Usted buscó: destillationsåterstod (Sueco - Maltés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Maltés

Información

Sueco

q 8 restprodukter från industriprocesser (t.ex. slagg, destillationsåterstoder etc.).q 9 restprodukter från processer för att begränsa förorening (t.ex. skrubberslam, avskilt stoft från textil-eller glasfiberfilter, använda filter etc.).

Maltés

jekk il-miżuri previsti ma jkunux konformi ma'l-opinjoni tal-kumitat, jew jekk ma tingħata l-ebda opinjoni, il-kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tissottometti lill-kunsill proposta li jkollha x’taqsam mal-miżuri li jridu jittieħdu. il-kunsill għandu jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

27150000 -bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix, "cut backs") sammansättningen av bituminösa blandningar enligt detta nummer varierar efter användningsområdet. 1.produkter för tätning och ytskyddsbehandling eller isoleringdessa produkter, som används för korrosionsskyddande beläggning, för isolering av elektrisk utrustning, för vattentätning av ytor, utfyllnad av sprickor, osv., består vanligtvis av ett bindemedel (bitumen, asfalt eller tjära), fasta fyllnadsmedel, t.ex. mineralfiber (asbest, glas), träspån eller annat material som ger produkterna önskade egenskaper underlättar deras användning. exempel på dessa produkter är följande:a)bituminösa tätningsmedelsom innehåller mindre än 30% lösningsmedel och möjliggör framställning av ytbeläggning på upp till 3 till 4 mm.b)bituminös mastixsom innehåller högst 10% lösningsmedel och möjliggör framställning av följande: antingen ytbeläggning med en tjocklek av 4 till 10 mm eller drivna fogar av stora dimensioner (2 till 8 cm).c)andra bituminösa beredningarsom inte innehåller lösningsmedel men fyllnadsmedel och som måste värmebehandlas före användning. de används bl.a. för skydd av underjordiska rörledningar (pipelines) eller undervattensledningar.2.produkter för vägbeläggningbituminösa produkter för vägbeläggning enligt detta undernummer uppdelas i två huvudkategorier:a)"cut-backs" och "road oils""cut-backs" är bitumen upplöst i mer eller mindre tunga lösningsmedel i mängder som varierar efter önskad viskositet.produktbeskrivningen på dessa beredningar är olika beroende på om de använda lösningsmedlen är av petroleum eller annat ursprung. produkter innehållande det förstnämnda är "flytande bitumen" och de sistnämnda "flussat bitumen".Även "road-oils" är beredningar på basis av bitumen innehållande tunga lösningsmedel i mängder som varierar efter önskad viskositet.i vissa fall tillsätts bindemedel för att göra produkterna motståndskraftiga mot ytsplittring.alla dessa bimuninösa beredningar har följande kännetecken:en nålpenetration vid 25 °c, bestämd enligt astm d 5, av minst 400.en destillationsåterstod vid reducerat tryck, enligt astm d 1189, av minst 60 viktprocent med en nålpenetration vid 25 °c, bestämd enligt astm d 5, av mindre än 400.följande schema visar hur"flytande och flussat bitumen" åtskiljs från bitumen enligt undernr 27132000"flytande och flussat bitumen" åtskiljs från oljor erhållna ut petroleum enligt undernr 27101111 till 27101999.nålpenetration vid 25 °c (astm d 5)mindre än 400minst 400destillationsåterstod (astm d 1189)mindre än 60 viktprocentminst 60 viktprocentnålpenetration vid 25 °c (astm d 5)mindre än 400minst 4002713 20 bitumen2710 11 och 2710 19 olja erhållen ur petroleum2715 bituminösa beredningar (flytande eller flussat bitumen)2710 11 och 2710 19 olja erhållen ur petroleumb)vattenhaltiga emulsionerdessa beredningar framställs genom emulgering av bitumen med vatten.det finns två kategorier:1.anjonaktiva (alkaliska) emulsioner baserade på vanlig såpa eller talloljesåpa.2.katjonaktiva (sura) emulsioner baserade på en alifatisk amin eller en kvartär ammoniumjon. -

Maltés

27150000 -taħlitiet bituminużi ibbażati fuq asfalt naturali, fuq qatran naturali, fuq qatran ta'żejt minerali (petroleum), fuq żift minerali jew fuq qatran (tar pitch) minerali (per eżempju, gomom/siment bituminużi, "cut-backs") il-komposizzjoni ta'taħlitiet bituminużi għal dan it-titlu tvarja skond l-użu intiż. 1.prodotti użati biex jilqgħu l-ilma u jipproteġu uċuħ jew għal għanijiet ta'iżolazzjoniil-prodotti użati għal kisi li jiflaħ il-korrużjoni, għal iżolazzjoni ta'pjanti elettriċi, għal protezzjoni ta'uċuħ minn ilma, għal mili ta'qsim, eċċ. is-soltu jikkonsistu f’sustanza li tgħaqqad (bitum, asfalt jew qatran), fillers sodi bħal fibri minerali (asbestos, ħġieġ), ċana ta'l-injam u kwalunkwe sustanzi oħrajn meħtieġa biex jagħtu lill-prodotti l-proprjetajiet meħtieġa jew biex jiffaċilitaw l-applikazzjoni tagħhom. dawn li ġejjin huma eżempji ta'dawn il-prodotti:(a)sustanzi li jissiġillaw bituminużib’kontenut ta'solvent ta'inqas minn 30% li jippermetti kisi bi ħxuna ta'3 sa 4 mm jew inqas li jistgħu jinkisbu;(b)gomom bituminużib’kontenut ta'solvent li ma jaqbiżx 10% li jippermetti dawn li ġejjin li jinkisbu: jew kisi bi ħxuna li tvarja minn 4 mm sa 1 ċm jew ħjat isstukkjat ta'qies akbar (2 sa 8 ċm);(c)preparazzjonijiet bituminużi oħrajnli fihom fillers iżda li ma fihomx solventi. dawn għandhom jingħataw trattament bis-sħana qabel jintużaw. fost applikazzjonijiet oħrajn, huma jintużaw għall-protezzjoni ta'pajpijiet taħt l-art jew taħt l-ilma (pipelines).2.prodotti użati għall-kisi ta'toroqprodotti bituminużi ta'dan it-titlu li jintużaw għall-kisi ta'toroq jaqgħu f’żewġ kategoriji prinċipali:(a)cut-backs u żjut tat-toroqcut-backs huma bitumi imdewbin f’solventi pjuttost tqal, li l-kwantita'tagħhom tista'tkun varjata skond il-viskożita'mixtieqa.id-deskrizzjoni tan-negozju ta'dawn il-preparazzjonijiet tvarja skond jekk is-solventi użati humiex ta'żejt mhux raffinat jew ta'oriġini oħra; dawk li fihom dak tal-bidu huma "bitumi magħmulin fluwidi", l-oħrajn "bitumi ittrattati b’sustanza li tgħaqqad".żjut tat-toroq huma bħal preparazzjonijiet ibbażati fuq bitumi li fihom solventi tqal fi kwantitajiet li jvarjaw skond il-viskosita'mixtieqa.sustanzi li jeħlu huma ġieli miżjudin biex jagħmlu dawn il-preparazzjonijiet jifilħu iżjed għal tqaxxir.dawn il-preparazzjonijiet bituminużi kollha għandhom il-karatteristiċi distinti li ġejjin:penetrazzjoni ta'labra, kif imkejla bil-metodu astm d 5, ta'mhux inqas minn 400 f'25 Ċ,fdal minn distillazzjoni, miksub taħt pressa mnaqqsa bil-metodu astm d 1189, ta'mhux inqas minn 60% mill-piż b’penetrazzjoni ta'labra, kif imkejla bil-metodu astm d 5, ta'inqas minn 400 f'25 Ċ.il-dijagramma li ġejja turi kif:bitumini magħmulin fluwidi u trattati b’sustanza li tgħaqqad jistgħu jintgħarfu minn bitumi ta'subtitlu 27132000,bitumini magħmulin fluwidi u trattati b’sustanza li tgħaqqad jistgħu jintgħarfu minn żjut mhux raffinati (petroleum oils) ta'subtitli 27101111 sa 27101999.penetrazzjoni ta'labra f'25 °c (astm d 5)inqas minn 400mhux inqas minn 400fdal ta'distillazzjoni (astm d 1189)inqas minn 60% bil-piżmhux inqas minn 60% bil-piżpenetrazzjoni ta'labra f'25 °c (astm d 5)inqas minn 400mhux inqas minn 4002713 20 qatran2710 11 u 2710 19 żejt minerali2715 preparazzjonijiet bituminużi (bitumini maghmulin fluwidi u bitumini ittrattati b'sustanza li tghaqqad)2710 11 u 2710 19 żejt minerali(b)emulsjonijiet bl-ilmadawn huma preparazzjonijiet miksubin permezz ta'l-emulsjoni ta'bitumi bl-ilma.hemm żewġ kategoriji:1.emulsjonijiet anjoniċi jew "alkalini" bbażati fuq sapun ordinarju jew ta'żejt twil;2.emulsjonijiet cationic jew "aċidużi" bbażati fuq ammini alifatiċi jew jone ta'l-ammonju kwaternarju. -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

tjära, stenkols-, lågtemperatur-, destillationsåterstoder

Maltés

) talkarbonju filbiċċa lkbira oħola minn c12

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

extraktionsoljor (kol), stenkolstjärepyrolysåterstodsoljor, naftalenolja, destillationsåterstoder

Maltés

Żjut estratti (faħam), żjut residwi mill-piroliżi talqatran tal-faħam, żejt tan-naftalina, residwi taddistillazzjoni; ridistillati

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

kolväten, c17-30, vätebehandlade lösningsmedelsavasfalterade atmosfäriska destillationsåterstoder, lätta destillat

Maltés

idrokarburi, c17-30, residwu middistillazzjoni atmosferika deasfaltat b'solvent idrotrattat, frazzjonijiet ħfief mid-distillazzjoni; Żejt ta' bażi – mhux speċifikat

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

(komplex blandning av kolväten erhållen genom lösningsmedelsextraktion och hydrering av atmosfäriska destillationsåterstoder.

Maltés

(taħlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba blestrazzjoni b'solvent u lidroġenazzjoni ta' residwi ta' distillazzjoni atmosferika.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

destillationsåterstoder (petroleum), från katalytisk reformering

Maltés

residwi (petroljum), distillazzjoni tar-residwi mill-frazzjonatur tar- rifurmar katalitiku; żejt kombustibbli tqil

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

tjärsyror, destillationsåterstoder (Återstoder från destillation av råfenol från kol.

Maltés

aċidi talqatran, residwi mid-distillazzjoni; fenoli distillati (residwu middistillazzjoni tal-fenol grezz mill-faħam.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

kolväten, c17-40, vätebehandlade lösningsmedelsavasfalterade destillationsåterstoder, lätta vakuumdestillat

Maltés

idrokarburi, c17-40, residwu middistillazzjoni idrotrattat deasfaltat b'solvent, frazzjonijiet ħfief middistillazzjoni f'vakwu; Żejt ta' bażi – mhux speċifikat

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

(komplex blandning av kolväten, erhållen genom lösningsmedelsavparaffinering av destillationsåterstoder från hydrerkrackad petroleum.

Maltés

(taħlita kumplessa ta' idrokarburi miksuba bid-deparaffinazzjoni b'solvent tar-residwu ta' distillazzjoni minn petroljum idrokrekkjat.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

(destillationsåterstoder efter destillation av neutraliserad, syraextraherad bashaltiga tjärfraktion erhållen vid destillation av stenkolstjära.

Maltés

(ir-residwu tad-distillazzjoni li jifdal wara d-distillazzjoni tal- frazzjonijiet talqatran, newtralizzati, estratti bl-aċidu, li fihom bażijiet, miksubin middistillazzjoni tal-qatranijiet tal-faħam.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

extraktionsåterstoder (kol), naftalenolja, alkaliska, destillationsåterstoder

Maltés

magħmul filbiċċa lkbira minn 1(2)-metilnaftalina, naftalina, dimetilnaftalina u bifenili)

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo