Demander à Google

Vous avez cherché: pferdesportliche (Allemand - Letton)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Allemand

Letton

Infos

Allemand

Diese Vorführungen sollten als besondere pferdesportliche Veranstaltungen angesehen werden, die für die besondere Wiedereinfuhrregelung in Frage kommen.

Letton

Šie demonstrējumi ir jāuzskata par īpašu jāšanas sporta notikumu, kam var piemērot īpašus atpakaļievešanas noteikumus.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Harmonisierung und Vereinfachung der geltenden Verfahren zur Aktualisierung und Veröffentlichung von Listen mit bestimmten zugelassenen tiergesundheitlichen Einrichtungen und Zuchtverbänden in den Mitgliedstaaten und der Informationen, die von den Mitgliedstaaten über pferdesportliche Wettbewerbe zu liefern sind;

Letton

saskaņot un vienkāršot spēkā esošās procedūras, kas jāievēro, atjauninot un publicējot dalībvalstīs apstiprināto dzīvnieku veselības iestāžu un audzēšanas organizāciju sarakstus un informāciju, kas dalībvalstīm jāsniedz par zirgu sacensībām;

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Im Interesse der Klarheit und Kohärenz der Gemeinschaftsvorschriften sollte dieses neue Verfahren auch im Tierzuchtbereich gelten, insbesondere für Zuchtverbände, die in den Mitgliedstaaten zur Führung oder Erstellung von Herdbüchern oder Zuchtbüchern zugelassen sind, sowie für Informationen, die die Mitgliedstaaten über pferdesportliche Veranstaltungen gemäß der Richtlinie 90/428/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 über den Handel mit Sportpferden und zur Festlegung der Bedingungen für die Teilnahme an pferdesportlichen Veranstaltungen vorlegen müssen.

Letton

Kopienas noteikumu skaidrības un konsekvences labad jaunā procedūra jāpiemēro arī zootehnikas jomā, it īpaši audzētāju apvienībām, kuras ir atzītas liellopu, aitu, kazu vai zirgu ciltsgrāmatu uzturēšanai vai izveidei dalībvalstīs, un informācijai, kas dalībvalstīm jāsniedz par zirgu sacensībām saskaņā ar Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/428/EEK par tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas paredzēti sacensībām, un par piedalīšanās nosacījumiem sacensībās.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Im Interesse der Klarheit und Kohärenz der Gemeinschaftsvorschriften sollte dieses neue Verfahren auch im Tierzuchtbereich gelten, insbesondere für Zuchtverbände, die in den Mitgliedstaaten zur Führung oder Erstellung von Herdbüchern oder Zuchtbüchern zugelassen sind, sowie für Informationen, die die Mitgliedstaaten über pferdesportliche Veranstaltungen gemäß der Richtlinie 90/428/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 über den Handel mit Sportpferden und zur Festlegung der Bedingungen für die Teilnahme an pferdesportlichen Veranstaltungen6 vorlegen müssen.

Letton

Kopienas noteikumu skaidrības un konsekvences labad jaunā procedūra jāpiemēro arī zootehnikas jomā, it īpaši audzētāju apvienībām, kuras ir atzītas ciltsgrāmatu uzturēšanai vai izveidei dalībvalstīs, un informācijai, kas dalībvalstīm jāsniedz par zirgu sacensībām saskaņā ar Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/428/EEK par tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas paredzēti sacensībām, un par piedalīšanās nosacījumiem sacensībās6.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Im Interesse der Klarheit und Kohärenz der Gemeinschaftsvorschriften sollte dieses neue Verfahren auch im Tierzuchtbereich gelten, insbesondere für Zuchtverbände, die in den Mitgliedstaaten zur Führung oder Erstellung von Herdbüchern oder Zuchtbüchern zugelassen sind, sowie für Informationen, die die Mitgliedstaaten über pferdesportliche Veranstaltungen gemäß der Richtlinie 90/428/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 über den Handel mit Sportpferden und zur Festlegung der Bedingungen für die Teilnahme an pferdesportlichen Veranstaltungen [1] vorlegen müssen.

Letton

Kopienas noteikumu skaidrības un konsekvences labad jaunā procedūra jāpiemēro arī zootehnikas jomā, it īpaši audzētāju apvienībām, kuras ir atzītas ciltsgrāmatu uzturēšanai vai izveidei dalībvalstīs, un informācijai, kas dalībvalstīm jāsniedz par zirgu sacensībām saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/428/EEK (1990. gada 26. jūnijs) par tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas paredzēti sacensībām, un par piedalīšanās nosacījumiem sacensībās [1].

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Richtlinie 90/428/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 über den Handel mit Sportpferden und zur Festlegung der Bedingungen für die Teilnahme an pferdesportlichen Veranstaltungen (ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 60).

Letton

Padomes Direktīva 90/428/EEK (1990. gada 26. jūnijs) par tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas paredzēti sacensībām, un par piedalīšanās nosacījumiem sacensībās (OV L 224, 18.8.1990., 60. lpp.).

Dernière mise à jour : 2014-11-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

(2) Die Entscheidung 92/216/EWG der Kommission vom 26. März 1992 über die Erfassung von Daten über die pferdesportlichen Veranstaltungen gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 90/428/EWG des Rates(2) sieht die Veröffentlichung eines Verzeichnisses dieser Koordinierungsstellen im Amtsblatt, Reihe C, vor.

Letton

(2) Komisijas 1992. gada 26. marta Lēmumā 92/216/EEK par datu vākšanu attiecībā uz zirgu sacīkstēm, kā minēts Padomes Direktīvas 90/428/EEK [2] 4. panta 2. punktā, paredzēta šo iestāžu saraksta publicēšana "Oficiālā Vēstneša" C sērijā.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Allemand

- über die in seinem Hoheitsgebiet durchgeführten pferdesportlichen Veranstaltungen gemäß Artikel 4 Absatz 2 erster Gedankenstrich der Richtlinie 90/428/EWG und

Letton

- tās teritorijā organizētajām sacīkstēm, kā minēts Direktīvas 90/428/EEK 4. panta 2. punkta pirmajā ievilkumā,

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

Der Handel mit Sportpferden und die Teilnahme an pferdesportlichen Veranstaltungen können durch unterschiedliche Regelungen über die Verwendung der Einkünfte und Gewinne aus derartigen Veranstaltungen für den Schutz, die Förderung und die Verbesserung der Zucht in den einzelnen Mitgliedstaaten beeinträchtigt werden. Die Einführung eines freien Zugangs zu pferdesportlichen Veranstaltungen setzt die Harmonisierung dieser Regelungen voraus.

Letton

tā kā būtiskās atšķirības noteikumos attiecībā uz procentu no naudas balvas vai peļņas, ko piešķir, lai nodrošinātu, veicinātu un uzlabotu ciltsdarbu dalībvalstīs, var pakļaut briesmām tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas paredzēti sacensībām, un piedalīšanos šādās sacensībās; tā kā šo noteikumu saskaņošanas priekšnoteikums ir brīva piedalīšanās sacensībās;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

Diese Richtlinie legt die Bedingungen für den Handel mit Sportpferden und für die Teilnahme dieser Pferde an pferdesportlichen Veranstaltungen fest.

Letton

Šī direktīva izklāsta nosacījumus, kas regulē tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas paredzēti sacensībām, un nosacījumus, kas regulē viņu piedalīšanos sacensībās.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION vom 26. März 1992 über die Erfassung von Daten über die pferdesportlichen Veranstaltungen gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 90/428/EWG des Rates (92/216/EWG)

Letton

(1992. gada 26. marts) par datu vākšanu attiecībā uz zirgu sacīkstēm, kā minēts Padomes Direktīvas 90/428/EEK 4. panta 2. punktā

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet ferner "Veranstaltung" jeder pferdesportliche Wettstreit, insbesondere Pferderennen, Springreiten, Dressurreiten, Gespannfahren und Materialprüfungen, d. h. nach Gebäude und Gangart.

Letton

Turklāt "sacensības" nozīmē jebkuras jāšanas sacensības, ieskaitot zirgu skriešanās sacīkstes, šķēršļu pārvarēšanu, sacensības, iejādi, sacensības, kas paredzētas zirgvilkmes transportlīdzekļiem, un paraugdemonstrējumus.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Allemand

Innerhalb der Gemeinschaft bestehen Unterschiede in den Vorschriften, die den Zugang zu pferdesportlichen Veranstaltungen regeln. Diese Unterschiede können den innergemeinschaftlichen Handel behindern.

Letton

tā kā Kopienā pastāv būtiskas atšķirības attiecībā uz noteikumiem par piedalīšanos sacensībās; tā kā šīs būtiskās atšķirības rada šķēršļus Kopienas iekšējai tirdzniecībai;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

RICHTLINIE DES RATES vom 26. Juni 1990 über den Handel mit Sportpferden und zur Festlegung der Bedingungen für die Teilnahme an pferdesportlichen Veranstaltungen (90/428/EWG)

Letton

(1990. gada 26. jūnijs) par tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas paredzēti sacensībām, un par piedalīšanās nosacījumiem sacensībās

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

gestützt auf die Richtlinie 90/428/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 über den Handel mit Sportpferden und zur Festlegung der Bedingungen für die Teilnahme an pferdesportlichen Veranstaltungen (1), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 3,

Letton

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/428/EEK par tirdzniecību ar zirgiem, kas paredzēti sacīkstēm, un kura nosaka dalības nosacījumus tajās [1], un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

gestützt auf die Richtlinie 90/428/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 über den Handel mit Sportpferden und zur Festlegung der Bedingungen für die Teilnahme an pferdesportlichen Veranstaltungen(1), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 3,

Letton

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/428/EEK par tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas paredzēti sacensībām, un par piedalīšanās nosacījumiem sacensībās [1], un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

(3) 2005 finden in den Vereinigten Staaten von Amerika anlässlich des 60. Jahrestages der Rettung der österreichischen Lipizzaner durch General George Patton am Ende des Zweiten Weltkriegs Vorführungen der Spanischen Hofreitschule zu Wien statt. Diese Vorführungen sollten als besondere pferdesportliche Veranstaltungen angesehen werden, die für die besondere Wiedereinfuhrregelung in Frage kommen.

Letton

(3) Vīnes Spānijas jāšanas skola 2005. gadā rīkos demonstrējumus Amerikas Savienotajās Valstīs, atzīmējot 60. gadadienu kopš dienas, kad ģenerālis Džordžs Patons izglāba Austrijas Lipicas baltos zirgus Otrā pasaules kara beigās. Šie demonstrējumi ir jāuzskata par īpašu jāšanas sporta notikumu, kam var piemērot īpašus atpakaļievešanas noteikumus.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

gestützt auf die Richtlinie 90/428/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 über den Handel mit Sportpferden und zur Festlegung der Bedingungen für die Teilnahme an pferdesportlichen Veranstaltungen (1), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 3,in Erwägung nachstehender Gründe:

Letton

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/428/EEK par tirdzniecību ar zirgiem, kas paredzēti sacīkstēm, un kura nosaka dalības nosacījumus tajās [1], un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK