Demander à Google

Vous avez cherché: wärmeleistung (Allemand - Slovaque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Allemand

Slovaque

Infos

Allemand

Wärmeleistung

Slovaque

tepelný výkon

Dernière mise à jour : 2012-09-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: AM-Trans

Allemand

ausgetauschte Wärmeleistung;

Slovaque

tepelná energia výmeny tepla,

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: AM-Trans

Allemand

Für die Wärmeleistung: Ps.

Slovaque

Pre tepelnú energiu: Ps.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: AM-Trans

Allemand

-Verbrauch jedes Wärmeerzeugers bei Wärmeleistung.

Slovaque

-spotrebu každého zdroja tepla počas prevádzky na nominálny výkon.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

-Wärmeleistung in kW entsprechend der jeweils vorgesehenen Energieart,

Slovaque

-spotrebu tepla v kW pre každý typ predpokladanej energie,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

Wärmekraftwerke und andere Verbrennungsanlagen mit einer Wärmeleistung von mindestens 300 MW;

Slovaque

Tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia s tepelným výstupom 300 megawattov a viac;

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

Wärmeleistung der Anlage und thermische Gesamtnennleistung (MWth) im Jahresdurchschnitt;

Slovaque

ročný priemerný tepelný výkon zariadenia (MWe) a celkový menovitý tepelný príkon (MWth);

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

mit einer Schlagenergie von 50 Kilojoule pro Hammer bei einer Wärmeleistung von über 20 MW

Slovaque

s energiou 50 kJ na jeden buchar, pokiaľ príkon tepelnej energie presahuje 20 MW

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

Unter "Wärmeleistung" ist die Hoechstleistung des Wärmeerzeugers bei Dauerbetrieb zu verstehen.

Slovaque

Pojem "nominálny tepelný výkon" znamená najvyšší výkon, ktorý môže zdroj tepla neustále poskytovať.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Allemand

Der EGW wird als gewogener Durchschnitt der tatsächlichen Wärmeleistung des bestehenden und des neuen Teils der Anlage berechnet;

Slovaque

ELV sa vypočíta ako priemer vážený podľa skutočného tepelného príkonu existujúcej i novej časti zariadenia;

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

Schmieden mit Hämmern, deren Schlagenergie 50 Kilojoule pro Hammer überschreitet, bei einer Wärmeleistung von über 20 MW

Slovaque

kováčske dielne s kladivami, ktorých energia presahuje 50 kJ na kladivo, s tepelným výkonom presahujúcim 20 MW

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

im Falle von Mehrstofffeuerungsanlagen, die gleichzeitig mit zwei oder mehr Brennstoffen beschickt werden, wird der EGW auf der Grundlage der Wärmeleistung der einzelnen Brennstoffe als gewogener Durchschnitt der EGW der jeweiligen Brennstoffe bestimmt.

Slovaque

v prípade spaľovacieho zariadenia, ktoré súbežne používa dve palivá alebo viac palív, sa ELV stanoví ako vážený priemer ELV pre jednotlivé palivá na základe tepelného príkonu poskytovaného jednotlivými palivami.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

"Nennleistung in kW": die vom Hersteller festgelegte und im Dauerbetrieb unter Beachtung des vom Hersteller angegebenen Wirkungsgrades als einhaltbar garantierte größte Wärmeleistung;

Slovaque

menovitý výkon v kW: určený výrobcom, ako dodržať sa majúci garantovaný najväčší tepelný výkon pri zohľadnení stupňa účinnosti dodaného výrobcom,

Dernière mise à jour : 2014-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Allemand

-"Nennleistung in kW": die vom Hersteller festgelegte und im Dauerbetrieb unter Beachtung des vom Hersteller angegebenen Wirkungsgrades als einhaltbar garantierte grösste Wärmeleistung;

Slovaque

-menovitý výkon v kW: určený výrobcom, ako dodržať sa majúci garantovaný najväčší tepelný výkon pri zohľadnení stupňa účinnosti dodaného výrobcom,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Allemand

Beträgt der Anteil des maßgeblichen Brennstoffs weniger als 50 v.H., so wird der Emissionsgrenzwert unter Berücksichtigung der Summe der von allen Brennstoffen zugeführten Wärmeleistung proportional zu der von jedem einzelnen Brennstoff gelieferten Wärme wie folgt bestimmt:

Slovaque

Kde je podiel určujúceho paliva menší ako 50 %, hodnota emisného limitu sa určí na pomernom základe tepelného vstupu dodaného jednotlivými palivami vo vzťahu k súčtu tepelných vstupov dodaných všetkými palivami takto:

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

Beträgt der Anteil des maßgeblichen Brennstoffs weniger als 50 v.H., so wird der Emissionsgrenzwert unter Berücksichtigung der Summe der von allen Brennstoffen zugeführten Wärmeleistung proportional zu der von jedem einzelnen Brennstoff gelieferten Wärme wie folgt bestimmt:

Slovaque

Kde je podiel určujúceho paliva menší ako 50%, hodnota emisného limitu sa určí na pomernom základe tepelného vstupu dodaného jednotlivými palivami vo vzťahu k súčtu tepelných vstupov dodaných všetkými palivami takto:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

Auf diese Weise sind größere Wärmeleistungen erzielbar, nämlich rund 5 bis 30 MWth.

Slovaque

Týmto spôsobom je možné docieliť väčší tepelný výkon, a síce okolo 5 až 30 MWth.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

Die größte Lücke in der Emissionsquellengesetzgebung der EU (die Landwirtschaft ausgenommen) betrifft Emissionen aus Feuerungsanlagen mit einer Wärmeleistung von 1 bis 50 MW, die auch zur Vermeidung von Zielkonflikten zwischen Luftqualitäts- und EE-Politik (vor allem aufgrund der erhöhten Biomassenutzung) von Bedeutung sind.

Slovaque

Najväčšia medzera v právnych predpisoch EÚ o zdrojoch (iných ako v poľnohospodárstve) sa týka emisií zo spaľovacích zariadení s termálnou kapacitou od 1 do 50 MW, ktoré sú dôležité aj preto, aby sa predišlo vzájomným ústupkom v rámci politiky kvality ovzdušia a politiky obnoviteľných zdrojov (spojenej najmä so zvýšeným využívaním biomasy).

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

Eine in einem delegierten Rechtsakt nach Maßgabe der Emissionen oder der Wärmeleistung oder einer Kombination derselben definierte Schwelle würde sämtliche Stellen vom Geltungsbereich der Verpflichtung nach Artikel 12 (sowie Artikel 13 und 14) ausnehmen, deren Tätigkeit auf individueller Grundlage sich nicht substanziell auf die Preisbildung bei Emissionszertifikaten und mithin das Risiko von Insider-Geschäften auswirken kann.

Slovaque

Hraničná hodnota (vyjadrená z hľadiska emisií alebo tepelného príkonu alebo ich kombinácie) určená v delegovanom akte by vyňala z rozsahu uplatnenia povinnosti podľa článku 12 (ako aj článkov 13 a 14) všetky tie subjekty, ktorých činnosť na individuálnom základe nemôže mať významný vplyv na tvorbu cien emisných kvót alebo (následné) riziká súvisiace s obchodovaním s využitím dôverných informácií.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Allemand

c) anschließend werden die gewichteten Emissionsgrenzwerte für die einzelnen Brennstoffe berechnet; diese Werte erhält man, indem man den berechneten Emissionsgrenzwert des maßgeblichen Brennstoffs mit der von diesem Brennstoff gelieferten Wärmemenge multipliziert und indem man die anderen Emissionsgrenzwerte jeweils mit der von den einzelnen Brennstoffen gelieferten Wärmemenge multipliziert und das Ergebnis jeder einzelnen Multiplikation durch die Summe der von allen Brennstoffen zugeführten Wärmeleistung dividiert;

Slovaque

c) po tretie, určia sa palivovo-hmotnostné hodnoty emisných limitov, ktoré sa získajú vynásobením vypočítanej hodnoty emisných limitov paliva tepelným vstupom určujúceho paliva a ďalších jednotlivých hodnôt emisných limitov tepelným vstupom dodaným každým palivom, výsledok násobenia sa vydelí súčtom tepelných vstupov dodaných všetkými palivami;

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK