Vous avez cherché: anomaly (Anglais - Gallois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Gallois

Infos

Anglais

anomaly

Gallois

phenomenon

Dernière mise à jour : 2020-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

that is just one anomaly

Gallois

un anghysondeb yn unig yw hynny

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

this motion seeks to end this anomaly

Gallois

mae'r cynnig hwn yn ceisio dod â'r anghysonder hwn i ben

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

i hope that that anomaly will be put right

Gallois

gobeithio y caiff yr anomaledd hwnnw ei unioni

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

it is an anomaly that needed to be put right

Gallois

mae'n anghysonder yr oedd angen ei gywiro

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

that anomaly has not been addressed within the national assembly

Gallois

nid aethpwyd i'r afael â'r eithriad hwnnw o fewn y cynulliad cenedlaethol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

secondly , i welcome the proposal to end the double jeopardy anomaly

Gallois

yn ail , croesawaf y cynnig i ddileu'r anghysondeb o ran erlyniad dwbl

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

building flexibility into the period of provisional allocations will eradicate this anomaly

Gallois

bydd cynnwys hyblygrwydd yng nghyfnod y dyraniadau dros dro yn dileu'r anghysondeb hwn

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

i ask members to bear with me , in view of the anomaly that has arisen

Gallois

gofynnaf i'r aelodau fod yn amyneddgar â mi , yng ngolwg yr anghysondeb sydd wedi codi

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

this amendment goes a significant way to regularising a long-standing anomaly

Gallois

mae'r gwelliant hwn yn gam sylweddol tuag at unioni amryfusedd a fu'n bodoli ers peth amser

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

there is an anomaly in the report in paragraphs 3 .6 and 13 .1

Gallois

mae anghysondeb yn yr adroddiad ym mharagraffau 3 .6 ac 13 .1

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

wales has one of six local registers , providing complete notification of congenital anomaly

Gallois

mae gan gymru un o chwe chofrestr leol , sy'n rhoi hysbysiad llawn o anomaleddau cynenedigol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

jane hutt : it is important that the congenital anomaly register information service is up and running

Gallois

jane hutt : mae'n bwysig bod gwasanaeth gwybodaeth y gofrestr anomaleddau cynenedigol ar waith

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

there is a clear anomaly that parliament needs to address , but it is a legal quagmire

Gallois

ceir anghysondeb amlwg y mae'n rhaid i'r senedd fynd i'r afael ag ef , ond y mae'n gors gyfreithiol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

it seems to be an anomaly at the moment that private arrangements entered into can be deleterious to the children affected

Gallois

ymddengys yn anghyson ar hyn o bryd y gall trefniadau preifat fod yn niweidiol i'r plant sy'n gysylltiedig â hwy

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

it is an anomaly that we do not have those powers , and the first minister and i continue to press the case

Gallois

mae'r ffaith nad oes gennym y pwerau hynny yn creu anghysondeb , a byddaf i a'r prif weinidog yn parhau i bwyso am hynny

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

this anomaly , and having this legislation so late that it cannot do the job for the new councils , is worrying

Gallois

mae'r anghysondeb hwn , a'r ffaith y cawn y ddeddfwriaeth hon mor hwyr fel na all ddarparu ar gyfer y cynghorau newydd , yn peri pryder

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

this issue requires explanation , and we would support an investigation at the relevant level into this apparent anomaly

Gallois

mae angen esbonio'r mater hwn , a byddem yn cefnogi ymchwiliad ar y lefel briodol i'r anghysondeb amlwg hwn

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

it will remove the anomaly in the existing fee scale that would have resulted in disproportionately high application fees being payable for offshore windfarms

Gallois

bydd yn dileu'r anghysondeb yn y raddfa ffïoedd bresennol a fyddai wedi arwain at ofyniad i dalu ffïoedd ymgeisio anghymesur o uchel ar gyfer ffermydd gwynt ar y môr

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

london is the anomaly , with the highest gross domestic product per capita and the highest identifiable government expenditure by far

Gallois

llundain yw'r anomaledd , sydd â'r cynnyrch mewnwladol crynswth uchaf y pen a gwariant uchaf y llywodraeth y gellir ei nodi o bell ffordd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK