Usted buscó: försörjningstryggheten (Sueco - Maltés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Maltés

Información

Sueco

Övervakning av försörjningstryggheten

Maltés

is-sorveljanza tas-sigurtà tal-provvista

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

Övervakning av försörjningstryggheten

Maltés

sorveljanza tas-sigurtà tal-fornitura

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

p säkerställa försörjningstryggheten,

Maltés

-s-sigurtà ta'provvisti,

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

-utvecklingen av infrastrukturen för sammanlänkningar och försörjningstryggheten inom gemenskapen,

Maltés

-l-iżvilupp ta'l-infrastruttura ta'l-interkonnettività u s-sigurtà tas-sitwazzjoni tal-provvista fil-komunità;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

b) att bidra till försörjningstryggheten genom lämplig överföringskapacitet och systemtillförlitlighet.

Maltés

(b) jikkontribwixxi għas-sigurtà tal-provvista permezz ta'kapaċità ta'trasmissjoni adegwata u sistema ta'min jafdaha;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

b) behovet av att fullgöra allmännyttiga tjänster och att säkerställa försörjningstryggheten.

Maltés

(b) il-ħtieġa li jħarsu obbligazzjonijiet ta'servizz pubbliku u li jiżguraw sigurtà ta'provvista;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

a) teknisk säkerhet i elsystemet, elinstallationer och tillhörande utrustning, samt försörjningstryggheten,

Maltés

(a) is-sigurtà tas-sistema ta'l-elettriku, stallazzjonijiet u tagħmir assoċjat;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

-utvecklingen av infrastruktur för sammanlänkning, villkoren för transitering och läget beträffande försörjningstryggheten i gemenskapen,

Maltés

-l-iżvilupp ta'l-infrastruttura ta'l-interkonnessjoni, il-kondizzjonijiet tat-transitu, u s-sitwazzjoni tas-sigurtà tal-fornitura fil-komunità;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

med instabila energipriser på världsmarknaden i kombination med oro för försörjningstryggheten spenderar industrin och konsumenterna en ökande andel av sin inkomst på energi.

Maltés

affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-enerġija fis-suq globali, flimkien ma’ tħassib dwar is-sigurtà tal-provvista, l-industriji u l-konsumaturi ewropej qed jonfqu sehem dejjem jikber tad-dħul tagħhom fuq l-enerġija.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

att det finns heltäckande planer för investeringar i infrastruktur för smart energi och regleringsåtgärder, som bidrar till att förbättra energieffektiviteten och försörjningstryggheten.

Maltés

l-eżistenza ta’ pjanijiet komprensivi għal investimenti f’infrastruttura tal-enerġija intelliġenti, u ta’ miżuri regolatorji, li jikkontribwixxu għat-titjib fl-effiċjenza u s-sigurtà tal-provvista.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

Ändringsförslag 20 och 39: Ändringarna bygger på de frivilliga riktlinjerna för god sed för tredjepartstillträde och jämkar samman den konkurrensutsatta marknadens krav och försörjningstryggheten.

Maltés

emendi 20 u 39: l-emendi huma bbażati fuq il-linji ta'gwida volontarji għall-prattika tajba tat-tpa miftiehma f'madrid u li tfittex l-aħjar bilanċ bejn ir-rekwiżiti ta'suq kompettitiv u s-sigurtà tal-forniment.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

2. mot bakgrund av resultatet av övervakningen kan kommissionen vid behov utfärda rekommendationer eller lägga fram förslag om ytterligare åtgärder för att förbättra försörjningstryggheten.

Maltés

2. fid-dawl tar-riżultati ta'dan l-immonitorjar, fejn xieraq, il-kummissjoni tista'toħroġ rakkomandazzjonijiet jew tippreżenta proposti dwar miżuri oħra biex ittejjeb is-sigurtà ta'provvista.artikolu 11

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

försörjningstryggheten för de europeiska länder som i dag är helt beroende av en extern leverantör kommer att öka kraftigt genom nabucco-avtalet.

Maltés

ilpajjiżi ewropej li bħalissa jiddependu bis-sħiħ minn fornitur barrani wieħed se jiksbu żidiet drammatiċi fis-sigurtà talprovvista bis-saħħa ta’ nabucco.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

genomförandet av detta avtal kommer att främja azerbajdzjans integrering med de europeiska energimarknaderna, stärka försörjningstryggheten för europeiska unionen och effektivisera hanteringen av energiefterfrågan i azerbajdzjan.

Maltés

skond dan, iżżewġ partijiet se jikkooperaw biex jippromwovu u jiffaċilitaw ilkummerċ kif ukoll ir-riċerka u liżvilupp fissettur nukleari ċivili.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

6. medlemsstaterna kan fastställa eller kräva att industrin fastställer minimiriktvärden för eventuella framtida bidrag till försörjningstryggheten från lager inom eller utanför medlemsstatens territorium. dessa riktvärden skall offentliggöras.

Maltés

6. stati membri jistgħu jistabbilixxu jew jirrekjedu l-industrija li tistabbilixxi miri minimi indikattivi għal distribuzzjoni futura possibbli ta'ħażna, jew illokata ġewwa jew barra l-istat membru, għal sigurtà ta'provvista. dawn il-miri għandhom ikunu ppubblikati.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

4. upprättandet av den inre marknaden för el är särskilt viktigt för att öka effektiviteten vid produktion, överföring och distribution av denna produkt samtidigt som försörjningstryggheten och den europeiska ekonomins konkurrensförmåga stärks och miljöskyddet respekteras.

Maltés

(4) billi t-twaqqif tas-suq intern ta'l-elettriku huwa b'mod partikolari importanti sabiex tiżdied l-effiċjenza fil-produzzjoni, it-trasmissjoni u d-distribuzzjoni ta'dan il-prodott, filwaqt illi tittejjeb is-sigurtà tal-produzzjoni u l-kompettitività ta'l-ekonomija ewropea u r-rispett tal-protezzjoni ambjentali;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

(4) styrning av efterfrågan på energi är ett viktigt instrument för gemenskapen för att kunna påverka den globala energimarknaden och därigenom försörjningstryggheten avseende energi på medellång och lång sikt.

Maltés

(4) amministrazzjoni rrelatata mat-talba għall-enerġija hija għodda importanti sabiex il-komunità tkun tista'tinfluenza s-suq globali ta'l-enerġija u permezz ta'hekk is-sigurta tal-provvista ta'l-enerġija fuq tul ta'żmien medju u twil.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

kommissionen föreslår en ny energipolitik för europa för att motverka klimatförändringar och öka försörjningstryggheten och konkurrenskraften, och anger som globalt mål att de utvecklade ländernas utsläpp av växthusgaser ska minska med 30 % till 2020.

Maltés

il-kummissjoni tipproponi politika ġdida għall-ewropa dwar l-enerġija għall-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u għat-titjib tas-sigurtà u l-kompetittività ta’l-enerġija, u tistabbilixxi mira globali ta’ tnaqqis ta’30% fl-emissjonijiet ta’gassijiet b’effett serra minn pajjiżi żviluppati sa l-2020.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

(8) det är nödvändigt att bland de projekt som rör transeuropeiska energinät föra fram prioriterade projekt som är särskilt viktiga för en väl fungerande inre marknad för energi eller försörjningstryggheten på energiområdet.

Maltés

(8) fost il-proġetti li jirrelataw ma'networks ta'enerġija trans-ewropej, huwa neċessarju li jiġu enfasizzati l-proġetti ta'prijorità, li huma importanti ħafna għall-ħidma tas-suq intern ta'l-enerġija jew għas-sigurtà tal-provvista ta'l-enerġija.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

energipolitiken bör, mer än någon annan åtgärd som bidrar till att fullborda den inre marknaden, inte genomföras med den enda avsikten att reducera kostnader och upprätthålla konkurrens utan måste också ta hänsyn till behovet av att säkerställa försörjningstryggheten för energi och produktionsmetodernas förenlighet med miljön.

Maltés

billi l-politika dwar l-enerġija, ħafna iktar minn kull miżura oħra li tikkontribwixxi lejn il-kisba tas-suq intern, ma tistax tiġi implimentata biss bil-għan li jitnaqqsu l-ispejjeż u li tinżamm il-kompetittività, imma trid tqis ukoll l-ħtieġa li tiġi żgurata s-sigurtà ta'provvisti u l-kumpatibbiltà ta'metodi ta'produzzjoni ta'l-enerġija ma'l-ambjent;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo