en signifikant minskning av transfusionsbehov (p < 0, 001). ke

Inglés

clinical studies have demonstrated that darbepoetin alfa had similar effectiveness when administered as a single injection either once every three weeks, once every two weeks, or weekly without any increase in total dose requirements.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

− behandling av symtomatisk anemi associerad med kronisk njursvikt hos barn och vuxna patienter: o behandling av anemi associerad med kronisk njursvikt hos barn och vuxna patienter i hemodialys och vuxna patienter i peritonealdialys (se avsnitt 4. 4). o behandling av allvarlig anemi av renalt ursprung med kliniska symtom hos vuxna patienter med nedsatt njurfunktion som ännu inte är i dialysbehandling (se avsnitt 4. 4). – behandling av anemi och reducering av transfusionsbehovet hos vuxna patienter som genomgår kemoterapi för solida tumörer, malignt lymfom eller multipelt myelom och som bedöms löpa risk för behov av transfusion utifrån allmäntillståndet (t. ex. hjärt - / kärlstatus eller anemitillstånd före kemoterapins början). – retacrit kan användas för att öka uttaget av eget (autologt) blod hos patienter vid förbehandling inför donation.

Inglés

− treatment of symptomatic anaemia associated with chronic renal failure (crf) in adult and paediatric patients: o treatment of anaemia associated with chronic renal failure in adult and paediatric patients on haemodialysis and adult patients on peritoneal dialysis (see section 4.4). o treatment of severe anaemia of renal origin accompanied by clinical symptoms in adult patients with renal insufficiency not yet undergoing dialysis (see section 4.4). − treatment of anaemia and reduction of transfusion requirements in adult patients receiving chemotherapy for solid tumours, malignant lymphoma or multiple myeloma, and at risk of transfusion as assessed by the patient's general status (e. g. cardiovascular status, pre-existing anaemia at the start of chemotherapy). − retacrit can be used to increase the yield of autologous blood from patients in a predonation programme.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Sueco

binocrit är avsett för vuxna som får kemoterapi mot solida tumörer, maligna lymfom eller multipelt myelom och där risk för ökat transfusionsbehov bedöms föreligga med hänsyn till patientens allmäntillstånd (t.ex. kardiovaskulärt status, anemi redan vid starten av kemoterapin) för behandling av anemi och för att reducera transfusionsbehovet.

Inglés

binocrit is indicated in adults receiving chemotherapy for solid tumours, malignant lymphoma or multiple myeloma, and at risk of transfusion as assessed by the patient’s general status (e.g. cardiovascular status, pre-existing anaemia at the start of chemotherapy) for the treatment of anaemia and reduction of transfusion requirements.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

abseamed är avsett för vuxna som får kemoterapi mot solida tumörer, maligna lymfom eller multipelt myelom och där risk för ökat transfusionsbehov bedöms föreligga med hänsyn till patientens allmäntillstånd (t.ex. kardiovaskulärt status, anemi redan vid starten av kemoterapin) för behandling av anemi och för att reducera transfusionsbehovet.

Inglés

abseamed is indicated in adults receiving chemotherapy for solid tumours, malignant lymphoma or multiple myeloma, and at risk of transfusion as assessed by the patient’s general status (e.g. cardiovascular status, pre-existing anaemia at the start of chemotherapy) for the treatment of anaemia and reduction of transfusion requirements.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

blödning associerat med en minskning av hemoglobin på minst 20 g/l eller som medför ett transfusionsbehov på minst 2 enheter blod eller packade celler.

Inglés

bleeding associated with a reduction in haemoglobin of at least 20 g/l or leading to a transfusion of at least 2 units of blood or packed cells.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

i båda studierna resulterade behandling med epoetin theta i ett signifikant hemoglobinsvar (p < 0,001) definierat som en ökning av hemoglobin med ≥2 g/dl utan transfusion, och en signifikant reduktion av transfusionsbehov (p < 0,05) jämfört med placebo.

Inglés

in both studies, treatment with epoetin theta resulted in a significant haemoglobin response (p < 0.001), defined as an increase in haemoglobin of ≥ 2 g/dl without transfusion, and a significant reduction in transfusion requirements (p < 0.05) in comparison to placebo.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

epoetin alfa hexal är avsett för vuxna som får kemoterapi mot solida tumörer, maligna lymfom eller multipelt myelom och där risk för ökat transfusionsbehov bedöms föreligga med hänsyn till patientens allmäntillstånd (t.ex. kardiovaskulärt status, anemi redan vid starten av kemoterapin) för behandling av anemi och för att reducera transfusionsbehovet.

Inglés

epoetin alfa hexal is indicated in adults receiving chemotherapy for solid tumours, malignant lymphoma or multiple myeloma, and at risk of transfusion as assessed by the patient’s general status (e.g. cardiovascular status, pre-existing anaemia at the start of chemotherapy) for the treatment of anaemia and reduction of transfusion requirements.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

patienter som inte uppnått åtminstone ett erytrocytsvar klassificerat som minor inom 4 månader efter behandlingens start, påvisat genom en reduktion av transfusionsbehovet med minst 50%, eller om patienten inte får transfusioner, en höjning av hemoglobinet med 10 g/l, ska avsluta lenalidomidbehandlingen.

Inglés

patients without at least a minor erythroid response within 4 months of therapy initiation, demonstrated by at least a 50% reduction in transfusion requirements or, if not transfused, a 1g/dl rise in haemoglobin, should discontinue lenalidomide treatment.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo