Preguntar a Google

Usted buscó: kawasa (Tagalo - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Tagalo

Inglés

Información

Tagalo

kawasa

Inglés

powerful bicycle

Última actualización: 2020-02-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tagalo

kawasa

Inglés

powerful bicyc

Última actualización: 2019-11-22
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tagalo

Kawasa

Inglés

powerful bicycle

Última actualización: 2019-08-27
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tagalo

Di kawasa

Inglés

In fact

Última actualización: 2018-09-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tagalo

Di kawasa

Inglés

Última actualización: 2020-10-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tagalo

kawasa bicol

Inglés

kawasa

Última actualización: 2021-01-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tagalo

kahulugan kawasa

Inglés

meaning powerful

Última actualización: 2020-10-30
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tagalo

kahulugan ng kawasa

Inglés

kahulugan ng kawasa

Última actualización: 2020-06-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tagalo

kasingkahulugan ng di kawasa

Inglés

kasingkahulugan ng di kawasa

Última actualización: 2020-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tagalo

kahulugan ng di kawasa

Inglés

kahulugan ng di kawasa

Última actualización: 2020-10-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tagalo

kahulugan ng di-kawasa

Inglés

definition of non-violently

Última actualización: 2017-06-12
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Tagalo

BABAI A SANGAT A KAWASA😑 aden isa babae a kawasa sya tampal sa iraq.subra so kakawasa nin na da den kalinyan a makambityala a mga tao ka yanin kelay kanu mga tao miskinan na madu maledsek magyabu,. Yanin bu kalinyan na kawasa bun,. Na uman makelay sa mga tao ah makaseken kanu walay nin na pedtandingen nin,pedsude nin..babagwanin sa yanin kadtalo"hoy!panget!!,m adu!,maledsek!, magyabu!!, awaka san. Ka melay ako na mga tagapeda q a mga kawasa na yanilan katao ka pagali ko seka,.. Taman sa aden isa ah mama nakauma ah barasimba kanu allaho taala ganat sa sham,.sangat a kamiskinan nin na mama, metem, uliyan nu kinalalakaw nin pakapangelay sa kapangentelenan in ka subra so kinalugat nin sa kina lalakaw nin nangakabpego den sa ating nin napunu na libubuk eh mga banggala nin.. Guna nin melay eh lamalama na walay na babae anto kawasa na luba sekanin nangentelen taman sa kinapangentelni n na nauwma skanin nu wakt0 na duhur. .. Taman sa luden ckanin medsambyang sa wakto na duhur. Na andaw gay na kapedsambayang nin na nelay sekanin nu babae kawasa nasasangan ged e kinapasad nin semalam sa biwang na pedtalutaluwan na babae anto ah kawasa sa yanin pedtlo : hey! Panget a mama, ngenan ka nangka sa lama lama ko anan??? awa ka san!!! kataw na mga pagedsan ko sa kakawasa ka pagali ko seka.. na awa ka sya!!! pangelay ka sa kabpawangan nengka!!! lew sa walay ko anya!!! para bo enya sa mga tao a mga mapya.... mga kawasa.!!nya bo senumpat nu mama salekanin"alhamdulillah" sabap sakanu gelek nu mama kanu allaho taala na dala den sekanin edtalu sa ped ah bityala yatabya na alhamdulillah.. ka yanin bangabungan na egkalat so adab nu agama islam.. Taman sa minawa den sekanin nangelay so mama anto taman sa nakat0n ckanin sa isa a masjed lubumba sa unan na baryo anto a inangayanin.. Na so babae a kawasa dala den malini salekanin kanu mga pagubay nin sabap kanu palangay nin..taman sa isa a gay aden bangaluma salekanin isa bun ah kawasa a mama mas kawasa pan salekanin.. Napasad den so mga sungguran, napasad den so mga nasisita kanu pegkawingen napasad den so mga ipapegkan kanu mga bisita nilan. Yabu sama na pembityalan den so kadtimpunga nlan.. Andaw gay na kapadtatanusan sakanu babae a kawasa para kakawingen den selan kanu mama na nauma silan nu batalo nu allaho ta.ala so baryo nlan.. Nilimen0g sa mabagel senemambel sa mabagel kinemelat minulan sa mabagel, taman sa so mga walay nangaguba sabap kanu lin0g andu mabandas a kabagel nu sambel ando megkadalem so eg na nangaguba so mga walay taman sa kanu walay nu babae a kawasa naguba dala de nasama lun nangaled,nangan ud so sabad kanu mga tao. Taman sa luden ba so babae a kawasa bangeni sekanin sa tabang kanu mga tao na ya enisawal nu mga tao salekanin. . . panget ka babae!! magyabu ka babae!!!! maledsek ka babae!!! yapan temu e manud ka maled ka samba sa eg anan!!!. Guna lusekanin bangeni sa tabang kanu mama a bangaluma salekanin na dala epamantag nu mama a bangaluma salekanin ka makin initagak sekanin kanu eg... pinadtaday sa eg ka minawa so mama sa nageda sa awang.. Taman sa namangakulyang so babae.Sa dala den pedtabang salkanin taman sa Nagugulyang den sa tidto tidto.ah kabagugulyang So babae ah kawasa pegkesek sa mabagel kapangeni sa tabang!..ka kanud.kaleden den sekanin taman sa dala den napas nin nangakenum sa eg ,. Dibu makapilaka uras na aden tinimebpo.sakan u eg ka nilemang0y semangol kanu babae a kawasa a kanud,kaled.. Taman sa nakaawa so babae kanu eg,. Naawa na malay den so babae. Sabap kanu kadakel nu eg a nenum nin.eg dibo makapila ka kotika. Na naadenan den ckanin na tanud.. Na yanin nambamatan na isa a mama mitem.. Dala ged buntal na balegkas nin.. Na yanin nadtalo kanu mama shukran saleka, sa kinaledtas nengka salaki. . na ya nadtalo na mama daka sya bangenshukur salaki ka luka kapangenshukur kanu allaho taala ka pinadsabapan ako nin bu sa kinalegtas ko saleka sakanu bataluwan nen saleka .taman sa namangakulyang so babae sa napaget0ng nin eh dala besen katagana kakawasa ka dibesen makatabang kanu tao. Taman sa inidsan nin so mama anto a tinimabang salekanin sa yanin nadtalo na manaso nangkupan seka nelay sya?tagandaw ka?ngenan ka nakasya ka sa dalpa nami anya? Ya nadtalo nu mama. Saki ba tigen so mama a pinaawa nengka kanu timpo a nangentelen ako kanu lama lama nengka.. Na ya nakasawal nu babae sobhanallah.. Nakulyang so babaena da nin kategkeley na nakasujud kanu ay nu mama sa tanda na kinakaya nin kanu penggula nin.. Namangenengeni sa ampun kanu mama sa penggula nin taman sa ya bun pedtalu nu mama salekanin daka tegen sya bangeni sa ampun salaki ka luka sujud kanu allaho ta.ala ka pangeni ka sa ampun ka sben sabenal so allahota.ala na bagampunen nin anten e babagampun salekanin.. Taman sa ya pedtalu nu babae edtalu ka tigen sya salaki e ngen eh kalinyang nengka ebayad ko sa penggula nengka salaki aden mga tamok ko lo tampal sa egypt enggay ko den saleka entoba langon na tamok ando asenda ko leka den langon asal bo kabayaran ko saleka so penggula nengka salaki..yabu enesawal nu mama salekanin.. Dala kanisisita ko ah bayaran ako nengka kanu penggula ko saleka kagena di magaga na alaga sya sa dunya eh alaga ah epembayad nu allaho taala kanu manusya a tenemabang kanu tao a napasangan.. taman sa ya den pedtalo no babae na oh di ka myog na gnwa ko den.. pangaloma ako nengka den ka di ako tigin malini sa sya ako makasangol kno mga tao ah da gelek nin kno allah ka seka tigin na nelay ko saleka so katidto no kaparitya nengka kano allaho taala ka langon na pedtalon ko na kano allaho taala den langon na. yako kababanganay na pangaloma ako nengka den ka ando ako matotolo kno allaho taala..na yabo pedtalo no mama sa kno babae..sakiman na dala man tigin tamok ko miskinan ako minangay ako sya sa ula-ula ah bangilay sa ilmo no allaho taala..oh yanin makagkapya e so kabanontot ko kano ilmo e makadtabangay ako nengka makapanontot kabon na da maksapal menem sa pegkyogan nengka anan..taman sa nakadtimpong den slan taman sa nerejkyan den slan no allaho taala sa mga wata a mga mapya.......... ...... alhamdulillah nya ah tudtulan na sya matun sa kitab ah yanin tittle almar-atul-ghal iya..nya nakapanodtul lon na c""ahmad ibno sahare Sukran bo gyd sa kinabatea balasan kanu Allah ♥️ like follow my Page para sa mga sunood tudtulan 👇

Inglés

Última actualización: 2020-09-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo