Demander à Google

Vous avez cherché: kpis (Anglais - Finnois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Finnois

Infos

Anglais

Key Performance Indicators (KPIs)

Finnois

Keskeiset suorituskykyindikaattorit

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

KPIs will be introduced progressively in 2009 and 2010.

Finnois

Keskeiset tulosindikaattorit otetaan käyttöön asteittain vuosina 2009–2010.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

NRAs should require the SMP operator to implement corresponding SLAs alongside KPIs.

Finnois

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi velvoitettava HMV-operaattori ottamaan keskeisten suoritusindikaattoreiden ohella käyttöön myös vastaavat palvelutasosopimukset.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

KPIs not mature enough to demonstrate broader socio-economic impact

Finnois

Keskeiset suorituskykyindikaattorit eivät ole riittävän valmiita siihen, että niillä voitaisiin osoittaa laajempia sosioekonomisia vaikutuksia.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

However, Member States may set targets corresponding to these Safety KPIs.

Finnois

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin asettaa näitä turvallisuuteen liittyviä keskeisiä suorituskykyindikaattoreita vastaavia tavoitteita.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

With the KPIs, we ensure that we live up to our sustainability in our practical work.

Finnois

Mittareilla seuraamme, että vastuullisuus toteutuu käytännön työssämme.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Demo

Anglais

Typically, KPIs will focus on both the costs and relative performance of technologies.

Finnois

Keskeisissä tulosindikaattoreissa otetaan tyypillisesti huomioon sekä teknologian kustannukset että sen suhteellinen suorituskyky.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Demo

Anglais

These KPIs will be revised on a regular basis to account of the latest developments.

Finnois

Näitä indikaattoreita tarkistetaan säännöllisesti viimeisimmän kehityksen huomioon ottamiseksi.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Demo

Anglais

As a pilot exercise, the Court has measured performance of KPIs 5 and 6 for 2008.

Finnois

Tilintarkastustuomioistuin mittasi koeluontoisesti suorituskykyään keskeisten tulosindikaattoreiden nro 5 ja 6 avulla vuonna 2008.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Demo

Anglais

KPIs aim to enhance internal and external accountability and to increase efficiency and quality of the work.

Finnois

Keskeisten tulosindikaattoreiden avulla kehitetään sisäistä ja ulkoista tilivelvollisuutta sekä tehostetaan työskentelyä ja parannetaan työn laatua.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Demo

Anglais

KPIs and Technology Evaluator not mature enough to demonstrate broader environmental and socio-economic impact

Finnois

Keskeiset suorituskykyindikaattorit ja teknologian arviointielin eivät ole riittävän valmiita siihen, että niillä voitaisiin osoittaa laajempia ympäristöön kohdistuvia ja sosioekonomisia vaikutuksia.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Demo

Anglais

NRAs should impose KPIs for each of the abovementioned key elements in the provision of regulated wholesale services.

Finnois

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi määrättävä keskeiset suoritusindikaattorit kaikille edellä mainituille säänneltyjen tukkutason palvelujen tarjoamisen keskeisille osatekijöille.

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Demo

Anglais

The PEDPIIincludes specific key performanceindicators(KPIs)for measuringimprove-ments.

Finnois

PEDPII-ohjelmassaedistystä mitataanerityisilläkeskeisilläsuoritusindikaattoreilla.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Demo

Anglais

Future proposals should be obliged to include a list of publishable KPIs and evaluation should penalise low levels of disclosure.

Finnois

Tuleviin ehdotuksiin olisi vaadittava sisällytettäväksi luettelo julkaistavista keskeisistä suorituskykyindikaattoreista, ja suppean julkisuuden tulisi vaikuttaa kielteisesti arviointiin.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Demo

Anglais

In order to fully ensure non-discrimination, KPIs should be complemented by SLAs and SLGs.

Finnois

Jotta voitaisiin taata täysi syrjimättömyys, keskeisiä suoritusindikaattoreita olisi täydennettävä palvelutasosopimuksilla ja palvelutason takeilla.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Demo

Anglais

KIC have different business models and markets and thus different industrial KPIs which are central for the successful management of the individual KIC.

Finnois

Osaamis- ja innovaatioyhteisöillä on erilaiset liiketoimintamallit ja markkinat, ja näin ollen eroavuuksia on myös niiden suoritusindikaattoreissa, jotka ovat keskeisiä yksittäisen osaamis- ja innovaatioyhteisön tuloksekkaan johtamisen kannalta.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Demo

Anglais

NRAs should ensure that the KPIs are regularly audited by the NRA or, alternatively, by an independent auditor.

Finnois

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi varmistettava, että kansallinen sääntelyviranomainen tai vaihtoehtoisesti riippumaton auditoija auditoi keskeiset suoritusindikaattorit säännöllisesti.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Demo

Anglais

The Commission advocates that the aggregated KPIs should be monitored regularly and communicated broadly beyond the usual scientific and research communities.

Finnois

Komissio kannattaa sitä, että koostettuja keskeisiä indikaattoreita seurataan säännöllisesti ja niistä tiedotetaan laajasti myös muille kuin tavanomaisille kohteille eli tiede- ja tutkimusyhteisöille.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Demo

Anglais

The individual KIC level: KIC have different business models and markets and thus different industrial KPIs.

Finnois

Yksittäisen osaamis- ja innovaatioyhteisön taso: Osaamis- ja innovaatioyhteisöillä on erilaiset liiketoimintamallit ja markkinat, ja näin ollen myös niiden keskeiset suoritusindikaattorit vaihtelevat.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Demo

Anglais

Alongside the existing KPIs, aggregated KPIs need to be developed and measured in order to quantitatively demonstrate the IMI impacts and socioeconomic benefits.

Finnois

Käytössä olevien keskeisten suorituskykyindikaattorien rinnalle on kehiteltävä koosteindikaattoreita, joita mittaamalla pystytään osoittamaan IMI-yhteisyrityksen vaikutukset ja sosioekonomiset hyödyt määrällisesti.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Demo

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK