Preguntar a Google

Usted buscó: reggiano (Sueco - Rumano)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Rumano

Información

Sueco

- Parmigiano Reggiano,

Rumano

- Parmigiano Reggiano,

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

Parmiggiano reggiano-ost"

Rumano

brânză parmiggiano-reggiano."

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

Parmiggiano reggiano-ost%quot%

Rumano

Preparate din tipurile utilizate pentru alimentaţia animalelor:2309 10

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

- 1,20 i fråga om Parmigiano Reggiano,

Rumano

- 1,20 pentru brânza Parmigiano Reggiano,

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

- 255 dagar i fråga om Parmigiano-Reggiano,

Rumano

- două sute cincizeci şi cinci de zile pentru brânzeturile Parmigiano Reggiano,

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

b) osten Parmigiano Reggiano som är minst femton månader gammal,

Rumano

- parmezanul "reggiano", care are cel puţin 15 luni;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

Interventionssystemet för ostarna Grana Padano och Parmigiano Reggiano upphävdes genom förordning (EEG) nr 1880/94.

Rumano

întrucât Regulamentul (CE) nr. 1880/94 a anulat regimul intervenţiei pe piaţă în cazul brânzeturilor Grana Padano şi Parmigiano Reggiano; întrucât se impune prin urmare modificarea Regulamentului Comisiei (CEE) nr.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

Eftersom det föreligger fonetisk och visuell likhet mellan beteckningarna i fråga och varorna har ett liknande utseende, ska användning av beteckningen parmesan anses anspela på den skyddade ursprungsbeteckningen Parmigiano Reggiano.

Rumano

Astfel, o asemenea interdicţie nu prezintă utilitate decât pentru a îndepărta riscul ca furnizorul să procedeze la încasarea preţului înainte de expirarea termenului de renunţare.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

om ändring av innehållet i produktspecifikationen för en beteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 (Parmigiano Reggiano)

Rumano

de modificare a elementelor din caietul de sarcini al unui produs a cărui denumire figurează în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 (Parmigiano Reggiano)

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

(1) De italienska myndigheterna har i enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2081/92 begärt ändringar i produktbeskrivningen, framställningsmetoden, märkningen samt reglerna för boskapens foder i fråga om beteckningen "Parmigiano Reggiano" som genom kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1204/2003(4).

Rumano

(1) În conformitate cu art. 9 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92, autorităţile italiene au solicitat pentru denumirea "Parmigiano Reggiano", înregistrată ca denumire de origine protejată de Regulamentul (CE) nr. 1107/96 al Comisiei din 12 iunie 1996 privind înregistrarea indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine în temeiul procedurii prevăzute la art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 2081/92 al Consiliului3 modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 1204/20034, modificări ale descrierii, ale modului de fabricaţie, ale etichetării, precum şi ale regulamentului privind alimentaţia bovinelor.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

- artikel 17.3 andra stycket i kommissionens förordning (EEG) nr 1107/68 av den 27 juli 1968 om närmare tillämpningsföreskrifter för intervention på marknaden för ostarna Grana Padano och Parmigiano-Reggiano(4), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1526/90(5),

Rumano

- art. 17 alin. (3) al doilea paragraf din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 1107/68 din 27 iulie 1968 privind normele de aplicare a intervenţiilor pe piaţa brânzeturilor Grana Padano şi Parmigiano Reggiano4, modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 1526/905,

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

Därför bör ändringar göras av kommissionens förordning (EEG) nr 1107/68 av den 27 juli 1968 om närmare tillämpningsföreskrifter för intervention på marknaden för ostarna Grana Padano och Parmigiano-Reggiano(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1003/94(4).

Rumano

1107/68 privind normele de intervenţie pe piaţa brânzeturilor Grana Padano şi Parmigiano Reggiano3, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1003/944;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

Förordning (EEG) nr 1756/93 syftar till att exakt fastställa den jordbruksomräkningskurs som skall tillämpas för alla belopp fastställda i ecu i mjölk och mjölkproduktssektorn. Den förordningen bör därför kompletteras så att den fastställer de avgörande faktorerna för de belopp som anges i artiklarna 3.3 a och b och 8.2 c i kommissionens förordning (EEG) nr 1107/68 av den 27 juli 1968 om närmare tilllämpningsföreskrifter för intervention på marknaden för ostarna Grana Padano och Parmigiano-Reggiano(7), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2441/93(8).

Rumano

1756/93 urmăreşte să stabilească în mod precis cursul de schimb agricol care se aplică tuturor sumelor stabilite în ECU în sectorul laptelui şi al produselor lactate; întrucât regulamentul menţionat anterior trebuie completat cu stabilirea faptului generator pentru sumele prevăzute în articolul 3 alineatul (3) punctele (a) şi (b) şi în articolul 8 alineatul (2) punctul (c) din Regulamentul (CEE) nr. 1107/68 al Comisiei din 27 iulie 1968 privind normele de aplicare a intervenţiilor pe piaţa brânzeturilor Grana Padano şi Parmigiano Reggiano7, modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

I förordning (EG) nr 1881/94(7), som senast ändrar förordning (EEG) nr 2072/92(8), om fastställande av riktpriset för mjölk och interventionspriser för smör, skum- mjölkspulver och ostarna Grana Padano och Parmigiano Reggiano för två årsperioder från och med den 1 juli 1993 till och med den 30 juni 1995 fastställs en ytterligare sänkning av interventionspriset för smör från och med den 1 augusti 1994.

Rumano

întrucât Regulamentul (CE) nr. 1881/947, care a modificat ultima dată Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2072/928, de stabilire a preţului orientativ pentru lapte şi a preţurilor de intervenţie pentru unt, lapte praf degresat şi brânzeturile Grana Padano şi Parmigiano Reggiano, pentru două perioade anuale, de la 1 iulie 1993 la 30 iunie 1995, prevede o reducere suplimentară a preţului de intervenţie pentru unt de la 1 august 1994;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2659/94 av den 31 oktober 1994 om tillämpningsföreskrifter för beviljandet av stöd till privat lagring av ostarna Grana Padano, Parmigiano-Reggiano och Provolone

Rumano

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 2659/94 din 31 octombrie 1994 privind normele de acordare a ajutoarelor pentru stocarea privată a brânzeturilor Grana Padano, Parmigiano Reggiano şi Provolone

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

För att motivera varför beteckningen ”Parmesan” skall anses som ett åsidosättande av skyddet för ursprungsbeteckningen ”Parmigiano Reggiano” enligt artikel 13.1 första stycket a och b i förordning nr 2081/92 har han inte endast åberopat att det föreligger en översättning, trots att översättningar uttryckligen förbjuds i förordningen.

Rumano

2081/92, avocatul general nu se limitează la constatarea faptului că este vorba de o traducere, deşi regulamentul interzice în mod expres traducerile.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

Han har i stället anfört att den översatta beteckningen är en ordagrann översättning av den skyddade beteckningen ”Parmigiano Reggiano”, eftersom ”[d]et är en översättning som är trogen den historiska, kulturella, juridiska och ekonomiska realiteten som följer med den registrerade beteckningen och produkten som omfattas av denna registrering” (fotnot 50) och anknyter därmed direkt till översättningens associerande verkan.

Rumano

El argumentează mai curând prin faptul că menţiunea tradusă este o traducere fidelă a menţiunii protejate „Parmigiano Reggiano”, în sensul că „exprimă realitatea istorică, culturală, juridică şi economică corelată cu denumirea înregistrată şi cu produsul la care se referă înregistrarea” (punctul 50) şi, prin aceasta, stabilește o legătură directă cu efectul de asociere pe care îl are traducerea.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

I-957), hade domstolen att avgöra huruvida en medlemsstat underlåter att uppfylla sina skyldigheter om den formellt vägrar att vidta sanktionsåtgärdermot att namnet parmesan används inom dess territorium som beteckning för produkter som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen Parmigiano Reggiano och således främjar renommésnyltning beträffande en autentisk vara som är skyddad i hela gemenskapen16.

Rumano

Această reglementare interzicea vânzătorului să solicite consumatorului un avans sau o plată și chiar, potrivit autorităţilor belgiene, numărul cardului de plată al acestuia, înainte de împlinirea termenului de renunţare obligatoriu de 7 zile lucrătoare.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

Mål C-132/05: Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland (”Fördragsbrott — Förordning (EEG) nr 2081/92 — Skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel — Osten Parmigiano Reggiano — Användning av namnet parmesan — Skyldighet för en medlemsstat att ex officio vidta sanktionsåtgärder mot missbruk av en skyddad ursprungsbeteckning”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rumano

Cauza C-132/05: Comisia Comunităților Europene împotriva Republicii Federale Germania [„Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 — Protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare — Brânză «Parmigiano Reggiano» — Utilizarea denumirii «parmesan» — Obligația unui stat membru de a sancționa din oficiu utilizarea abuzivă a unei denumiri de origine protejate”] . . . . . . . . . .

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

(1) De italienska myndigheterna har i enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2081/92 begärt ändringar i produktbeskrivningen, framställningsmetoden, märkningen samt reglerna för boskapens foder i fråga om beteckningen%quot%Parmigiano Reggiano%quot% som genom kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1204/2003(4).

Rumano

(1) În conformitate cu art. 9 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92, autorităţile italiene au solicitat pentru denumirea "Parmigiano Reggiano", înregistrată ca denumire de origine protejată de Regulamentul (CE) nr. 1107/96 al Comisiei din 12 iunie 1996 privind înregistrarea indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine în temeiul procedurii prevăzute la art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 2081/92 al Consiliului3 modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 1204/20034, modificări ale descrierii, ale modului de fabricaţie, ale etichetării, precum şi ale regulamentului privind alimentaţia bovinelor.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo