Demander à Google

Vous avez cherché: fundamentalismus (Allemand - Slovaque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Allemand

Slovaque

Infos

Allemand

Fundamentalismus

Slovaque

Fundamentalizmus

Dernière mise à jour : 2012-04-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Allemand

Wir können Radikalismus und Fundamentalismus nur mit vereinten Kräften besiegen.

Slovaque

Zvíťazíme nad radikalizmom len pokiaľ zostaneme spolu.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Allemand

RTReligionsfreiheit (1236)RTreligiöse Diskriminierung (1236)RTreligiöser Fundamentalismus (2831)

Slovaque

USEverejný výdavok (2441)voľná cena (241)voľný pohyb kapitálu (2421)voľný trh (2411) úrokový rabat vstupná cena

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Allemand

-einen positiven Einfluss auf die Entwicklung säkularer demokratischer Staaten in der islamischen Welt als Gegengewicht zum religiösen Fundamentalismus hat;

Slovaque

-pozitívne vplývať na rozvoj sekulárnych demokratických štátov v islamskom svete ako protiváhu náboženského fundamentalizmu;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

Es sei wichtig, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und junge Menschen besondere Aufmerksamkeit zu schenken, damit sie dem Fundamentalismus nicht anheimfallen.

Slovaque

Dôležité je podniknúť všetky potrebné kroky a venovať pozornosť mladým ľuďom, aby sa nestali obeťami fundamentalizmu.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

Die heute hier anwesenden Personen sind Partner der Europäischen Kommission, die ihre Erfahrungen im Kampf gegen Fundamentalismus und Diskriminierung und im Aufbau gegenseitigen Vertrauens und Verständnisses teilen können.“

Slovaque

Dnes prítomní lídri sú partnermi pre Európsku komisiu, pretože sa môžu podeliť o svoje skúsenosti v riešení otázok fundamentalizmu, diskriminácie a pri budovaní vzájomnej dôvery a porozumenia.“

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

3.4 Eine wichtige Rolle als enge Nachbarn spielen Iran und Afghanistan, in denen wie in Tad­schikistan Farsi gesprochen wird und die in jüngster Zeit Erfahrungen mit dem islamischen Fundamentalismus gemacht haben.

Slovaque

3.4 Irán a Afganistan sú dôverne zapojení ako blízki susedia, ktorí podobne ako v Tadžikistane hovoria perzsky a majú za sebou nedávnu históriu islamského fundamentalizmu.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

2.9 bedauert den seit einem Jahrzehnt in allen Gebietskörperschaften festzustellenden wachsenden Einfluss von religiösem Fundamentalismus, der die Rechte von Frauen hinsichtlich sexueller und familiärer Selbstbestimmung einschränken oder ganz aufheben möchte;

Slovaque

2.9 ľutuje vzrastajúci vplyv náboženských integratívne hnutí snažiacich sa obmedziť alebo zrušiť práva žien v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv. Vzrast tohoto vplyvu je zaznamenaný na území všetkých územných celkov;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

3.4 Eine wichtige Rolle als enge Nachbarn spielen Iran und Afghanistan, in denen wie in Tad­schikistan Farsi bzw. Varianten dieser Sprache gesprochen werden und die in jüngster Zeit Erfahrungen mit dem islamischen Fundamentalismus gemacht haben.

Slovaque

3.4 Irán a Afganistan sú dôverne zapojení ako blízki susedia, ktorí podobne ako v Tadžikistane hovoria perzsky a majú za sebou nedávnu históriu islamského fundamentalizmu.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

B. besorgt über jüngste politische Entwicklungen in Bangladesch, wo die Gefahr des Fundamentalismus offenbar zunimmt und wo schlechte Staatsführung, Korruption und Vetternwirtschaft die Rechtsstaatlichkeit einschließlich in der Verfassung vorgesehener Garantien zum Schutz der Grundrechte in Bangladesch untergraben,

Slovaque

B. vyjadruje znepokojenie nad nedávnym politickým vývojom v Bangladéši, kde nebezpečenstvo fundamentalizmu zjavne narastá a kde nezodpovedné riadenie štátu, korupcia a rodinkárstvo vážne oslabili princípy právneho štátu vrátane záruk ochrany základných práv v Bangladéši, zakotvených v ústave,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

4.1.1 Die Zivilgesellschaft ist das hauptsächliche Opfer des internationalen Terrorismus (ganz gleich, ob er von extremem Nationalismus oder religiösem Fundamentalismus motiviert ist oder einfach Gewalt als Selbstzweck versteht).

Slovaque

4.1.1 Občianska spoločnosť je hlavnou obeťou medzinárodného terorizmu (či už ide o terorizmus vychádzajúci z iredentistického nacionalizmu, náboženského fundamentalizmu alebo jednoducho zo sklonov k samoúčelnému násiliu).

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

4.3 Angesichts des erneuten Aufflammens einiger Konflikte und des ungewissen Ausgangs der laufenden Friedensprozesse sowie der Gefahr, dass neue Formen des Fundamentalismus ent­stehen und/oder sich neue Gebiete als Unterschlupf für Terroristen auftun könnten, ist die Zusammenarbeit im Bereich der Wahrung und der Förderung von Frieden und Sicherheit äußerst wichtig.

Slovaque

4.3 Opätovné prepuknutie niektorých konfliktov a krehkosť prebiehajúcich mierových procesov, pre ktoré je spoločné nebezpečenstvo vzniku nových foriem integralizmu a/alebo oblastí, v ktorých sa treba obávať zahniezdenia terorizmu, si naliehavo vyžadujú spoluprácu v oblasti zachovania a podpory mieru a bezpečnosti.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

An der anschließenden Aussprache über die richtige Reaktion auf die Terrorgefahr und den religiösen Fundamentalismus beteiligen sich Stéphane BUFFETAUT, Pedro Augusto ALMEIDA FREIRE, Joost van IERSEL, Georgios DASSIS, Carmelo CEDRONE, Grace ATTARD, Luca JAHIER, Jacek KRAWCZYK und der PRÄSIDENT.

Slovaque

Potom nasledovala diskusia na tému vhodnej reakcie na teroristickú hrozbu a náboženského fundamentalizmu, do ktorej sa zapojili pán BUFFETAUT, pán ALMEIDA FREIRE, pán van IERSEL, pán DASSIS, pán CEDRONE, pani ATTARD, pán JAHIER, pán KRAWCZYK a predseda.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

Langfristige Prä­ventionsstrategien müssen die eigentlichen Ursachen des Frauen- und Kinderhandels wie Armut, Diskriminierung, Rassismus, patriarchalische Strukturen, Gewalt gegenüber Frauen, Fundamentalismus, Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, fehlende soziale Sicherheits­netze, Geldwäsche, Korruption, politische Instabilität, Konflikte, unkontrollierte Gebiete, Barrieren und Disparitäten zwischen den Ländern bekämpfen.

Slovaque

Patrí k nim chudoba, diskriminácia, rasizmus, patriarchálne štruktúry, násilie proti ženám, fundamentalizmus, nerovnosť medzi pohlaviami, nedostatok sietí sociálnej bezpečnosti, pranie špinavých peňazí, korupcia, politická nestabilita, konflikty a nekontrolované zóny, bariéry a rozdiely medzi krajinami.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

Ihre Werke, die den religiösen Fundamentalismus und insbesondere die Unterdrückung der Frauen kritisieren, sindinihrem Heimatland verboten, islamische Fundamentalisten bedrohen sie mit dem Tode.In ihrer Dankesrede zur Preisverleihung sagte sie, sie komme aus einem Teil der Welt, in demdie sozialen Spannungen und menschlichen Schwierigkeiten unerträglich seien. Als Schriftstellerin könne sie ihre Augen vor dem täglichen Leid und dem Verhungern in den Slumsnicht verschließen.

Slovaque

Vo svojom okrese Diyarbarkir získala 84 percent hlasov. Počas inaugurácie v kurdčine prisľúbila, že bude „bojovať za to, aby Kurdi a Turci mohli žiť spoločne v demokratickom systéme“.Leyla Zana bola spolu s tromi ďalšími kurdskými poslancami za prokurdskú Stranu demokracie obvinená zo spojenectva s PKK a v decembri 1994 odsúdená štátnym bezpečnostným súdom v Ankare na 15 rokov väzenia na základe jej prejavov a písomných prác na obranu kurdských práv.Vláda jej v roku 1997 ponúkla prepustenie zo zdravotných dôvodov, ale Zana túto možnosť odmietla.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

-Die regionalen Partner und Organisationen müssen auf allen Ebenen zu einem systematischen Dialog über die zentralen regionalen Herausforderungen bereit sein, so z.B. über die Themen Staatsführung, Konflikte, Ernährungssicherheit, illegaler Handel, gemeinsame Nutzung von Ressourcen, Sicherheit und religiöser Fundamentalismus, und sich dafür einsetzen, Antriebskräfte für einen Wandel zu ermitteln.

Slovaque

-Regionálni partneri a organizácie by mali byť otvorení systematickému dialógu na všetkých úrovniach o kľúčových regionálnych problémoch, ako napr. spravovanie vecí verejných, pašovanie a spoločné využívanie zdrojov, bezpečnosť a náboženský fundmentalizmus, a zapojiť sa do určovania faktorov prinášajúcich zmenu.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

6.9 Es ist erforderlich, dass sich das Diskussionsforum kulturellen Themen in einer konzentrierteren Weise zuwendet. Es könnte sich an der Umsetzung der gemeinsamen Erklärung zu den kulturellen Beziehungen Indien/EU beteiligen. Doch das Diskussionsforum könnte sich auch mit der Empfehlung für einen "Dialog der Zivilisationen, der Religionen und der Kulturen" befassen, die die Vertreter der asiatischen Zivilgesellschaft der Asien-Europa-Zusammenkunft (besser bekannt als ASEM) auf ihrem Treffen in Barcelona im Juni 2004 vorgelegt haben [9]. Die Führung des ASEM hat bereits einen Dialog der Zivilisationen eingeleitet, an dem Staats-und Regierungschefs aus der EU teilgenommen haben, Indien als Nicht-ASEM-Mitglied jedoch nicht. In seiner Reaktion auf die Mitteilung der Kommission hat Indien seine Bereitschaft erklärt, an einem Dialog mit der EU über die durch religiösen Extremismus und Fundamentalismus verursachten Probleme teilzunehmen.

Slovaque

6.11 Internetové fórum tiež poskytuje hotový komunikačný kanál pre členov okrúhleho stola medzi ich dvojročnými stretnutiami vzhľadom na to, že indickí členovia sú roztrúsení po celom území svojej krajiny. Návrhy správ je možné zverejniť na fóre pre komentáre členov ešte pred stretnutím. Takto by boli diskusie počas samotného stretnutia oveľa bohatšie a doporučenia pre indicko-európske summity oveľa konkrétnejšie. Členovia sa môžu navzájom informovať o svojich aktivitách, lepšie sa spoznať, aspoň teda na profesionálnej úrovni. Nakoľko počet európskych a indických organizácií pristupujúcich ku fóru narastá, môžu ho organizácie so spoločnými záujmami použiť na začatie užšej vzájomnej spolupráce tým, že na začiatku sa budú deliť o svoje skúsenosti ale potom budú rozvíjať spoločné projekty.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Allemand

7. hält es für überaus wichtig, gegen Terrorismus und Fundamentalismus vorzugehen, dabei jedoch die grundlegenden Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten zu schützen, und würde diesbezüglich einen Ausbau der Beziehungen zwischen der Union und Saudi-Arabien befürworten;

Slovaque

5. vyzýva príslušné orgány, aby prijali opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok a zaobchádzania s pracovníkmi z radov prisťahovalcov, a to predovšetkým so ženami;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

99. ist sich klar darüber, dass die Solidarität der Europäischen Union erforderlich ist, um mit der Herausforderung des Terrorismus fertig zu werden; hält es für entscheidend, umfassende Strategien zu konzipieren, um einen Beitrag zu leisten zur Auseinandersetzung mit den Ursachen der extremen Armut, der Unsicherheit, des Zusammenbruchs staatlicher Strukturen und des sich ausweitenden Fundamentalismus, die unter Umständen zum Entstehen terroristischer Aktivitäten beitragen;

Slovaque

99. uznáva, že solidarita EÚ je potrebná pri výzve, ktorú terorizmus predstavuje; považuje za rozhodujúce stanoviť komplexné stratégie, ktoré pomôžu riešiť prípady extrémnej chudoby, neistoty, zlyhania štátu a rastu fundamentalizmu, ktoré môžu prispieť k vzniku teroristických činov;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

Frauen-und Kinderhandel ist eine Folge der strukturellen Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und stellt eine Form von Gewalt dar. Dieser Handel wird durch Armut bedingt, die Opfer leiden unter verschiedenen Formen von Armut, die sich unter anderem durch erzwungene Arbeit, sexuelle Ausbeutung, Gesundheitsprobleme körperlicher und psychischer Art sowie soziale Ausgrenzung auswirkt. Die Präventionsstrategien der Herkunftsstaaten und die Strategien zur Eindämmung von Armut und zur sozialen Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung der wirtschaftlichen Möglichkeiten von Frauen müssen miteinander Hand in Hand gehen. Langfristige Präventionsstrategien müssen die eigentlichen Ursachen des Frauen-und Kinderhandels wie Armut, Diskriminierung, Rassismus, patriarchalische Strukturen, Gewalt gegenüber Frauen, Fundamentalismus, Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, fehlende soziale Sicherheitsnetze, Geldwäsche, Korruption, politische Instabilität, Konflikte, unkontrollierte Gebiete, Barrieren und Disparitäten zwischen den Ländern bekämpfen. Alle Regierungen müssen Maßnahmen einführen, die das ungleiche Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen berücksichtigen, sowie positive Maßnahmen ergreifen, die eine stärkere Stellung der Frau in allen Lebensbreichen fördern.

Slovaque

Obchodovanie so ženami a deťmi je dôsledkom štruktúrovanej nerovnosti pohlaví a je jedným z prejavov násilia. Obchodovanie sa vzmáha vďaka chudobe a obete trpia viacerými formami chudoby, ktorá vyúsťuje okrem iného do nútených prác, sexuálneho zotročovania, problémov s telesným i duševným zdravím, sociálneho vylúčenia. Stratégie prevencie krajín pôvodu musia odrážať, aj musia byť odrážané v znižovaní chudoby a v stratégiách sociálneho rozvoja s konkrétnou zmienkou o hospodárskych príležitostiach žien. Dlhodobé stratégie prevencie sa musia dotýkať základných príčin obchodovania s ľuďmi. Patrí k nim chudoba, diskriminácia, rasizmus, patriarchálne štruktúry, násilie proti ženám, fundamentalizmus, nerovnosť medzi pohlaviami, nedostatok sietí sociálnej bezpečnosti, pranie špinavých peňazí, korupcia, politická nestabilita, konflikty a nekontrolované zóny, bariéry a rozdiely medzi krajinami. Všetky vlády musia zaviesť opatrenia, ktoré uznajú nerovnaké silové vzťahy medzi ženami a mužmi a musia zaviesť pozitívne opatrenia na podporu práv žien vo všetkých sférach života.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK