Demander à Google

Vous avez cherché: perturbing (Anglais - Danois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Danois

Infos

Anglais

perturbing torque

Danois

perturberende moment

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: IATE

Anglais

Only non-perturbing equipment shall be used while monitoring the vehicle.

Danois

Medens prøvningen af køretøjet står på, må kun benyttes udstyr, som ikke medfører forstyrrelser.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Only non-perturbing equipment shall be used while monitoring the vehicle.

Danois

Medens overvågningen af køretøjet står på, må kun benyttes udstyr, som ikke medfører forstyrrelser.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

However, Mr President, there is one perturbing factor in connection with the development and application of these new methods.

Danois

Der er imidlertid er sort punkt, hvad angår udformningen og anvendelsen af disse metoder.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

At the nano-scale, it becomes difficult to disentangle the perturbing effects of measuring instruments on the measurement itself.

Danois

På nanoskala er det vanskeligt at adskille måleinstrumenternes forstyrrende virkning fra selve målingen.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Given this general background, the failure of the recent Summit of Heads of State and Government to designate the future President of the Commission is perturbing.

Danois

Til sidst også nogle positive ord med hensyn til Grækenland.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

The proliferation of chemical substances, whose number increased from 212, 000 in 1965 to 18 million in 1998, is perturbing in that profit is the sole driving force and consumer health is merely secondary.

Danois

Udbredelsen af kemiske stoffer, hvis antal er steget fra 212.000 i 1965 til 18 millioner i 1998, er foruroligende, for så vidt som denne mangedobling udelukkende er sket for vindings skyld, medens forbrugernes helbred kommer i anden række.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

We shall certainly give him the support he has asked for, but the situation is very perturbing and it goes without saying that it must inevitably affect insurance, because hazardous industries of this sort carry direct implications for the insurance world.

Danois

Det vil vi også gøre, men det har naturligvis automatisk konsekvenser for forsikringerne, fordi den slags farlig industri øjeblik keligt giver sig udslag i forsikringsverdenen.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

In addition, and in particular in the objective 1 regions, in the case of persons who are obliged to adapt them­selves abruptly to an entirely new socioeconomic situation which risks perturbing seriously the labour market due to the exceptional influx of these persons, the following measures may be supported:

Danois

For personer, der er tvunget til hurtigt at tilpasse sig helt nye socioøkonomiske situationer, og når situationen på arbejdsmarkedet risikerer pludseligt at ændres på grund af, disse personers exceptionelle tilstrømning kan følgende aktioner, navnlig i regioner, som henhører under mål 1, gennemføres:

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

It is essentially due to poor management of the 1991 budget, which shows a perturbing under-consumption of social assistance, notably the aid to readaptation (article 36), which is 23 million ECUs below forecast, 15% down on the initial allocation, and social measures linked to the restructuring of the coal industry, which is 15 million ECUs below forecast, or 30% down on the initial allocation. tion.

Danois

Den yderligere finansielle bistand, som Kom missionen anmoder om, og som de fleste G-24-lande har givet en positiv modtagelse, vil imødekomme den rumænske økonomis behov for udenlandsk finansiering; i 1990 og 1991 var handelsunderskuddet på henholdsvis 1,7 og 1,4 mia dollar.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

We have a document, therefore, which includes all the research projects that have been carried out and a decision was taken at the last meeting of the Council of Ministers for Research- which was a first- to organise a meeting of all researchers at European level- and I do not mean veterinarians or colleges specialising in veterinary studies- I mean researchers working on issues relating to mad cow disease and on issues relating to Creuzfelt Jacob disease, which also has particularly worrying and perturbing implications for human health.

Danois

Vi har altså et dokument, der samler alle de forskningsprojekter, der er kommet i stand, og ved sidste Ministerrådsmøde for forskning blev det besluttet at danne- hvilket er nytænkning- en sammenslutning af alle forskere på europæisk niveau, og jeg taler ikke om dyrlæger og skoler for dyrelægevidenskab, men om forskere, om problemerne med kogalskab, men også om problemerne med Creutzfeldt Jakob-sygdommen, der ligeledes på det menneskelige plan er en særdeles foruroligende sygdom, der skal tages i betragtning.

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Planet positions are only accurate for dates within 4000 years or so of the current epoch. The planet positions are predicted using a Fourier-like analysis of their orbits, as observed over the past few centuries. We learnt in school that planets follow simple elliptical orbits around the Sun, but this is not strictly true. It would be true only if there was only one planet in the Solar system, and if the Sun and the planet were both point masses. As it is, the planets are constantly tugging on each other, perturbing the orbits slightly, and tidal effects also induce precessional wobbling. In fact, recent analysis suggests that the planets' orbits may not even be stable in the long term (i. e., millions or billions of years). As a rule of thumb, you can expect the position of a planet to be accurate to a few arcseconds between the dates -2000 and 6000.

Danois

Planetpositioner er kun præcise for datoer inden for ca. 4000 år fra nutiden. Planeternes positioner beregnes med en Fourier- lignende analyse af deres baner som de er observeret gennem de sidste få århundreder. Vi har (måske) lært i skolen at planeterne følger simple ellipseformede baner rundt om Solen, men det er ikke helt sandt. Det ville være tilfældet hvis der kun var én planet i solsystemet, og hvis Solen og planeten begge var punktformede masser. I den virkelige verden, tiltrækker planeterne konstant hinanden og forstyrrer banerne en lille smule, og tidevandseffekter bevirker en slingren (præcession). Faktisk antyder nyere forskning at planeternes baner måske heller ikke er stabile på længere sigt (dvs. over millioner eller milliarder af år). Som en tommelfingerregel kan du forvente at planeternes positioner er præcise inden for få buesekunder for datoer mellem år - 2000 og 6000.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Another measurement method is to simulate things happening in the computer system when executing a given code, & ie; execution driven simulation. The simulation is always derived from a more or less accurate machine model; however, with very detailed machine models, giving very close approximations to reality, the simulation time can be unacceptably high in practice. The advantage of simulation is that arbitrarily complex measurement/ simulation code can be inserted in a given code without perturbing results. Doing this directly before execution (called runtime instrumentation), using the original binary, is very comfortable for the user: no re-compilation is necessary. Simulation becomes usable when simulating only parts of a machine with a simple model; another advantage is that the results produced by simple models are often easier to understand: often, the problem with real hardware is that results include overlapping effects from different parts of the machine.

Danois

Endnu en målemetode er at simulere det der sker i computersystemet når noget given kildekode eksekveres, dvs. kørselsdrevet simulering. Denne simulering er naturligvis altid afledt af en mere eller mindre præcis model af maskinen. Til meget detaljerede modeller, der kommer meget tæt på virkeligheden, kan simuleringstiden i praksis være uacceptabelt stor. Fordelen er at vilkårligt kompleks målings - og simuleringskildekode kan indsættes i noget given kildekode uden at påvirke resultaterne. At gøre dette lige før kørslen (kaldes, kørselstidsinstrumentering), ved at bruge den oprindelige kørbare, er meget komfortabelt for brugeren. Metoden er brugbar når man kun simulerer dele af en maskine og med en simpel model. Desuden er resultater produceret af en simpel model meget lettere at tolke. Problemet med rigtig hardware, er at resultaterne ofte viser overlappende effekter fra forskellige dele af maskinen.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

Planet positions are only accurate for dates within 4000 years or so of the current epoch. The planet positions are predicted using a Fourier-like analysis of their orbits, as observed over the past few centuries. We learnt in school that planets follow simple elliptical orbits around the Sun, but this is not strictly true. It would be true only if there was only one planet in the Solar system, and if the Sun and the planet were both point masses. As it is, the planets are constantly tugging on each other, perturbing the orbits slightly, and tidal effects also induce precessional wobbling. In fact, recent analysis suggests that the planets'orbits may not even be stable in the long term (i.e., millions or billions of years). As a rule of thumb, you can expect the position of a planet to be accurate to a few arcseconds between the dates -2000 and 6000.

Danois

Planetpositioner er kun præcise for datoer inden for ca. 4000 år fra nutiden. Planeternes positioner beregnes med en Fourier-lignende analyse af deres baner som de er observeret gennem de sidste få århundreder. Vi har (måske) lært i skolen at planeterne følger simple ellipseformede baner rundt om Solen, men det er ikke helt sandt. Det ville være tilfældet hvis der kun var én planet i solsystemet, og hvis Solen og planeten begge var punktformede masser. I den virkelige verden, tiltrækker planeterne konstant hinanden og forstyrrer banerne en lille smule, og tidevandseffekter bevirker en slingren (præcession). Faktisk antyder nyere forskning at planeternes baner måske heller ikke er stabile på længere sigt (dvs. over millioner eller milliarder af år). Som en tommelfingerregel kan du forvente at planeternes positioner er præcise inden for få buesekunder for datoer mellem år -2000 og 6000.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Another measurement method is to simulate things happening in the computer system when executing a given code, i.e. execution driven simulation. The simulation is always derived from a more or less accurate machine model; however, with very detailed machine models, giving very close approximations to reality, the simulation time can be unacceptably high in practise. The advantage of simulation is that arbitrarily complex measurement/simulation code can be inserted in a given code without perturbing results. Doing this directly before execution (called runtime instrumentation), using the original binary, is very comfortable for the user: no re-compilation is necessary. Simulation becomes usable when simulating only parts of a machine with a simple model; another advantage is that the results produced by simple models are often easier to understand: often, the problem with real hardware is that results include overlapping effects from different parts of the machine.

Danois

Endnu en målemetode er at simulere det der sker i computersystemet når noget given kildekode eksekveres, dvs. kørselsdrevet simulering. Denne simulering er naturligvis altid afledt af en mere eller mindre præcis model af maskinen. Til meget detaljerede modeller, der kommer meget tæt på virkeligheden, kan simuleringstiden i praksis være uacceptabelt stor. Fordelen er at vilkårligt kompleks målings-og simuleringskildekode kan indsættes i noget given kildekode uden at påvirke resultaterne. At gøre dette lige før kørslen (kaldes, kørselstidsinstrumentering), ved at bruge den oprindelige kørbare, er meget komfortabelt for brugeren. Metoden er brugbar når man kun simulerer dele af en maskine og med en simpel model. Desuden er resultater produceret af en simpel model meget lettere at tolke. Problemet med rigtig hardware, er at resultaterne ofte viser overlappende effekter fra forskellige dele af maskinen.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK