Demander à Google

Vous avez cherché: can i taste you (Anglais - Cébouano)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Cébouano

Infos

Anglais

Can I court you?

Cébouano

pwede manguyab nimo

Dernière mise à jour : 2019-02-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

can I have some sex with you?

Cébouano

pwede taka iyoton?

Dernière mise à jour : 2019-01-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

can I suck your cock?

Cébouano

pa chupaa ko bi?

Dernière mise à jour : 2019-01-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

How can I myself alone bear your cumbrance, and your burden, and your strife?

Cébouano

Unsaon ko pagdala nga mag-inusara sa inyong mga kasamok ug sa inyong mga lulan ug sa inyong mga pagbingkil?

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

If thou shalt say in thine heart, These nations are more than I; how can I dispossess them?

Cébouano

Kong magaingon ka sa imong kasingkasing: kining mga nasud labing daghan pa kay kanako, unsaon ko sa pag-agaw kanila?

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

For how can I endure to see the evil that shall come unto my people? or how can I endure to see the destruction of my kindred?

Cébouano

Kay unsaon ko sa pag-antus nga magatan-aw sa dautan nga mahatabo sa akong katawohan? Kun unsaon ko sa pag-antus nga magatan-aw sa pagkalaglag sa akong mga kaubanan?

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him.

Cébouano

Ug siya mitubag, "Unsaon ko man pagpakasabut, gawas kon adunay magatudlo kanako?" Ug iyang gihangyo si Felipe sa pagsakay ug sa paglingkod tupad kaniya.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

And when all the people came to cause David to eat meat while it was yet day, David sware, saying, So do God to me, and more also, if I taste bread, or ought else, till the sun be down.

Cébouano

Ug ang tibook katawohan mingadto sa paghimo nga mokaon si David ug tinapay samtang nga may adlaw pa; apan si David nanumpa, nga nagaingon: Oh Dios buhata ingon, ug labi pa, kong ako tumilaw ug tinapay, kun bisan unsa pa, hangtud nga ang adlaw mosalop.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

But now he is dead, wherefore should I fast? can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me.

Cébouano

Apan karon siya patay na, nganong magpuasa pa ako? Makapabalik ba kaha ako pag-usab kaniya? Moadto ako kaniya, apan siya dili na mahibalik kanako.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

Can I touch you? I can't believe that you are real How did I ever find you? You are the dream that saved my life You are the reason, I survived Baby... I never thought that I could love someone as much as I love you I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you I love you. Can I hold you? Girl, your smile lights up the sky You are too beautiful for the human eye You are the dream that never dies You are the fire that burns inside Baby... I n

Cébouano

Pwede ba ko makit-an nimo? Dili ako makatuo nga tinuod ka Giunsa ko ikaw nakita? Ikaw ang damgo nga nagluwas sa akong kinabuhi Ikaw ang hinungdan, naluwas ko si Baby ... Wala gyud ako naghunahuna nga mahimo kong higugmaon ang usa ka tawo nga sama sa akong paghigugma kanimo nahibal-an nako nga buang kini, apan kini ang tinuod. Wala gyud ko maghunahuna nga kinahanglan ko ang usa ka tawo sama sa akong kinahanglan kanimo nga gihigugma ko ikaw. Pwede ko ka kuptan? Batang babaye, ang imong pahiyom nagdan-ag sa kalangitan Ikaw matahum kaayo alang sa mata sa tawo Ikaw ang damgo nga dili gyud mamatay Ikaw ang kalayo nga nagsunog sa sulod ni Baby ... I n

Dernière mise à jour : 2019-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

I am this day fourscore years old: and can I discern between good and evil? can thy servant taste what I eat or what I drink? can I hear any more the voice of singing men and singing women? wherefore then should thy servant be yet a burden unto my lord the king?

Cébouano

Ako kawaloan na ka tuig ang panuigon niining adlawa: makaila ba ako sa taliwala sa maayo ug sa dautan? Makatilaw ba ang imong sulogoon kong unsay akong gikaon kun unsay akong giinum? Madungog ko pa ba ang mga mag-aawit nga lalake ug ang mga mag-aawit nga babaye? Busa ngano nga ang imong sulogoon mahimo pa nga palas-anon sa akong ginoong hari?

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

And Samuel said, How can I go? if Saul hear it, he Will kill me. And the LORD said, Take an heifer with thee, and say, I am come to sacrifice to the LORD.

Cébouano

Ug si Samuel miingon: Unsaon nako pag-adto? kong si Saul makadungog niana, iya akong patyon. Ug si Jehova miingon: Pagdala ug usa ka dumalaga nga vaca ug moingon: Ako mianhi aron sa paghalad alang kang Jehova.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

And Laban answered and said unto Jacob, These daughters are my daughters, and these children are my children, and these cattle are my cattle, and all that thou seest is mine: and what can I do this day unto these my daughters, or unto their children which they have born?

Cébouano

Ug mitubag si Laban, ug miingon kang Jacob: Kining mga babaye mao ang akong mga anak nga babaye, ug ang mga bata mao ang akong mga bata, ug ang mga carnero mao ang akong mga carnero, ug ang tanan nga imong ginatan-aw pulos man ako. Ug unsay arang ko nga buhaton karon niining akong mga anak nga babaye, kun sa ilang mga bata nga ilang gianak?

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

There is none greater in this house than I; neither hath he kept back any thing from me but thee, because thou art his wife: how then can I do this great wickedness, and sin against God?

Cébouano

Siya dili labaw kay kanako niining balaya, ug walay bisan unsa nga butang nga iyang gitungina kanako, gawas kanimo, kay ikaw mao ang iyang asawa. Busa unsaon ko paghimo kining dakung pagkadautan, ug makasala batok sa Dios?

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK