Preguntar a Google

Usted buscó: vattenförbrukaren (Sueco - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Inglés

Información

Sueco

Den största vattenförbrukaren är jordbruket, följt av industrin och först därefter kommer de privata hushållen.

Inglés

The largest consumer of water is agriculture, followed by industry, and only then by private households.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Sueco

Prispolitikens otillräcklighet är tydligast inom jordbrukssektorn, särskilt i södra Europa där jordbruket är den klart största vattenförbrukaren och där vattenbristen är allvarligast.

Inglés

The inadequacy of water pricing policies is striking for the agricultural sector, especially in Southern European countries where it is by far the largest consumer of water and where scarcity problems are the greatest.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Detta gäller främst avloppstjänster och inom jordbrukssektorn, särskilt i södra Europa där jordbruket är den klart största och ineffektivaste vattenförbrukaren och där vattenbristen är allvarligast.

Inglés

This is particularly valid for sewerage services and for the agricultural sector, especially in Southern European countries where this sector is by far the largest and least efficient consumer of water and where scarcity problems are greatest.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Om all vattenförbrukande hushållsutrustning inkluderades skulle detta resultera i en minskad vattenförbrukning på 19 %, vilket motsvarar en minskning på 3,2 % av det totala årliga vattenuttaget i EU.

Inglés

If all domestic water using products were included this could lead to a 19% reduction in total water consumption – a 3.2% reduction in the total annual EU water abstraction.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

När det gäller vattenbrist kommer kommissionen att undersöka om det finns behov av att närmare reglera standarder för vattenförbrukande utrustning i jordbruk, hushåll och byggnader.

Inglés

For water scarcity, the Commission will assess the need to further regulate the standards of water using equipment and water performance in agriculture, households and buildings.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Medlemsstaterna har hanterat den utmaning som vattenbrist och torka utgör genom att inleda forsknings- och teknikverksamhet som avser torkans effekter och utveckling mot bakgrund av klimatförändringen (ES, NL, LU, UK, PT), konsumenternas syn på vattenförbrukande konstruktioner (UK), sambandet mellan disk- och tvättmaskiners vatten- och energieffektivitet (UK), effektivare vattenförbrukande konstruktioner (UK), bättre jordbruksmetoder, inbegripet bevattning (CY, ES, FR), bedömning av alternativa vattenförsörjningsmöjligheter (CY, FR) och utveckling av ett datainsamlingssystem för bedömning av torkans effekter (PT).

Inglés

Member States have responded to the challenge of water scarcity and droughts by launching research and technological activities related to the impacts and evolution of drought in a context of climate change (ES, NL, LU, UK, PT), consumer behaviour towards water using devices (UK), correlation between water and energy efficiency of dish washers and washing machines (UK), improvement of efficiency of water using devices (UK), improvement of agricultural practices including irrigation (CY, ES, FR), assessment of alternative water supply options (CY, FR), development of a data collection system for the evaluation of drought impacts (PT).

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

På EU-nivå har kommissionen inlett en undersökning för att bedöma utrymmet för att utveckla särskilda standarder för vattenförbrukande konstruktioner, såsom jordbruksutrustning.

Inglés

At European level, the Commission is launching a study to assess the scope for developing specific standards for water-using devices, including farm equipments.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Europeiska kommissionen överväger också att inkludera vattenförbrukande utrustning, i synnerhet bevattningsutrustning, i den nya arbetsplanen för direktivet om ekodesign (2009–2011).

Inglés

The inclusion of water using equipments, in particular irrigation equipment, in the new Working Plan of the Ecodesign Directive (2009-2011) is also being considered by the European Commission.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Om alla vattenförbrukande hushållsprodukter omfattades skulle EU:s totala offentliga förbrukning kunna minskas med 19,6 procent (ca 6 procent om endast energirelaterade produkter omfattades, disk- och tvättmaskiner ej inräknade).

Inglés

If all domestic water using products were included, a 19.6% reduction in EU total public supply might be achieved (around 6% if only energy-related products were included without considering dishwashers and washing machines).

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

I juli 2009 slutfördes en undersökning18 på uppdrag av kommissionen som visade att det skulle kunna göras stora besparingar om vattenförbrukande konstruktioner omfattas av obligatoriska krav i det utökade ekodesigndirektivet.

Inglés

In July 2009 an assessment18 was finalised for the Commission showing that the introduction of mandatory requirements on water using devices under the extended Eco-design Directive could induce significant savings.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Utöver Emas, där det krävs ett frivilligt åtagande från deltagarna att bidra till en effektiv vattenförbrukning, rapporterades det även om andra frivilliga avtal med olika vattenförbrukande ekonomiska sektorer i medlemsstaterna.

Inglés

Apart from EMAS, which requires a voluntary commitment from the participants to contribute to the efficient use of water resources, other voluntary agreements were also reported with different water-using economic sectors in Member States.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Lagstiftning för icke-energiförbrukande produkter bör övervägas, inbegripet vattenförbrukande apparater (kranar, duschhuvuden, toaletter).

Inglés

Consider developing legislation to cover non-energy-using products including water-using devices (taps, shower heads, toilets).

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Detta innefattar vattenförbrukande konstruktioner där vattenförbrukningen påverkar den energi som går åt till uppvärmningen.

Inglés

This includes water using devices whose water consumption influences the energy required for heating.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Minst en medlemsstat (UK) har börjat se över sina föreskrifter om minimikrav på prestanda och maximinivåer för den mängd vatten som går åt i vattenförbrukande utrustning och tillbehör.

Inglés

At least one Member State (UK) has begun to review its regulations on minimum requirements of performance and maximum levels of water use for water-using appliances and fittings.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

De flesta medlemsstater har än så länge inte antagit någon nationell lagstiftning med standarder för vatteneffektivitet för byggnader eller vattenförbrukande konstruktioner, även om vissa aspekter har införlivats i förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt (BG, CY, IE, SK).

Inglés

Most Member States have so far not implemented national legislation in terms of water efficiency standards in buildings or water using devices, though some aspects are included in RBMPs (BG, CY, IE, SK).

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

rådande och planerade större vattenförbrukare, slutförvarets placering i förhållande till potentiella dricksvattenförande lager,

Inglés

existing and projected major water users, location of the repository with respect to potential potable water aquifers,

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

vattenförbrukare

Inglés

water user

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

I sådana situationer har både jordbrukare, vattenleverantörer och vattenförbrukare (som i slutändan betalarvattenräkningen) ett intresse av att det utvecklas bättre jordbruksmetoder.

Inglés

Under such situations, farmers, water suppliers and water consumers (who eventually pay the water bill)all have an interest in developing improved farm practices.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

I Europa svarar industrin i genomsnitt för 54% av vattenförbruk dig för att det skall vara möjligt att fastställa normer och att ningen, jordbruket för 26% och hushållen för 20%, men dessa kontrollera och harmonisera provtagnings- och analysmetoder; siffror kan variera mycket från ett land till ett annat. Den väx

Inglés

but this average breakdown may vary significantly from one measurement and test methods; country to another.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

Vattenprispolitiken måste till år 2010 tillhandahålla tillräckliga stimulansåtgärder så att vattenförbrukare använder vattenresurserna på ett effektivt sätt .

Inglés

Water pricing policies by the year 2010 will have to provide adequate incentives for users to use water resources efficiently.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo