Vous avez cherché: zertifizierungsmarke (Allemand - Néerlandais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Allemand

Néerlandais

Infos

Allemand

der herkunftsnachweis kann jederzeit über die gesamte produktionskette hinweg erbracht werden, er ergibt sich aus der seriennummer der zertifizierungsmarke.

Néerlandais

de oorsprong van het product kan op elk moment in het productieproces worden bewezen met behulp van het serienummer, dat verplicht deel uitmaakt van het certificeringsmerk.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

die zertifizierungsmarke, die an jeder wurst angebracht wird, ist nummeriert und ermöglicht eine vollständige rückverfolgung bis zum landwirtschaftlichen erzeugungsbetrieb.

Néerlandais

het certificeringsmerk dat op elke worst wordt aangebracht, is genummerd met het oog op volledige traceerbaarheid tot het landbouwbedrijf dat het product heeft geproduceerd.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

dieses system ermöglicht eine lückenlose rückverfolgbarkeit des erzeugnisses. durch die nummerierte zertifizierungsmarke ist jederzeit ein herkunftsnachweis des erzeugnisses vom landwirtschaftlichen betrieb bis zu jeder verkaufseinrichtung möglich.

Néerlandais

op deze wijze is het product, van het landbouwbedrijf tot elke verkochte worst, volledig traceerbaar en kan op elk moment de oorsprong van het product worden bepaald. elke worst dient te zijn voorzien van een genummerd certificeringsmerk

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

dieses system ermöglicht eine lückenlose rückverfolgbarkeit des erzeugnisses. durch die nummerierte zertifizierungsmarke ist jederzeit ein herkunftsnachweis des erzeugnisses des erzeugnisses vom landwirtschaftlichen betrieb bis zu jeder verkaufseinrichtung möglich.

Néerlandais

op deze wijze is het product, van het landbouwbedrijf tot elke verkochte worst, volledig traceerbaar en kan op elk moment de oorsprong van het product worden bepaald. elke worst dient te zijn voorzien van een genummerd certificeringsmerk.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

die zertifizierungsmarke, die auf jeder verpackung angebracht wird, ist nummeriert, sodass ein nachweis der herkunft anhand der entsprechenden seriennummer jederzeit während der gesamten produktionskette möglich ist.

Néerlandais

op elke verpakking wordt een certificeringsmerk aangebracht, met een volgnummer aan de hand waarvan op elk moment, ook tijdens het productieproces, de oorsprong kan worden bepaald.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

ursprungsnachweis: die landwirtschaftlichen betriebe sowie die einrichtungen, in denen die tiere geschlachtet und zerlegt werden, müssen nach begutachtung durch das opc vom erzeugerverband zugelassen und in dem zuvor genannten produktions-und verarbeitungsgebiet ansässig sein. der gesamte herstellungsprozess vom landwirtschaftlichen erzeugungsbetrieb bis zu der verkaufsstätte unterliegt einem strengen, einen vollständigen herkunftsnachweis erlaubenden kontrollsystem. gezüchtet werden die schweine in halbextensiven landwirtschaftlichen betrieben von ausreichender größe und mit der fähigkeit, traditionelle nahrungsmittel zu erzeugen. die zertifizierungsmarke, die an jeder wurst angebracht wird, ist nummeriert und ermöglicht eine vollständige rückverfolgung bis zum landwirtschaftlichen erzeugungsbetrieb. der herkunftsnachweis kann jederzeit über die gesamte produktionskette hinweg erbracht werden, er ergibt sich aus der seriennummer der zertifizierungsmarke.

Néerlandais

bewijs van oorsprong: de landbouwbedrijven, abattoirs en vleesverwerkende bedrijven moeten over een vergunning beschikken, erkend zijn door de agrupamento de produtores, vooraf zijn goedgekeurd door de particuliere controledienst, en gevestigd zijn in het genoemde productie-of verwerkingsgebied. het gehele productieproces, vanaf het landbouwbedrijf dat de grondstof produceert tot de plaats waar het product wordt verkocht, is onderworpen aan een streng controlesysteem dat ook een volledige traceerbaarheid van het product garandeert. de varkens worden gefokt in veehouderijen die over een areaal beschikken dat voldoende groot is voor de toepassing van traditionele, semi-extensieve landbouwmethoden en waar ook traditioneel diervoeder kan worden geproduceerd. het certificeringsmerk dat op elke worst wordt aangebracht, is genummerd met het oog op volledige traceerbaarheid tot het landbouwbedrijf dat het product heeft geproduceerd. de oorsprong van het product kan op elk moment in het productieproces worden bewezen met behulp van het serienummer, dat verplicht deel uitmaakt van het certificeringsmerk.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

ursprungsnachweis: paio de beja darf nur von ordnungsgemäß lizenzierten und von der vereinigung zugelassenen verarbeitungsbetrieben in dem genannten verarbeitungsgebiet hergestellt werden. die rohware stammt von schweinen der alentejano-rasse aus landwirtschaftlichen betrieben, die über stein-oder korkeichenwälder verfügen, in denen eine extensive bis semi-extensive viehzucht überwiegend im freien möglich ist. die tiere sind im abstammungsbuch der alentejano-rasse eingetragen. die schweine werden in zugelassenen betrieben in dem genannten geografischen herstellungsgebiet geschlachtet und zerlegt. die landwirtschaftlichen betriebe, die schlacht-und zerlegungsbetriebe und die betriebe, in denen paio de beja hergestellt wird, sind bei der vereinigung ordnungsgemäß eingetragen und unterliegen kontrollen durch eine unabhängige stelle. dieses system ermöglicht eine lückenlose rückverfolgbarkeit des erzeugnisses. durch die nummerierte zertifizierungsmarke ist jederzeit ein herkunftsnachweis des erzeugnisses vom landwirtschaftlichen betrieb bis zu jeder verkaufseinrichtung möglich.

Néerlandais

bewijs van de oorsprong: paio de beja mag uitsluitend worden vervaardigd in door de groepering erkende inrichtingen, gelegen in het geografische productiegebied. de grondstof is afkomstig van varkens van het alentejo-ras van veehouderijbedrijven die over bossen met steeneiken en/of kurkeiken beschikken waar de dieren worden gehouden in een extensief of semi-extensief systeem grotendeels in de open lucht. de varkens zijn geregistreerd in het stamboek van het alentejo-ras. de varkens worden geslacht en versneden in erkende inrichtingen in het geografische gebied waar de worst wordt bereid. de landbouwbedrijven, de slachthuizen, de uitsnijderijen en de inrichtingen waar paio de beja wordt bereid, zijn geregistreerd bij de groepering en worden gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. op deze wijze is het product, van het landbouwbedrijf tot elke verkochte worst, volledig traceerbaar en kan op elk moment de oorsprong van het product worden bepaald. elke worst dient te zijn voorzien van een genummerd certificeringsmerk

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

ursprungsnachweis: linguiça do baixo alentejo bzw. chouriço de carne do baixo alentejo darf nur von ordnungsgemäß lizenzierten und von der vereinigung zugelassenen verarbeitungsbetrieben in dem genannten verarbeitungsgebiet hergestellt werden. die rohware stammt von schweinen der alentejano-rasse aus landwirtschaftlichen betrieben, die über stein-oder korkeichenwälder verfügen, in denen eine extensive bis semi-extensive tierhaltung überwiegend im freien möglich ist. die tiere sind im abstammungsbuch der alentejano-rasse eingetragen. die schweine werden in zugelassenen betrieben in dem genannten geografischen herstellungsgebiet geschlachtet und zerlegt. die landwirtschaftlichen betriebe, die schlacht-und zerlegungsbetriebe und die betriebe, in denen linguiça do baixo alentejo bzw. chouriço de carne do baixo alentejo hergestellt werden, sind bei der vereinigung ordnungsgemäß eingetragen und unterliegen kontrollen durch eine unabhängige stelle. dieses system ermöglicht eine lückenlose rückverfolgbarkeit des erzeugnisses. durch die nummerierte zertifizierungsmarke ist jederzeit ein herkunftsnachweis des erzeugnisses des erzeugnisses vom landwirtschaftlichen betrieb bis zu jeder verkaufseinrichtung möglich.

Néerlandais

bewijs van de oorsprong: linguiça do baixo alentejo of chouriço de carne do baixo alentejo mag uitsluitend worden vervaardigd in door de groepering erkende inrichtingen, gelegen in het geografisch gebied. de grondstof is afkomstig van varkens van het alentejo-ras van veehouderijbedrijven die over bossen met steeneiken en/of kurkeiken beschikken waar de dieren worden gehouden in een extensief of semi-extensief systeem grotendeels in de open lucht. de varkens zijn geregistreerd in het stamboek van het alentejo-ras. de varkens worden geslacht en versneden in erkende inrichtingen, in het geografisch gebied waar de worst wordt bereid. de landbouwbedrijven, de slachthuizen, de uitsnijderijen en de inrichtingen waar linguiça do baixo alentejo of chouriço de carne do baixo alentejo wordt bereid, zijn geregistreerd bij de groepering en worden gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. op deze wijze is het product, van het landbouwbedrijf tot elke verkochte worst, volledig traceerbaar en kan op elk moment de oorsprong van het product worden bepaald. elke worst dient te zijn voorzien van een genummerd certificeringsmerk.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

unbedingt aufgeführt sein müssen "chouriça de carne de barroso — montalegre — geschützte geografische angabe", das entsprechende logo der gemeinschaft sowie das logo der erzeugnisse von barroso-montalegre, dessen muster hier wiedergegeben ist und dessen legende durch die worte montalegre und chouriça de carne ergänzt wird. außerdem liegt die zertifizierungsmarke vor, die die bezeichnung des erzeugnisses und die entsprechende angabe, den namen der kontrolleinrichtung und die seriennummer (einen numerischen oder alphanumerischen code, der die rückverfolgung des erzeugnisses erlaubt) umfassen muss.

Néerlandais

verplichte vermelding: "chouriça de carne de barroso — montalegre — indicação geográfica protegida", het communautaire logo en het logo van barroso-montalegre, waarvan het model is weergegeven, en de vermeldingen "montalegre" en "chouriça de carne". verder moet het certificeringsmerk worden vermeld, dat ook de naam van het product en de respectieve vermelding omvat, de naam van de controledienst en het serienummer (numerieke of alfanumerieke code waarmee het product kan worden getraceerd).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Allemand

ursprungsnachweis: der anbau von konservenoliven hat in der betreffenden region eine lange tradition. bereits 1900 gab es sammlungen der referenzsorten. die produktion ist für die region von beträchtlicher wirtschaftlicher bedeutung. die "azeitonas de conserva de elvas e campo maior" werden im ganzen land und auch im ausland vertrieben und genießen einen sehr guten ruf. sie dienen als zutat in vielen traditionellen portugiesischen rezepten und werden vor allem als "vorspeise" bekannter gerichte aufgrund ihres namens bestellt. die olivenhaine sind im grundbuch eingetragen und werden von der vereinigung durch ein vorheriges gutachten der kontrolleinrichtung zugelassen. der gesamte produktionsprozess unterliegt einem strengen kontrollsystem, das eine lückenlose rückverfolgbarkeit des erzeugnisses ermöglicht. die organisation der olivenhaine, der zeitpunkt der lese, die dauer des transports der oliven und die verschiedenen technologischen prozesse werden begleitet, kontrolliert und registriert. die zertifizierungsmarke, die auf jeder verpackung angebracht wird, ist nummeriert, sodass ein nachweis der herkunft anhand der entsprechenden seriennummer jederzeit während der gesamten produktionskette möglich ist.

Néerlandais

bewijs van oorsprong:: de teelt van olijven voor de vervaardiging van conserven heeft in de betrokken gemeenten een zeer lange traditie. de genoemde variëteiten komen reeds in 1900 voor. het economisch belang van de productie voor de regio is zeer groot. de%quot%azeitonas de conserva de elvas e campo maior%quot% worden over het hele land gedistribueerd en worden zelfs naar het buitenland uitgevoerd, en zij hebben een zeer goede reputatie. zij worden gebruikt in vele traditionele portugese bereidingen, en bij bestelling ervan, bijvoorbeeld als voorgerecht, wordt de naam expliciet genoemd. de olijfgaarden zijn geregistreerd en erkend door de%quot%agrupamento%quot%, na advies van het controleorgaan. tijdens het hele productieproces wordt een strenge controle uitgevoerd op grond waarvan de traceerbaarheid van het product volledig kan worden gegarandeerd. het verzorgen van de olijfgaarden, het tijdstip van oogsten, de duur van het vervoer van de geoogste olijven en de verschillende technologische procédés worden van nabij gevolgd, gecontroleerd en geregistreerd. op elke verpakking wordt een certificeringsmerk aangebracht, met een volgnummer aan de hand waarvan op elk moment, ook tijdens het productieproces, de oorsprong kan worden bepaald.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Allemand

unbedingt aufgeführt sein müssen "sangueira de barroso — montalegre — geschützte geografische angabe", das entsprechende logo der gemeinschaft sowie das logo der erzeugnisse von barroso-montalegre, dessen muster hier wiedergegeben ist und dessen legende durch die worte montalegre und sangueira ergänzt wird. außerdem liegt die zertifizierungsmarke vor, die die bezeichnung des erzeugnisses und die entsprechende angabe, den namen der kontrolleinrichtung und die seriennummer (einen numerischen oder alphanumerischen code, der die rückverfolgung des erzeugnisses erlaubt) umfassen muss.

Néerlandais

"sangueira de barroso — montalegre — indicação geográfica protegida", het communautaire logo en het logo van barroso-montalegre, waarvan het model is weergegeven, en de vermeldingen "montalegre" en "sangueira". verder moet het certificeringsmerk worden vermeld, dat ook de naam van het product en de respectieve vermelding omvat, de naam van de controledienst en het serienummer (numerieke of alfanumerieke code waarmee het product kan worden getraceerd).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Allemand

etikettierung: vorgeschriebene angaben: "linguiÇa do baixo alentejo bzw. chouriÇo de carne do baixo alentejo — indicação geográfica protegida (geschützte geografische angabe)" und das entsprechende gemeinschaftslogo. zur etikettierung gehört ferner die zertifizierungsmarke, die den namen des erzeugnisses und die entsprechende bezeichnung, den namen der kontrolleinrichtung und die seriennummer (numerischer bzw. alphanumerischer code, der die rückverfolgung des erzeugnisses ermöglicht) umfassen muss.

Néerlandais

etikettering: op het etiket zijn de volgende vermeldingen verplicht: "linguiÇa do baixo alentejo of chouriÇo de carne do baixo alentejo — indicação geográfica protegida" en het desbetreffende communautaire logo. verder moet het certificeringsmerk worden vermeld, dat ook de naam van het product en de respectieve vermelding omvat, de naam van de controledienst en het volgnummer (numerieke of alfanumerieke code waarmee het product kan worden getraceerd).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Allemand

unbedingt aufgeführt sein müssen "salpicão de barroso — montalegre — geschützte geografische angabe", das entsprechende logo der gemeinschaft sowie das logo der erzeugnisse von barroso-montalegre, dessen muster hier wiedergegeben ist und dessen legende durch die worte montalegre und salpicão ergänzt wird. außerdem liegt die zertifizierungsmarke vor, die die bezeichnung des erzeugnisses und die entsprechende angabe, den namen der kontrolleinrichtung und die seriennummer (einen numerischen oder alphanumerischen code, der die rückverfolgung des erzeugnisses erlaubt) ausweisen muss.

Néerlandais

verplichte vermelding: "salpicão de barroso — montalegre — indicação geográfica protegida", het communautaire logo en het logo van barroso-montalegre, waarvan het model is weergegeven, en de vermeldingen "montalegre" en "salpicão". verder moet het certificeringsmerk worden vermeld, dat ook de naam van het product en de respectieve vermelding omvat, de naam van de controledienst en het serienummer (numerieke of alfanumerieke code waarmee het product kan worden getraceerd).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Allemand

etikettierung: vorgeschriebene angaben: "paio de beja — indicação geográfica protegida (geschützte geografische angabe)" und das entsprechende gemeinschaftslogo. zur etikettierung gehört ferner die zertifizierungsmarke, die den namen des erzeugnisses und die entsprechende bezeichnung, den namen der kontrolleinrichtung und die seriennummer (numerischer bzw. alphanumerischer code, der die rückverfolgung des erzeugnisses ermöglicht) umfassen muss.

Néerlandais

etikettering: op het etiket zijn de volgende vermeldingen verplicht:%quot%paio de beja — indicação geográfica protegida%quot% en het desbetreffende communautaire logo. verder moet het certificeringsmerk worden vermeld, dat ook de naam van het product en de respectieve vermelding omvat, de naam van de controledienst en het volgnummer (numerieke of alfanumerieke code waarmee het product kan worden getraceerd)

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Allemand

unbedingt aufgeführt sein müssen "alheira de barroso — montalegre — geschützte geografische angabe", das entsprechende logo der gemeinschaft sowie das logo der erzeugnisse von barroso-montalegre, dessen muster hier wiedergegeben ist und dessen legende durch die worte montalegre und alheira ergänzt wird. außerdem liegt die zertifizierungsmarke vor, die die bezeichnung des erzeugnisses und die entsprechende angabe, den namen der kontrolleinrichtung und die seriennummer (einen numerischen oder alphanumerischen code, der die rückverfolgung des erzeugnisses erlaubt) umfassen muss.

Néerlandais

verplichte vermelding:%quot%alheira de barroso — montalegre — indicação geográfica protegida%quot%, het communautaire logo en het logo van barroso-montalegre, waarvan het model is weergegeven, en de vermeldingen%quot%montalegre%quot% en%quot%alheira%quot%. verder moet het certificeringsmerk worden vermeld, dat ook de naam van het product en de respectieve vermelding omvat, de naam van de controledienst en het serienummer (numerieke of alfanumerieke code waarmee het product kan worden getraceerd).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Allemand

unbedingt aufgeführt sein müssen "chouriço de abóbora de barroso — montalegre — geschützte geografische angabe", das entsprechende logo der gemeinschaft sowie das logo der erzeugnisse von barroso-montalegre, dessen muster hier wiedergegeben ist und dessen legende durch die worte montalegre und chouriço de abóbora ergänzt wird. außerdem liegt die zertifizierungsmarke vor, die die bezeichnung des erzeugnisses und die entsprechende angabe, den namen der kontrolleinrichtung und die seriennummer (einen numerischen oder alphanumerischen code, der die rückverfolgung des erzeugnisses erlaubt) umfassen muss.

Néerlandais

verplichte vermelding: "chouriço de abóbora de barroso — montalegre — indicação geográfica protegida", het communautaire logo en het logo van barroso-montalegre, waarvan het model is weergegeven, en de vermeldingen "montalegre" en "chouriço de abóbora". verder moet het certificeringsmerk worden vermeld, dat ook de naam van het product en de respectieve vermelding omvat, de naam van de controledienst en het serienummer (numerieke of alfanumerieke code waarmee het product kan worden getraceerd).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Allemand

etikettierung: verbindlich sind die bezeichnung "azeitonas de conserva de elvas e campo maior — denominação de origem portegida" und das gemeinschaftslogo. zur etikettierung gehört ferner die zertifizierungsmarke, die den namen des erzeugnisses und die entsprechende bezeichnung, den namen der kontrolleinrichtung und die seriennummer (numerischer bzw. alphanumerischer code, der die rückverfolgbarkeit des erzeugnisses ermöglicht) umfassen muss.

Néerlandais

etikettering:: verplichte vermelding:%quot%azeitonas de conserva de elvas e campo maior — denominação de origem protegida%quot%, plus het communautaire logo. voorts dient ook een certificeringsmerk te worden aangebracht, dat bestaat uit de naam van het product, de naam van het controleorgaan en het volgnummer (numerische of alfanumerische code aan de hand waarvan het product kan worden getraceerd).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Allemand

ursprungsnachweis: die landwirtschaftlichen betriebe sowie die einrichtungen, in denen die tiere geschlachtet und zerlegt werden, müssen nach begutachtung durch das opc vom erzeugerverband zugelassen und in dem zuvor genannten produktions-und verarbeitungsgebiet ansässig sein. der gesamte herstellungsprozess vom landwirtschaftlichen erzeugungsbetrieb bis zu der verkaufsstätte unterliegt einem strengen, einen vollständigen herkunftsnachweis erlaubenden kontrollsystem. gezüchtet werden die schweine in halbextensiven landwirtschaftlichen betrieben von ausreichender größe und mit der fähigkeit, traditionelle nahrungsmittel zu erzeugen. die zertifizierungsmarke, die an jeder wurst angebracht wird, ist nummeriert und ermöglicht eine vollständige rückverfolgung bis zum landwirtschaftlichen erzeugungsbetrieb. der herkunftsnachweis kann jederzeit über die gesamte produktionskette hinweg erbracht werden, er ergibt sich aus der seriennummer der zertifizierungsmarke.

Néerlandais

bewijs van oorsprong: de landbouwbedrijven, abattoirs en vleesverwerkende bedrijven moeten over een vergunning beschikken, erkend zijn door de agrupamento de produtores, vooraf zijn goedgekeurd door de particuliere controledienst, en gevestigd zijn in het genoemde productie-of verwerkingsgebied. het gehele productieproces, vanaf het landbouwbedrijf dat de grondstof produceert tot de plaats waar het product wordt verkocht, is onderworpen aan een streng controlesysteem dat een volledige traceerbaarheid van het product garandeert. de varkens worden gefokt in veehouderijen die over een areaal beschikken dat voldoende groot is voor de toepassing van traditionele, semi-extensieve landbouwmethoden en waar ook traditioneel diervoeder kan worden geproduceerd. het certificeringsmerk dat op elke worst wordt aangebracht, is genummerd met het oog op volledige traceerbaarheid tot het landbouwbedrijf dat het product heeft geproduceerd. de oorsprong van het product kan op elk moment in het productieproces worden bewezen met behulp van het serienummer, dat verplicht deel uitmaakt van het certificeringsmerk.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

die etiketten müssen folgende angaben enthalten: die bezeichnung der g.g.a. „pâté de campagne breton“, name und anschrift der zertifizierungsstelle und gegebenenfalls ihre zertifizierungsmarke entsprechend den nutzungsregeln sowie das eu-logo für geschützte geografische angaben.

Néerlandais

op het etiket moeten de volgende vermeldingen worden aangebracht: de benaming van de bga „pâté de campagne breton”, de naam en het adres van de certificeringsinstantie en eventueel het collectieve certificeringsmerk conform de vastgestelde gebruiksvoorschriften, alsook het bga-logo van de eu.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

außerdem liegt die zertifizierungsmarke vor, die die bezeichnung des erzeugnisses und die entsprechende angabe, den namen der kontrolleinrichtung und die seriennummer (einen numerischen oder alphanumerischen code, der die rückverfolgung des erzeugnisses erlaubt) umfassen muss.

Néerlandais

verder moet het certificeringsmerk worden vermeld, dat ook de naam van het product en de respectieve vermelding omvat, de naam van de controledienst en het serienummer (numerieke of alfanumerieke code waarmee het product kan worden getraceerd).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK