Demander à Google

Vous avez cherché: koordinierungsbemühungen (Allemand - Polonais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Allemand

Polonais

Infos

Allemand

Dies erfordert fortlaufende Koordinierungsbemühungen und Partnerschaften zwischen verschiedenen Bildungsbereichen.

Polonais

Wymaga to ciągłych starań związanych z koordynacją i partnerstwem między różnymi sektorami kształcenia.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Koordinierungsbemühungen sind innerhalb dieser drei Bereiche, wie auch übergreifend nötig.

Polonais

Wewnątrz i pomiędzy wszystkimi tymi trzema dziedzinami konieczne są wysiłki koordynacyjne.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Allemand

Dies kann nur durch nachhaltige Koordinierungsbemühungen auf nationaler und europäischer Ebene erreicht werden.

Polonais

Można to osiągnąć jedynie w drodze ciągłej koordynacji na poziomie krajowym i europejskim.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Allemand

4.5 Der EWSA befürwortet die Fortsetzung der Koordinierungsbemühungen zwischen der Kommission und den nationalen Wettbewerbsbehörden sowie dem Europäischen Wettbewerbsnetz.

Polonais

4.5 EKES pozytywnie odnosi się do wciąż prowadzonych prac koordynujących między Komisją a krajowymi organami ds. konkurencji oraz europejską siecią konkurencji.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Im vorliegenden Vorschlag wird neuen internationalen Koordinierungsbemühungen sorgfältig Rechnung getragen ebenso wie der Notwendigkeit, Möglichkeiten zur Aufsichtsarbitrage zu unterbinden.

Polonais

Niniejszy wniosek uwzględnia nowe międzynarodowe działania koordynacyjne i uznaje potrzebę zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Zudem wird im vorliegenden Vorschlag neuen internationalen Koordinierungsbemühungen sorgfältig Rechnung getragen ebenso wie der Notwendigkeit, Möglichkeiten zur Aufsichtsarbitrage zu unterbinden.

Polonais

Wniosek uwzględnia ponadto nowe międzynarodowe działania koordynacyjne i uznaje potrzebę zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Der Rat unterstützt uneingeschränkt die Rolle der UNAMA sowie deren Leiter Kai Eide und ist bereit, der UNAMA bei ihren Koordinierungsbemühungen weiterhin zur Seite zu stehen.

Polonais

Rada w pełni popiera rolę misji UNAMA i jej szefa, Kaia Eidego, i jest gotowa dalej ją wspierać w jej staraniach na rzecz koordynacji.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Die auf regionaler Ebene bestehenden zwischenstaatlichen Organisationen sollten in diese institu­tionalisierten Koordinierungsbemühungen einbezogen werden, damit sie einen Beitrag zur Ver­wirklichung der Millenniumsentwicklungsziele leisten können.

Polonais

Włączenie organizacji międzyrządowych szczebla regionalnego w proces zinstytucjonalizowanej koordynacji, by włączyć je w realizację milenijnych celów rozwoju.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Zweitens führt die ausufernde Zusammenarbeit zwischen Gebern und Partnerländern zu umfangreichen Koordinierungsbemühungen, die in erster Linie die Partnerländer, aber auch die Vertreter der Geber vor Ort belasten.

Polonais

Ponadto multiplikacja w relacjach darczyńcy-kraje partnerskie wymaga sporych wysiłków w zakresie koordynacji, których ciężar ponoszą przede wszystkim kraje partnerskie, ale także przedstawiciele darczyńców w terenie.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Die wachsende Zahl der Akteure, die zunehmende Komplexität der Beziehungen und der entsprechenden IT-Systeme erfordern konsistente Architekturen, gemeinsame Leitlinien und Standards sowie ständige und umfangreiche Koordinierungsbemühungen von Organen der EU und von den Mitgliedstaaten.

Polonais

Rosnąca liczba zainteresowanych stron oraz zwiększająca się złożoność relacji i powiązanych systemów informatycznych wymagają jednolitej struktury, wspólnych polityk i norm, jak również ciągłych i rozległych wysiłków koordynacyjnych między instytucjami UE a państwami członkowskimi.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Erstens hat sie bei der Auswahl ihrer Aktionen immer die Erleichterung der Koordinierung im Blick gehabt - alle Programme fußen auf den eigenen Aktionsplänen der Regierungen und die Kommission wickelt den Großteil ihrer Mittel über Treuhandfonds ab, die durch eine Bündelung der Gebermittel einen großen Beitrag zu den Koordinierungsbemühungen leisten.

Polonais

Po pierwsze, wybrała działania mając nieustannie na uwadze poprawę koordynacji - wszystkie programy są zakorzenione w planach działań rządów, a Komisja skieruje znaczną część swych funduszy poprzez fundusze powiernicze, które, poprzez zgrupowanie funduszy darczyńców, znacznie ułatwią koordynację.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Der Rat ist sich bewusst, dass der Kampf gegen die Seeräuberei, der über ausgedehnte Meeresgebiete hinweg geführt wird, mit vielfältigen Herausforderungen verbunden ist, und ermutigt alle Akteure, die bestehenden Koordinierungsbemühungen fortzusetzen, unter anderem auch im Bereich der Gewinnung und des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen.

Polonais

Uznając złożone wyzwania związane ze zwalczaniem piractwa na ogromnych obszarach morskich, Rada zachęciła wszystkie podmioty do kontynuowania obecnych wysiłków koordynacyjnych, w tym w zakresie gromadzenia i wymiany informacji oraz danych wywiadowczych.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Er nimmt ferner Kenntnis von der umfangreichen Koordinierungsarbeit, die das Comité de Suivi de la Réforme de la Police (CSRP) geleistet hat, und ersucht alle Partner, die Koordinierungsbemühungen im Bereich der Polizeireform fortzusetzen.

Polonais

Rada odnotowała również istotne prace koordynacyjne przeprowadzone przez komitet monitorujący reformę policji ( Comité de Suivi de la Réforme de la Police (CSRP)) i zachęciła wszystkich partnerów do podjęcia dalszych wysiłków w zakresie reformy policji.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

c) sich an den Koordinierungsbemühungen der öffentlichen und privaten Akteure mit dem Ziel zu beteiligen, dass das erforderliche Maß an Sicherheit und an Vertrauen in das Internet erreicht wird, das für die Entwicklung des Internet und für die Verstär­kung der Maßnahmen zur Begrenzung der mit kritischen Infrastrukturen verbunde­nen Risiken unerlässlich ist;

Polonais

(c) uczestniczyły w koordynacji działań prowadzonych przez podmioty publiczne i prywatne zmierzających do osiągnięcia takiego poziomu ochrony i zaufania do Internetu, jaki jest niezbędny, by zapewnić jego rozwój, i do intensyfikacji środków ograniczających ryzyko związane z krytyczną infrastrukturą;

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Nach Auffassung des EWSA müssen die Kommission und die Mitglied­staaten eine weitere Koordinierungsbemühung unternehmen, um den Erwerb von Grund­kennt­nissen sowie den Informations- und Datenaustausch zu beschleunigen und eine ange­messene Mittelausstattung für die geplanten Maßnahmen festzulegen.

Polonais

EKES uważa, że Komisja i Państwa Członkowskie powinny zdwoić swoje wysiłki, w celu skoordynowania i przyspieszenia procesu pozyskiwania podstawowej wiedzy i wymiany informacji i danych oraz przydziału odpowiednich funduszy na proponowane działania.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Die internationalen Koordinierungsbemühungen erhielten starke neue Impulse durch das zweite Hochrangige Forum über die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit (HLF II), das im März 2005 in Paris stattfand und auf dem eine umfassende Agenda ausgearbeitet wurde, die unverzüglich umgesetzt werden soll. Die internationalen Geber und die Empfängerländer verpflichteten sich zur Gewährleistung von Eigenverantwortlichkeit, zur Ausrichtung auf die Bedürfnisse und Prioritäten der Empfängerländer sowie zu Harmonisierung, Ergebnisorientiertheit und gegenseitiger Rechenschaftspflicht bei der Durchführung der Maßnahmen[7].

Polonais

Silnym bodźcem dla międzynarodowego procesu w zakresie harmonizacji było Forum Wysokiego Szczebla w sprawie efektywności pomocy (HLF II), mające miejsce w Paryżu w marcu 2005 r., na którym ustalono kompletny harmonogram gotowy do realizacji: Donatorzy z całego świata i kraje otrzymujące pomoc porozumiały się co do zobowiązań dotyczących własności, dostosowania, harmonizacji, zarządzania ukierunkowanego na wyniki oraz wzajemnej odpowiedzialności.[7].

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

Nach Auffassung des EWSA müssen die Kommission und die Mitgliedstaaten eine weitere Koordinierungsbemühung unternehmen, um den Erwerb von Grundkenntnissen sowie den Informations- und Datenaustausch zu beschleunigen und eine angemessene Mittelausstattung für die geplanten Maßnahmen festzulegen.

Polonais

EKES uważa, że Komisja i Państwa Członkowskie powinny zdwoić swoje wysiłki, w celu skoordynowania i przyspieszenia procesu pozyskiwania podstawowej wiedzy i wymiany informacji i danych oraz przydziału odpowiednich funduszy na proponowane działania.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Allemand

· die EU-Koordinierungsbemühungen auf Ebene der zentralen Behörden wie auch vor Ort weiter auszubauen; auf zentraler Ebene sollte die informelle EU-Expertengruppe für Handels- und Entwicklungsfragen verstärkt für den Informationsaustausch und den Austausch über bewährte Verfahren genutzt werden; einen soliden Koordinierungsmechanismus zu schaffen, auf den die verstärkte IF-Initiative oder etwaige handelsbezogene Bedarfsanalysen sich vor Ort stützen können; fristgerechte und vollständige Informationen zu den TRA-Verpflichtungen an die Doha-Datenbank weiterzugeben.

Polonais

- dalszej poprawy koordynacji wysiłków UE na poziomie centralnym i lokalnym; na poziomie centralnym należałoby bardziej regularnie korzystać z Nieformalnej Grupy Ekspertów ds. Handlu i Rozwoju w celu wymiany informacji i najlepszych praktyk; na poziomie lokalnym wzmocnione ZR lub, w stosownych przypadkach, analizy potrzeb dotyczące handlu powinny obejmować solidny mechanizm koordynacji; terminowego dostarczenia kompletnych informacji dotyczących zobowiązań w zakresie pomocy związanej z handlem do bazy danych programu dauhańskiego.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Allemand

3.1.2 Der unterschiedliche Umfang der Zuständigkeiten von Kommission und Mitgliedstaaten für die Bereiche Umwelt und Gesundheit hat die Feststellung der jeweiligen Verantwortung und damit auch der vorzuschlagenden Maßnahmen auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips sicherlich erschwert. Nach Auffassung des EWSA müssen die Kommission und die Mitgliedstaaten eine weitere Koordinierungsbemühung unternehmen, um den Erwerb von Grundkenntnissen sowie den Informations-und Datenaustausch zu beschleunigen und eine angemessene Mittelausstattung für die geplanten Maßnahmen festzulegen.

Polonais

3.1.2 Różnice w zakresie kompetencji Komisji i Państw Członkowskich w dziedzinie środowiska i zdrowia niewątpliwie skomplikowały proces określania ich właściwych obowiązków i dlatego również działań proponowanych w kontekście zasady pomocniczości. EKES uważa, że Komisja i Państwa Członkowskie powinny zdwoić swoje wysiłki, w celu skoordynowania i przyspieszenia procesu pozyskiwania podstawowej wiedzy i wymiany informacji i danych oraz przydziału odpowiednich funduszy na proponowane działania.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

Die internationalen Koordinierungsbemühungen erhielten starke neue Impulse durch das zweite Hochrangige Forum über die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit (HLF II), das im März 2005 in Paris stattfand und auf dem eine umfassende Agenda ausgearbeitet wurde, die unverzüglich umgesetzt werden soll. Die internationalen Geber und die Empfängerländer verpflichteten sich zur Gewährleistung von Eigenverantwortlichkeit, zur Ausrichtung auf die Bedürfnisse und Prioritäten der Empfängerländer sowie zu Harmonisierung, Ergebnisorientiertheit und gegenseitiger Rechenschaftspflicht bei der Durchführung der Maßnahmen[7]. Als Beitrag zu dem HLF II nahm die EU im Vorfeld ein umfassendes Rahmenwerk mit fristgebundenen Zielen an[8], das sich auf die Schlussfolgerungen des Rates zum Thema „Harmonisierung“ vom November 2004 stützt. Außerdem sagte die EU in Paris die Verwirklichung weiterer konkreter Ziele zu, insbesondere 1) die Bereitstellung von Hilfe für den Kapazitätsaufbau ausschließlich durch koordinierte Programme, die in zunehmendem Maße im Rahmen von Vereinbarungen zwischen mehreren Gebern durchgeführt werden sollen; 2) die Zuteilung von 50% der den Regierungen zur Verfügung gestellten Unterstützung nach dem „Country-Systems-Ansatz“ (Anwendung der rechtlichen Standards der Partnerländer); 3) Vermeidung der Schaffung neuer Durchführungsstellen; 4) Verdopplung des Prozentsatzes der in Form von Budgethilfe oder sektorbezogenen Hilfe geleisteten Unterstützung und 5) Reduzierung der nicht koordinierten Missionen um 50%. Diese Verpflichtungen müssen nun schrittweise bis 2010 umgesetzt werden.

Polonais

Silnym bodźcem dla międzynarodowego procesu w zakresie harmonizacji było Forum Wysokiego Szczebla w sprawie efektywności pomocy (HLF II), mające miejsce w Paryżu w marcu 2005 r., na którym ustalono kompletny harmonogram gotowy do realizacji: Donatorzy z całego świata i kraje otrzymujące pomoc porozumiały się co do zobowiązań dotyczących własności, dostosowania, harmonizacji, zarządzania ukierunkowanego na wyniki oraz wzajemnej odpowiedzialności.[7]. Wkładem UE w kontekście HLF II było przyjęcie ram wspólnotowych obejmujących określone w czasie cele[8]. Ich podstawą są konkluzje Rady w sprawie harmonizacji z listopada 2004 r. Ponadto UE zobowiązała się w Paryżu do dodatkowych konkretnych celów, w szczególności do: (1) zapewniania całości pomocy w zakresie budowania potencjału w formie skoordynowanych programów z rosnącym udziałem projektów, w które zaangażowanych jest wielu donatorów, (2) przekazywania 50% pomocy rządowej przez systemy krajowe, (3) unikania tworzenia nowych jednostek realizacji projektów, (4) podwojenia udziału procentowego pomocy udzielanej przez wsparcie budżetowe i uzgodnienia sektorowe oraz (5) ograniczenia liczby nieskoordynowanych misji o 50%. Konieczna jest stopniowa realizacja tych zobowiązań do 2010 roku.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK