Demander à Google

Vous avez cherché: square root (Anglais - Cébouano)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Cébouano

Infos

Anglais

Square Centimeters

Cébouano

unit-format

Dernière mise à jour : 2014-08-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Square Millimeters

Cébouano

unit-format

Dernière mise à jour : 2014-08-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Square Meters

Cébouano

unit-format

Dernière mise à jour : 2014-08-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

root of the disease

Cébouano

gamot sa sakit nga sinda

Dernière mise à jour : 2019-12-01
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

And the altar shall be twelve cubits long, twelve broad, square in the four squares thereof.

Cébouano

Ug ang halaran nga dapog may napulo ug duha ka maniko ang gitas-on ug napulog duha ang gilapdon, maglaro sa upat ka kiliran niini.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

And all the doors and posts were square, with the windows: and light was against light in three ranks.

Cébouano

Ug ang tanang mga pultahan ug mga haligi ginahimong eskinado uban ang mga sagbayan: ug ang tamboanan atbang sa tamboanan sa totolo ka laray.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

For it is a fire that consumeth to destruction, and would root out all mine increase.

Cébouano

Kay mao kanay usa ka kalayo nga magasunog hangtud sa Pagkalaglag, Ug arang makag-ibut sa tibook nakong abut.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

I have seen the foolish taking root: but suddenly I cursed his habitation.

Cébouano

Nakita ko ang buang nga nakagamot: Apan sa gilayon gihimaraut ko ang iyang puloy-anan.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

My root was spread out by the waters, and the dew lay all night upon my branch.

Cébouano

Ang akong gamot mikaylap ngadto sa katubigan, Ug ang yamog mipabilin sa ibabaw sa akong sanga sa tibook nga gabii:

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

Thou preparedst room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land.

Cébouano

Nag-andam ka ug dapit sa atubangan niini, Ug gipatidlum ang iyang gamut niini, ug napuno ang yuta.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

The wicked desireth the net of evil men: but the root of the righteous yieldeth fruit.

Cébouano

Ang dautan nagatinguha sa pukot sa dautan nga mga tawo; Apan ang gamut sa matarung magahatag ug bunga.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

Though the root thereof wax old in the earth, and the stock thereof die in the ground;

Cébouano

Bisan pa magakagulang ang gamot niana diha sa yuta, Ug ang tuud niana madunot sa yuta;

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

Boast not against the branches. But if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee.

Cébouano

nan, ayaw pagpasigarbohi ang mga sanga. Kon magpasigarbo man gayud ikaw, hinumdami nga dili baya ikaw mao ang nagsapnay sa punoan, hinonoa ang punoan mao ang nagasapnay kanimo.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved.

Cébouano

Ang usa ka tawo dili malig-on pinaagi sa kadautan; Apan ang gamut sa matarung dili matarug.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

But ye should say, Why persecute we him, seeing the root of the matter is found in me?

Cébouano

Kong kamo magaingon: Ngano nga pagalutoson nato siya! Sanglit ang gamut sa maong butang igakita sa sulod kanako;

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

And the remnant that is escaped of the house of Judah shall yet again take root downward, and bear fruit upward.

Cébouano

Ug ang salin nga mahabilin sa balay sa Juda manggamot paingon sa ubos ug mamunga paingon sa ibabaw.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

But when the sun was up, it was scorched; and because it had no root, it withered away.

Cébouano

ug unya sa pagsubang sa Adlaw, kini nalawos; ug kay wala may gamut, kini nalaya.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

For if the firstfruit be holy, the lump is also holy: and if the root be holy, so are the branches.

Cébouano

Kon nabalaan man ang unang hakop sa minasa, mao man usab ang tibuok minasa; ug kon nabalaan man ang gamut, mao man usab ang mga sanga.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

Of this there shall be for the sanctuary five hundred in length, with five hundred in breadth, square round about; and fifty cubits round about for the suburbs thereof.

Cébouano

Niini may bahin nga alang sa dapit nga balaan nga lima ka gatus ang gitas-on sa lima ka gatus ang gilapdon, maglaro nga magalibut; ug kalim-an ka maniko nga magalibut alang sa kabalangayan.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them.

Cébouano

Apan siya miingon kanila, `Ayaw lang, kay tingali unya hinoon nga sa inyong pagpangibut sa mga bunglayon mahilakip pagkaibut ang mga trigo.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK