Demander à Google

Vous avez cherché: argues (Anglais - Gallois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Gallois

Infos

Anglais

Now , as a Minister , he argues for something different

Gallois

Nawr , fel Gweinidog , dadleua dros rywbeth gwahanol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

The Government argues that the energy tax is tax neutral

Gallois

Mae'r Llywodraeth yn dadlau bod y dreth ynni yn niwtral o ran treth

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Logic argues that adding transport costs will increase prices

Gallois

Dywed rhesymeg y bydd ychwanegu costau cludo yn cynyddu prisiau

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Amendment 2 argues that we could have control of home buying and selling

Gallois

Honna gwelliant 2 y gallem reoli prynu a gwerthu tai

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

The fact that we have been consistent argues against your case rather than for it

Gallois

Mae'r ffaith inni fod yn gyson yn ddadl yn erbyn eich achos chi yn hytrach nac o'i blaid

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

` Plaid Cymru argues that this reform does not go far enough '

Gallois

` Dadleua Plaid Cymru nad yw'r diwygiad hwn yn mynd yn ddigon pell '

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

argue

Gallois

dadlau

Dernière mise à jour : 2011-09-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Austin Mitchell goes on to argue :

Gallois

Aiff Austin Mitchell ymlaen i ddadlau :

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

David Davies : At present , you can argue that any issue relates to sustainable development

Gallois

David Davies : Ar hyn o bryd , gallwch ddadlau fod unrhyw fater yn ymwneud â datblygu cynaliadwy

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

However , he sought to argue in a philosophical way

Gallois

Er hynny , ceisiodd ddadlau'n athronyddol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

However , on defence , he seems not to argue that point

Gallois

Fodd bynnag , ar fater amddiffyn , ymddengys nad yw'n dadlau'r pwynt hwnnw

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

However , others argue that the consortia are not delivering on the ground

Gallois

Fodd bynnag , dadleua eraill nad yw'r consortia yn gwneud gwahaniaeth ar lawr gwlad

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I am not going to argue with you , David Davies

Gallois

Ni ddadleuaf â chi , David Davies

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I am not here to argue in favour of incineration

Gallois

Nid dadlau o blaid llosgi yw fy mwriad

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I argue that they should be listened to

Gallois

Fy nadl i yw y dylid gwrando arnynt

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I cannot argue with the figure for your constituency , which I agree sounds exceptionally low

Gallois

Ni allaf ddadlau â'r ffigurau ar gyfer eich etholaeth chi , sy'n swnio'n eithriadol o isel , fe gytunaf

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I do not want to argue the principles of a legal case

Gallois

Nid wyf am ddadlau egwyddorion achos cyfreithiol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I fully support your action to raise awarenes ; no one can argue with that

Gallois

Cefnogaf yn llwyr eich gweithredoedd i godi ymwybyddiaet ; ni all unrhyw un anghytuno â hynny

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I quoted GDP per capita figures to argue the case of the Valleys ' special needs

Gallois

Dyfynnais ffigurau CMC y pen er mwyn pledio achos anghenion arbennig y Cymoedd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I said that we would use the Committee's investigation to argue for SEN funding

Gallois

Dywedais y byddem yn defnyddio ymchwiliad y Pwyllgor i ddadlau o blaid cyllid i AAA

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK