MyMemory, la plus grande mémoire de traduction du monde
Click to expand

Combinaison linguistique : Click to swap content  Sujet   
Demander à Google

Vous avez cherché: individuel skole ( Anglais - Danois )

    [ Désactiver les couleurs ]

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Danois

Infos

Anglais

Utiliser l’équipement de protection individuel requis.

Danois

Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Sujet : Sciences humaines
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The diplomas (sivilarkitekt) awarded by the “Norges tekniske høgskole (NTH)”, as from 1 January 1996 the “Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)”, the “Arkitekt-høgskolen i Oslo” and the “Bergen Arkitekt Skole (BAS)”;

Danois

Eksamensbeviser (sivilarkitekt) udstedt af »Norges tekniske høgskole (NTH)«, fra den 1. januar 1996»Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)«, »Arkitekt-høgskolen i Oslo« og »Bergen Arkitekt Skole (BAS)«

Dernière mise à jour : 2014-11-03
Sujet : Sciences humaines
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

169Even the vocabulary used by the Court of Justice itself is not entirely settled, and we sometimes have the impression that it attaches only secondary importance to standardization of usage. To take one example, the French version of the van Gend en Loos judgmentl7° declares that the prohibition in Article 12 of the EEC Treaty se prête parfaitement, par sa nature même, à produire des effets directs dans les relations juridiques entre les États membres et leurs justiciables, but further on we read that Article 12 doit être interprété en ce sens qu'il produit des effets immédiats et engendre des droits individuels que les juri­dictions internes doivent sauvegarder ....

Danois

Domstolens eget ordvalg er heller ikke i sig selv helt fastlagt, og dette i et sådant omfang, at man får det indtryk, at den kun tillægger en normalisering af sprogbrugen en meget relativ interesse.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Against that background, an individual action plan(individuel handlingsplan) is drawn up, containing one or more activities designedto help the unemployed person into work or training.

Danois

På den baggrund udarbejdes en individuel handlingsplan (IHP), der indeholder en eller flere aktiviteter, der skal hjælpe den ledige i arbejde eller uddannelse.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Agreement of 9 July 1970 The first text to introduce the right to training in labour law, this agreement set up the Congé individuel de formation (individual training leave).

Danois

Aftale af 9. juli 1970 integrerer som den første tekst retten til uddannelse i arbejdsretten: etablerer ordningen vedrørende individuel uddannelsesorlov.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

An overall appraisal of these problems was made in a panel discussion at Esbjerg Technical School in the autumn of 1985, as follows: *) *) Extract from a discussion contribution by Peter Grünbaum, training consultant at the Directorate for Vocational Training, head of Teacher Training Department I (see Fig. 6.3.). 'Teknisk Skole' Nos.11/12, Nov./Dec. 1985.

Danois

For et middelstort fag som elektrikerfaget varder 14 skoler, hvoraf 2 (Den jydske Håndværkerskole i Hadsten og Nykøbing Falster tekniske skole) havde skolehjem.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Codicil of 21 September 1982 Organized a system for the funding of the congé individuel de formation (individual training leave) outside the workplace.

Danois

Tillæg af 21. september 1982 etablerer en ordning for finansiering af individuel orlov til uddannelse uden for virksomheden.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

D. Vhereas, in retifying the universal or regional instruments on humar· rights, eech State not only guarantees to each individuel under its ¿jurisdiction that all national authorities will respect end promote each of his/her acknowledged rights, whatever their nature, but also undertakes before the inter national community to respect in all circumstances the value End the cignit

Danois

D. der henviser ril, at hver stat ved ratificering af de internationale eller regionale aftaler om menreske­rTtighedcnr ikke blot garanterer o\ci fer de enkelte personer på det pågældende område, at alle de nationale my ndigheder vil respektere og bidrage ti! at fremme hver enkelt af de anerkendte rettigheder uafhængigt af deres an, men også over for det internationale samfund forpligter sig til i alle tilfælde at respektere menneskets værdi og værdighed,

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

E. vherPBS the universal and regional instruments governing human rights are complementary and it is therefore important for all individuels end nations that the States ratify both types of instrument,

Danois

E. der henviser til, at internationale og regionale aftaler om menneskerettigheder supplerer hinanden, og at det derfor er vigtigt for .Ile enkeltpersoner og folk, at staterne ratificerer begge former for aftaler,

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Fonds pour la gestion du congé individuel de formation Regional joint management/union bodies administering individual training leave in the interindustry sector

Danois

Fonds pour la gestion du congé individuel de formation Fond for forvaltning af individuel uddannelsesorlov

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

In edd­iti­m there are ­hiatortcel" conoeeelone, running out In 1990. with currently three different rate« according to hiring dale« end employment l«val«i «t leaet «.S per­cent (of wegee end eelerlee, ««eludine overtime) for ell employee«, if mot qu»l­Kylng for higher concession«! ll.S per· cent for the net tncreaae of employment between 1 October 1941 end Jl December I970, and for thoee individuel employee» takun on before I October IMO «md cur· rem ly «till with the firmi ll.S peromet for UM tel H > ei««*m ·( memlejyment bet­ween 1 January 1971 end I July 197«.

Danois

Pro­anvendelse 1 indtil 3 år for 10­årige ansættelsesdatoer og antal beskæfti­ lån og indtil 5 år for 15­årlcto lån. gede: mindst 8,5% (af lønudgifter til 5r, efter at der første gang er opnå­ jekter i prioriterede sektorer (jfr. 5 nedenfor) eller prioriterede områ­

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

In their place, the AMU system is focusing on an entirely newactivity: individual skills assessment (individuel kompetenceafklaring).

Danois

I stedet satses som en helt ny aktivitet i AMU på individuel kompetenceafklaring.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

It may be noted that since all voting members of Danish school boards are parents, school boards may be and usually are members of the national parent organization 'Skole og Samfund', thereby providing a cohesion between school boards and a channel for parental influence nationally.

Danois

Man bør bemærke, at eftersom alle de stemmeberettigede medlem mer af de danske skolenævn er forældrerepræsentanter, kan skole nævnene være - og er det som regel også - medlemmer af den _. landsdækkende forældreorganisation "Skole og Samfund", hvorved der opstår en samhørighed mellem skolenævnene og en organisation, der kanaliserer forældreindflydelse på landsbasis.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

Law 78—754, 17 July 1978 This law establishes a distinction between training undertaken on the employee's own initiative (congé individuel de formation — individual training leave) and training where the initiative comes from the employer (plan de formation — training plan).

Danois

Lov nr. 78-754 af 17. juli 1978 etablerer en sondring mellem uddannelse på lønmodtagerens initiativ (individuel uddannelsesorlov) og uddannelse på arbejdsgiverens initiativ (uddannelsesplan).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Studies of national accounts - No 1 : The treatment in the notional accounts of goods and services for individuel consumption produced, distributed or peid for by government - Statistical Office of the European Communities [National accounts, finance and balance of payments (violet cover) - Commission of the European Communities] 1983 - 43pp.: 30cm: softcover: 135g: (EN) CA-NH-82-001-EN-C ISBN 92-825-3867-2: ECU 3,34, BFR 150, IRL 2.30, UKL 2.10, USD 3.50.

Danois

for De europæiske Fællesskaber] n.V: 7, udførsel ­ xxxix, 473p.: 30cm: blødt bind: 1340g: IDA/DE/GR/EN/FR/IT/NL)

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The magazine format is the most common (some having high-quality coloured covers) such as are published by 'Skole og Samfund' in Denmark, NKO and V00 in the Netherlands, NCOV, CNAP and NVOV in Belgium, FCPEEP, PEEP and UNAPEL in France, KED in the Federal Republic of Germany, ACE in England and others elsewhere.

Danois

Tidsskriftformatet er det mest almindelige (og nogle af dem har farvelagte omslag af høj kvalitet),.f.eks. de tidsskrifter, der udsendes af "Skole og Samfund" i Danmark, NKO og V00 i Nederlandene, NCOV,CNAP og NVOV i 3elgien, FCPEEP og UNAPEL i Frankrig,KED i Forbundsrepublikken Tysland, ACE i'England o.a.Inden for visse organisationer foretrækker man avisformatet, såsom FAPEO og LF i Belgien, AGe i Italien og NCPTA i England.I disse tidsskrifter finder man information, vejledning og debat, og ofte er annoncerne med til at bære omkostningerne.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

The national parent organization 'Skole og Samfund' (see section E below) is well-organized and influential, having among its membership not only voluntary parent associations but also the statutory school boards, all of whose voting members are parents.

Danois

Men det gør det også vanskeligere at eksperimentere, og en etableret indstilling, som f.eks. den fremherskende intellektualisme i det franske undervisningssystem, er mere vedholdende og mindre åben over for nye udfordringer (29).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The new scheme was called the Work Technology School (Arbejdsteknisk Skole), for the establish ment of which the national Federation of Unskilled Labourers and the employer organizations had been able to obtain po litical support.

Danois

Der er ganske enkelt in tet alternativ til i højere grad at vide, hvor dan de lokale "oversættelser" af de nationale systemer fungerer, således at der kan føres en politik, der svækker deres uhensigtsmæssige og styrker deres stærke sider.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

These are training assurance funds (FAF), which may be accredited as organismes paritaires de gestion du congé individuel de formation (Opacif — joint bodies for the management of individual training leave) or organismes mutualisateurs agréés (OMA — accredited mutual funding agencies) and associations de formation (ASFOs — training associations), which may also be approved as OMAs if they set up a joint management/union improvement council.

Danois

Det drejer sig om uddannelsesforsikringsfondene (FAF), hvoraf nogle er godkendt som paritetiske forvaltningsorganer for den individuelle uddannelsesorlovsordning (Opacif), om godkendte gensidige organer (OMA) og uddannelsessammensæt­ninger (Asfo), der ligeledes kan godkendes som gensidige organer, på betingelse af at de opretter et paritetisk efteruddannelsesråd.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

This gives 'Skole og Samfund' a greater status in educational structure than is enjoyed by national parent organizations in many other countries.

Danois

Forældrerepræsentanter har sæde i skolebestyrelsesrådene (jf. kapitel D nedenfor), og oprettelsen af disse råd har betydet et skridt i retning af tættere kontakt mellem hjem og skole, som primærskolerådene blandt andet har til op gave at fremme.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Certaines traductions humaines peu pertinentes ont été masquées.
Affichez les résultats peu pertinents.

Ajouter une traduction

Recherchez des phrases de traduction humaineLes utilisateurs demandent maintenant de l'aide :xvidoe rap (Hindi>Anglais) | money can buy love (Anglais>Afrikaans) | tusuy kusun (Quechua>Espagnol) | lokasyon ng tsina (Tagalog>Anglais) | yo soy de nicaragua (Espagnol>Anglais) | murda ghar (Hindi>Anglais) | local name of shark (Anglais>Suédois) | never despair (Anglais>Latin) | de inkomhal (Néerlandais>Français) | מחמד (Hébreux>Danois) | laborative (Anglais>Italien) | sulfadoxina (Italien>Anglais) | roli (Anglais>Hindi) | scheepsbrandstof (Néerlandais>Italien) | xx bf h d video (Hindi>Anglais)


Signaler un abus  | À propos de MyMemory   | Contact


MyMemory dans votre langue: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK