Demander à Google

Vous avez cherché: phytostanol (Anglais - Danois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Danois

Infos

Anglais

Foods with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols or phytostanol esters

Danois

Fødevarer tilsat phytosteroler, phytosterolestere, phytostanoler og/eller phytostanolestere

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Foods with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols or phytostanol esters

Danois

Fødevarer tilsat plantesteroler, plantesterolestere, plantestanoler og/eller plantestanolestere

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Foods or food ingredients with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols or phytostanol esters

Danois

Fødevarer eller fødevareingredienser tilsat phytosteroler, phytosterolestere, phytostanoler og/eller phytostanolestere

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Foods or food ingredients with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols or phytostanol esters.

Danois

Fødevarer eller fødevareingredienser tilsat plantesteroler, plantesterolestere, plantestanoler og/eller plantestanolestere.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

This Regulation shall apply to foods and food ingredients with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols or phytostanol esters.

Danois

Denne forordning gælder for fødevarer og fødevareingredienser, der er tilsat phytosteroler, phytosterolestere, phytostanoler eller phytostanolestere.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

concerning the labelling of foods and food ingredients with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols and/or phytostanol esters

Danois

om mærkning af fødevarer eller fødevareingredienser tilsat phytosteroler, phytosterolestere, phytostanoler og/eller phytostanolestere

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Those labelling requirements relate to the effects of phytosterols, phytosterol esters, phytostanols and/or phytostanol esters on blood cholesterol levels.

Danois

Disse mærkningskrav vedrører virkningerne af phytosterol, phytosterolestere, phytostanoler og/eller phytostanolestere på kolesterolindholdet i blodet.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Phytosterols and phytostanols extracted from sources other than vegetable oil suitable for food have to be free of contaminants, best ensured by a purity of more than 99 % of the phytosterol/phytostanol ingredient.

Danois

Phytosteroler og phytostanoler ekstraheret fra andre kilder end vegetabilsk olie egnet til konsum må ikke indeholde forurenende stoffer, hvilket bedst sikres ved, at phytosterol-/phytostanolingrediensen har en renhed på over 99 %.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Anglais

Food and food ingredients with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols and/or phytostanol esters placed on the market or labelled prior to 15 February 2014 which do not comply with the requirements of this Regulation may be marketed until the stocks of the foods are exhausted.

Danois

Fødevarer og fødevareingredienser tilsat phytosteroler, phytosterolestere, phytostanoler og/eller phytostanolestere, der er bragt i omsætning eller mærket inden den 15. februar 2014, og som ikke opfylder denne forordnings krav, kan markedsføres, indtil fødevarelagrene er opbrugt.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Without prejudice to the other requirements of Community or national law concerning the labelling of foodstuffs, the labelling of foods or food ingredients with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols or phytostanol esters shall contain the following:

Danois

Uden at de øvrige bestemmelser i EF-lovgivningen eller national lovgivning om mærkning af levnedsmidler tilsidesættes, skal mærkning af fødevarer eller fødevareingredienser tilsat phytosteroler, phytosterolestere, phytostanoler eller phytostanolestere omfatte følgende:

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Sausages/rye bread with added phytosterols/phytostanols

Danois

Pølser/rugbrød tilsat phytosteroler/phytostanoler*

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

The Commission, in its proposals for authorisation of the placing on the market of the above-mentioned products, made the authorisation conditional upon their presentation in a manner enabling them to be easily divided into portions containing either a maximum of 3g (in the case of 1 portion per day) or a maximum of 1g (in the case of 3 portions per day) of added phytosterols/phytostanols, owing to assumed risks connected to consumption at higher levels.

Danois

Kommissionen gjorde i sine forslag om tilladelse til markedsføring af ovennævnte produkter tilladelsen afhængig af , at de skal frembydes til salg på en måde, så de let kan opdeles i portioner, der indeholder højst 3 g (ved 1 daglig portion) eller højst 1 g (ved 3 daglige portioner) tilsatte phytosteroler/phytostanoler på grund af formodede risici i forbindelse med forbrug på højere niveauer.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Commission Regulation (EC) No 608/2004 of 31 March 2004 concerning the labelling of foods and food ingredients with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols and/or phytostanol esters

Danois

Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 af 31. marts 2004 om mærkning af fødevarer eller fødevareingredienser tilsat phytosteroler, phytosterolestere, phytostanoler og/eller phytostanolestere,

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

For the sake of clarity, it is appropriate to repeal and include in this Regulation other horizontal acts, namely Commission Directive 87/250/EEC of 15 April 1987 on the indication of alcoholic strength by volume in the labelling of alcoholic beverages for sale to the ultimate consumer9, Commission Directive 94/54/EC of 18 November 1994 concerning the compulsory indication on the labelling of certain foodstuffs of particulars other than those provided for in Council Directive 79/112/EEC10, Commission Directive 1999/10/EC of 8 March 1999 providing for derogations from the provisions of Article 7 of Council Directive 79/112/EEC as regards the labelling of foodstuffs11, Commission Directive 2002/67/EC of 18 July 2002 on the labelling of foodstuffs containing quinine, and of foodstuffs containing caffeine12, Commission Regulation (EC) No 608/2004 of 31 March 2004 concerning the labelling of foods and food ingredients with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols and/or phytostanol esters13 and Commission Directive 2004/77/EC of 29 April 2004 amending Directive 94/54/EC as regards the labelling of certain foods containing glycyrrhizinic acid and its ammonium salt14.

Danois

Af klarhedshensyn bør andre horisontale retsakter ophæves og indarbejdes i nærværende forordning; det drejer sig om Kommissionens direktiv 87/250/EØF af 15. april 1987 om angivelse af alkoholindholdet i volumen ved mærkning af alkoholholdige drikkevarer bestemt til den endelige forbruger9, Kommissionens direktiv 94/54/EF af 18. november 1994 om angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger end dem, der er fastsat i Rådets direktiv 79/112/EØF10, Kommissionens direktiv 1999/10/EF af 8. marts 1999 om undtagelser fra bestemmelserne i artikel 7 i Rådets direktiv 79/112/EØF, for så vidt angår mærkning af levnedsmidler11, Kommissionens direktiv 2002/67/EF af 18. juli 2002 om mærkning af levnedsmidler, der indeholder kinin, og levnedsmidler, der indeholder koffein12, Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 af 31. marts 2004 om mærkning af fødevarer eller fødevareingredienser tilsat phytosteroler, phytosterolestere, phytostanoler og/eller phytostanolestere13 og Kommissionens direktiv 2004/77/EF af 29. april 2004 om ændring af direktiv 94/54/EF for så vidt angår mærkning af visse levnedsmidler, der indeholder glycyrrhizinsyre og ammoniumsalt heraf14.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

the amount of added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols or phytostanol esters content (expressed in % or as g of free plant sterols/plant stanols per 100 g or 100 ml of the food) shall be stated in the list of ingredients;

Danois

indholdsmængden af tilsatte phytosteroler, phytosterolestere, phytostanoler eller phytostanolestere (udtrykt i % eller som g frie plantesteroler/plantestanoler pr. 100 g eller 100 ml af fødevaren) skal anføres i ingredienslisten

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

the amount of added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols or phytostanol esters content (expressed in % or as g of free plant sterols/plant stanols per 100 g or 100 ml of the food) shall be stated in the list of ingredients;

Danois

indholdsmængden af tilsatte plantesteroler, plantesterolestere, plantestanoler eller plantestanolestere (udtrykt i % eller som g frie plantesteroler/plantestanoler pr. 100 g eller 100 ml af fødevaren) skal anføres i ingredienslisten

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

For the sake of clarity, it is appropriate to repeal and include in this Regulation other horizontal acts, namely Commission Directive 87/250/EEC of 15 April 1987 on the indication of alcoholic strength by volume in the labelling of alcoholic beverages for sale to the ultimate consumer [7], Commission Directive 1999/10/EC of 8 March 1999 providing for derogations from the provisions of Article 7 of Council Directive 79/112/EEC as regards the labelling of foodstuffs [8], Commission Directive 2002/67/EC of 18 July 2002 on the labelling of foodstuffs containing quinine, and of foodstuffs containing caffeine [9], Commission Regulation (EC) No 608/2004 of 31 March 2004 concerning the labelling of foods and food ingredients with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols and/or phytostanol esters [10] and Commission Directive 2008/5/EC of 30 January 2008 concerning the compulsory indication on the labelling of certain foodstuffs of particulars other than those provided for in Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council [11].

Danois

Af klarhedshensyn bør andre horisontale retsakter ophæves og indarbejdes i denne forordning; det drejer sig om Kommissionens direktiv 87/250/EØF af 15. april 1987 om angivelse af alkoholindholdet i volumen ved mærkning af alkoholholdige drikkevarer bestemt til den endelige forbruger [7], Kommissionens direktiv 1999/10/EF af 8. marts 1999 om undtagelser fra bestemmelserne i artikel 7 i Rådets direktiv 79/112/EØF, for så vidt angår mærkning af levnedsmidler [8], Kommissionens direktiv 2002/67/EF af 18. juli 2002 om mærkning af levnedsmidler, der indeholder kinin, og levnedsmidler, der indeholder koffein [9], Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 af 31. marts 2004 om mærkning af fødevarer eller fødevareingredienser tilsat phytosteroler, phytosterolestere, phytostanoler og/eller phytostanolestere [10] og Kommissionens direktiv 2008/5/EF af 30. januar 2008 om angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger end dem, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF [11].

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Commission Regulation (EC) No 608/2004 of 31 March 2004 concerning the labelling of foods and food ingredients with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols and/or phytostanol esters (OJ L 97, 1.4.2004, p. 44).

Danois

Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 af 31. marts 2004 om mærkning af fødevarer eller fødevareingredienser tilsat phytosteroler, phytosterolestere, phytostanoler og/eller phytostanolestere (EUT L 97 af 1.4.2004, s. 44).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

Point 5.1 of that Annex provides that the labelling of foods or food ingredients with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols or phytostanol esters must contain, inter alia, a statement that the food is intended exclusively for people who want to lower their blood cholesterol level.

Danois

Det fremgår af bilagets punkt 5.1, at mærkningen af fødevarer eller fødevareingredienser tilsat plantesteroler, plantesterolestere, plantestanoler eller plantestanolestere bl.a. skal omfatte en erklæring om, at fødevaren udelukkende er beregnet til personer, der ønsker at sænke kolesterolindholdet i blodet.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

amending Annexes II and III to Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers, as regards certain cereals causing allergies or intolerances and foods with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols or phytostanol esters

Danois

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår visse kornprodukter, som forårsager allergier eller intolerans, og fødevarer tilsat plantesteroler, plantesterolestere, plantestanoler eller plantestanolestere

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK