Demander à Google

Vous avez cherché: arbeidsvoorziening (Anglais - Danois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Danois

Infos

Anglais

Office national de l'emploi - Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening,

Danois

Office national de l'emploi - Rijksdienst voor de Arbeibsvoorziening,

Dernière mise à jour : 2017-01-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Case C-92/02 Nina Kristiansen ν Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Social security for migrant workers

Danois

Sag C-92/02 Nina Kristiansen / Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Social sikring af vandrende arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle - Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en Beroepsopleiding,

Danois

Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle - Vlåmse Dienst voor Arbeidsvoorziening en Berøpsopleiding,

Dernière mise à jour : 2017-01-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Office régional et communautaire de l'emploi et de la formation - Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening en Vorming,

Danois

Office régional et communautaire de l'emploi et de la formation - Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening en Vorming,

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Unemployed people or employees threatened with unemployment may be eligible for training via the Manpower Services Organisation (Arbeidsvoorziening).

Danois

Arbejdsløse eller af arbejdsløshed truede arbejdstagere kan gennem arbejdsformidlingen komme i betragtning for uddan nelse.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

An original advertising campaign was launched to pro mote the work of the Employ ment Agency, Arbeidsvoorziening, and to highlight the cofunding role played by the ESF.

Danois

Der blev lanceret en original reklamekampagne, der skulle skabe større opmærksomhed om arbejdet i arbejdsformidlingen, Arbeidsvoorziening, og sætte fokus på den rolle, ESF spiller som samfinansieringskilde.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

When you do so, you will have to prove that you are registered with the Labour Office (Arbeidsvoorziening) as a job seeker.

Danois

Du skal i den forbindelse dokumentere, at du er registreret som arbejdssøgende på arbejdsformidlingen (arbeidsvoorziening).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Case C-175/00 Marie-Josée Verwayen-Boelen ν Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Social Security for Migrant Workers

Danois

Generaladvokat L.A Geelhoed fremsatte forslag til afgørelse i retsmødet (Sjette Afdeling) den 7. marts 2002.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

5268­3 — Case 35/77 (Elisabeth Beerens ν Rijksdienst Arbeidsvoorziening — Judgment of 29 November 1977).

Danois

FÆLLESSKABSBESTEMMELSER OM SOCIAL SIKRING

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Office national de l'emploi, Bruxelles ­ Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel ­ (National Em­ployment Office, Brussels);

Danois

Fælles bestemmelser om ydelser til børn, der forsørges af pensionister, og børn, der har mistet begge forældre eller en af dem

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

The campaign was given a high profile billboard and magazines advertising, as well as through promotions in Arbeidsvoorziening premises, and information given to programme participants. ticipants.

Danois

Kampagnen blev højt profileret med plakater og annoncer i tidsskriften og gennem fremstød i Arbeidsvoorziening' ernes lokalen samt gennem information til deltagerne i programmet.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

5231-1 — Case 66/77 (Petrus Kuyken ν Rijksdienst Arbeidsvoorziening — Judgment of 1 December 1977).

Danois

5231-1 — Sag 66/77. Petru Kuyken mod Rijksdienst Arbeidsvoorziening (dom af 1. december 1977).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Judgment of 29 November 1977 in Case 35/77 (reference for a preliminary ruling made by the Arbeidsrechtbank, Hasselt): Elisabeth Ermin ν Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Danois

Dom af 29. november 1977

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

The Minister of Social Affairs and Employment has also decided to take the ESF implementation unit (ESF-Nederland) out of Arbeidsvoorziening and to place it within his own Ministry in the form of an Agency.

Danois

Social- og arbejdsministeren har også besluttet at flytte ESF-implementeringsenheden (ESF-Nederland) fra Arbeidsvoorziening og lægge den ind under sit eget ministerium som en styrelse.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Office national de l'emploi, Bruxelles — Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (National Employment Office, Brussels)

Danois

Institut national d'assurance maladie­invalidité, Bruxelles — Rijksinstituut voor ziekte­ en invaliditeitsverzekering, Brussel (Direktoratet for Syge­ og Invalideforsikring), i forbindelse med den forsikringsinstitution, som arbejds­tageren var tilsluttet ii) for søfolk: a) naturalydelser og renter: Sikringsstyrelsen, Kobenhavn

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Office national de l'emploi, Bruxelles — Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (National Employment Office, Brussels)

Danois

Ved anvendelse af artikel 102, stk. 2 i gennemførelses forordningen: a) de i artikel 36, artikel 63 og artikel 75, stk. 2 i forordningen omhandlede refusioner: Sikringsstyrelsen, København a) i almindelighed: Office national de l'emploi, Bruxelles — Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel (arbejdsdirektoratet) tet) b) de i artikel 70, stk. 2 i forordningen omhandlede refusioner: Arbejdsdirektoratet, København b) for søfolk: Pool des marins de la marine marchande — Pool van de zeelieden ter koopvardij (forhyringscentralen for søfolk i handelsflåden), Antwerpen

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

You must submit a claim for benefits to that agency within one week of becoming unemployed, and you must also produce evidence that you have registered with the local jobcentre (arbeidsvoorziening) as a person seeking work.

Danois

De skal indsende Deres ansùgning om understùttelse til socialsikringsinstitutionen senest 1 uge efter, at De er blevet arbejdslùs. I denne forbindelse skal De paÊ arbejdsformidlingskontoret (arbeidsvoorziening) have udleveret et bevis paÊ, at De er tilmeldt som arbejdssùgende. Hvis De undlader at gùre dette, kan De miste retten til understùttelse.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

in Belgium: the local offices of the ‘Office national de l'emploi’‘Rijksdienst voor arbeidsvoorziening’ (national employment office); In Belgium the unemployment person must submit a claim for benefits at this competent unemployment institution through a paying agency and register as job-seeker in one of the following employment offices VDAB, FOREM, BGDA, ORBEM or ADG; in the Czech Republic: local „úřad práce“ (labour office);

Danois

Kendingsbogstaver for det land, hvor blanketten udfyldes: BE = Belgien; CZ = Tjekkiet; DK = Danmark; DE = Tyskland; EE = Estland; GR = Grækenland; ES = Spanien; FR = Frankrig; IE = Irland; IT = Italien; CY = Cypern; LV = Letland; LT = Litauen; LU = Luxembourg; HU = Ungarn; MT = Malta; NL = Nederlandene; AT = Østrig; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenien; SK = Slovakiet; FI = Finland; SE = Sverige; UK = Det Forenede Kongerige; IS = Island; LI = Liechtenstein, NO = Norge; CH = Schweiz.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Office national de l'emploi, Bruxelles - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel - (National Em ployment Office, Brussels);

Danois

86.1 sag 40/76, Kermaschek mod Bundesanstalt für Arbeit (dom af 23.11.1976), har Domstolen fundet, at en vandrende arbejdstagers hustru ikke havde ret til ydelser ved arbejdsløshed efter lovgivningen i det land, hvori hendes ægtefælle var beskæftiget og de begge var bosat.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Office national de l'emploi, Bruxelles - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel - (National Em ployment Office, Brussels);

Danois

Alle tilsvarende oplysninger vedrørende anvendelsen delsen a) af tidligere bilaterale eller multilaterale over enskomster, der er forblevet i kraft forfamillemedlemmertil udenlandske statsborgere, der er beskæftiget i det kompetente land (statsborgere i de øvrige otte medlemsstater, flygtninge og statsløse), og som er bosat dér med deres familiemedlemmer b) af nye overenskomster, der måtte blive afsluttet inden for rammerne af forordning nr. 1408/ 71.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK